Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Nederland is verkocht door landverraders aan de NWO olv Rutte c.s.

Kamerlid Van Meijeren: Parlement is één grote poppenkast, Nederland is een schijndemocratie

Posted on     

met dank aan https://www.xandernieuws.net/algemeen/kamerlid-van-meijeren-parlement-is-een-grote-poppenkast-nederland-is-een-schijndemocratie/
Gideon van Meijeren en Jorn Luka in gesprek in wat laatstgenoemde het ‘hol van de leeuw’ noemt (de tijdelijke Tweede Kamer), maar wat ik zelf eerder als ‘de kuil van de slang’ zie.

—————————————————————————————————————————————–

‘Debatten worden in scène gezet, de uitkomst staat ALTIJD op voorhand vast omdat het besluit al is genomen – Regering is de vijand van het Nederlandse volk’ – Jaag mensen met fake modellen en fake science angst aan, en je kunt ze alles laten doen wat je wilt

—————————————————————————————————————————————–

Vrije media ‘rising star’ Jorn Luka had gisteren een bijzonder boeiend en openharig gesprek met FvD Kamerlid Gideon van Meijeren, die zich in zeer korte tijd heeft weten te onderscheiden als de altijd rustig blijvende volksvertegenwoordiger die ministers en collegae parlementariërs keer op keer zichtbaar tot razernij weet te drijven met zijn onomwonden rechtstreeksheid, eerlijkheid en feitenkennis, zaken die in politiek Den Haag al heel lang niet meer worden gewaardeerd, en sinds 2020 zelfs ongewenst worden gevonden en worden verketterd. Van Meijeren wond er bij Luka opnieuw geen doekjes om: de Tweede Kamer is één grote poppenkast, debatten zijn toneelspel, en de regering geeft in werkelijkheid helemaal niets om de volksgezondheid of de toekomst van ons volk, maar dient enkel de belangen van een internationalistische / globalistische elite.

Van Meijerens kijk op het parlement en onze democratie is in een paar jaar tijd totaal veranderd. Een paar jaar geleden was hij als wetgevingsjurist in de Tweede Kamer nog vol vertrouwen en positiviteit, ‘maar inmiddels zie ik dat het één en al toneel is, dat het echt een poppenkast is in vrijwel de meest letterlijke zin van het woord, dat er echt toneelstukjes worden opgevoerd. Dat alles alleen maar draait om de waan van de dag, om media aandacht, het afleiden van de hoofdzaken. Ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen… het vertrouwen in de democratie totaal verloren zijn, in het bijzonder in de Haagse politiek.’

‘Nederland is een schijndemocratie’

In november 2018 werd hij fractiemedewerker bij het FvD. In de Tweede Kamer ‘begon ik te zien dat heel veel voorstellen puur en alleen voor de bühne zijn bedoeld… Het draait totaal niet om de inhoud. Het is een toneelspel, soms heel letterlijk met interrupties in een debat van een kamerlid van een coalitiepartij op een minister, waar ze na afloop beiden als een soort winnaar uitkomen. Dan weet je zeker dat dit voorbereid is, dat hier gewoon op is geoefend.’

De uitkomst van een debat staat altijd, en ik zeg ALTIJD op voorhand vast. Op voorhand is al bekend hoe partijen gaan stemmen. Het besluit IS al genomen, voordat er een debat gevoerd wordt. Naar buiten toe wordt dan gezegd ‘kijk we hebben hier de hele dag een stevig debat over gevoerd, het ging er fel aan toe’… maar dat is puur bedoeld om die schijn van democratie in stand te houden.’

‘Überhaupt kan ik ons staatsstelsel niet meer als een democratie omschrijven. Ik zie het echt als een schijndemocratie; het lijkt op het eerste gezicht op een democratie, maar als je je erin gaat verdiepen zie je dat het met echte democratie weinig tot niets te maken heeft.’ Luka reageert dat hij het zelf het meest op een soort dictatuur vindt lijken. Van Meijeren: ‘Dictatuur is altijd moeilijk te definiëren, want iemand anders verstaat er net iets anders onder. Maar dat de macht over dit land niet ligt bij de bevolking, is naar mijn mening zeker. Ik vind schijndemocratie een treffende term, en ook een technocratie.’

Met dat laatste bedoelt hij dat het beleid – of dat nu om corona, klimaat of stikstof gaat – louter wordt gebaseerd op het oordeel van ‘deskundigen’. Zelfs rechters beschouwen hen als ‘heilig’, en de regering loopt klakkeloos achter hen aan. Goed voorbeeld: het OMT, dat onderdeel van het RIVM is, dat weer onder de directe leiding van Hugo de Jonge valt. ‘Al die ‘deskundigen’ verkondigen precies hetzelfde verhaal (als de minister en de regering), met af en toe een stukje schijndiscussie.’ Een enorme hoeveelheid experts (hoogleraars, artsen, Nobelprijswinnaars) buiten dat selecte clubje die zeggen dat dit beleid totaal niet in het belang is van de volksgezondheid, wordt gewoon ‘desinformatie’ of ‘fake nieuws’ genoemd.

De overheid bepaalt met fake modellen en fake science wat de ‘waarheid’ is

‘Er is een situatie ontstaan waarbij de overheid bepaalt wat de waarheid is. En die laten ze verkondigen door deskundigen die ze zelf hebben aangewezen. En vervolgens verschuilen zij zich achter die deskundigen.’ *

Voorbeeld: de Tweede Kamer nam onlangs een motie aan om ook een bloed/antilichamen test toe te staan om je immuniteit tegen Covid te bewijzen en een QR code te krijgen. De regering vroeg zogenaamd ‘advies’ aan het OMT, maar dat ‘adviseerde’ natuurlijk negatief (omdat ze willen vasthouden aan de bewezen zinloze, niet werkende en potentieel schadelijke PCR testen, waarmee de ‘besmettingscijfers’ naar believen kunnen worden verzonnen. – X.)

(* Zoals bijvoorbeeld ook Urgenda een door de overheid opgezette en gefinancierde actiegroep was om via een schijnproces zeer impopulair en schadelijk klimaatbeleid erdoor te drukken. – X.)

Het meeste beleid is gebaseerd op niet verifieerbare modellen (klimaat, virus/vaccins, etc.). ‘Wie de modellen bepaalt, bepaalt het beleid, is een veel gehoorde uitdrukking hier in Den Haag. Je kunt die modellen zo inrichten als je wilt. Vervolgens heb je altijd iets om je achter te verschuilen om jouw impopulaire beleid te verdedigen. Dan zeggen ze ‘we willen het zelf liever ook niet, maar ja, de modellen geven aan dat als we dit nu niet doen, er een grote gevaarlijke ramp op ons afkomt’.’ **

(** Misschien wel het meest extreme voorbeeld hiervan is D66’er Rob Jetten (Trilaterale Commissie), die van een ingegroeide teennagel bij zijn oma nog de schuld aan de ‘klimaatcrisis’ (en dus u en ik) weet te geven. -X.)

Luka: ‘Je creëert een wereldprobleem – klimaat of corona -, je haalt een paar fake scientists erbij – wetenschap is tegenwoordig aantoonbaar een religie geworden, maar nog blijft iedereen erin trappen -, je laat hen modellen maken waar precies uitkomt wat jij wilt, nl. de wereld gaat eraan en de mens is de schuld, en vervolgens loopt iedereen erachter aan. Er worden papers gepubliceerd die worden gefinancierd door bedrijven die daar baat bij hebben. Ze creëren een probleem wat er niet is.’ (Problem-Reaction-Solution)

Jaag mensen angst aan en je kunt ze alles wijsmaken en laten doen

Van Meijeren zegt dat ‘al zeer lang bekend is dat als je maar inspeelt op de angstgevoelens van mensen, ze bereid zijn om heel veel vrijheden en rechten op te offeren, als maar die grote vermeende bedreiging daarmee wordt bestreden. De middelen veranderen, maar het principe bestaat al lange tijd. Dat zie je in zowel het klimaatverhaal als het Covid verhaal. De parallellen zijn enorm: er is een extreme grote onzichtbare vijand die alles kapot dreigt te maken en waar we erg bang voor moeten zijn… en die vijand kunnen we alleen verslaan als we daar heel veel voor opofferen.’

‘En het is natuurlijk onze schuld als het een tikkeltje warmer wordt op aarde, en daarom moeten wijlijden om dat op te kunnen lossen. Zo ook met Covid: de ‘besmettingen’ lopen op en dat is jullie schuld, want jullie houden je niet aan de maatregelen of hebben nog steeds de injectie niet genomen. Als je mensen op deze manier een schuldgevoel aanpraat, leidt dat er kennelijk toe dat ze klakkeloos achter een overheid aanlopen, en er helemaal in meegaan dat alléén die overheid ons nog kan beschermen tegen dat vermeende grote gevaar. En mensen zijn bereid daar hun hele hebben en houwen voor op te offeren.’

Luka: ‘Ze zijn liever bang voor een virus of het klimaat, dan dat ze moeten toegeven dat ze misschien voor de gek zijn gehouden… Eigenlijk zijn ze bang om het vertrouwen in de overheid te moeten verliezen.’ ***

(*** Hier schuilt m.i. een nog diepere angst achter, namelijk moeten toegeven dat je niet zo slim was als je zelf dacht, en je je zó eenvoudig zó lang hebt laten bang maken, misleiden en voorliegen door mensen die je dacht te kunnen vertrouwen. Verreweg de meesten zijn daarom zelden of nooit bereid om hun eigen inzichten en overtuigingen ter discussie te stellen, omdat daarmee hun eigen trots wordt geraakt. Narcistische en psychopathische leugenaars – volgens deskundigen DE belangrijkste persoonlijkheidskenmerken om aan de top te kunnen komen – maken daar door de hele geschiedenis heen keer op keer heel handig gebruik van, en laten daarbij vaak een spoor van ellende, verwoestingen en doden achter. – X.)

‘Regering is vijand van de bevolking’

Van Meijeren: ‘Ja, het is enorm confronterend als je op een gegeven moment moet constateren dat de overheid helemaal niet meer in het belang van de bevolking handelt. Ik heb eerder de regering een vijand van de bevolking genoemd. Ik kan daar ook niets anders van maken. Natuurlijk is dat iets dat mensen liever niet willen geloven, en daardoor ook moeilijk kunnen geloven. Want het zou toch wat zijn als de overheid, en alle machten en krachten die daar omheen hangen, zulke grote leugens zouden verspreiden met als doel onze vrijheden af te pakken.’

‘Als het doel van het hele coronabeleid nu niet zou zijn om de volksgezondheid te beschermen, om corona eronder te krijgen, maar om de bevolking eronder te krijgen en de macht van de overheid te vergroten. Dat zou zó buitengewoon kwaadaardig zijn, dat mensen denken ‘nee, dat kan ik niet geloven, als ik Rutte en De Jonge zie dan zijn dit hele degelijke aardige mannen, zoveel kwaad zullen zij mensen nooit aandoen’. Dit is een hele bekende propagandatechniek: verspreid een leugen die zó groot is, dat mensen niet kunnen geloven dat iemand de waarheid zoveel geweld zou aandoen. Dat zijn de beste leugens. Mensen zijn eerder geneigd grote leugens te geloven dan kleine leugentjes.’

Dit was een samenvatting van de eerste 25 minuten. Kijk hier boven naar het hele gesprek (1 uur 24 minuten), waar ook het – onlangs ook op deze site besproken – schokkende onderwerp van aangetoond georganiseerd sadistisch kindermisbruik door de Nederlandse elite en ambtenarentop aan bod komt, een topic waar Van Meijeren in de Tweede Kamer (zeer tegen de zin van de regering Rutte in) voortdurend aandacht voor vraagt .

_______________________________________________________________________________________________

Mijn conclusie:

Geweldige aanwinst voor FvD, deze Gideon van Meijeren. Daar zouden we er meer van moeten hebben in de 2e kamer, want wat er verder zit, is in meerderheid categorie zakkenvullers, politiek correct, landverrader.
Zie ook. https://cafeweltschmerz.nl/videos/sadistisch-ritueel-misbruik-slachtoffers-verdienen-onafhankelijk-onderzoek-erik-van-der-horst-en-aline-terpstra/
En de meest kwalijke partijen, VVD/D66/CDA/CU hebben ons in deze situatie gebracht, Rutte, Kaag/Jetten, Hoekstra en Segers dus.
Zij hebben ons verkocht aan de EU en daarmee aan de globalisten, de NWO, we zijn nagenoeg onze soevereiniteit als land kwijt.
De enige politieke oplossing lijkt:  nieuwe verkiezingen , weg met de eigen belangen behartigers,  die een voor hen voordelig kabinet  willen vormen ipv het landsbelang voorop te stellen en dan op weg naar een Nexit met partijen, die daar voor gaan, zoals FvD, PVV en wie er verder tot inkeer komt.
Of dat gaat gebeuren? Zou het `Nederlandse volk het inmiddels snappen , als er nieuwe verkiezingen komen???

Uiteindelijk is de echte oplossing het Koninkrijk van JHWH, waarin  geen plaats is voor al die ongerechtigheid en als Bijbelse gelovigen  leven we de komst van JHWH in de gestalte van Yeshua tegemoet, dwars door de komende tijd heen, hoe die ook zijn zal.
Hij is met ons, al de dagen, moge Zijn komst spoedig zijn.

Shalom,

Ben Kok (joods-chr.pastor)

zie ook: https://www.frontnieuws.com/vaccinatietribunaal-en-hetze-tegen-profvoetballer-voorbeeld-van-kimmich-dient-als-intimidatie/

Navigeer naar andere artikelen

One Response to Nederland is verkocht door landverraders aan de NWO olv Rutte c.s.

  1. Een Gideon! Die het geloof heeft om met een kleine groep het verschil te kunnen uitmaken! Ik hoop dat hij gelovig is.

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*