Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

De “eenheid van de NWO” vs. de oogst van JHWH na gebleken verdeeldheid

VN-Secretaris-Generaal António Guterres heeft  (op 25 jan. 2022) zijn prioriteiten voor 2022 aangekondigd en alle landen opgeroepen om deze vijf uitdagingen dringend aan te pakken: de COVID-19-pandemie, wereldwijde financiële hervormingen, het klimaat, anarchie op het internet en conflicten.

zie https://unric.org/nl/vn-secretaris-generaal-prioriteiten-voor-2022/

Die 5 rampen moeten we globaal te lijf gaan, we hebben het geleerd met de “overwinning” op Corona.
Tussen de regels door dienen we dan wel het volgende te lezen:
“Maar dan moeten we wel eensgezind worden, alle “ketters”, die onze globalistische NWO aanpak niet delen, moeten aangepakt worden, gedemoniseerd,  met boetes worden gestraft, uiteindelijk in kampen gehersenspoeld worden worden.
En wij als VN , samen met het WEF en andere NWO-organisaties, bepalen de normen en waarden en groeien naar de mens 2.0, computergestuurd en voorzien van een chip en/of via 5G geactiveerd grafeen, wat al naar verluid via de Covidvaccins zou kunne zijn ingespoten.”

Een logisch gevolg van het “afschaffen” van de Schepper, die voor de meerderheid al lang niet meer bestaat:
oerknal, evolutie en liberaal denken hebben ons van “wir schaffen alles” gebracht tot een nog net niet toegegeven besef: het loopt ons steeds verder uit de hand.
Die leegheid moet nu gevuld worden met genoemd globalisme en we moeten samen  de gezamenlijke vijand,  de genoemde 5 wereldrampen, te lijf gaan.
En zonodig nog een paar rampen, die de NWO/WEF dan misbruikt als excuus om zich de wereldmacht te verwerven, waarbij de nodige doden vallen, tot dat de wereldbevolking fors gereduceerd is, streefgetal een half miljard ipv de huidige 8 miljard.
Het staat met zoveel woorden op de Georgia Guidestones:
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones

Volgens deze link zou er een anonieme groep Amerikanen achter zitten, die met deze “guidestones” de mensheid richting een “verlichte tijd”  (age of reason) zou wijzen.

Dat gezamenlijke doel om de wereld te redden , zodat de mensheid kan voortleven, geeft een band voor de mensen, die niets willen leren van de geschiedenis, wat hoe vaak zijn dergelijke plannen om zonder de Schepper de wereld in te richten al mislukt !!!

En dan zien we de interreligieuze “eenheid”, een verzameling van religies los van de Bijbel en zgn. “Bijbelse” varianten met allerlei misleiding, ook al eeuwen in ontwikkeling, zonder succes.

Het beest en de valse profeet , zoals in de Bijbel voorzegd, openbaren zich op bovengenoemd wijze tot de duivelse wereld, waarin we leven.

De Schepper,  JHWH, ons in  Yeshua geopenbaard, laat dat toe tot dat de “Dag des Heren” aanbreekt en die is al gaande!
Het is de periode van ultieme Goddeloosheid, zoals hierboven beschreven en de finale botsing van Goed en Kwaad, voorzegd in de Bijbel, zie Amos 4:18-20 en verder het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes.

Wij kunnen de wereld niet redden, dat kan JHWH alleen en Hij heeft ons de sleutel gegeven in het naleven van de Tora zoals Yeshua dat toelicht in de Bergrede, Matth. 5,6en 7 en die leefstijl en de zondevergeving door het offer van Yeshua wordt ons al voortdurend verkondigt in de Tenach (OT).
Dat is de “tora-yeshua geloofslijn” en daar leven we uit in onze gemeente/netwerk.
Onze hemelse Vader  heeft Zijn plan en de reactie van de mensen daarop al eeuwen bekend gemaakt via de profeten in de Tenach en bovenal in Yeshua en de apostelen.
Het goede koren en het onkruid/nepkoren groeit samen op, er komt uit elk mens wat er in zit en tenslotte zal in deze eindtijd, in de “Dag des Heren” met toenemende rampen, de oogst worden binnen gehaald bij de verschijning van JHWH in de gestalte van Yeshua.
Yeshua verkondigt geen “eenheid van alle mensen”, maar het verschil tussen de mensen in de zin van “de waarheid , dus JHWH, zoekend en vindend” enerzijds en “de mensen die hun eigen koninkrijkje los van de Schepper” zoeken.
Lees maar Zijn woorden over de eindtijd in Lucas 12:49-59 :”geen eenheid , maar verdeeldheid binnen groepen en families” , vanwege de keuze die mensen maken voor of tegen Hem.

Yeshua verkondigt dan ook het “evangelie van Gods Koninkrijk”, dwz. het leven in verbondenheid met JHWH door Yeshua volgens de Tora, zoals die altijd bedoeld was en door Yeshua wordt samen gevat in “heb JHWH lief boven alles en de naaste als u zelf”.
Dus niet ” vraag Jezus in je hart en het is ok“, maar “besef je schuld, aanvaard Yeshua als Degene, Die voor jou de doodstraf droeg en leef in diepe afhankelijkheid van JHWH door Yeshua en volg Hem in de Torapraktijk”, zoals een rank aan de Wijnstok, want anders blijf je verloren en ga je eeuwig verloren, van God los.

Reageer aub onder dit artikel met reacties, vragen en zorg dat je de Schepper leert kennen nu dat nog kan, zie ook
https://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/

Shalom
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

One Response to De “eenheid van de NWO” vs. de oogst van JHWH na gebleken verdeeldheid

  1. De United Nonsens (VN ) blijft aantoonbaar een satanische goddeloze organisatie die het niet goed voor heeft met de volkeren!!Gelukkig zal DE SCHEPPER van hemel en aarde zelfs deze goddelozen gebruiken om tot ZIJN doel te komen!!
    Niets maar dan ook niets valt DE GOD van Israël uit handen ,HIJ overziet de gehele wereldbevolking of er nog één iemand ZIJN enige ZOON YESHUA zal aannemen ter vergeving van zonden en een eeuwige toekomst !!

    Ondanks alle problemen op aarde is het op de valreep nog steeds genadetijd

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*