Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Paarse Vrijdag ipv Goede Vrijdag.

https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/paarse-vrijdag-hoe-kinderen-op-scholen-overstelpt-worden-met-lhbti-propaganda/comment-page-1/#comment-29200

Op de NOS zag ik vanmorgen hoe het toegaat op scholen , waar de promotie voor LHGBT oftewel At/m Z aan seksueel afwijkend gedrag  wordt gerealiseerd, Paarse Vrijdag dus.
Alle kinderen worden door de middelbare school verplicht om zich in het paars te kleden, regenboogvlaggen overal te zien in de school en kinderen worden dan geïnterviewd over het thema : je moet jezelf kunnen zijn.
Onze jeugd wordt zichtbaar gemanipuleerd en gedwongen allerlei seksueel wangedrag normaal te vinden en het feit , dat dit gedrag in de Bijbel als wangedrag wordt beschreven en veroordeeld wordt totaal genegeerd.”

Sterker nog, als je de Bijbelse normen ondersteunt en als mening hebt, kun je binnenkort vervolgd worden, omdat je niet meegaat met de NWO massa.
Het wordt hier als in China, de overheid houdt je extra goed in de gaten en sluit je op uiteindelijk, in gevangenis of psychiatrische inrichting, wat “Brussel wil het zo”.
Ons parlement en onze regering en ons vorstenhuis handhaaft het EU-beleid, lees maar waar dat heen gaat, in Duitsland zijn er al heel concrete wetten in de maak om “andersdenkenden” weg te werken.

Zie https://ejbron.wordpress.com/2019/12/14/steun-de-boeren-en-vecht-voor-het-behoud-van-de-vrijheid-van-meningsuiting/

Het feit, dat men onze kinderen kapot maakt, is op enig moment de ondergang van ons land, want JHWH houdt ons verantwoordelijk!
Als je als kind al ontsnapt aan abortus, dan volgt de “los van God” indoctrinatie op school en als je nog naar een of andere kerk gaat als kind, krijg je politiek correcte of anderszins misleidende sektarische onzin mee in ver uit de meeste gevallen.
Geestelijk ongewapend ga je dan als kind door de puberteit heen en via allerlei compleet gestoorde feesten kom je aan lager wal of ga je op in het socialistisch/marxistische systeem van de NWO, als slaaf van het bedrijf en de bank wegens je hypotheek.
Of je raakt in de onderwereld, prostitutie en andere vormen van criminaliteit.
Of  nog erger, je wordt ambtenaar om het systeem te handhaven of politicus in een verRutteclub, om het systeem verder te implementeren.
Of je maakt carrière in een politiek correcte kerk, het meest gruwelijke van alles.

Besef hoe JHWH reageert op voortdurende zonde en Toraloosheid van mensen en volken!
Het houdt een keer op, de zondvloed kwam na jaren profetisch waarschuwen via Noach, omdat volgens Gen. 6:6  “alles wat uit hun hart kwam, te allen tijde slechts boosaardig was”.
De Kanaanistische volken werden uit dat land verdreven wegens hun sexuele perversie, afgoderij en slechtheid.
Israel werd uit datzelfde gebied in ballingschap geleid en uiteindelijk verdreven, wegens hun Toraloos gedrag en eigenwijsheid mbt. de leefregels van JHWH en afgoderij.

Wat nu met onze jeugd gebeurt, is ten hemel schreiend en weer zwijgen al die flutkerken , inclusief allerlei “volle evangelische ” gemeentes, messiaanse gemeentes en ook de synagoges, net als ze deden en nog doen mbt de islamisering.

En wie personen van de LHGBT categorieën discrimineert,  die is dan (als het allemaal doorgaat met een 2/3 meerderheid in het parlement) zelfs volgens de grondwet straks  strafbaar!
Zie https://www.coc.nl/homepage/grondwetswijziging-van-start
Inderdaad, met de steun van CDA en CU van uit het zgn. “regenboogakkoord” is de basis gelegd, zie daar voor
https://www.cocamsterdam.nl/politiek-2/senaat-stemt-voor-verbod-op-discriminatie-trans-en-intersekse-personen

citaat  uit deze link:

D66, PvdA, GroenLinks, VVD, CDA, SP, ChristenUnie, PvdD, 50PLUS en OSF stemden op 12 maart 2019 vóór het wetsvoorstel. PVV en SGP stemden tegen. Op 5 maart, tijdens het debat over het wetsvoorstel van D66, PvdA en GroenLinks, bleek al dat er in de Senaat veel steun is voor het voorstel.
De exacte datum dat het nieuwe discriminatieverbod in werking treedt is nog onbekend, maar dat zal waarschijnlijk binnen enkele maanden zijn.

Wie het drama ziet of beter gezegd, wil zien, dient te waarschuwen, er afstand van te nemen en zelf het Bijbelse voorbeeld te geven en toe te leven naar de komst van JHWH in de gestalte van Yeshua, moge het heel spoedig zijn.
De tekenen van de tijd zijn duidelijk genoeg , laten we ons verheugen in het feit, dat de Koning komt!

Shabbath shalom
Ben Kok (joods-chr. pastor)

PS: welkom om hier onder te reageren, wie bang is om door de NWO genoteerd te worden, moet dat niet doen natuurlijk.
Tegenwoordig is er moed nodig om voor Bijbelse waarden op te komen en meer nog, om je liefde voor  JHWH uit te spreken.
“ik heb Hem niet gekend”  of  “Ich habe es nicht gewusst”  ?
Of worden het de woorden van Yeshua, die voor Pilatus stond en zei: ”
“Hiertoe ben Ik geboren en in de wereld gekomen, opdat Ik voor de waarheid zou getuigen; een ieder, die uit de waarheid is, hoort naar Mijn stem.”  (Joh.18:37)
Yeshua sprak Zich duidelijk uit,  wat is jouw/uw reactie ?

Navigeer naar andere artikelen

23 Responses to Paarse Vrijdag ipv Goede Vrijdag.

 1. De GOD van Israël haat nog steeds homofilie en vooral diegene die hier willens en wetens tegen GODS wil het homohuwelijk hebben geïntroduceerd !!! Gelukkig houdt GOD van de zondaar ,maar het normaliseren van de zonde is en blijft je verzetten tegen de MAKER !!De oordelen worden door GOD op alle uithoeken van de aarde uitgerold, het is onontkoombaar te ontsnappen aan ZIJN oordelen ,behalve door YESHUA HAMASIACH !!

  • Hi Leon,
   Vandaag hoor ik voor de 2e maal die uitspraak: God houdt van de zondaar, maar haat de zonde.
   Bedenk echter, dat elk mens verloren is en alleen behouden wordt in en door Yeshua. Als zo’n bekeerde zondaar echter alleen uit de leefstijl van JHWH, zoals Yeshua die leerde en leefde, datgene pikt wat hem of haar bevalt, dan gaat de vervuiling van zonde door en raakt men alsnog verloren.
   Dat zie ik veel om me heen.
   Wie niet verbonden aan Yeshua leeft en groeit, zoals de rank aan de wijnstok (Joh. 15), die wordt afgehouwen en in het vuur geworpen, gaat dus alsnog verloren.
   Bijbelse voorbeelden in overvloed, al was het maar die 1e generatie Israëlieten, die verloren ging in de woestijn, zie Hebr. 3
   Shalom
   Ben

 2. Van iemand ontvangen, wereldse kerken zoeken eenheid: PKN kerk, RK kerk, Oud katholieken, Algemeen Doopsgezinden, Remonstranten, Evang. Broederschap, Quakers, Orthodoxe kerk, Leger des Heils, Apostolische kerk, Anglicaanse kerk, Koptische kerk, Bond van vrije evangelische nieuw gemeenten. 2of 3 bijeen, adventisten, vrijzinnige BL, pentecostals.
  Welke soorten sekten zijn er: Jehova-getuigen, messiaanse gemeenschap, Scientology, De Moon, Zwartekousenkerk, Bhagwan, Hare Krishna, De zonen van het Heilige Licht van Apocalyptius, Children of God, Noorse broeders, Orde van zonnetempel, people’s tempel, Branch Davidians.
  U benoemde boven al verscheidene organisaties zoals kerken, volle evangelische kerken, synagogen, messiaanse gemeenten. Ook Hindoeïsme, Islam en Boeddhisme behoren onder het dwaalleer.
  Jezus kwam geen eenheid brengen maar juist verdeeldheid, zie Lukas 12 vers vanaf vers 49 tot en met 53 en Lukas 13: verzen 23 en 24 over de nauwe poort.

  • Op 17 december 2019 @ 18:06 schreef Klaas Dijkstra

   Beantwoorden

   Beste Gambut,

   Bestaat er uberhaubt nog wel een kerkgenootschap waar men zijn/haar geloof kan belijden zoals de Bijbel voorschrijft? Ik zie de boom der waarheid in het grote bos niet meer staan tussen al uw vermeldingen van kerken en sekten die dwaalleer verkondigen.

   Behoren de Baptisten ook bij de door u vermelde dwaalleraren en wat betekend de door u vermelde naam vrijzinnige BL?

   Graag verneem ik uw reactie.

   Met een vriendelijke groet, Klaas

   • Hi Klaas,
    Hier vast een Bijbelse norm, die voor elke gemeente van toepassing is en dan valt er heel wat af:
    https://tora-yeshua.nl/gemeenteopbouw/
    Heel goed dat je reageert, ik zie uit naar de verdere reacties, van jou en Gambut en van anderen.
    Shalom
    Ben

   • Beste Klaas, ik heb een fout gemaakt, het moet Vrijzinning NL zijn, zie website, https://www.vrijzinnigen.nl
    Ook sommige baptisten zijn voor samenwerking met de katholieken en de rest. Uit elk kerk of sekte zullen ook oprechte mensen zitten, die verblind zijn, luisteren of afhankelijk zijn naar de mensen of voorganger, dominee, paus, imam of leider en niet zelf de bijbel onderzoeken.
    Ik heb zelf ontdekt dat de kerstboom heidens is en dat kan u vinden in Jeremia 10 vanaf vers 2 -5.
    Afgelopen weekend gaf ik een dame uit een pinksterkerk ook deze tekst en ze vond het heel duidelijk. In ieder kerk staat al een kerstboom, zelfs bij het Leger des Heils. Waar een kerstboom staat begint al goed fout, dus ik ga niet meer naar die kerken/gemeenten waar kerstbomen staan. Is mijn planning voor dit jaar. Vroeger ging ik graag naar het Leger des Heils, gezellig en veel aandacht voor de zwakkeren, pluspunt van LdH.
    God heeft geen interesse in mooie gebouwen, zoals in Rome, kathedralen, ook bij de pinksterkerken staan prachtige gebouwen en die worden vaak door enkele personen, vaak een familie beheerd en deze krijgen flinke erfenis, allemaal door de gemeenteleden betaald.
    God woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn, Hand. 17 vers 24
    Het gemeente staat onder een nieuw verbond. Jezus Christus is het hoofd van de gemeente en dan de man en dan de vrouw.
    Als resultaat van het kruis kwam de gemeente, efeze 2 vers 16
    Het gemeente van Christus staat onder een nieuw verbond. De Heer stichtte een nieuw verbond met een geestelijke staat, dat het oude teniet doet, zie Lukas 22 vers 20, Hebr. 8 vers 13, Koloss.2 vers 14, Galaten 4 verzen 24, 26, Hebr. 12 vers 24, gewoon hele teksten lezen en vraag God of hij je duidelijk wil maken. We hebben een Levende God die onze aarde heeft gemaakt.
    We leven onder de wet van Christus, zie Galaten 6 vers 2, 2 Kor. 3 verzen 7-9, Rom. 1 vers 17, 2 Kor.5 vers 7, Jezus is voor onze zonden aan het kruis gegaan en wij mogen onze zonden belijden, en berouw krijgen van onze zonden, dus een nieuwe mens, bekering, berouw, onderdompeling, als er mogelijkheid dient, over Jezus vertellen wat Hij voor je gedaan hebt, blijdschap, rust en vrede, zodat ongelovigen kunnen zien, dat je een ander mens bent. Gods doel, behoudenis en eeuwig bij de Hemelse Vader leven. Ik adviseer u de bijbel te onderzoeken en vraag Gods Heilige Geest en bid dagelijks aan God of je het Woord kan begrijpen. Veel zegen en blessings. God kent uw hart.

    • Hi Gambut,
     Goede reactie, eens. En zeker leven we onder de wet van Yeshua ha Mashiach, Jezus Christus in de “Griekse verwoording”.
     Dat is dus de hele Bijbel, zie Matth. 5:17 e.v.
     Maar de vraag blijft nog even staan: waaraan moet een gemeente voldoen om een goede Bijbelse gemeente te zijn, zoals in Handelingen?
     Shalom
     Ben

     • Op 18 december 2019 @ 21:01 schreef Klaas Dijkstra

      Beste Gambut,

      Hartelijk dank voor uw schitterende en duidelijke uitleg “CHAPEAU” ! Hier kan ik iets mee en gaat mij fantastisch veel huiswerk bezorgen……. Ik zie dat Ben (Hi Ben!) ook weer een reactie geplaatst heeft namelijk:

      —–Maar de vraag blijft nog even staan: waaraan moet een gemeente voldoen om een goede Bijbelse gemeente te zijn, zoals in Handelingen?——

      Zijn vraagstelling aan u interesseert mij ook bijzonder veel. Kunt u daar meer informatie over vermelden want ik wil mijn honger naar Yeshua en mijn Geloof en Bijbelse honger uitsluitend stillen met zuivere gerechten! Graag verneem ik uw reactie. Shalom Klaas.

     • Op 18 december 2019 @ 22:20 schreef Ben

      Hi Klaas/Gambut,
      Zie de link, die ik al in een eerdere reactie onder dit artikel noemde:
      https://tora-yeshua.nl/gemeenteopbouw/
      Ben benieuwd of jullie je kunnen vinden in dat profiel van de Handelingengemeente, zoals daar is uitgewerkt.
      En dan vooral of je een gemeente in Nederland kunt noemen, die daaraan voldoet.
      Shalom
      Ben

     • Op 19 december 2019 @ 15:08 schreef Gambut

      Bedankt dat uw een goede reactie vind van mij, beurt mij weer op na uw reactie dat ik niet zo ver bent met het geloof???? Hoe kunt u dat beoordelen? Heeft u altijd gelijk? Nee, we zijn mensen, die elkaar nodig hebben. Ik ben toevallig geen Nederlander en ik weet dat u liever met de Nederlandse mensen verder wil. Ik wens je Gods zegen en zal altijd voor je blijven bidden. Shalom ben toevallig geen Jodin zoals u dat graag wilt.

     • Op 19 december 2019 @ 21:53 schreef Ben

      Hi Gambut, ik dacht dat je ergens aangaf in 1 van je reacties, dat je ca. 3 tot 4 jaar geleden tot geloof bent gekomen, dus daarom die op opmerking.
      En als dat klopt, dan is daar toch ook niets mis mee?
      Prijs onze hemelse Vader, dat je Hem in Yeshua hebt gevonden.
      Verder maakt het me helemaal niets uit, of iemand wel of geen Nederlander is, ik heb geen idee hoe je bij dat vooroordeel komt.
      Ook Joods of niet maakt me niet uit, elk mens is verloren en kan alleen behouden worden door de enige weg tot de Vader te aanvaarden, na zonde belijdenis en dat is Yeshua, Zijn dood en opstanding en het volgen van Hem brengen ons bij de Vader.
      Shalom
      Ben

     • Op 19 december 2019 @ 18:35 schreef Nelia Gambut en familie van de Brink

      Geachte website,

      deze website heb ik ontvangen van Nelia. Kennelijk heeft u een Joods identiteit?

      We wilden contact met u op nemen, maar na uw opmerking richting Nelia Gambut, een jonge vrouw uit Sri Lanka, hebben we besloten af te zien.

      Nelia belde mij na uw opmerking op uw website, zie uw mail:” Dag Klaas, mooi idee om met Gambut je geloofsvragen te delen, echter, hij is ook nog niet zolang op De Weg”. Vind ik al verwerpelijk.

      Logisch, Nelia is 21 jaar en u bent een ouder man, die al langer met de bijbel bezig bent? Wees blij dat er nog jeugdige mensen zijn, die met de bijbel bezig zijn?

      Elkaar liefde geven als broeders en zusters ontbreekt helaas veel. Ik vind het jammer dat u zo snel van oordeel bent naar een jonge vrouw uit Sri Lanka.

      We werken met kwetsbare mensen en daklozen in Amsterdam. Daarom is het beter gaan contact met u op te nemen en ik wens u veel wijsheid toe en vooral liefde jegens broeders en zusters in de Heere. Elkaar te helpen met vallen en opstaan doen wij allemaal. U bent toch ook niet perfect?

      Vriendelijke groeten,

      Familie van de Brink uit Amsterdam, via Nelia Gambut.

     • Op 19 december 2019 @ 22:15 schreef Ben

      Dag fam. VdBrink,
      Ene Gambut verscheen op onze site met vragen en positieve inbreng, ik nam aan dat dit een nickname was, heb “Gambut” uitgenodigd om es te bellen en telefonisch wat verder door te praten; daar kwam het niet van blijkbaar, hoeft ook niet.
      Nu blijkt door uw info, dat Gambut de achternaam is, prima en dat het een vrouw betreft, waar ik ook geen idee van had, maar ook prima.
      Inderdaad, heel fijn dat ook jonge mensen met het geloofsleven bezig zijn, dat gebeurt hier gelukkig vaker, niets mis mee, dat zegt hier ook niemand.
      Het maakt voor mij geen enkel verschil of iemand nog maar kort, zoals Klaas van zichzelf schrijft, of wat langer in het Bijbels geloofsleven op weg is, het gaat er om , dat iemand tot bekering komt of is gekomen en groeit in de navolging van Yeshua.
      En waar leest u dat ik zeg, dat ik “perfect” zou denken te zijn? Nergens dus.
      Ik vind het altijd een voorrecht om met mensen van elke leeftijd, nationaliteit, man of vrouw, in gesprek te zijn over de relatie met JHWH van uit de Bijbel dus ik zie het probleem niet.
      Mocht u iets verder willen verduidelijken, bel of mail dan even prive, zie “contact” op onze site.
      Ik gaf al in eerdere reacties een link aan, waar u over mijn identiteit kunt lezen , zie
      https://tora-yeshua.nl/wie-zijn-wij/
      Ik hoop dat hiermee alle misverstanden zijn opgeruimd? Zo niet, nogmaals, bel of mail even.
      Dat is immers wat Yeshua ons leert in Matth. 18:15-18 , een goede relatie met elkaar ontwikkelen door misverstanden e.d. te bespreken en in goede harmonie als br. en zr. op Zijn weg te blijven gaan.
      Shalom, tot gauw,
      Ben Kok (joods-chr. pastor)

    • Op 19 december 2019 @ 12:55 schreef Klaas Dijkstra

     Beantwoorden

     Beste Gambut,

     Ik ben nog niet zo lang geleden actief tot geloof gekomen en mijn roots liggen bij Protestant Hervormd. Ik heb altijd wel het geloof gehad, maar er weinig aan gedaan. Ik beschouw dat dit verloren jaren zijn geweest en daarom wil ik de jaren die mij nog resten geheel aan God besteden, maar er zit zoveel ruis op de lijn die mij hinderen qua ontwikkeling en daarom vraag ik me elke dag weer af volg ik de juiste weg wel, want ik heb gekozen voor de smalle weg dus misstappen kan/wil ik me niet veroorloven.

     Wanneer ik in uw reactie zie hoeveel kerkgenootschappen er zijn en elk heeft weer zijn/haar eigen, regeltjes en bijzonderheden, dan kan ik naar mijn mening beter de Bijbel op mijn schoot nemen en mezelf hardop voorlezen wat er staat en mijn eigen interpretatie er op los laten.

     Ik ben op zoek naar iemand die mij ondersteund m.b.t. de vragen die ik heb over het geloof en ik vind uw reacties duidelijk, warm en fijn om te lezen. Heeft u er bezwaar tegen als ik vragen omtrent het geloof heb u te mailen?

     Graag verneem ik uw reactie.

     Met een vriendelijke groet, Klaas Dijkstra

     • Op 19 december 2019 @ 14:36 schreef Ben

      Dag Klaas, mooi idee om met Gambut je geloofsvragen te delen, echter , hij is ook nog niet zo lang op De Weg.
      Maar voel je vrij natuurlijk.
      Wees uiteraard ook welkom ze met mij te delen, ik ben van mijn 20 ste tot mijn 70 ste een volgeling van Yeshua, vanaf mijn 25 ste als pastor.
      Zie https://tora-yeshua.nl/wie-zijn-wij/
      Uiteraard kan dat op mijn mailadres, benjackok@gmail.com , zie onder “contact” op deze site.
      Wat ook kan: de vragen op deze site onder een nieuw artikel: gesprek tussen 3 broeders.
      Dan hebben de lezers er ook wat aan en we kunnen dan vraag voor vraag doornemen, argumenten uitwisselen.
      Shalom
      Ben
      Dus samen de Bijbelse waarheid zoeken, elkaar dienen met de juiste onderbouwing van standpunten.

     • Op 19 december 2019 @ 15:11 schreef Gambut

      Beste Klaas, ik adviseer je Jezus op de eerste plaats te zetten en lees de bijbel en ga het onderzoeken, dagelijks de schriften onderzoeken. Ik ben geen Jodin, zoals Ben Kok dat liever wil? Ik wens u het allerbeste en ga verder niet meer in discussie. Want Ben heeft al aangegeven dat ik niet zo ver bent met het geloof, wat mij erg pijn heeft gedaan. Ik wens jullie Gods zegen. Jullie kennen alleen mij van internet maar helaas niet als persoon. Jammer.

     • Op 19 december 2019 @ 21:57 schreef Ben

      Dag Gambut, zie mijn vorige reactie, je vooroordeel is op niets gebaseerd, ik heb nooit gezegd, dat ik liever had dat je Jodin zou zijn.
      Dat kan ook niet, je verschuilt je achter een nickname en ook dat neem ik niemand kwalijk, hoewel ik dat zelf nooit doe; ook Yeshua was altijd open en duidelijk over wie Hij was en is.
      Verder heb ik je van harte uitgenodigd om samen met Klaas een geloofsgesprek te hebben , in de prive-mail of op deze site, dus wees alsnog welkom.
      Shalom
      Ben

 3. Gelukkig komt ik oprechte mensen tegen die met de bijbel bezig zijn. Mocht twee getuigenis geven aan twee mensen over de geboorte van Jezus en kerstboom. Jezus’ geboorte wordt niet vermeld in het nieuwe testament en de kerstboom staat al beschreven in Jeremia 10 vanaf vers 2 boom wordt uit het bos gekapt en wordt versierd….tot vers 5 heel duidelijk. Is jezus op 25 december geboren? Heb nog niet kunnen vinden in het NT.

 4. Paarse vrijdag, aanvulling, van iemand ontvangen: Het Westen verdient wat er gebeurt,
  gevolg: invasie van de islam, de cultuurloze goddeloze mensen met hun maangod,
  oorzaak: Westerse decadentie, het zieke en zwakte lichaam van immorele gastheren zonder God.

 5. Bent u op de hoogte dat er steeds meer mannen vrouwenkledingstukken dragen? Kijk maar eens in Amsterdam en elders in het Westen. https://www.nsmbl.nl/mannen-vrouwenkleding/

  • Hi Gambut,
   JHWH waarschuwt ons voor die identeitsvervaging, een man moet zich onderscheidend van de vrouw kleden en andersom, zie Dt.22:5
   Uiteraard wil de mens, die van “God los leeft” al die richtlijnen van JHWH vertrappen in zijn eigen-wijsheid en dat tot zijn schade en schande.
   Shalom
   Ben

 6. Waarom zoek je steun bij mensen? Zet God op de eerste plaats en pak de bijbel. begin met Johannes evangelie, spreuken of psalmen. Beste Ben, hoe kunt u beoordelen dat ik niet zo ver bent met het geloof? Misschien niet in uw straatje?

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*