Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Weg met dit Rutte-kabinet, nu.

Ik zit te kijken naar NPO politiek, vanaf 11 uur. Alle sprekers zijn het eens, VVD-er Barbara Visser is een leugenaar (de zoveelste VVD-er) mbt. de marinierskazerne naar Vlissingen.
We zijn 8 jaar verder na 2012, inmiddels 100 mariniers minder wegens de gang van zaken, opgestart door CDA-er Hans Hillen in 2012  en tot een ultiem fiasco gemaakt door VVD-er Barbara Visser.
De PVV krijgt weer es gelijk, ze wezen er al vanaf  het begin op, dat de mariniers zelf te weinig inbreng hadden en dat Vlissingen als haven geen grote marineschepen aan kan.
Nou valt dat laatste in Nw. Milligen op de Veluwe ook tegen, dus dat argument is weer het lachertje van de dag.

Alle sprekers proberen  uit de discussie natuurlijk weer electoraal gewin te halen door Zeeland de hemel in te prijzen als prachtige provincie met de meeste zonuren, minste werkeloosheid, prachtige natuur etc., wat allemaal waar is.
Isabelle Diks (Gr.Links) en ook Sadet Karabulut (SP) stelden scherpe vragen naar het “waarom zo lang gezwegen” ?
Öztürk (Denk), die heel er voor oprechtheid is en tegen liegen (taqiya. liegen dus,  is een deugd bij moslims, dat even terzijde), stelt een paar keer wel de goede vraag, zij het voor de bühne:

citaat uit hier onder genoemde link:
Staatssecretaris Visser reageert om 14.00 uur. Haar positie lijkt vooralsnog niet in gevaar. Selçuk Öztürk (Denk) verklapte dat hij door de SGP was gevraagd mee te denken over het indienen van een ‘motie van afkeuring’. Dat is een soort ‘gele kaart’: de staatssecretaris krijgt dan flink op haar kop, maar mag wel op haar post blijven. SGP’er Van der Staaij wees er vervolgens op ‘dat alle opties nog open liggen’.

“als jullie het dan zo fout vinden, de hele gang van zaken rondom de marinierskazerne, waarom heeft  dan niemand de zaak openbaar gemaakt, want het was al maanden bekend, dat Vlissingen niet door ging.
En waarom hebben de coalitiepartijen niet unaniem of althans 1 of 2 van hen gezegd, dat ze deze oplichterij niet wensten te accepteren?

CU en CDA  hebben daar als “gristen-lijken” geen antwoord op en net als de VVD verschuilen ze zich in de procedures, ipv . als nog te zeggen: weg met Barbara, alsnog heroverweging met Zeeland voor een zodanige compensatie, dat de Zeeuwen uiteindelijk  veel blijer worden van die nieuwe deal dan met de watjes uit Doorn en de leugenaars van het ministerie van Defensie?

https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/kamerleden-keihard-in-debat-marinierskazerne-schandelijk-zeeland-is-bedonderd-en-vernederd~af43e607/

citaat:
CDA’er Van Helvert bekende overigens ook dat de coalitiepartijen al op 16 januari vertrouwelijk door het kabinet zijn geïnformeerd over het feit dat er naar alternatieve locaties werd gezocht. Het leverde verbaasde reacties op van oppositiepartijen. ,,Waarom heeft u toen Zeeland niet ingelicht?”, vroegen meerdere Kamerleden zich af. Volgens Van Helvert kon dat niet, omdat het gesprek ‘vertrouwelijk’ was. 

Mijn conclusie:
Oprotten Rutte met je hele aanhang; niet alleen Barbara Visser, maar al die ruggegraatloze coalitiefiguren, die voor dit leugenbesluit stemden in de ministerraad, maar nu zeggen, dat “het helaas niet anders kon, de  procedure was geen schoolvoorbeeld van bestuurlijk handelen, maar als we straks nog minder mariniers overhouden, heb je ook een probleem”.

Het probleem , wat rotte Rutte III nu creëert , is een nog dieper geworteld wantrouwen van de hele bevolking in de overheid.
Het is echt niet alleen Barbara Visser, het is het hele zootje, die dit gezamenlijk heeft laten gebeuren.

Nieuwe verkiezingen en dan hopen dat we van de regen weer in de drup komen; andersom kan haast niet, maar ook dat kunnen we niet uitsluiten, gezien  het opportunistische handelen van bijna alle kamerleden, als  het om hun pluche gaat.

Moge het Koninkrijk van JHWH spoedig gestalte krijgen in Zijn verschijning in de gestalte van Yeshua,

shalom
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Vervolg:

Barbara Visser: sorry, ik heb getwijfeld sinds 2018, in mei 2019  was het me duidelijk, ik had die twijfels eerder moeten delen.
(red.: onbekwaam, duidelijk, en niet in staat om zelf op te stappen.)

Henk Krol: Zeeuwen hebben geen vertrouwen, waarom zouden wij als kamerleden u wel vertrouwen?
Diks, Gr.Links: geen vertrouwen in de Zeeuwse bestuurders om het gerezen dilemma te bespreken? Er zijn meer moeilijke zaken , die lopen bij Defensie, die u wellicht “te dicht bij u zelf houdt” ?
VdStaaij: door gebrek aan het overleg met Zeeland is wellicht de kans gemist om het besluit ter plekke beter in te vullen?
Visser: nee, het punt was, dat de mariniers niet wilden, ze waren dan naast hun uitzendingen ook nog structureel te veel weg van huis.
Staaij: is dit dan geen kabinetsbesluit?
Visser: ja, daarom ook het dubbelbesluit: geen vestiging in Vlissingen, wel goede compensatie in brede zin, daarom ook kabinetsbesluit.
Karabulut: grote twijfels bij het functioneren van Visser, het mankeert bij Visser aan een totaal plaatje. Ik mis vooral ook de andere helft van het dubbelbesluit: de gelijkwaardige compensatie.
Juist omdat we dat niet op tafel hebben, zitten we met deze ongelukkige situatie.
Wanneer viel uw besluit om te stoppen met Vlissingen?
Visser: proces liep vanaf okt. 2018, bredere orientatie mei 2019, echt besluit jan. 2020

Krol: kan ik in de toekomst vertrouwen  hebben,  dat mevr. Visser in de toekomst wel haar twijfels zal delen.
Öztürk (Denk) vraagt zich af of ze in het vervolg niet steeds twijfels zal oproepen, Visser zegt dat het goed komt, Ozturk betwijfelt dat.

Van Helvert, CDA: in hoeverre bestaat het gevaar, dat het Nw.Milligen uiteindelijk duurder gaat worden dan Vlissingen?
Visser: dat zijn gescheiden zaken, sowieso breder dan financieel.

Staaij: wat te denken van het praten achter de schermen? Visser: ik wilde het plaatje van genomen besluit in stand houden, daardoor zelfs moeten liegen, om geen onnodige onrust te scheppen.
En ik kon geen compensatiealternatief op tafel leggen, omdat we dat met de Zeeuwen wilden  doen.

Karabulut: wie draait op voor de kosten , als Nw. Milligen aanzienlijk duurder wordt?
Visser: dat moet met de speciale gezant , Zeeland en het kabinet.
Karabulut: is Vlissingen echt uit gesloten?
Visser: dat moet het kabinet besluiten.
John Kerstens, PvdA :  kan het zo zijn, dat er onvoldoende wordt gecompenseerd en dat men toch naar Nw. Milligen gaat?
Visser: voor rekening kabinet straks.
Visser: compensatie moet voor beide partijen aanvaardbaar  zijn.
Voordewind, CU: imagoschade ? indirecte schade? hoe versterk je het vestigingsklimaat ?
Visser: wordt allemaal besproken.
Karabulut: in hoeverre  worden we voortaan wel geïnformeerd? Kamerleden van de coalitie  worden wel geïnformeerd, de hele kamer later.

Ik heb FvD niet gehoord in de kamer, zegt genoeg. Barbara bespeelt de kamer  slim, herhaaldelijk het excuus,  geeft slimme antwoorden, haar aanpak was fout, maar 100% goed bedoeld, zo is haar uitleg.
De kamerleden hebben geen pit genoeg om tot actie over te gaan op dit moment, pauze, op weg naar de “2e termijn”.

Motie via Karabulut e.a. met wat afspraken, ook  CDA e.a.

VdStaaij e.a. , w.o.  Wybren van Haga (VVD) en Baudet, die ik nergens zag: motie van afkeuring mbt het besluitvormingsproces.
Zo’n motie  is de zwaarste afkeuring, een aftreden zou niet ondenkbaar zijn, als er genoeg steun is, aldus de uitleg van VdStaaij aan Ozturk, die het als “reddingsboei”, als ontsnappingsclausule ziet, lekker makkelijk om het kabinet te redden.
Van Haga en Baudet waren niet aanwezig, tekenen wel de motie van VdStaaij, wat moet kunnen aldus Kees.

Ozturk: Visser wordt gered met de redding boei, ik geloof er niet in. Ik heb een motie van wantrouwen, die ik niet indien, omdat ik hoop dat Visser de eer aan zichzelf houdt en opstapt, na de motie van afkeuring , die Vd Staaij indient.

Mevr. Belhaj,  D66, dient een motie in, samen met anderen: goed dat Visser excuses aanbiedt. Maar de medeverantwoordelijken in de afgelopen 8 jaar hoor ik niet, terwijl ze wel mee verantwoordelijk zijn.

Karabulut:  kabinet en staatssecretaris waren verantwoordelijk.
Belhaj: ook kamer verantwoordelijk en lessen uit het verleden, 2012-2020

Bosman, VVD: motie met wat afspraken, die al duidelijk zijn.

Krol: provincie Zeeland en defensie zullen optimaal samenwerken, afspraak ! Ik was van plan een motie van wantrouwen in te dien, maar net als Ozturk sluit ik me aan bij motie VdStaaij, met de opmerking, dat bij een meerderheid een aftreden op zijn plaats is.

Femke Morel van Koten  (ex PvdD, nu 50+) : ik ben er niet gerust op.
PVV, Beertema: excuus ok, maar verdere uitleg is niet sterk. Oproep aan Visser om het beter te gaan doen.

Schorsing 5 min.

De afloop werd me duidelijk, zie genoemde PZC link, dan wel mijn eerdere opmerkingen: Ozturk was het meest scherp, Vd Staaij weer net iets te soft en Barbara met haar VVD kliek, aangevuld met D66, CDA en CU gingen  vrolijk verder.
“Barbara moest niet hangen”, dat was al te verwachten.
Ook de motie VdStaaij, de gele kaart dus, kreeg geen meerderheid, 63 voor, 68 tegen, doorgaan met Barbara volgens de kamer en ook de coalitiepartijen hadden al in het kabinetsberaad besloten dat Barbara gesteund zou worden.
Zowel kamer al regering lieten de leugens van 2012 tot 2020 in takt en lieten de Zeeuwen in de kou staan, die dat nog pikten ook, het bleef bij een “keurig protest”, aldus de kamervoorzitter.
Luctor et emorgo, ik worstel en kom boven, leek meer op: ik worstel en slik het maar weer.
Wiegel zei het zondagmorgen goed in WNL :” als commissaris van de koning had Polman al lang door moeten hebben, dat er aan het besluit werd getornd in Den Haag en dan zou hij in dat geval direct in gesprek met het kabinet zijn gegaan, een half jaar eerder dan de Zeeuwse bestuurder(s) dus”.

Shalom

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*