Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

de “ware Wijnstok” of de duivelse “NWO-stok”

Vanaf het begin van de mensheid is de duivel bezig om de schepping van JHWH, de enige ware God, over te nemen door de mensen te bedriegen, te misleiden en geestelijk te vermoorden.
Hij doet dat als “vader der leugen” met leugens.
Tegen Eva: “doe maar wat JHWH verboden heeft, dan zul je net als God zijn”. En Eva tuinde er in , verleidde Adam tot dezelfde stap en de geloofsrelatie met JHWH was stuk.
Dat proces herhaalde zich voortdurend:
-t.t.v. Noach: geloof Noach niet, bekering tot JHWH is niet nodig, er komt geen zondvloed, die ark is overbodig.
-bij het volk Israel ttv Mozes, ze waren net verlost uit Egypte en terwijl Mozes de Tora ontving van JHWH op de berg, maakte het volk een “gouden kalf” als afgod, die je kon zien.
-de profeten waarschuwden Israel herhaaldelijk, het resultaat was dat het volk in meerderheid de duivelse misleiding van afgoderij volgde en diverse ballingschappen volgden, tot ze verstrooid werden over de wereld.
-er is nu de staat Israel, gebaseerd op de ideologie van marxistisch/socialistisch en atheïstische leiders  met een volk, wat voor meer dan 90% Yeshua  afwijst als valse mashiach.
De duivelse leugen is hier dan bovendien, dat Israel ooit een superstaat wordt met een zeer Toragetrouwe Jood als leider, die de staat Israel wereldwijd leidinggevend maakt.
Gelukkig wordt die leugen ontmaskert en zullen vele Joden tot bekering komen en Yeshua aanvaarden, zie Zach. 12:10 .
Dan wordt het Joodse  volk naar Gods belofte het volk, wat hopelijk toegroeit naar het aanvaarden van de enige weg tot de Vader, Yeshua ha Mashiach, de ware Wijnstok, mede dankzij het geloofsgetuigenis van ca. 20.000 Yeshua-belijdende Joden in Israel.

-de volkeren (goyim) leven allemaal al met hun afgoden , ook de zgn. “christelijke landen” hebben met hun “ontJoodste, vergriekste Jezus” hun eigen “Godsbeeld” gemaakt en dat wijkt zodanig af van de Bijbelse Yeshua, dat je in vele gevallen van afgoderij moet spreken.
Dat is het toppunt van duivelse misleiding, het is precies zoals in Opb. 13:11,12
“en ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had 2 horens als die van het Lam en het sprak als de draak”.
Specifiek de RK kerk is ook zo’n voorbeeld van duivelse misleiding, met de pausen als plaatsvervanger (anti) van Christus en Maria als noodzakelijke mede-verlosseres.

De meest actuele duivelse misleiding:
“laten we een politieke wereldse eenheid vormen die tot een door ons mensen maakbare hemel moet worden, zonder God, want die bestaat niet, we zijn zelf God”
Daarbij is de wereldelite  wel “ietsje meer God” dan de rest.
We bevrijden met vaccins de mensheid van ziektes, nu eerst vooral van Corona en volgens deskundigen wordt daarmee het DNA van de mens beinvloed, zodat we de mensheid beter kunnen aansturen.
En uiteraard zorgen we voor de juiste temperatuur op aarde en het goede klimaat wereldwijd.

Een oude duivelse truc, het idee was er al via de torenbouw van Babel en het komt regelmatig terug in de grote wereldrijken (zie de profetie in Daniel) en dan via de Volkerenbond, VN in de meest wereldwijde vorm.
De term NWO (Nieuwe Wereld Orde) was eerst een verborgen naam, maar wordt al jaren brutaal en openlijk gecommuniceerd.
Onder de term ‘antichrist” verstaan we iets en/of iemand “ter vervanging van Christus” en de paus is dat dan volgens zijn idee, maar het is veel groter en breder.
De NWO is die ultieme versie en kan zich mogelijk via verplichte vaccinatie tegen het Coronavirus inclusief aantasting van het DNA als antichristmacht manifesteren.
Zo worden de mensen, die deze vaccinatie ondergaan, meegaand in het NWO systeem gemaakt en daarmee onherstelbaar verbonden met de duivelse macht.

Na de klimaatleugen (een beetje waarheid met een hoop onwaarheid) hebben we nu de Coronamisleiding ( een serieuze griep die opgeklopt is tot wereldprobleem), de duivel verpakt zijn leugens altijd in stukjes waarheid.
https://www.wyniasweek.nl/regering-dit-is-uw-exit-voor-de-coronacrisis-de-omgekeerde-lockdown/

De keus zal zijn: verbonden in Yeshua met JHWH verbonden zijn als een rank aan de Wijnstok (Joh. 15:1-8) of verbonden zijn met satan.
De keus is al lang gemaakt door de grote meerderheid van de mensen op deze wereld, die los van JHWH willen leven, Zijn bestaan ontkennen en/of  in afgoderij of andere misleiding van de duivel zijn verzeild.

Wees gewaarschuwd en kies dan vandaag nog met wie u/jij je wil verbinden, het is een zaak van eeuwig leven of eeuwig verloren blijven.

Shalom, reageer met reacties en/of vragen als u wilt , hieronder.

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Zie ook:

Hoe leer je de enige ware God kennen?

http://www.franklinterhorst.nl/Uit%20het%20nieuws%2031-08-2020.htm

Brisante studie onthult: Alle Corona-maatregelen waren volledig ineffectief

Arts Carrie Madej heeft verontrustende boodschap – Wereld wordt wakker!

VN erkent dat grote polio uitbraak Afrika wordt veroorzaakt door vaccin Bill Gates

Flashback naar 2009: ‘Wordt het ‘Teken van het Beest’ ingevoerd via vaccinaties ?’

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

8 + negentien =