Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Ervaren huisarts spreekt zich uit over de “Coronatest” en meer!

Open brief Nederlandse huisarts aan politiek: ‘Dit kabinet heeft wetenschap en humaniteit in de ban gedaan’

(met dank overgenomen van

Open brief Nederlandse huisarts aan politiek: ‘Dit kabinet heeft wetenschap en humaniteit in de ban gedaan’


Posted on     
Met wéér een keiharde lockdown-vuistslag gaat het kabinet Rutte-3 onverminderd verder met de verwoesting van onze economie en samenleving.

—————————————————————————————————————————————-

De Nederlandse bevolking is niet gek en zal dit onmenselijke politieke klimaat niet lang meer verdragen – Wilt u een fascistisch Nederland voor uw en onze kinderen achterlaten? – Het beleid van deze regering richt onnoemlijke schade aan’ – Facebook en LinkedIn verwijderen huisarts Berber Pieksma vanwege kritiek op corona beleid

—————————————————————————————————————————————–

De opmars van de communistische DDR 2.0 censuur in het Westen gaat onverminderd verder. Facebook en LinkedIn hebben de accounts van de Nederlandse huisarts Berber Pieksma, onlangs nog samen met collega Rob Elens te gast bij Blue Tiger Studio, verwijderd omdat ze het gewaagd heeft openlijk kritiek te uiten op het corona beleid. Hieronder de open brief die Pieksma heeft gestuurd aan de Nederlandse politiek:

‘Exit Paniekvoetbal’

Geachte heren Omtzigt , Hoekstra, van Haga, van der Staaij, Voordewind en Dijkhoff,

Als ervaren huisarts, die mede verantwoordelijk is voor de “retraction letter”,die de Corman/Drosten/Koopmans-PCR-test veroordeelt tot een zeer slechte test die 98% vals positieve uitslagen oplevert, staande voor de artseneed, wil ik u graag bijstaan in het vinden van de juiste uitweg uit deze crisis.

Als eerste wil ik u de artseneed onder de aandacht brengen. ‘Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen.

Ik zal aan de patiënt geen schade doen.’ Realiseert u zich hoezeer de burger lijdt onder het inhumane beleid van deze regering, waarbij MKB en cultuursector verdwijnen? Hoezeer de “normale” zorg achterloopt door de focus op Covid19? U bent allen politicus en staat voor vrijheid en democratie. U zou het belang van de bevolking voorop moeten stellen.

Ik schrijf u zessen aan omdat ik vertrouwen in u heb. Sluit een pact en ga samen deze verkiezingen in met ontbinden van dit Covid19- beleid als doel. Medisch gezien hebben we al jaren sinds de ziekenhuisbeddenvermindering ‘s winters te maken met het probleem een plek te vinden voor op te nemen patiënten. Dit jaar is dat niet anders dan andere jaren. Ook de totale sterfte is dit jaar niet meer dan andere jaren.

Deze ondeugdelijke PCR-test, waar alle regeringsbeleid op stoelt, mag niet verder leidraad voor beleidsregels zijn zoals wij die nu kennen! Is het gebrek aan ziekenhuisbedden het probleem? Doe er wat aan! De statistieken wijzen uit dat de tweede golf een golf is van positieve testen ten gevolge van het opnieuw uitbreiden van de testmogelijkheden en testverplichtingen, zonder dat er sprake is van toename patiëntenopnames in de ziekenhuizen.

U weet dat de PCR-test alleen mag bijdragen in diagnosestelling bij iemand die klinisch symptomen heeft die bij een betreffende ziekte passen. U zou eens moeten kijken naar het percentage positieve testen op het totaal van de testen, dan ziet u hoe de vork in de steel zit over de ten onrechte negatieve interpretatie van de uitkomsten. De enorme toename van testmogelijkheden en testverplichtingen heeft een toename van positieve uitkomsten gegeven daar waar er relatief geen enkele toename is.

Verder: Er is nog nooit een virus verdwenen! We moeten ermee leren leven en dat doen we goed! Hoe meer positieve testen zonder ziekte des te meer zijn we op weg naar groepsimmuniteit.

Het is volstrekt verantwoord de regeringsregels betreffende de pandemie onmiddellijk op te heffen. Maar om gezichtsverlies te voorkomen doet u dat stapsgewijs: 1.Horeca weer open. 2.Twee weken later mondkapjes loslaten waarvan we weten dat de verplichting ze te dragen te maken heeft met gedragscontrole  en er geen enkele medische rechtvaardiging voor bestaat. 3. Anderhalve meter-regel opheffen.

Wilt u een fascistisch Nederland voor uw en onze kinderen achterlaten? Ik heb u steeds gerespecteerd. Gaat u alstublieft samen verder en leidt ons uit deze domheid: Alle maatregelen, van mondkapje tot social distancing tot lockdown zijn niet wetenschappelijk onderbouwd.

Bovendien zijn ze zeer schadelijk voor onze gezondheid en die van de jeugd die momenteel hard wordt getroffen. Alle voorspellingen genoemd in de brandbrief GGZ.nl zien we uitkomen. Dit kabinet heeft wetenschap en humaniteit in de ban gedaan. Horecabezoek, samen zijn met vrienden, goede scholing op locatie en mogelijkheden tot ontspanning zijn verboden voor de jeugd. In plaats daarvan krijgen zij keer op keer de schuld van iets waar zij geen schuld aan hebben. Namelijk, dat vooral oude mensen overlijden aan een relatief onschuldig virus.

Distantieert u zich van de WHO, die volkomen onterecht de definitie van pandemie veranderde en de ernst van de ziekte uit de definitie haalde. De jeugd moet onmiddellijk haar vrijheid terug krijgen! Afstand, bij ziekteverschijnselen, zal de Nederlandse bevolking uit zichzelf bewaren, uit gezonde gewoonte vanouds.

Er bestaat zoiets als het hebben van goodwill van een regering bij haar bevolking. Die goodwill is alras aan het verdwijnen. Grote delen van de bevolking hebben geen vertrouwen meer in de regering en politiek. (Grote delen van de bevolking zijn met desinformatie zó bang gemaakt, dat .mensen zonder mondkapje letterlijk uit supermarkten worden gesleept – Xander)

Kijk naar Zweden! Zweden heeft uiteindelijk zich het minste schade aangedaan op gezondheidsgebied, economisch en sociaal. Let wel: Van SARScov2 wordt 2 % van de mensen ziek en van die 2 % sterft 0,23% over de totale bevolking berekend. Onder de 70 jaar is de IFR zelfs 0,05%! Dat betekent dat 0,05% van de mensen die echt zijn besmet (dus met de klinische symptomen, een positieve test zegt niets) overlijdt door toedoen van dit virus. Een ziekte met IFR van 0,23 % hoort niet op de A-lijst van ziekten te staan en daarmee valt iedere onderbouwing voor het huidige gezondheidsbeleid betreffende covid19 weg. De risicogroep voor overlijden bestaat vooral uit hoogbejaarden (mensen boven de 80 jaar) en mensen met een ernstig onderliggend lijden.

Bovenstaande percentages leiden samen met het “number to treat” betreffende vaccinatie tegen SARScov2 ertoe dat we door heel Nederland te vaccineren 100 overlijdens zouden voorkomen van vooral 80-plussers en dan hebben we het nog niet over de schade die dit nieuwe mRNA vaccin kan geven.

Ik ben geen anti-vaxxer. Echter het is goed te weten dat de ontwikkelde vaccins tegen Covid19 van een heel andere aard zijn dan de vroegere verzwakte-virusbevattende vaccins. Het gaat nu om genetisch gemodificeerde virustoediening. Bovendien is de huidige manier van pressie op mensen om zich te laten vaccineren, tezamen met de slechte onderbouwing waarom mensen dat moeten doen, funest voor het Rijksvaccinatieprogramma (bof, mazelen, rode hond, difterie, kinkhoest, tetanus, polio en Hemofilus Influenzae). In dit Rijksvaccinatie programma hebben wij vertrouwen en stáán wij als artsen voor. Nu raken grote groepen mensen hun vertrouwen ook kwijt in dit Rijksvaccinatieprogramma.

Vanwege onze reeds bestaande kruisimmuniteit voor coronavirussen (NB 98 % wordt immers niet ziek na besmetting) is vaccinatie volstrekt onnodig en geldverspilling. Er is goede therapie voorhanden in meerdere vormen. Dat er tijdens de eerste golf veel mis is gegaan voor de patiënten heeft te maken met gebrek aan kennis over de ziekte destijds. Inmiddels is er veel voortschrijdend inzicht.

Al met al is het huidige regeringsbeleid van het kabinet Rutte disproportioneel. Het beleid van deze regering richt onnoemlijke schade aan. Ik doe een beroep op uw geweten en uw verantwoordelijkheid voor volgende generaties.

De Nederlandse bevolking is niet gek en zal dit onmenselijke politieke klimaat niet lang meer verdragen.

Hoogachtend, Berber W. Pieksma, Huisarts sinds 1mei 1986

(Vet gedrukt toegevoegd – Xander)

Zie ook o.a.:

16-12: Petitite ‘Stop de Lockdown, Nederland weer vrij’ wordt massaal ondertekend
14-12: ‘Regering wil met harde lockdown mensen uitputten en rijp maken voor Covid vaccin’
12-12: Docu ‘Covid-19 – The System’: ‘Documenten bewijzen dat media opdracht van regering kregen om angst te zaaien’
11-12: Hoofdadviseur Britse overheid: ‘Horeca dicht maakt niets uit’; 4 van de 10 mensen besmet in ziekenhuizen
05-12: Groot Brittannië en Canada leggen indirecte vaccinatieverplichting op – volgt Nederland ook?
03-12: Bewijs geleverd van telefoongesprek waarin RIVM toegaf dat Covid bijna geen klachten geeft
01-12: December 2020: Einde 75 jaar democratie en vrijheid; dictatuur is nu officeel een feit

_____________________________________________________________________________________

Mijn commentaar:

Blijkbaar heeft deze dappere huisarts nog de meeste fiducie in de geadresseerden: Omtzigt , Hoekstra, van Haga, van der Staaij, Voordewind en Dijkhoff.
Twee  CDA-ers, een ex-VVD-er en een actuele VVD-er, SGP,CU, waarvan  mevrouw Berber Pieksma hoopt, dat ze de moed gaan hebben om in elk geval de totaal zotte PCR test aan de kaak te stellen.
Helaas, ze zijn al te lang verweven met het “systeem”, dus vergeet dat even, maar heel goed. om dat te laten blijken, we gaan zien wat hun reacties op deze brief zijn.

Steun krijgt u, mevr. Pieksma, van websites zoals Xandernieuws, EJBron , Franklin ter Horst en Tora-Yeshua.nl en verder laten velen zich als lemmingen naar de afgrond meeslepen, politiek correct en laf als politici zijn.
Overigens verbaast het me , dat u Wilders niet noemt bij de geadresseerden, heeft forse kritiek geleverd en blijft dat doen.
Baudet zou ook kunnen, maar ik snap dat u na het laatste debacle bij FvD daar even pas op de -plaats mee heeft gemaakt.

Voor mij is dan de meest tragische vraag, waarom zo veel politici  deze leugens stilzwijgend en vaak ook met zoveel woorden ondersteunen.
Je moet toch wel van vreselijk laag kaliber zijn, als je willen en wetens bezig blijft ons land kapot te maken en dat in wereldwijd verband, op weg naar de NWO, waar men kennelijk een positie in wenst te. hebben.
Die vraag geldt ook voor al die politiek correct zwijgende, instemmende en meemummelende voorgangers in kerken en synagoges.

We gaan het zien, maar ik houd het op het Goede Nieuws, we gaan door de geboorteweeen van het komende Koninkrijk heen, de komst van JHWH in de gestalte van Yeshua is nabij, als verhoring van de prachtige regel in het “Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw wil geschiede, uw Koninkrijk kome, in de hemel , zo ook op aarde………..

Shalom, ik zou graag met u verder praten,

Ben Kok (joods-chr.pastor)

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

negen + zes =