Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Massale demonstraties voor Floyd, laffe doodse stilte voor in jihad vermoorde Franse leraar !

https://ejbron.wordpress.com/2020/10/18/bloed-aan-de-handen-schokkende-details-over-de-islamitische-moordaanslag-van-conflans/

https://ejbron.wordpress.com/2020/10/17/islamitisch-barbarisme-in-parijs/

Inmiddels is in Frankrijk de verontwaardiging enorm, een leraar wordt daar ook meer gewaardeerd dan in ons land, men heeft behoorlijk respect voor iemand in die functie.
Maar in de rest van de wereld hoor je er niets over en lees even wat er verder aan jihad plaats vindt op https://www.thereligionofpeace.com

Bizar, wat er gaande is: de al 1400 jaar doorlopende islamisering, lees genoemde links, moslimouders, die hun kinderen opvoeden in de islamiseer en derhalve aan de meest fanatieke moslim onder hen even uitleggen waar de inmiddels vermoorde leraar woont en hoe laat hij uit school komt.
Collega leerkrachten, directie van de school en de vakbond doen niets met de zorg , die de vermoorde leraar al eerder uitte mbt islamagressie, omdat hij als leraar in het kader van de vrijheid van meningsuiting de leerlingen probeerde duidelijk te maken, dat je kritisch naar alles moet kunnen kijken en er over moet kunnen praten.

Ook over Mohammed , die in de islambronnen wordt neergezet als polygamist, pedofiel, moordenaar, verkrachter en misleider, alles onderbouwd met teksten uit koran, Hadith en sharia.
Maar Mohammed beledigen is nog erger als de koranallah beledigen, in de optiek van moslims. Knettergek, dat soort denken van 1,7 miljard moslims wereldwijd.

Dan hebben we nog 1,2 miljard beminde gelovigen in de RK kerk, die worden vertegenwoordigd door de paus, die dan af en toe zijn onfeilbare uitspraken doet, ex cathedra:

https://www.xandernieuws.net/algemeen/paus-schrijft-in-encycliek-dat-alle-landen-macht-moeten-overdragen-aan-nieuwe-wereld-orde-onder-vn-bestuur/

Lid van de RK kerk blijven getuigt ook niet van veel verstand en inzicht, gezien de kruistochten, inquisitie, machtsmisbruik en sexueel misbruik van uit de leidinggevenden.

Gelukkig hebben we dan nog de politici, die in hun waanwijsheid de landen regeren, wereldwijd verbonden in de groeiende NWO, bezig met de ene crisis na de andere te organiseren en dan vervolgens met oplossingen komen, die zoveel mogelijk mensen beperkingen op leggen en de machthebbers meer macht geven.

Zie ook: https://www.franklinterhorst.nl/Uit%20het%20nieuws%2019-10-2020.htm

En dan niet te vergeten de overige geestelijke voorgangers in de protestantse/evangelische kerken, die  als het gaat om de Bijbelse opdracht om de duisternis te ontmaskeren, zich ook in stilzwijgen hullen, zorgen dat ze de mensen naar de mond praten en zo hun pensioen halen.
Of kan iemand me een paar kerkelijke websites sturen, waar artikelen op staan over de islam als duivels systeem en praktisch onderwijs voor de kerkleden om met moslims in gesprek te gaan?
Men heeft nog niet eens bereidheid kritisch te kijken naar het eigen functioneren, of om het volgen van Yeshua over te nemen in de Torapraktijk en ontmaskeren van hypocritisch en eigenwijs gedrag in eigen kring.

Kortom: ik ben heel dankbaar dat ik al 50 jaar mag ervaren en weten dat de Schepper bestaat en al die tijd steeds meer leer hoe ik dichter bij Zijn waarheid kan leven door Yeshua te volgen en Zijn woorden te doen.
De grote meerderheid , die te bang en/of te lui is om zich te verdiepen in de Bijbel als het Woord van JHWH in Yeshua  in mensengestalte geopenbaard, is zeer te beklagen, blijven op die brede weg (alles is ok en moet kunnen) voor eeuwig verloren , als ze niet in hun leven de smalle weg (bekering en Torapraktijk) van Yeshua willen volgen.
Mag ik u/jou uitnodigen om hier onder es wat te schrijven over hoe u/jij in het leven staat, zonder of met JHWH en hoe dan?

Want als de Schepper niet zou bestaan, zoals velen tegenwoordig van mening zijn, dan hebben we echt een probleem: dan zijn we aan de mensen over geleverd en we weten na al die eeuwen wat een rampenplan dat is.
We weten ook allemaal uit eigen ervaring, als we even eerlijk zijn, hoe zeer we zelf te kort kunnen schieten t.a.v. de norm van de Schepper, de 10 geboden, Hem liefhebben boven en alles en de naaste als ons zelf, aldus de samenvatting door Yeshua.
Door Hem te aanvaarden en te volgen komt de enige goede en blijvende verandering, de door Hem gemaakte samenleving, de “maakbare samenleving” van uit menselijke eigen-wijsheid zonder Hem heeft ons alleen maar gebracht tot het huidige rampenplan op weg naar erger.

Ik hoor graag van u/jou, want de liefde en waarheid van JHWH is er voor elk mens, die daar oprecht naar zoekt.

Shalom

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Hoe leer je de enige ware God kennen?

Navigeer naar andere artikelen

9 Responses to Massale demonstraties voor Floyd, laffe doodse stilte voor in jihad vermoorde Franse leraar !

 1. Als de kerk altijd vast op het fundament van Yeshua gegrondvest was geweest zou dan de Kruistocht, de inquisitie en de Holocaust hebben plaatsgevonden? Zou dat het verschil hebben uitgemaakt als de Kerk (de gelovige uit de heidenen) voortdurend het kwaad ontmaskerd hadden, en met hun gebeden en lofprijzing geparticipeerd zou hebben in de strijd in de Hemelse gewesten? Had de Islam dan zover in Europa kunnen doordringen?
  Of we deze gebeurtenissen hadden kunnen voorkomen is nog maar de vraag. Wat ik wel zeker weet en geloof dat het een groot verschil had uitgemaakt en dat de mensheid er niet zo beroerd als nu had voorgestaan.

  Door de hele bijbel heen kom je gebeurtenissen tegen waarin God door mensen heen werkt en situaties ten goede keert op weg naar Zijn verlossingsplan met Israël en ook voor de volken. Het waren soms geen lieverdjes en van sommigen onder hen zou je denken die zijn veel te gering, maar ze namen wel hun positie in en maakten zo het verschil. God werkt door mensen heen dat verkiest hij! Ook al heb of kan je weinig, denk maar aan het jongetje met een paar broden en visjes. Als de Heer het zegent is het genoeg en maakt het veel verschil.

  Maar wat als gelovigen het vertikken? Dat de kerk (en elk gelovig individu) niet meer als een vuurtoren stevig in Yeshua op de rots staat zodat dreigende golven uiteenspatten?
  Als men losraakt, en als een vuurtorenschip met krabbend anker maar wat meedeinen op de golven van de tijd, zijn wij geen baken meer maar een dwaallicht geworden! Met alle gevolgen van dien! Zwijgen is geen optie want dan komen er met het bebloede hoofd van de Franse leraar nog meer bebloede hoofden in de straten te liggen.

  • Hi Sammy,
   Het zou geweldig zijn geweest als alle Israëlieten na de opstanding Yeshua hadden aanvaard als de Mashiach en volgens inschattingen van Bram Krol, die er een boek aan heeft gewijd, waren dat er heel wat, hij denkt ca. 1 miljoen, maar dat was bij lange na nog niet de helft van de inwoners van Israel.
   Uiteindelijk werden ze in 70 en zeker in 132 verspreid over de aarde, de gemeente te Yerushayim verdween en de gelovigen uit de goyim groeiden uit tot de |RK kerk , die zeer antisemitisch werd.
   Dus ja, ik denk dat als de gemeente te Yerushalayim was uitgegroeid tot wereldnivo, dan was de wereld er veel beter aan toe geweest, maar onze hemelse Vader heeft de mensen de eigen keuzes gelaten met alle gevolgen van dien.
   Niettemin zal Zijn plan doorgaan en en uitmonden in Zijn komst en Koninkrijk, Hij heeft daarover door de. hele3 Bijbel heen genoeg profetie gegeven, prijs Zijn Naam!
   Een rest van Israel zal behouden worden en Yeshua als de Mashiach aanvaarden, zie Zach. 12, 13 en 14.
   Dwars door het NWO rijk heen gaat het plan van JHWH door met allen, die Hem oprecht volgen.
   Shalom
   Ben

 2. Op 19 oktober 2020 @ 13:30 schreef Kees Wagensveld

  Beantwoorden

  U bent blind er was een massale demonstraties in Frankrijk, gisteren. Zelfs president Macron wil wellicht staatsbegrafenis voor een leraar. U bent erg eenzijdig in berichtgeving of aan 1 oog blind?

  • Dag Kees, lees even wat er in het artikel staat: “Inmiddels is in Frankrijk de verontwaardiging enorm, een leraar wordt daar ook meer gewaardeerd dan in ons land, men heeft behoorlijk respect voor iemand in die functie.”
   Maar in de rest van de wereld hoor je er niets over en lees even wat er verder aan jihad plaats vindt op https://www.thereligionofpeace.com
   Die tekst was deels weggevallen, omdat er bij de link, die ik daar net boven had gezet, een uitklapmenu open stond.
   O ja, misschien heb je ook commentaar op de rest van het artikel?
   Shalom
   Ben

 3. Wat Sammy beschrijft over de korte geschiedenis is achter af altijd zeer gemakkelijk, meestal zijn het mensen die zelf niet dienstbaar zijn, maar altijd hun kritiek geven op alles en iedereen. Wil je de wereld veranderen? Begin dan bij jezelf, dat is al lastig genoeg. Jezus kon zeggen, jullie zeggen wel Heer, Heer, maar jullie doen niet wat ik zeg! over de islam kan ik kort en bondig zijn, wij zijn in hun ogen ongelovigen, en als je zo’n ongelovige dood dan kom je in het paradijs, islam is een ziekelijk door de mens bedachte godsdienst, juist als de katholieke kerk. Jezus heeft geen godsdienst gesticht, maar een levende relatie met hemzelf, ik zal een maaltijd met hem houden, en hij met mij, duidelijker kan het niet, bruiloft vieren met Jezus, kan het nog leuker???

  • Op 21 oktober 2020 @ 16:07 schreef Kees Wagensveld

   Beantwoorden

   Christenen worden gediscrimineerd in Israël door extreem rechtse joden. Veel kerken worden daar beklad en vernield en soms in brand gestoken door Joodse extremisten, hoorde ik van een Joodse man, christenen in India worden gemarteld, de kerken worden in brand gestoken door hindoe extremisten, hoorde van mijn kennis in India, christenen in Noord Korea worden gemarteld door de communisten, Kerken worden soms in brand gestoken in Egypte of de christenen voornamelijk kopten worden gediscrimineerd, zo gaan we maar door, degenen die Jezus niet kennen zijn eigenlijk allemaal vijanden van God.

   • Dag Kees,
    Inderdaad zijn de christenen de meest vervolgde groep ter wereld in deze tijd, zie Open Doors, vervolging komt vooral vanuit de islam, maar ook zeker van uit communisme.
    Precies wat de Bijbel heeft voorzegd.
    De vraag is: wie is eigenlijk een christen? Het begint uiteraard met bekering en doop na die bekering, als uiterlijk teken van je innerlijk geloofsleven.
    Maar lees vooral ook Joh. 18:1-8, voorwaarde om behouden te blijven is als rank in de Wijnstok te blijven, dwz Yeshua volgen in alles, zeker ook in de Torapraktijk, zoals Hij die leerde , bevestigde en vierde.
    We hebben een joods-christelijk geloof, van uit de Tora aan Israel gegeven en vanuit Yeshua bevestigd door Zijn offer en leer en leven. Yeshua-belijdende Joden en Tora praktiserende christenen hebben hetzelfde geloofsleven, de Yeshua-afwijzende Joden en de Tora-afwijzende mensen uit de christelijke hoek leven in een staat van verlorenheid en dien zich beiden te bekeren.
    Hoor overigens graag in welke geloofsgemeenschap jij je herkend.
    Shalom
    Ben

 4. Op 23 oktober 2020 @ 08:57 schreef Maria van der Stel

  Beantwoorden

  Koning gaat meer dan 5 procent op vooruit, Rutte knuffelt de koning en zijn vrienden. Maar hij heeft afkeer voor uitkeringsgerechtigden maar geen afkeer van de koning die ook afhankelijk is van een uitkering. Koning corrupt vanaf Willem 1 , schandalen, fraude, bastaardkinderen, leugens enz, geen salaris verhoging zorgmedewerkers, pensioen ouderen gaan wellicht omlaag volgend jaar, horeca bedrijven gaan failliet, bijstand wordt verlaagd maar die mensen in de bijstand moeten gratis werken zonder loon, zie overal, vrijwilligers worden vervangen door wegbezuinigde banen, bezuiniging zorg, onbetaalbare zorgpremier door Hans Hoogervorst VVD ingesteld, meer armoede, meer voedselbanken, Rutte kabinet voor grote bezuinigingen gewone mensen, https://koningbalkenendenorm.petities.nl

  • Dag Maria,
   Inderdaad , we worden niet vrolijk van de koningen, maar de Bijbel leert ons dat al in Psalm 146. “Vertrouwt niet op prinsen, op des mensen kind, bij hetwelk geen heil is.
   Zijn geest gaat uit, hij keert wederom tot zijn aarde; te dienzelfden dage vergaan zijn aanslagen.”
   Overigens geldt dat voor alle mensen, je kunt alleen op JHWH 100% vertrouwen.
   Hoe denk jij over dat laatste?
   Shalom
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*