Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Welk gebed klinkt er van uit kerk/synagoge/moskee en wat ontbreekt ?

https://www.trouw.nl/religie-filosofie/een-dag-van-nationaal-gebed-we-willen-laten-zien-dat-er-troost-is~b4089b64/

https://nl.icej.org/gebed-en-proclamatie-coronavirus

In Trouw wordt er nog even gesteld, dat “we toch allemaal dezelfde God” hebben, m.n. van uit de islamhoek gezien, maar het wordt nergens weersproken.
Erger nog, de Raad van Kerken wil gezamenlijk gebed met de moslims, wat een gotspe!
Schandalige lastering van de Schepper, mensen die het verschil niet willen zien tussen de koranafgod allah en JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob, ons in schepping, Bijbel en ten volle in  Yeshua geopenbaard, kennen de Vader niet.
Wat verder volledig ontbreekt, is zondebesef en schuldbelijdenis, besef dat JHWH rampen toestaat, vaak door de mensen zelf aangericht door seksueel wangedrag, niet-kosher eten en wanbeheer van de natuur, om ons tot inkeer te brengen.
Het ICEJ noemt het wel als gebedspunt summier, maar ook daar is de essentie, dat de ramp moet verdwijnen en geen besef van de oorzaak : Goddeloos leven.
En dat is ook het geval bij de nieuwe samenwerking PKN/EO  http://www.nietalleen.nl

In genoemd artikel van Trouw staat daar over:

Kerken, christelijke organisaties en de ChristenUnie en SGP hebben in nauw contact met de overheid de website www.nietalleen.nl opgezet.
Daar worden in deze coronatijden hulpbehoevende mensen – hond uitlaten, boodschappen doen, een telefoongesprek – in contact gebracht met lokale hulporganisaties.
Mochten die geen soelaas bieden, dan zorgen kerken dat er op een andere manier hulp wordt geregeld.
Hulpvragers kunnen ook bellen met 0800-1322. De website en het telefoonnummer zijn vanaf vandaag actief.

Praktische hulp (boodschappen doen e.d.) is prima, maar wat ontbreekt is een aanbod om wezenlijk pastoraal gesprek te hebben, inclusief ontmaskering duisternis , zondebesef en schuldbelijdenis.
Dat laatste is een eerste vereiste bij ziekte, zie Jacobus 5:13-20

Laten we bidden, dat  er toch mensen mensen tot inkeer komen door deze ramp en de volgende, ondanks dat we in Opb. 16  diverse keren worden voorzegd, dat men zich niet bekeren zal in de eindtijd.
Maar in 2 Kronieken 16:9  staat ook dat de ogen van JHWH over de hele aarde gaan, om hen bij te staan, wier hart volkomen naar Hem uitgaat.
Het zal zijn als in de dagen van Noach, alleen zijn gezin ging aan boord van de ark en de dieren, die verstandiger waren dan de mensen: zij luisterden naar de stem van JHWH.
Zolang de deur van de ark open stond, kon men aan boord, maar op Zijn tijd sloot JHWH de deur en dat zal nu ook zo zijn.
Yeshua is de Deur, wie door Hem binnen gaat, zal gered worden, ingaan en voedsel vinden, Joh. 10:9 , want Hij is bovendien de Goede  Herder, i.t.t. de duivel, die moordenaar,  leugenaar , roofzuchtige wolf en dief is.
De duivel openbaart zich via islam, NWO , christenen-lijken en nep-synagoges, allemaal valse leer, waarin men Yeshua als de enige weg tot de Vader niet leert.

Shabbath shalom, wees welkom op onze site, stel uw vragen hier onder, of reageer via “contact” op deze site.

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

vijf + 20 =