Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Eindtijd tekens: enorme hongersnood e.d. wereldwijd als NWO plan ?

Tekort kunstmest door stopzetten fossiele energie leidt tot wereldwijde hongersnood in 2022 – 2023

Posted on
met dank overgenomen van https://www.xandernieuws.net/algemeen/tekort-kunstmest-door-stopzetten-fossiele-energie-leidt-tot-wereldwijde-hongersnood-in-2022-2023/

zie  commentaar  van Tora-Yeshua onder dit artikel, dat geeft de burger moed temidden van de barensweeën van het komende Koninkrijk van JHWH

—————————————————————————————————————————————–

Elite COP26 klimaatconferentie besluit tot afknijpen energie en dreigt daarmee miljarden hongerdoden te veroorzaken – Alleen de macht van het getal kan deze oorlog tegen de mensheid stoppen

—————————————————————————————————————————————–

Behalve voor de betaalbaarheid van onze energievoorziening en daarmee onze welvaart en ons welzijn zal de ideologische oorlog tegen fossiele brandstoffen die de ‘Great Reset’ / Agenda-2030 klimaat-vaccinatie globalisten aan het voeren zijn al in 2022 – 2023 voor een gegarandeerde wereldwijde hongersnood gaan zorgen, die aan minimaal honderden miljoenen mensen het leven zal kosten, en voor miljarden anderen het voedsel vrijwel onbetaalbaar zal maken. Waarom dat zo zeker kan worden gesteld? Omdat er een enorm tekort aan kunstmest is, dat alleen met behulp van fossiele brandstoffen kan worden gemaakt. De Westerse leiders negeren dit niet alleen, maar doen ‘fossiel’ zelfs in versneld tempo in de ban.

Aardgas en andere fossiele brandstoffen kunnen direct worden omgezet in ammoniak (NH3), waar in combinatie met CO2 of O2 (zuurstof) diverse soorten kunstmest (Urea, salpeterzuur en ammonium nitraat) mee worden geproduceerd. Van de belangrijkste chemische reactie (N2 (stikstof) + 3H2 (waterstof) = 2NH3 (ammoniak)) is de voedselproductie voor ongeveer 3,8 miljard mensen afhankelijk.

Wind- en zonne energie zijn niet te gebruiken voor de productie van kunstmest, omdat aardgas (CH4) onvervangbaar is en niet door ‘groene’ bronnen wordt geproduceerd. Het beperken en stopzetten van ‘fossiel’ brengt daarom het voortbestaan van de helft van de wereldbevolking in gevaar. Bovendien doet het afknijpen van de wereld van olie, kolen en andere fossiele brandstoffen de prijzen reeds fors stijgen, wat tekorten en daardoor onbetaalbaar voedsel in de hand werkt.

COP26 elite besluit tot ‘groene’ afbraak van welvaart en welzijn

Afgelopen week besloten 40 landen op de COP26 energie-klimaat conferentie om de komende jaren steenkool uit te faseren, wat een gegarandeerd recept is voor wereldwijde hongersnoden. Een stop op kolen zal gigantische energietekorten veroorzaken, en dat terwijl we reeds met een opzettelijk veroorzaakt tekort aan aardgas zitten, wat niet alleen de energierekening volgende jaar monstrueus zal doen stijgen, maar deze winter ook nog eens talloze mensen letterlijk in de (vermoedelijk extreme) kou dreigt te zetten. Miljoenen zullen letterlijk moeten kiezen tussen ‘zet ik vandaag de verwarming aan of maak ik eten klaar?

Aardgas is nu al zó duur gemaakt, dat ‘het huidige prijsniveau niet langer een economisch haalbare productie mogelijk maakt,’ waarschuwde SKW Piesteritz, de grootste kunstmest producent van Duitsland. Ook in de VS, Groot Brittannië en Australië is de kunstmest productie deels stopgezet omdat aardgas onbetaalbaar is geworden als gevolg van de ‘transitie’ naar een zogenaamd ‘groene’ en ‘duurzame’ samenleving.

Lees: onze samenleving wordt doelbewust en gericht onder de groene zoden gestopt door voedsel en energie, en daarmee het leven zelf, extreem duur te maken. De huidige kunstmesttekorten – volgens Free West Media mede veroorzaakt door sabotage (zoals een ongewoon groot aantal ongevallen met Amerikaanse vrachttreinen) (2)- zullen namelijk al in 2022 voor catastrofale oogsten zorgen, wat grootschalige hongersnoden en voedselrellen in gang zal zetten.

Miljarden ‘weggesaneerd’ door honger, kou, ziekte, armoede, dood en oorlog

Tel daarbij op de eveneens door de Westerse klimaatglobalisten georkestreerde crisis in de wereldwijde bevoorradingsketens, de geplande blackouts – in Nederland worden als voorbereiding reeds noodaggregaten geïnstalleerd, zo hebben wij van een bron vernomen – en de met almaar hardere Apartheid maatregelen opgedrongen Covid ‘vaccinaties’, en het eindresultaat voor het leeuwendeel van de onderdrukte wereldbevolking, ook in Nederland, is HONGER, KOU, ZIEKTE, ARMOEDE en DOOD, zaken die historisch altijd leiden tot OORLOG.

We kunnen niet genoeg benadrukken dat dit allemaal aantoonbaar ‘by design’ is, gepland en gewild. De globalistische regeringen en overheden hebben met behulp van voedselschaarste, energietekorten en zwangerschaps– en immuniteitverwoestende gentherapie injecties de frontale aanval geopend op de mensheid. De elite heeft ons niet meer nodig omdat bijna alles geautomatiseerd kan worden. Deze genocidale depopulatie campagne, die door de uitvinder van de mRNA tech in de Covid ‘vaccin’s openlijk met de Holocaust werd vergeleken, wordt aan het gewone volk verkocht als een ‘noodzakelijke reset’ vanwege een valse CO2-‘klimaatcrisis’ en Covid-‘gezondheidscrisis’.

Prins Charles riep op de COP26 letterlijk op tot een ‘enorme militair-achtige campagne’ om een ‘fundamentele economische transitie’ te bewerkstelligen (= ALLE macht en rijkdom naar een klein eliteclubje, de rechteloos gemaakte burgers die het mogen overleven bezitten NIETS meer). De Britse premier Boris Johnson drong er bij de andere leiders op aan op ‘actie te ondernemen aangaande kolen, auto’s, cash en bomen’, allemaal onder het mom van de antropogene CO2 ‘junk science’ klimaatcrisis theorie. (3)

Zodra met deze methodes en leugens miljarden van ons zijn ‘weggesaneerd’ – Agenda-2030 wil maximaal 1,5 miljard mensen overhouden, op de Georgia Guidestones staat een gewenst aantal van 500 miljoen – zullen deze machtige bankenfamilies, miljardairs en koningshuizen tot in lengte van generaties alle natuurlijke hulpbronnen en de hele Aarde voor zichzelf hebben. De overlevende slaven zullen gedwongen aan een technocratisch 5G/A.I. netwerk worden gekoppeld, en naar believen kunnen worden aangestuurd, misbruikt en uitgebuit, en geëlimineerd zodra ze niet meer nodig zijn. (1)

Alleen macht van het getal kan deze oorlog tegen de mensheid stoppen

Los van een door gelovigen verwacht bovennatuurlijk Goddelijk ingrijpen is de ‘macht van het getal’ het enige wat deze Derde Wereldoorlog tegen het menselijke ras nog kan stoppen. Als miljarden gewone mensen eindelijk hun onderlinge verschillen opzij zetten en accepteren, kunnen ze eensgezind voorgoed een einde maken aan de eeuwenlange heerschappij van deze kwaadaardige families en hun bedrieglijke organisaties (VN / WEF / EU / IMF/ GAVI / Trilaterale Commissie, Bilderberg, BIS, Gates Foundation, Rockefeller Foundation, etc.), die met hooguit enkele tienduizenden zijn, maar wel het leven voor de rest tot een onuitsprekelijke hel aan het maken zijn.

Die eensgezindheid van zwart, bruin, blank, geel, jong, oud, moslim, christen, boeddhist, jood, vaxxer, ongevaccineerde, links, rechts of lid van wat voor letter van het identiteitsalfabet dan ook, is het enige dat deze sadistische duivels in mensengedaanten vrezen, en is dan ook precies wat ze met ‘diversiteit’ en zaken zoals QR/vaxpassen uit alle macht proberen te voorkomen.

Trappen wij in deze opzichtige ‘verdeel en heers’ tactieken, of laten we eindelijk zien dat we hebben geleerd van de bloedige onderdrukking en andere maatschappelijke drama’s uit het verleden, die zo vaak het gevolg waren van ons argeloze blinde vertrouwen op liegende ‘leiders’ en ‘regeringen’? Ons complete voortbestaan zou er wel eens van af kunnen hangen.

Xander

(1) Natural News
(2) Natural News
(3) Hal Turner Radio Show

Zie ook o.a.:

25-10: Leger Oostenrijk bereidt bevolking voor op 2 weken durende totale blackout in Europa
23-10: Nu in India, straks wereldwijd: Mensen doodgehongerd omdat ze geen digitale ID hadden
09-10: Crisis VS: Grote voedselleverancier gaat 3 maanden dicht; benzineprijs explodeert
07-10: Top meteorologisch centrum voorspelt extreem koude winter in Europa; energieprijzen door het dak
29-09: Nature Climate Change studie waarschuwt voor stilvallen golfstroom en periode met extreme kou in Europa
27-09: Topeconoom Armstrong: ‘Wereldwijde Great Reset machtsovername zal na 2022-2023 falen’
23-09: Europese energiecrisis nabij: Britse organisaties waarschuwen dat mensen deze winter moeten kiezen tussen verwarming of voedsel
24-08: VS op rand van instorting: Wankelend Biden regime kondigt medische dictatuur af en veroorzaakt voedselcrisis
10-08: IPCC fake science rapport moet bevolking rijp maken voor permanente klimaat lockdowns
30-07: ‘Gelekt document Duitse RIVM: Nieuwe lockdown in herfst en winter’
19-07: Macht der machtelozen: Václav Havels boek over hoe het volk een tiranniek regime verslaat
13-06: G7+EU kiezen op top in Engeland definitief voor koers die Westerse economie en democratie vernietigt
05-06: Financiële Reset: Invoering digitale IMF wereldmunt nu zeer dichtbij (/ Ook plannen VN voor communistische wereldregering worden steeds serieuzer)
25-05: (/ Geplande (false flag) WEF cyberaanval om financiële systeem op te blazen vermoedelijk tussen 2021 en maart 2022)
12-05: WEF topman Schwab: Binnen 5 jaar verplichte gezondheidspas en geïmplanteerde microchip
10-04: ‘World Economic Forum oefent op komende cyberaanval om Westen genadeklap te geven’
09-04: Deagel verandert in bijgestelde prognose niets aan instorting Westerse beschaving in 2025
20-02: Kou doet groene energie de das om: Windmolens oorzaak van instorten stroomvoorziening in Texas
25-01: Duitsland overweegt elektriciteit te rantsoeneren vanwege onstabiliteit door groene energie
12-01: Deutsche Bank: Green Deal EU betekent mega crisis, eco-dictatuur en groot verlies van welvaart

2020:

28-11: Visie World Economic Forum voor de wereld na Covid: Een afschuwelijke toekomst
19-11: Klaus Schwab (WEF) wil wereldwijd verplichte hersenscans en implanteerbare microchips (/ Vaccinpaspoort en hersenscan als je grens over wilt – Implanteerbare microchips koppelen mens aan A.I. – Gedachten lezen wordt business model)
11-11: Klaus Schwab (WEF): Covid is geen grote bedreiging, maar wereld keert nooit meer terug naar normaal
21-01: Klim(h)aatmeisje Greta eist in Davos volledige stop op brandstof terwijl het juist kouder wordt
21-01: (/ Topeconoom Armstrong: ‘De klimaatactivisten zullen de economie vernietigen’

2019:

30-11: Oud-hoofdredacteur: Uitroepen klimaat noodtoestand door EU is vergelijkbaar met opkomst Nazi’s
09-11: Zo wordt de komende systeemcrisis gebruikt voor een wereldwijde klimaat-dictatuur
17-11: Wereld kan tussen 2020 en 2024 drastisch veranderen…’
09-11: Zo wordt de komende systeemcrisis gebruikt voor een wereldwijde klimaat dictatuurEind

________________________________________________________________________________________________

Mijn commentaar:

Dwars door de ellende, die we als mensheid tot stand brengen, volvoert de Schepper Zijn plan, Zijn komt in de gestalte van Yeshua komt met de dag dichterbij!
Wat een feest voor elk mens, die met Hem verbonden leeft, om Hem te zien gelijk Hij is: de Redder van de wereld, voor elk mens, die in vertrouwen en geloof  als een rank aan de Wijnstok (Yeshua)  is gaan leven!

Zie hoe je tot die stap kunt komen op
https://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/

Shabbath shalom, welkom met reacties en vragen hier onder!

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

7 − 6 =