Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Protesteer tegen de “alle vormen van sex moeten kunnen” wet !!

https://tora-yeshua.nl/2019/12/paarse-vrijdag-ipv-goede-vrijdag/

Vorig jaar, dec. 2019, heb ik al gewaarschuwd voor deze grondwetwijziging, nu nog  de laatste kans  om een petitie te tekenen, zie:

Komende dinsdag zal de Tweede Kamer stemmen over een wetsvoorstel waarop is aangedrongen door het COC.Ze willen LHBTI-rechten in de grondwet vastleggen.Zelfs iedere vorm van “seksuele gerichtheid”, zonder enig onderscheid.We moeten nu in actie komen!
TEKEN DE PETITIE

Beste B,

Het COC kraait victorie.

Weet je nog van het ‘Regenboogakkoord’, dat zij door bijna alle grote (en veel kleine) partijen lieten ondertekenen?

In dat akkoord was als eerste punt opgenomen het veranderen van artikel 1 van de grondwet.

Ik citeer het COC:

“De ondertekenende partijen gaan in artikel 1 van de Grondwet verduidelijken dat LHBTI-discriminatie verboden is. Ook het CDA steunt dit voorstel. De VVD zal een alternatief voorstel tot wijziging van artikel 1 doen, maar de andere ondertekenaars en het CDA gaan dat niet steunen. Als er voor het eigen voorstel geen Kamermeerderheid is, steunt ook de VVD het voorstel tot verduidelijking van artikel 1. Daardoor ontstaat naar verwachting een zeer ruime meerderheid voor het verbod op LHBTI-discriminatie in artikel 1.”

Dit agendapunt staat al sinds 2010 op de parlementaire agenda, maar aanstaande dinsdag 30 juni is dan eindelijk de finale stemming in de Tweede Kamer.

We moeten iets doen om te zorgen dat dit voorstel geen tweederde meerderheid (nodig om de grondwet te veranderen) haalt!

Teken daarom nu onze petitie aan alle kamerleden, om hen op te roepen dit wetsvoorstel weg te stemmen!

Daarna zal de wetswijziging, indien aangenomen, nog door de Eerste Kamer moeten. Die kamerleden schrijven we dus uit voorzorg ook vast aan.

Maar als de drempel in de Tweede Kamer gehaald wordt, is het waarschijnlijk dat dit in de Eerste Kamer ook gebeurt…

We moeten dus alles op alles zetten om zoveel mogelijk kamerleden om te krijgen vóór 30 juni.

En nu het ergste: onze christendemocratische vrienden van CDA en ChristenUnie hebben het ‘Regenboogakkoord’ óók ondertekend.

Sterker nog: ze hebben dit punt zelfs op laten nemen in het regeerakkoord.

Daar lezen we onder het kopje “Emancipatie en LHBTI” o.a. het volgende:

“Emancipatie en het beschermen van onze waarden hebben continu onze aandacht nodig. Zo sloten acht politieke partijen het regenboogakkoord. De bevordering van emancipatie van LHBTI en mensen met een beperking is belangrijk en door verschillende maatschappelijke groeperingen onder de aandacht gebracht. Er worden verschillende maatregelen tegen discriminatie genomen zoals de aanvulling van artikel 1 van de Grondwet tegen discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en een beperking.”

Het is ten hemel schreiend dat partijen die zeggen te staan voor christelijke waarden hieraan meedoen.

Te meer omdat het volstrekt overbodig is nog extra categorieën expliciet in artikel 1 op te nemen, aangezien dit artikel al zegt dat allen op Nederlands grondgebied in gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld. En dat discriminatie op welke grond dan ook verboden is.

Teken daarom nu onze petitie, waarmee we met name CDA en ChristenUnie aan willen spreken op dit punt.

Misschien heb je het volgende opgemerkt: in het regeerakkoord, en ook in het voorliggende wetsvoorstel waarover volgende week dinsdag gestemd wordt, wordt gesproken over “seksuele gerichtheid”.

Dit is wel een heel breed begrip om te beschermen! Dat kan namelijk zelfs gaan over pedofilie, necrofilie en andere extreme seksuele voorkeuren.

Willen we toe naar een maatschappij waar een pedofiele man een kinderdagverblijf kan aanklagen, omdat ze hem geen baan willen geven?

Want die kant gaat het uit, als dit wetsvoorstel wordt aangenomen.

Het is te bizar voor woorden, maar dat is waar de Tweede Kamer over gaat stemmen op 30 juni.

En zoals het er nu uitziet, zal het voorstel het halen.

Teken daarom zo snel mogelijk onze petitie en deel deze met zoveel mogelijk bekenden vóór 30 juni.

Alvast hartelijk dank voor je inzet,

Michiel Hemminga en het hele CitizenGO-team

Meer informatie:

https://www.coc.nl/politiek-2/stem-voor-lhbti-rechten-in-de-grondwet

Lijsttrekkers tekenen stembusakkoord met het COC (COC)

____________________________________________________________

Mijn commentaar:

Ik heb de petitie getekend en een half jaar geleden gewaarschuwd, maar alles gaat gewoon door,  waarbij de normen van de Tora met voeten worden getreden.
Op het laatste moment werd ik door een van onze trouwe lezers er op gewezen en dus voor u, als u het nog niet wist, de laatste kans om te tekenen.
Tegenstemmers in de politiek vernemen we morgen, SGP stemt tegen, mogelijk PVV,  maar dat is het dan ongeveer, ik zal het morgen corrigeren , zover nodig.

Citaat van https://www.zijaanzij.nl/nieuws/5610/LHBTIrechten-in-Grondwet.html

De kansen voor het wetsvoorstel lijken gunstig: acht politieke partijen – samen goed voor een twee derde Kamermeerderheid – beloofden in COC’s Regenboog Stembusakkoord om dit te regelen. Die belofte is opgenomen in het regeerakkoord, waardoor ook CDA en ChristenUnie zich er aan verbonden hebben.

Shalom

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Update: https://www.telegraaf.nl/nieuws/151905748/justitie-30-000-verdachten-in-pedonetwerk-duitsland

En met die gruwelijke actualiteit  gaat onze 2e kamer, incl. CDA en CU, stemmen over verdere verruiming, grondwettelijk n.b., van alle soorten van sexualiteit.
Ooit was overspel vanuit het man/vrouw huwelijk schande, homofilie verwerpelijk en over pedofilie , incest of sex tussen mens en dier had je het gewoon niet, dat bedacht je niet.
Toch worden die vormen van “sex” in de Tora als des doods schuldig benoemd, Lev. 18 en 20 en dat zijn woorden van de Schepper, JHWH, al ca. 3500 jaar geleden gesproken bij het ontvangen van de Tora.
Jodendom en christenheid laten dit zonder protest gebeuren, Yeshua waarschuwde ons al 2000 jaar geleden: het zal zijn als in de dagen van Noach en van Sodom en Gomorra, als Ik terugkom.

Shalom,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Update stemming nalv. kamerstuk 32 411
Tegen:  SGP, FvD,PVV en Van Haga
Voor: de rest,  incl CDA en CU


Het voorstel gaat naar de 1e kamer voor verdere verwerking en komt dan zo in de grondwet, als de 1e kamer haar goedkeuring geeft.

Het amendement van de SGP, Roel Bisschop , zie hier onder,  werd ook afgewezen, ik meen dat er nog enige steun was, zal ik later hier vermelden;  de bedoeling van zijn amendement was om evt. te nemen ruimte van seksueel gedrag per geval te bespreken in wetgeving, de rest van de kamer wil graag een voorschot op “seksuele gerichtheid in de meest brede zin”.
Dwz dat “seksuele gerichtheid” , welke dan ook blijkbaar, niet mag worden afgewezen als minderwaardig of fout.
Dus overdreven hetero-sex, homofilie, lesbisch gedrag, pedofilie, sex met dieren, verzin het maar, moet dan geaccepteerd worden volgens de hele kamer, op SGP na.

32 411

Nr. 12

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I

In het opschrift wordt «toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond» vervangen door «een algemene formulering van het discriminatieverbod».

II

In de beweegreden wordt «toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond» vervangen door «een algemene formulering van het discriminatieverbod».

III
Artikel II komt te luiden:

ARTIKEL II

In artikel 1 vervalt «wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook,».

Toelichting

Het karakter van de Nederlandse Grondwet is sober. In artikel 1 worden expliciet enkele gronden genoemd waarvoor geldt dat discriminatie verboden is. Hiervan gaat de suggestie uit dat deze gronden belangrijker zijn dan andere gronden zoals leeftijd, burgerlijke staat of nationaliteit. Om de positie van de Grondwet als een algemeen, tijdloos document te waarborgen verdient het de voorkeur om in plaats van het toevoegen van nieuwe concrete gronden, de bepaling algemener te stellen. Hiermee is voor ieder duidelijk dat artikel 1 een algemene bepaling is. Concretere uitwerking kan plaatsvinden in gewone wetgeving.

Navigeer naar andere artikelen

4 Responses to Protesteer tegen de “alle vormen van sex moeten kunnen” wet !!

 1. Op 30 juni 2020 @ 20:51 schreef Elbert pezarro

  Beantwoorden

  Hoi Ben,
  Net een mailtje gehad van de stemming : ChristenUnie en CDA voor, SGP, van Haga,Forum en PVV tegen.
  Ik hem ook naar jou gestuurd.
  Nu kijken wat er gebeurt in de 1e kamer.
  Shalom,
  Elbert.

  • Hi Elbert,
   Ik belde nog met de CU, eerst partijburo, wist van niets, ik kon beter de 2e kamer bellen en daar wist degene die opnam ook van niets.
   Toen CDA, kon alleen een bericht inspreken.
   Toen SGP, die stonden me uitstekend te woord, ik heb een terugbelverzoek voor Bisschop achter gelaten om de afloop te laten weten, zal blijkbaar morgen worden.
   Ik heb inderdaad dezelfde mail gehad, hoop Michiel Hemminga nog te spreken.
   Shalom
   Ben

 2. Shalom chaverin;
  ……..man en vrouw Schiep Hij hen…….en….ga heen en vermenigvuldig…..
  Dus alle andere verhoudingen zijn UIT de BOZE!!!
  Dit is een “teken des tijds”; en geeft aan dat het: einde v/d “6de dag” is aan gebroken!

  • Zo is dat Pieter, moge de komst van JHWH in de gestalte van Yeshua spoedig zijn, op Zijn tijd.
   Shalom
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*