Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Denemarken voert coronapaspoort in, als 1e land, Hugo blij, nu wij, leve de NWO

Denemarken beperkt bewegingsvrijheid voor vaccinweigeraars – “Eerste in de wereld!”


8
1348

De Deense regering kondigt aan dat zij een “Coronapaspoort” invoert. Het document wordt verstrekt aan degenen die zijn gevaccineerd tegen Covid-19 en geeft de houder een grotere bewegingsvrijheid in de samenleving in vergelijking met degenen die om uiteenlopende redenen de injectie niet hebben genomen.

Wilt u zich vrij in de maatschappij kunnen bewegen, naar een restaurant, concert of sportevenement gaan of misschien naar het buitenland reizen? Dan heeft u in de toekomst een speciaal paspoort nodig waaruit blijkt dat u bent ingeënt tegen Covid-19. Tenminste als u Deens bent, maar ook in andere landen liggen soortgelijke voorstellen op tafel.

Morten Bødskov, waarnemend minister van Financiën in de Deense regering, vertelde woensdag op een persconferentie dat het om een digitaal paspoort zal gaan dat je in je mobiele telefoon hebt. Dit betekent dat je in het bezit moet zijn van een smartphone en deze altijd bij je moet hebben.

Bødskov prijst zijn regering dat zij “een van de eersten ter wereld” is die haar bevolking op deze concrete manier in een A- en een B-recht verdeelt in relatie tot de grondwettelijk beschermde vrijheden en rechten. Men hoopt nu te worden beschouwd als “een voorloper van andere landen”.

De regering sluit niet uit dat aanvullende medische informatie over de houder wordt geregistreerd en in het digitale paspoort wordt opgenomen, als de betrokkene antistoffen tegen het Coronavirus bij zich draagt. De informatie in het paspoort moet ook centraal worden opgeslagen en doorzoekbaar zijn op de website sundhed.dk.

Ook in het bedrijfsleven in Denemarken wordt het paspoort geprezen, zonder enig voorbehoud ten aanzien van de integriteitsaspecten of de rangorde onder de burgers die eruit voortvloeit. Een aantal bedrijfsleiders nam deel aan de persconferentie.

“Dit schept hoop en is een licht in de tunnel voor veel Deense bedrijven”, zei Brian Mikkelsen die CEO is van de bedrijfsorganisatie Dansk Erhverv.

Hij krijgt bijval van Lars Sandahl Sørensen, CEO van Dansk Industri, die benadrukt dat het digitale Coronapaspoort degenen die het paspoort hebben, hun bewegingsvrijheid in de samenleving en het recht om het land uit te reizen, zal teruggeven.

“Wij zullen nog vele jaren van het Coronapaspoort genieten”, verklaarde hij.

Een verklaring voor het feit dat het aangekondigde Coronapaspoort vooral door het bedrijfsleven wordt gewaardeerd, kan zijn dat de regering van plan is zakenreizigers voorrang te geven als de eersten die op deze manier hun vrijheid terugkrijgen. Gewone mensen zullen langer moeten wachten.

Als er zich geen obstakels voordoen, is het de bedoeling dat de eerste Coronapaspoorten voor prioritaire groepen binnen een maand worden afgegeven. Anderen moeten misschien tot vier maanden wachten voordat zij zich weer vrij in de samenleving kunnen bewegen – mits zij gevaccineerd zijn.

Een knelpunt dat de plannen kan doen mislukken, is de onzekerheid over de beschikbaarheid van vaccins en middelen om iedereen die gevaccineerd wil worden, op te vangen. Tot nu toe hebben minder dan 200.000, of iets meer dan drie procent van de bevolking, een dosis gekregen.

Er zijn twee doses nodig om immuniteit te bereiken, wat ongeveer 100.000 hebben gehad. Het plan is echter dat alle Denen die dat willen eind juni volledig zijn gevaccineerd.

(met dank overgenomen van https://www.frontnieuws.com/denemarken-beperkt-bewegingsvrijheid-voor-vaccinweigeraars-eerste-in-de-wereld/

___________________________________________________________________________________

Hugo de Jonge, ons allen welbekend inmiddels, schreef de volgende brief, als vervolg van eerdere proefballonnetjes richting een Coronapaspoort, dwars tegen de duidelijke uitspraak van de 2e kamer in, om geen onderscheid te maken tussen wel en niet gevaccineerde mensen.
Ik verzocht om die brief nalv een bericht op twitter over het bestaan van deze brief van Hugo aan de Gezondheidsraad.

Beste heer Kok,

Hartelijk dank voor uw bericht. Ik beantwoord uw bericht namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Als bijlage heb ik u een brief meegezonden van Hugo de Jonge naar de gezondheidsraad van 17 december 2020 aangaande de adviesaanvraag. In deze brief kunt u meer informatie vinden.Nogmaals dank voor uw bericht. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

 Publieksvoorlichting VWS

 Directie Communicatie

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

www.rijksoverheid.nl

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Gezondheidsraad
T.a.v. de heer prof. dr. B.J. Kullberg Postbus 1652

1500 BB DEN HAAG

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag

T 0703407911

F 0703407834 www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

Kenmerk

1798930-215927-PDC19

Bijlage(n)

Correspondentie uitsluitend richten aan het retouradres met vermelding van de datum en het kenmerk van deze brief.

Datum Betreft

1 7 DEC. 2020

Adviesaanvraag Gezondheidsraad inzake ethisch kader uitgebreid testprogramma

Geachte heer Kullberg,

De COVID-19 pandemie houdt heel het land als sinds maart bezig. Veel van de maatregelen, die we genoodzaakt zijn te nemen om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen, hebben impact op de samenleving. Dit geldt ook voor het testbeleid. Zeker omdat we steeds meer en ook op andere wijze gaan testen en de uitslagen van testen willen gaan inzetten.

Tijdens het Tweede Kamer debat over corona op 18 november jl. heeft de heer van der Staaij (SGP) mij gevraagd om niet alleen voor vaccinaties advies te vragen over een ethisch kader, maar om dit ook te doen voor een uitgebreid testprogramma. Ik heb hem toegezegd hier gevolg aan te geven, omdat ik het belangrijk acht dat we ook voor uitgebreid testen kijken naar de ethische en juridische kaders. Daarom wil ik de commissie Ethiek en Recht van de Gezondheidsraad om advies vragen ten aanzien van een uitgebreid testprogramma.

Adviesaanvraag

Het kabinet verkent de mogelijkheden om de samenleving waarin het virus nog steeds rondgaat meer te openen door een veel laagdrempeliger testbeleid. Daarbij is de gedachte tweeledig. Ten eerste draagt het bij aan het indammen van de virusverspreiding. Bij een hoge deelnamegraad zullen meer mensen met een virusbesmetting worden opgespoord, waarna gericht preventieve maatregelen getroffen kunnen worden. Tegelijkertijd zou aan mensen die zich recent hebben laten testen en een negatieve testuitslag hebben meer bewegingsvrijheid kunnen worden geboden, omdat het risico dat zij anderen ongemerkt besmetten zeer gering is. Daarom wil het kabinet een laagdrempelig testprogramma uitwerken waarmee naast incidentgericht (frequent) testen ook de mogelijkheid wordt geboden om door testen toegang tot sociale en economische activiteiten te verkrijgen. Het bij zich dragen van een – al dan niet gedigitaliseerd – ‘coronapaspoort’ zou hiervan het bewijsstuk kunnen zijn.

Ik vraag de Gezondheidsraad mij te adviseren:
onder welke voorwaarden een (digitaal) ‘coronapaspoort’ ethisch en juridisch verantwoord kan worden ingezet bij het verstrekken van toegang tot:

 • onderwijsinstellingen;
 • zorginstellingen, zoals verpleeghuizen;
 • publieke voorzieningen;
 • werkomgeving; en
 • sociale gelegenheden zoals horeca, uitgaansgelegenheden of (sport)evenementen.

  Ik verzoek de Gezondheidsraad, na eerder overleg, mij half januari 2021 dit advies te verstrekken.

  Hoogachtend,

  de minister van Volksgezondheid

  Welzijnen Sport,

  Hugo de Jonge

Kenmerk

1798930-215927-PDC19

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

page2image28123888 page2image28115152

page1image27990736

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

7 − 4 =