Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Yeshua: “Pas op, dat niemand u verleide!” (Matth.24:5)

http://www.willemouweneel.nl/de-eindtijdkrant-van-jaap-dieleman-een-klap-voor-fatsoenlijke-bijbeluitleg/

https://www.heilbode.nl/go/de-heilbode/wie-is-jaap-dieleman/

https://www.heilbode.nl/webshop/61/het-mysterie-van-de-opname.html

Een van de bronnen voor Dieleman is https://jeremiahjohnson.tv
en dat is de typische charismatische pinksterkerk met alle visioenen en menselijk/demonische profetie, die in die kringen gebruikelijk is; Dieleman citeert en benoemt deze bron op zijn site
https://www.heilbode.nl/artikelen/7501/profetie-van-jeremiah-johnson.html

De misleiding is bij zowel Ouweneel als Dieleman het geloof in  een aparte opname van de gemeente; dat is dan de groep van gelovigen in Jezus, vanaf Zijn opstanding tot aan die opname, waarna de grote verdrukking voor de rest van de wereld volgt.
Waar de oprechte gelovigen vanaf Adam/Eva tot aan Jeshua (Jezus) dan zijn gebleven, is  blijkbaar niet zo interessant, maar  er volgen dan de nodige bizarre antwoorden.
Het volk Israel blijft op aarde,  is de bruid van JHWH, de gemeente zoals beschreven  gaat via de aparte , eerdere opname naar de hemel als Bruid van Jezus en zo zijn er dan 2 huwelijken en 2 Goden met elk een eigen bruid.
Moet ik uitleggen dat dit dwaasheid is of snapt u het meteen wel? Ok.

Dieleman is nu in het nieuws met het distribueren van een krant op 5 miljoen adressen, dus in elk huis in Nederland, met zijn gedachtengoed van genoemde opname en ook de boodschap dat Covid 19 een wereldwijd plan is om de mensheid kapot te maken via het virus en ook via het vaccin.
Ouweneel maakt daar gehakt van, we moeten de Schepper danken voor de redding van deze pandemie via de vaccins, die zo snel tot onze zegen gemaakt zijn.

Tragisch, wat er uit de Vergadering van Gelovigen (Ouweneel) en de Pinkstergemeente voor misleiding komt, in beide gevallen dus het hele idee van de opname van een zeer selecte groep gelovigen, een idee dat beslist niet in de Bijbel staat.

Wat leert de Bijbel dan wel op dit punt en wat is het Coronaverhaal?

Er is 1 Schepper , JHWH en Hij maakt zichzelf bekend via Zijn schepping , via het volk Israel waaruit de Bijbel voortkwam, door 40 Israelieten geschreven in ca. 1500 jaar als 1 geheel , daarbij door JHWH, die Geest is, geïnspireerd.
Bovenal liet Hij het meest duidelijk Zichzelf zien door in de kleinst mogelijke mensvorm op aarde te komen via Maria, die als draagmoeder zich beschikbaar stelde na de boodschap van de engel Gabriel: “zie, de dienstmaagd van JHWH, mij geschiede naar uw woord”, Lucas 1.
In Yeshua zien we het meest optimale plaatje van JHWH, de afstraling van Zijn heerlijkheid en de afdruk van Zijn Wezen, Hebreeën 1:3 en Col. 1:15 “Yeshua is het Beeld van de onzichtbare God”
Kortom, Yeshua is JHWH in mensengestalte en Hij is God, niet een 2e aparte Persoon, maar het plaatje van JHWH en net als bij elk mens is de persoon belangrijker dan de foto of video van de persoon, dus bedenk dat het gaat om JHWH en dat de enige weg tot Hem die video  van Hem, dus Yeshua is, de weg, de waarheid en het leven.

Met die vaststelling vervalt de misleiding van de aparte opname en 2 Goden met elk een bruid, maar dat had u al door toen u dit onzinnige en onBijbelse idee las.

En hoe zit het dan met het juiste idee over Corona?
Zie de vorige artikelen op deze site en lees bijvoorbeeld even het antwoord op de vraag of er door de pandemie, die al meer dan een jaar doorloopt met nieuwe lockdowns, een 3e golf en jaarlijkse inentingen toen Covid 19 en de diverse mutaties, ook meer mensen in Coronajaar 2020 overlijden!
https://www.frontnieuws.com/wiskundige-experts-in-frankrijk-tonen-sterftecijfer-pandemie-aan-als-gewoon-doorsnee/

Homepage

Mijn conclusie is, dat Ouweneel  politiek correct het Covid19  kabinetsbeleid  onderschrijft en zich graag laat inenten, zie bovengenoemde link en dat is laffe dwaasheid.
Dieleman waarschuwt tegen de hele Covid 19 hype , terecht, doe ik ook, maar ik vraag me af, of hij al zijn conclusies kan bewijzen, zeker als het gaat om zijn interpretatie van de Openbaringbrief.
Zowel Ouweneel als Dieleman verkondigen de dwaalleer van de aparte opname vooraf en die leer komt vooral voor in de Vergadering van Gelovigen, Zoeklicht, Pinkster- en evangeliegemeentes.
Zie het bewijs mbt Ouweneel  op https://www.vergadering.nu/boekouweneelverwachting.htm

Hoe moeten we dan het hele opname idee begrijpen? Waar komt het vandaan?
Aan het eind van de tijd, op het toppunt van de steeds slechter wordende wereld, als het zal zijn als in de tijd van Noach en van Lot in Sodom/Gomorra, maakt JHWH Zich opnieuw zichtbaar in de gestalte van Yeshua, lees Lucas 17:20-37 plus 18:8 ,de woorden van Yeshua Zelf!
Zie ook Matth. 24, m.n. vers 36-51, waar Yeshua wijst op het totaal onverwachte moment van Zijn komst, als iedereen zijn eigen Goddeloze gang meent te kunnen gaan.
De grote meerderheid van de wereld rekent niet meer met JHWH, men volgt de eigen-wijsheid en het leven gaat zijn gang, de wederkomst is totaal onverwacht voor de niet-gelovigen, Hij komt als een dief in de nacht, onverwacht.

We komen de uitdrukking ‘als een dief in de nacht’ op twee plaatsen in de Bijbel tegen. Paulus schrijft aan de gemeente van Tessalonica: ‘Want u weet zelf heel goed dat de dag van JHWH komt als een dief in de nacht’ (1 Tessalonicenzen 5:2). Petrus schrijft hetzelfde in zijn brief: ‘Maar de dag van JHWH zal komen als een dief in de nacht’ (2 Petrus 3:10).1 Dus niet: ‘Jezus komt als een dief in nacht’, maar de ‘dag van JHWH’; d.w.z. in de oordeelsdag.

Die bewuste opname in de tijd van Gods oordeel, ook onverwacht voor Israel, zie Zach. 21:10 tot 14:21, over een enorme vervolging van Israel en tegelijk ook bekering van velen, als ze Yeshua herkennen!

Eerst worden de oprechte gelovigen uit de dood opgewekt, vanaf Adam/Eva tot aan de komst van JHWH in de gestalte van Yeshua, vervolgens krijgen de oprechte gelovigen , die bij Zijn komst in leven zijn , een verheerlijkt lichaam en die 2 groepen gaan samen Hem tegemoet, als eerbetoon en verwelkoming van de Koning.
Allen zagen in het geloof op de vergeving van JHWH, 4000 jaar na Adam/Eva eerst in de offers en ultiem in Yeshua gelegitimeerd met Zijn bloed en na Yeshua zien we in datzelfde geloof terug op dat verzoenend offer.
De opname bestaat dus uit gelovigen van voor Israel, uit Israel en naast Israel als 1 Bruid van JHWH, mogelijk gemaakt in de verschijning van JHWH in Yeshua.

Zie 1 Thessaonicenzen 4:13-18

13Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben.
Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem
Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.
Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.
Zo dan, troost (vermaant) elkaar met deze woorden.

Deze ene opstanding van de gelovigen van voor, tijdens en naast Israel noemt Paulus in Gal. 6:16 het “Israel van God”

Moge Zijn komst spoedig zijn, uiteraard op Zijn tijd, zo lang u leeft, kunt u/kan jij de relatie Hem zoeken en vinden, reageer onder dit artikel als je meer wil weten.

sabbat shalom

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

20 Responses to Yeshua: “Pas op, dat niemand u verleide!” (Matth.24:5)

 1. We weten noch dag noch uur, dus het heeft weinig zin om daar over te discussiëren. Jezus komt als een dief in de nacht, en elke Jood in Jezus tijd wist waarover Jezus het had. Het ging over de tempelwacht en de commandant van deze tempelwacht die als je sliep en je betrapte je naakt naar de kazerne deed lopen geen pretje hoor zeker niet in de winter. Dus Jezus komt totaal onverwacht, het leven zal gewoon doorgaan niemand zal het merken. Jezus zei zelf hierover, ze aten en dronken, ze sliepen en ontwaakten, en die dag zelf zal hen overvallen.En wat de pinksterbeweging betreft een gevaarlijke sekte. en Willem Ouweneel was die vroeger niet bij de EO hij sprak toen veel in die tijd over ‘schepping of evolutie’ maar de EO is ook al een tijdje op z’n terugweg.

  • Dag Willy H.,
   JHWH komt in de gestalte van Yeshua op Zijn tijd en Yeshua draagt ons op te letten op de tekenen des tijds, die op Zijn komst wijzen; bovendien zegt Hij ons:”pas op voor de misleiders”, dus daarom ontmasker ik duisternis en misleiders waar ik dat zie.
   Shabbat shalom
   Ben

 2. Ja, Ben dat begrijp ik zeker. Maar in uw ogen ben ik ook een misleider en weet je waarom? Ik verklaar dat de huidige opwarming van de aarde de schuld is van de mens, het heeft de vingerafdruk van de mens. En U verklaard dat dit onzin is!! Het rare is dat het laatste Bijbelboek vol staat van klimaatopwarming de ene hittegolf na de andere treft de aarde bij Johannes. Johannes was een zeer goede weerman, hij schreef zelfs over hagelbollen een talent groot. Daar werd door ongelovigen nogal mee afgelachen. Maar nu weten we beter, door de klimaatopwarming zullen hagelbollen veel groter worden, wie lacht er nu nog!!!

  • Dag Willy H.,
   De hagelstenen uit Openbaring zullen er zeker komen en ook de andere rampen, het loopt nogal parallel aan de 10 plagen destijds in Egypte, toen het volk Israel uit de slavernij werd verlost.
   Zie in dat kader Ex.9:22-25, zware hagel, zo erg dat “alle bomen op het veld afknapten”.
   NB: dat was ca. 1300 voor Christus, toen er nog geen sprake was van menselijke invloed op het klimaat.
   Shalom
   Ben

 3. Dag Ben, bedankt voor je reactie. Vanaf dat de mens op aarde verscheen was hij reeds het klimaat aan het beïnvloeden vraagt dat maar aan uw wetenschap journalist. Trouwens ik dacht dat jullie geloofde dat het laatste Bijbelboek over de toekomst ging? Zo zie je maar hoe jullie met Bijbelteksten alles naar jullie hand zetten.

  • Hi Willy H.,
   Je wilt toch niet serieus beweren, dat de mens voor de industriële revolutie in de 19 e eeuw invloed op het klimaat had?
   In de tijd van Mozes, 13 e eeuw voor Christus ! had men geen machines, auto’s of fabrieken, zoals je zou moeten weten.
   Dat het Openbaringboek over de eindtijd gaat, is zeker waar en hoe zo zou het niet zo kunnen zijn, dat de 10 plagen ttv Mozes zich herhalen in de eindtijd?
   We zetten niets naar onze hand, we geven gewoon weer wat de Bijbel leert en dat voorkomt dat we in de leugens van deze tijd vallen.
   Shalom
   Ben

 4. Dag Ben, Jawel hoor de mens is al van zijn prille begin het klimaat aan het beïnvloeden Hoe? De uitvinding van het vuur, dat bracht koolstofdioxide in de lucht samen met vulkaanuitbarstingen. Onder het Romeins Rijk werden vele bomen gekapt, zelf de streek rond Jeruzalem was een kale plaats geworden. De gevolgen voor het klimaat? Meer koolstofcyclus resultaat? Opwarming en mislukte oogsten door extreem weer. Alleen de kleine ijstijd daar had de mens geen schuld aan !! En dan begon hetzelfde liedje terug!! We moeten rentmeesters zijn van de aarde, onze aarde de enige plek waarop de mens normaal kan leven, doorgeven aan onze kinderen doen we dat???

  • Op 1 maart 2021 @ 19:33 schreef Ben Kok

   Beantwoorden

   Dag Willy H.,
   Het punt is natuurlijk: in welke mate beïnvloedt de mens met zijn milieu onvriendelijk gedrag het klimaat, dat al eeuwen lang verschuift en dan op sommige plekken opwarming en andere plekken afkoeling geeft?
   Kortom, welk % was die menselijke invloed op dat enorme klimaatverhaal rond de aarde en wat was dat voor de industriële revolutie in de 19e eeuw en er na?
   Shalom
   Ben

 5. Dag Ben, inderdaad het klimaat is cyclus en niet lineair, we zijn nu reeds enkele duizenden jaren in een interglaciale( warme) klimaat en deze verandert om de 100.000 jaar. Maar nu zien we een snellere opwarming van het klimaat in de troposfeer daar waar de mens woont. Europa warmt viermaal sneller op dan de rest van de wereld. Moest de zon verantwoordelijk zijn dan was dat juist andersom. en dat zien we niet, dat ziet de NASA ook niet, ook niet de Russen of te Chinezen en pas op die hebben maar kleine ogen hoor!!!! Oerwouden en nevelwouden en regenwouden worden door de mens in snel tempo gekapt voor palmolie. Dit product word in voeding gebruikt en brengt meer geld op dan regenwouden. Wist je dat de regenwouden aan de evenaar de oudste zijn 70 miljoen jaar oud en ze zijn aan het verdwijnen. Gevolg? Verdere opwarming aarde.

  • Op 2 maart 2021 @ 18:47 schreef Ben Kok

   Beantwoorden

   Dag Willy,
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_IJstijd. Die zat in de 16e eeuw, dus wat verandert er eens in de 100.000 jaar?
   In elk geval zijn er tussentijds ook schommelingen.
   Ik wil deze discussie graag beëindigen met de opmerking, dat er geleerden zijn, die zeggen dat er een koudeperiode aankomt. We zien het vanzelf wat er komt, ik hoop op de komst van JHWH in de gestalte van Yeshua spoedig.
   Shalom
   Ben

  • Miljoen jaar?????????

   • Op 7 maart 2021 @ 10:05 schreef Ben Kok

    Beantwoorden

    Hi Anno,
    Je bedoelt denk ik “eens in de 100.000 jaar”? Want dat staat er, niet 1.000.000
    Maar je hebt wel een punt: Bijbelse tijdrekening is ca 6000 jaar vanaf Adam/Eva tot nu, dus “eens in de 100.000 jaar” wordt lastig.
    Schepping of oerknal Willy H.?
    Shalom
    Ben

 6. Ik doelde eigenlijk hier op. ; “Wist je dat de regenwouden aan de evenaar de oudste zijn 70 miljoen jaar oud en ze zijn aan het verdwijnen. Gevolg? Verdere opwarming aarde.”

  • Op 7 maart 2021 @ 15:49 schreef Ben Kok

   Beantwoorden

   Hi Anno,
   Tja, de aarde goed bewerken en bewaren, zoals we in Genesis als opdracht kregen, gaat steeds slechter, dat is zeker waar.
   Miljoenen jaren en oerknal of schepping blijft interessant, de essentie is evenwel: de Schepper bestaat en volvoert Zijn plan.
   Als ik vragen mag: wat is jouw visie op de toekomst?
   Shalom
   Ben

 7. Beste Ben, in deze serie wordt aardig uitgelegd wat de bijbelse visie is.

  Geloof me, u zult nieuwe inzichten verkrijgen.

  ……………. ?

  Met vriendelijke groet

  • Op 8 maart 2021 @ 12:44 schreef Ben Kok

   Beantwoorden

   Dag Anno,
   Ik kijk altijd eerst wat er op zo’n voorgestelde aanbevolen link staat , als het kosher is, laat ik die staan, zo niet, dan onderzoek ik dat verder.
   Ik heb die video bekeken, afgezien van 7 reclames tijdens de toespraak, riep de inhoud de nodige vragen op en die heb ik gesteld aan de bron achter de video.
   Ik kom er op terug, zodra ik antwoord heb gehad.
   Shalom,
   Ben

 8. Beste Ben, welke vragen riep het filmpje zoal op?

  Mvg

  • Op 9 maart 2021 @ 22:05 schreef Ben Kok

   Beantwoorden

   Hi Anno, kun je iets van jouw levensvisie vertellen?
   Ondertussen wacht ik op het antwoord van de spreker op de video, die je stuurde.
   Shalom
   Ben

 9. Hoi Ben,

  Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.
  1 Johannes 5:12

  Mvg

  • Op 10 maart 2021 @ 17:53 schreef Ben Kok

   Beantwoorden

   Dag Anno, mooie tekst, wel van belang wat je er onder verstaat.
   Ik. begrijp er uit, dat je Yeshua aanvaardt als je Verlosser van zonde en als enige weg tot de Vader; vervolgens dien je met Hem verbonden te blijven als een rank aan de Wijnstok, dwz in heiliging levend, vanuit de Torapraktijk, zoals Hij voorleefde en leerde.
   Als dat vervolg er niet is, raak je de verbinding met Yeshua makkelijk weer kwijt en wordt je verdord en afgehakt als de verdorde rank, die geen vrucht droeg.
   Helaas schrijf je niets over je geloofsleven verder en ook de spreker in de video, Dato Steenhuis , laat niets horen op mijn vragen.
   Zo gaat er “geen wereld voor me open”, zoals je suggereerde.
   Shalom
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*