Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Gezondheidsraad op verzoek van Hugo: vaccinatiebewijs geen probleem!

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/02/04/ethische-en-juridische-afwegingen-covid-19-vaccinatie

Ethische en juridische afwegingen COVID-19-vaccinatie

Het demissionaire kabinet is op dit moment niet van plan drang toe te passen bij vaccinatie. Het is echter mogelijk dat instellingen en bedrijven wel vaccinatiebewijzen willen gaan inzetten om de toegang tot bedrijven of instellingen te reguleren. Economische belangen kunnen daarbij een rol spelen maar ook de wens om de gezondheid van de bezoekers te beschermen (uitoefening van zorgplicht). Op grond van de wet kunnen private partijen in principe vragen om een vaccinatiebewijs bij de toegang tot diensten of voorzieningen. Maar een dergelijke maatregel mag niet leiden tot verboden discriminatie of ongelijke behandeling en moet de privacyregels respecteren. Private partijen moeten altijd een belangenafweging maken. Zij moeten kunnen aantonen dat het vaccinatiebewijs een gerechtvaardigd doel dient, noodzakelijk is om dat doel te bereiken, dat de voordelen opwegen tegen de nadelen en er geen minder ingrijpende manier is om het doel te bereiken. Of de maatregel gerechtvaardigd is, kan verschillen per setting. Voor de afweging heeft de raad een kader ontwikkeld. Volgens de Gezondheidsraad moet de overheid toezicht houden op de gerechtvaardigde inzet van vaccinatiebewijzen door private partijen.

samenvatting van de Gezondheidsraad:

Het afwegingskader voor de inzet van vaccinatiebewijzen door private partijen

  • Vaccinatiebewijzen moeten effectief en noodzakelijk zijn voor het bereiken van de beoogde doelstelling.
  • Vaccinatiebewijzen moeten proportioneel en de minst ingrijpende maatregel zijn om de beoogde doelstelling te bereiken.
  • Private partijen moeten potentiële schadelijke gevolgen minimaliseren.
  • Vaccinatiebewijzen mogen niet leiden tot ongerechtvaardigde uitsluiting en discriminatie.
  • Private partijen moeten zich houden aan de privacywetgeving.
  • Private partijen moeten periodiek evalueren of de inzet van vaccinatiebewijzen nog voldoet aan de voorwaarden.

Ondanks de motie Wilders, met meerderheid aanvaard: geen gedwongen vaccinatie, probeert Hugo het er toch door te krijgen, sinds medio dec. 2020 zoekt hij de steun van de Gezondheidsraad en die heeft hij nu.
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z21987&did=2020D46860

Wilders heeft gisteren opnieuw een motie tegen gedwongen vaccinatie ingediend:

We gaan zien, hoe Hugo c,s., Rutte III, op basis van dit door Hugo de Jonge half december gevraagde advies, zijn al lang gekoesterde wens  gaat doordrijven: 
https://tora-yeshua.nl/2021/02/denemarken-voert-coronapaspoort-als-1e-land-hugo-blij-nu-leve-nwo/

Een Coronavrijbrief voor gevaccineerden, die meer mogen dan degenen, die geen behoefte hebben aan  genetisch gemanipuleerde troep in je lichaam.
Er zijn inmiddels genoeg doden/gehandicapten  gevallen als bijwerking van de diverse vaccins, Spoetnik, Moderna, Astra-Zeneca e.d.; niet geschikt voor alle leeftijdsgroepen, onbekend hoe lang het werkt, gevaccineerden houden de mogelijkheid om anderen besmetten.

Volgens een onderzoek in de USA halen de lockdowns niets uit , maar ze worden wel voortgezet.

Lockdown states suffer more COVID deaths on average

Van Haga: Verlenging lockdown is ramp voor Nederland

Het begint – Zonder vaccinatiebewijs word je buitengesloten uit de maatschappij

Een 3e golf wordt steeds luider aangekondigd en al een jaar lang probeert Rutte III ons angst aan te jagen via de staatsmedia , de hele dag door.

Graag uw gebed, dat deze gekte doorbroken wordt; gewoon deze ernstige griep uitzieken op natuurlijke wijze,  dat had ons veel ellende bespaart.
Ik had een paar weken griep, gewoon over gegaan, dat heet dan tegenwoordig Corona of Covid 19 enig voor minder dan 0,5% dodelijk en dan m.n. voor. mensen met onderliggend lijden of van 75 en ouder.
De 100 jarige Engelse captain Tom, die actie voerde voor de mensen met genoemde griep, kreeg het ook, stierf ; inderdaad, u raadt het al, niet aan ouderdom, maar aan Corona, de bijkomende factor wordt dan als doodsoorzaak benoemd.
Nu wordt het net zolang gerekt, tot de grote meerderheid van de bevolking denkt dat dit normaal is!
Proefballonnetjes om de verkiezingen half maart op te schuiven komen steeds vaker langs.

Shabbath shalom

Ben Kok (joods-chr. pastor).

Verborgen studie? Covid-19 vaccin valt volgens immunoloog eigen lichaam aan bij nieuwe ziekte

Kopenhagen: grote demonstratie tegen vaccinpaspoort

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

3 × twee =