Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Wordt het Coronavirus de neergang van een stuk Babylon /China ? updates!

Zie updates onderaan, het wordt erger, perspectieven zijn dramatisch! ook economisch:

https://nos.nl/artikel/2325065-chinese-industrie-krijgt-grootste-klap-ooit-door-coronavirus.html

In het laatste Bijbelboek, De Openbaring van Johannes, lezen we in hfdst. 18 het vergaan van Babylon, een groot handelscentrum.
Dat kwam in mijn gedachten en ivm. China nam ik me voor daar over te schrijven, dus eerst even gezocht of
anderen dat ook al deden en inderdaad, in elk geval over de rampzalige economische gevolgen vond ik vandaag de volgende artikelen:
https://ejbron.wordpress.com/2020/02/22/de-corona-crisis-en-de-economie/

met er onder: https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/bulletin-bank-run-china

Ook de NOS schreef al wat zorgen op , 4 dagen geleden, zie

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2320841-ook-de-economie-gaat-gevolgen-coronavirus-voelen.html

https://nos.nl/artikel/2324067-meer-dan-400-corona-besmettingen-in-zuid-korea-fabriek-samsung-gesloten.html

https://www.trouw.nl/buitenland/als-we-dit-virus-niet-weten-in-te-dammen-raken-we-het-niet-meer-kwijt~bcadc2ec/

China lijkt veel op dat “grote Babylon”,  zoals in Opb. 18, een goddeloos land, waar de minderheid van christenen zwaar vervolgd is geweest en nog steeds fors onderdrukt wordt.
Temidden van allemaal islamlanden is China nr. 23 van de top 50 landen, waar christenen vervolgd worden, we zijn tegenwoordig de meest vervolgde groepering en dan m.n. de Bijbelse gelovigen binnen de 2 miljard christenen wereldwijd.
Wel met de kanttekening, dat daar ook veel naamchristenen, neochristenen en christen-lijken bij zitten.

De wereld heeft zich veel te afhankelijk van China gemaakt, allemaal wegens de goedkope productiemogelijkheden daar en de dikke winst voor de grote bedrijven.
En “made in China” was  nu niet bepaald altijd synoniem voor “degelijk gemaakt”, uiteindelijk is “goedkoop vaak duurkoop”.
Nu de productie van uit China en omliggende landen steeds meer beperkt wordt wegens het Coronavirus, zien we de gevolgen en dat kan dramatisch worden voor China en de wereldhandel.
Even op een rijtje wat er over de wereldhandel van uit Babylon in Opb. 18  staat, ca. 2000 jaar geleden opgeschreven door Johannes, een van de 12 discipelen van Yeshua:
woonplaats van duivels en demonen :
Chinees vuurwerk om die te verdrijven is een wereldwijd begrip, allerlei bijgeloof en de volgende afgoderij: voorouderverering, Taoisme, Confucianisme, Boeddhisme en islam.
schuilplaats van alle onrein en verfoeilijk gevogelte :
In China eet men veel voedsel wat niet kosher is, zo blijkt dat o.m. uit wat men er op markten verkoopt, t/m vleermuizen

https://www.youtube.com/watch?v=GW5eZ2dEPhI

aan toe en de hele lijst van niet-kosher voedsel als  varkens, garnalen, schelpdieren, haaienvinnen; dit jaar is het jaar van de rat in China, zegt genoeg.
-in de Bijbel wordt afgoderij  als “hoererij” benoemd en het handel bedrijven met een dergelijk land wordt als “hoererij” betiteld in vergelijking met  het leven tot eer van JHWH vanuit de handelsprincipes van de Tora.
Het gaat alleen maar om financiële winst en uitbuiting van mensen, die voor lage lonen moeten werken en in onvrijheid leven, waardoor de kopers “weelderig konden leven” (vs. 3 en 9 )
Dus alle handelspartners van  dat  goddeloze land erkennen dat Babylon als positief en worden daarom hoerenlopers genoemd.
-Het Babylon, waarover het dan gaat in Op. 18 , wordt in vs. 7  beschreven als “een koningin, die alles in de hand heeft en geen weduwe wordt en geen rouw zal zien”.
Dat doet denken aan de communistische partij, die alles onder controle denkt te kunnen hebben en nu het Coronavirus uit de hand loopt, proberen ze alle info weg te  houden, zie een video van een wanhopige Chinese vrouw, die dat openbaart, met gevaar voor eigen leven:

https://www.youtube.com/watch?v=LkpTJXn9_gg&feature=youtu.be

-de hele wereld zal verbijsterd zijn over de ondergang van dit Babylon, wat in alles handelde, vs. 11-14 met als laatste:
handel in de lichamen en zielen van mensen!
De autoritaire machthebbers (keizers als goden) en partijbonzen (Mao etc.) hebben zich daaraan schuldig gemaakt, het aantal doden van het communisme t.t.v. Mao was 76 miljoen !!!
https://www.hpdetijd.nl/2014-07-28/kent-u-ze-de-tien-dodelijkste-dictators/

En de manipulatie, controle en bevoogding van de communistische partij kent nauwelijks grenzen, handel in zielen blijkt daar bijv. ook in het minutieus bijhouden van alles van elke burger, vervolgens hangt iets meer of minder vrijheid af van een goede beoordeling van de partij mbt je gedrag.

Grote verbazing bij alle “stuurlui, kustvaarders en zeelieden en allen , die de zee bevaren”  (containerschepen) over de plotselinge ondergang van deze grote handelsstad/regio, zie vs.17 e.v. en over “de rook van haar verbranding” (crematie van lijken en ook in overdrachtelijke zin, dat deze ramp “heel wat stof doet opwerpen” ).

-Er blijft niets van dit Babylon over, vs.23,24, “uw kooplieden waren de machthebbers der aarde (!), door uw tovenarij  werden alle volken verleid (goedkoop inkopen, de gekte van de uitverkoop) en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die geslacht zijn op aarde”.

Conclusie:
Is dat Bablyon  de Chinese regio of komt er nog een nadere invulling van Opb. 18 ?
Het geeft op zijn minst te denken en  een profetie heeft vaak een voorvervulling, die later op grotere schaal herhaald wordt, dus laten we bidden, dat de les wordt geleerd, nl. dat deze goddeloze wereld geen maakbare samenleving kan realiseren , daarvoor is de intieme relatie met JHWH in Yeshua nodig.
Communisme/socialisme, nazisme of islam kunnen dat niet, dat is slavernij en moord in een samenleving die vergaat: het Koninkrijk van JHWH is liefde , rechtvaardigheid en genade, niet van deze wereld,  maar van uit de wereld van JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob.

Shalom
Ben Kok (joods-chr. pastor)

PS:

Ook uit andere, seculiere bronnen is bekend, dat het niet bij minder dan 10.000 doden is gebleven, maar dat die getallen vele malen groter  zijn, zie de link  met artikel hier onder met update 22-2-2020

Neem de waarschuwingen ter harte, zorg voor  minstens een maand eetvoorraad in huis, voldoende water en de medicijnen, die u wellicht gebruikt.
Belangrijk is ook zo grondig mogelijke  hygiëne, handen wassen, deurkrukken en trapleuningen goed schoon e.d., blijf uit de buurt van hoestende/niezende mensen en wees zelf attent als u hoest of niest.
Allerbelangrijkst: zorg dat uw relatie met de Schepper, JHWH , in  orde is en bid, dat de komende ellende velen tot zegen zal zijn, doordat men de Schepper gaat zoeken en vinden.

Handen wassen en handen vouwen !
“Gods ogen gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat”, 2 Kron. 16:9

Wetenschappelijk team in Wuhan: 61,5% ernstig zieke corona patiënten sterft

Harvard epidemioloog verwacht dat 40% tot 70% wereldbevolking besmet zal worden

Onze eigen prof. Marion Koopmans wordt geciteerd in de bron van bovenstaand Xander-artikel, Zero Hedge, als volgt:

Meanwhile, a World Health Organization adviser says that coronavirus could be the widely feared ‘Disease X’ that experts have been warning about for years.

“Whether it will be contained or not, this outbreak is rapidly becoming the first true pandemic challenge that fits the Disease X category, listed to the WHO’s priority list of diseases for which we need to prepare in our current globalised society,” wrote Prof Marion Koopmans.

*  *  *

My voice is being silenced by free speech-hating Silicon Valley behemoths who want me disappeared forever. It is CRUCIAL that you support me. Please sign up for the free newsletter here. Donate to me on SubscribeStar here. Support my sponsor – Emergency Survival Foods – delicious dishes & a 25 year shelf life!

Navigeer naar andere artikelen

12 Responses to Wordt het Coronavirus de neergang van een stuk Babylon /China ? updates!

 1. En dan is daar de oproep:
  Gaat uit van ..haar.

  • Hi Mieneke, inderdaad, weg uit het Goddeloze wereldsysteem, waar Babylon voor staat.
   De vraag is dan wel :”waar naar toe”.
   Uiteraard naar het leven in gemeenschap met JHWH in Yeshua, maar ik bedoel: met welke mensen kun je dat nog samen delen en beleven, heb je een suggestie?
   Shalom
   Ben Kok (joods-chr. pastor)

 2. Op 3 maart 2020 @ 17:32 schreef Mieneke

  Beantwoorden

  Dat is heel moeilijk Ben.
  maar we kunnen best dingen doen en laten. Om zo veel mogelijk niet met de zaken van Babylon in zee te gaan.
  Laten : Niet mee doen aan aandelen en obligaties, beurzen , lotto’s enz. en fraude, abortus goedkeuren, onnatuurlijke omgang met elkaar hebben enz.
  En oneerlijk leven.
  Doen: eerlijk zijn. Eenvoudig leven. Zoveel mogelijk (voor zover het nog mogelijk is) alles cash betalen om zo weinig mogelijk met de bank te maken te hebben.
  Doen wat je hand vindt om te doen ten behoeve van de ( mede) mens.
  Barmhartigheid betonen.
  Tevreden zijn met hetgeen je van God/JHWH ontvangen hebt.
  Eno zijn er nog wel dingen die we moeten doen of laten.
  Gelovigen opzoeken die hetzelfde willen doen en zo samen op te trekken totdat Christus Jezus komt.

  Ik weet: de vraag is dan: ben je dan uit babylon?

  Ik denk het niet. Maar…. je bent.. BEZIG… er uit te trekken.
  Je gaat dan niet met de meute mee.
  Je bent bezig een andere kant op te gaan. En dat doe je net zo lang totdat Christus Jezus ons tegemoet komt in de lucht.

  Dan pas zullen de gelovigen er helemaal uit zijn.

  Het zou kunnen gebeuren dat de gelovigen “Zelfredzaamheid “moeten gaan toepassen.
  Ik bedoel: niks meer met heel de bank (geld) wereld te maken willen hebben en zelf als gelovigen elkaar gaan helpen , daar waar het nodig is op allerlei gebied.

  Zo is mijn gedachte op dit moment.

  • Hi Mieneke,
   VAn harte eens, maar dat hoort eigenlijk allemaal bij het normale Bijbelse leven.
   Ik zou er het begrip “heiliging” bij willen noemen, want zonder heiliging zal niemand JHWH zien, Hebr. 12:10-17, m.n. vs 14
   En heiliging is, wat we lezen in Joh. 14:21 , waar Yeshua zegt, wat werkelijk liefde voor Hem is:” Zijn geboden kennen en doen.
   Dus Torapraktijk, die samengevat wordt door Yeshua “JHWH liefhebben boven alles en de naaste liefhebben als jezelf.
   En daarbij hoort het volgen van Yeshua , dus de Feesten van JHWH vieren (shabbath, Pesach, Shawoeoth, Yom Kippur, Sukkoth en verder natuurlijk kosher eten, allemaal Bijbelse leefstijl tot eer van JHWH.
   De duisternis ontmaskeren , zoals we in Ef. 5:11-15 , dus de islamisering, PKN/RK met hun misleiding omtrent “dezelfde God” in Bijbel en koran en vele andere misleidende leer, NWO, valse oecumene, interreligieus denken,afgodedrij, atheïsme etc.
   En dat dan samen met Geestverwanten dat uitleven , in de verwachting van Zijn komst.
   Shalom,, hoor graag of je zo’n gemeente kent; wees welkom op onze site in elk geval.
   Ben

 3. Op 4 maart 2020 @ 18:45 schreef Mieneke

  Beantwoorden

  Dat we heilig ( apart) en rein moeten leven ben ik helemaal met je eens.
  Maar het is ook zo dat alles wat onze mond in gaat ons niet onrein maakt. Maar juist hetgeen wat “uit ” de mond naar buiten gaat.

  En ja we kunnen de feesten gaan vieren zoals in het O T. Maar de feesten zijn op gezette/bepaalde momenten.
  We kunnen nooit zeggen: ik vier de feesten van JHWH en ik eet kosher en nu leef ik heilig en rein. Terwijl de grootste gedeelte van het jaar we het niet zo nauw nemen met daden en woorden!
  Zo is het niet.

  In het O T moesten de Heilsfeiten nog gebeuren. Men vierde de feesten met het oog op hetgeen nog gebeuren moest. Alles wees naar Christus Jezus/Yeshua.
  IK heb er dan ook geen moeite mee als men op gezette tijden dit gezamenlijk wil gedenken en vieren.

  Ik persoonlijk probeer elke dag ALLe heilsfeiten die in het verleden tijd zijn gebeurd ( Geboorte, lijden, sterven en opstanding, hemelvaart, van Christus Jezus en de uitstorting van de H Geest) te gedenken en me daarover elke dag te verblijden. Het is bij mij één gezamenlijk feest. Het één kan niet zonder het andere.

  Er staat: “strijd om in te gaan. Want eng/smal is de poort en Weg die ten Leven lijdt en breed de weg die ten verderve lijdt.”

  Dat zegt veel.
  Het is niet gemakkelijk.

  En onze God/JHWH ( Vader Zoon en H G) heeft daar weet van.
  Hij ondersteunt en geeft ons inzicht.
  Ennnne…. we hebben een Hogepriester die tussen de Vader en ons instaat. Hij neemt het voor iedere oprechte gelovige op.!

  Hij zegt als het ware tegen de vader: “Vader, IK heb het voor hen Volbracht.
  Kijk naar MIJ . Mijn bloed wast ze schoon.”

  En dat is de Genade aan ons betoond.

  Hoe dankbaar moeten we toch zijn voor dat de Zoon de Wil van de Vader heeft Volbracht.

  En met deze gedachte ben ik persoonlijk op reis naar de stad met fundamenten.
  Het Hemels Jeruzalem.

  Heb er geen moeite mee dat er vast gestelde momenten plaats vinden om te feesten.
  Maar omdat het Alles is gebeurd is het voor mij één feest.

  ALLE dagen van ons leven zullen we reibn en heilig moeten doorbrengen.

  • Dag Mieke,
   Je begrijpt niet het belang van de Moadim, waarin de heilsfeiten elk jaar verkondigd worden ! Bovendien gebood JHWH ons Zijn Feesten te vieren en Yeshua leefde ze voor en vervulde ze, waardoor het ondenkbaar is om deze Feesten niet te vieren en in eigen-wijsheid alles op 1 hoop te gooien (elke dag) of de misleiding van de RK kerk en alle kerken te volgen:zon-dag, zonnewende (kerst) en voorjaarsvruchtbaarheidsfeest (easter, astharte, paas(haas)feest.
   Dan is het tamelijk kwetsend om te gaan zeggen, dat “Heiliging het houden van vastgestelde dagen” is, als ik n.b. schrijf wat heiliging is:
   Joh. 14:21, dus weten en doen wat Yeshua leerde, Torapraktijk zo breed mogelijk.
   Dat is geen regeltjes houden en wettisch leven, maar dat is “JHWH liefhebben boven alles en de naaste als jezelf”.
   “Alles is gebeurd?” Je bedoelt dat in Yeshua onze verlossing en heiliging een gegeven is en dat is in principe waar, maar dan ga je toch juist Hem navolgen in heiliging, na je bekering.
   Shalom
   Ben

 4. Op 4 maart 2020 @ 23:49 schreef Mieneke

  Beantwoorden

  Joh. 14;21 heeft het over de geboden van Christus Jezus. Ik ga er vanuit dat je bedoeld: de tien geboden die door Christus Jezus verkleind zijn in : God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf.
  Het gaat daar niet over verplichte feesten doen .

  Voor mij zijn de heilsfeiten één gebeurtenis. Gooi niets op één hoop, zoals jij dat schrijft.
  In Genesis 3:15 wordt Alles ( alle heilsfeiten) in één tekst reeds beschreven.
  En daar wordt ook niets op één hoop gegooid.
  Met deze ene tekst hebben de mensen twee duizend jaar mee moeten leven .
  Ook Abraham.

  De geboorte van Christus tot en met de hemelvaart is gebeurd in de Volheid des tijds. Alle gelovigen daarna mogen en kunnen nu dit Grootse Unieke gebeuren bewaren en gedenken in hun hart. Elke dag. Eén feest.
  Voor mij heeft het NIETS met de RK en misleiding of zonnewende of onvruchtbaarheidsfeest te maken.

  Ik heb God/JHWH lief boven alles en mijn naaste als mezelf en probeer van daaruit de Koninklijke wet te vervullen. Zoals beschreven staat in Jacobus 2:8.

  Rachab de hoer werd uit werken gerechtvaardig, toen zij de boodschappers in huis nam. Haar werken (al ging het met slimmigheid en zelfs een leugen gepaard)
  En niet omdat zij de feesten deed enz.

  Geloof en werken . Dat is de Koninklijke wet. Dan doen we …WEL.
  En daarin wordt ik gezegend.

  Ik wens je voor nu een goede nachtrust.

  • Dag Mieneke,
   Als je wil weten , wat ik bedoel, kun je beter een vraag stellen; er van uit gaan dat ik het zo bedoel als jij denkt, getuigt niet van een open mind om te willen weten wat ik bedoel.
   En bovendien is dat niet interessant, de vraag is wat Yeshua bedoelt.
   “Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het , die Mij liefheeft”.
   Het NT bestond nog niet, Yeshua citeerde herhaaldelijk de Tenach, Hij vierde shabbath en alle Moadim, at kosher en stelde, dat er geen jota of tittel van de Tora zou vervallen.
   Lijkt me helder en als discipel van Yeshua doe ik en leef ik en onderwijs ik zoals Hij mij leert, ik volg in Zijn voetspoor, wat zou ik anders moeten doen?
   Misschien zou je dit willen lezen en daar op reageren?
   https://tora-yeshua.nl/2018/08/waarom-moet-elk-mens-tora-volgen/

   Shalom
   Ben

 5. Coronavirus is naar mijn mening een waarschuwing van de Allerhoogste God en een wake up call voor de wereld en een roep tot bekering tot de enige echte God van Abraham, de God van Izaak en de God van Jacob

  • Helemaal eens Berend Jacob, en die Allerhoogste is blijkbaar ook de God van Berend Jacob,
   shalom
   Benjamin Jacob Kok

   • voor mij is er geen andere God dan de God van de Bijbel, Shalom en een gezegende dag B.J

    • Amen, dat is voor jou en mij zo, voor velen helaas niet, die zien de koranallah als de enige god, zeer tragisch, want de Enige God, JHWH, is mens geworden en voor wie zijn zonden belijdt en Yeshua aanvaard is de relatie met Hem weer mogelijk.
     Wie daardoor niet wordt overtuigd, ziet andere goden als de ware en dat is zeer dwaas, het verschil is zo groot als tussen dag en nacht.
     Shalom
     Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*