Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Klaus Schwab en Yuval Noah Harari , een duivels duo

Uit het nieuws 13-06-2022

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

WHO lijdt pijnlijke nederlaag, landen verzetten zich massaal tegen het globalistische totalitaire pandemieverdrag

In Genève Zwitserland is de 75e jaarvergadering van de World Health Assembly gehouden. De bijeenkomst ging niet alleen om de herverkiezing van WHO-chef Tedros Ghebreyesus maar ook om een totalitair global pandemieverdrag te bewerkstellingen met de bedoeling de hele wereld in een gezondheidsdictatuur te persen. Dat werd echter tot groot genoegen van de tegenstanders een regelrechte tegenvaller voor de globalisten. Wanneer dit plan in werking zou zijn getreden zou dat een “bindend instrument van internationaal recht”zijn geworden en de WHO de bevoegdheid hebben geven om eenzijdig een gezondheidsnoodtoestand af te kondigen voor elk land zonder vooraf met de landen te hoeven overleggen. Ieder parlement zou zichzelf volledig buitenspel hebben gezet.

Wanneer het ‘pandemieverdrag’ zou zijn aangenomen zou de WHO de volledige controle hebben gekregen, boven de grondwetgeving van elk land. WHO-klokkenluider Astrid Stuckelberger, een gezondheidswetenschapper met meer dan 25 jaar ervaring, legt uit waarom het ‘pandemieverdrag’van de WHO voor iedereen extreem gevaarlijk is.Het wordt een soort mondiale grondwet, zei ze in de podcast Jerm Warfare. Individuele landen mogen niet meer bepalen hoe ze de volgende ‘pandemie’ bestrijden.

Dat pandemieverdrag had in november 2022 in werking moeten treden, maar dat gaat dus voorlopig niet door. Het is niet zo dat ze het hebben opgegeven want het Australische parlementslid Stephen Andrew laat weten dat er een nieuwe werkgroep is gevormd die technische aanbevelingen moet gaan doen ten aanzien van de voorgestelde amendementen, die dan in 2024 tijdens de 77e World Health Assembly samen met het pandemieverdrag opnieuw worden ingediend. Landen als de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Australië hadden al aangegeven positief te staan tegenover het verdrag en riepen andere landen op hetzelfde te doen en daarmee feitelijk het weggeven van hun soevereiniteit, schrijft het Australische parlementslid Stephen Andrew. Maar diverse landen weigerden gehoor te geven aan deze plannen van de autoritaire WHO-gezondheidsmaffia. Zo las Botswana een verklaring voor namens 47 Afrikaanse lidstaten die niet van plan waren het pandemieverdrag te ondertekenen. Ook andere landen weigeren hun soevereiniteit aan de WHO over te dragen waaronder Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika, Iran en Maleisië. Zelfs in Canada waar “Young Global Leader” Justin Trudeau zijn hele ziel en zaligheid aan Klaus Schwabs samenzwering verkwanseld heeft, is oppositie te horen.

 

Rusland overweegt inmiddels om helemaal uit de WHO (en de WTO) te treden. Op 15 april 2020 had de Amerikaanse president Donald J. Trump al aankondigt te zullen stoppen met het financieren van de WHO. Hij noemde als reden ‘wanbeheer, doofpotaffaires, en mislukkingen ‘. De Verenigde Staten waren op dat moment de grootste donor van de WHO met 900 miljoen dollar voor de tweejarige begrotingscyclus van 2018 en 2019. Ook sprak Trump van “buitensporige invloed van China op de WHO. Sindsdien is Bill Gates de grootste donateur van de WHO geworden. Als de ongekozen Gates iets wil, dan luisteren de schoothondjes van de WHO en vele anderen naar hem. Omdat hij niet gekozen is, kan hij ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor zijn daden. Hier kondigt hij een volgende pandemie aan.

Er zijn nu al diverse aanwijzingen dat de virusspecialisten van de WHO de wereldbevolking met een nieuwe uitbraak van een verondersteld virus gaan opzadelen. Wie voorbij de ‘crononashow’ kijkt, ziet een poppenkast op wereldniveau, waarbij nieuwe killervirusvarianten- inflatie, oorlog, klimaatverandering, stikstof, Co2-uitstoot, en dreigende drinkwater- en voedseltekorten-langskomen. Woordvoerders van de diverse supranationale instellingen die met deze agenda te maken hebben, waarschuwen al vele malen dat het ergste nog komen moet, en dat de fake covid-pandemie slechts als een voorproefje moet worden gezien. Het ziet ernaar uit dat we, onder het mom van een voor mensen zeer besmettelijk en gevaarlijk nieuw virus de volgende ‘crisis’ in worden gerommeld. De wereldbevolking is in een tot leven geroepen karikatuur terecht gekomen.

De WHO is niets anders dan een oncontroleerbare ondemocratische organisatie gefinancierd en gecontroleerd door de  buitensporige macht van Bill Gates en maakt deel uit van een groter geheel aan internationale organisaties, gelieerd aan de Verenigde Naties, de Europese Unie, het World Economic Forum, het Internationaal Monitair Fonds, de Europese centrale Bank, invloedrijke ngo’s en denktanks en andere partijen die onder leiding staan van de machthebbers van de club van 300. Deze door niemand democratisch gekozen WHO is letterlijk opgericht om te opereren als een wereldregering.

Persoonlijke adviseur van WEF-sekte leider Klaus Schwab, Yuval Noah Harari ziet Gods Schepping niet als volwaardig

 

Harari is een van de belangrijkste persoonlijke adviseurs van Klaus Schwab. Wat deze man er allemaal uitkraamt is werkelijk ongelooflijk. Zo liet hij op de bijeenkomst van de WEF-sekte samenzwering in 2018 zien wat ze met de wereldbevolking van plan zijn. Hij zei onder meer dat we waarschijnlijk tot één van de laatste generaties mensen behoren. “De komende generaties gaan we leren om zelf lichamen, hersenen en geesten te vervaardigen” aldus Harari. “Niet het intelligent ontwerp van één of andere God in de wolken, maar ons intelligent ontwerp en het intelligent ontwerp van onze wolken: de IBM-wolk, de Microsoft-wolk. Dit zijn de nieuwe drijvende krachten achter evolutie. Sommigen noemen deze figuur de personificatie van de duivel

 

Harari ziet Gods Schepping niet als volwaardig, maar als een kudde die aan alle kanten onder controle gehouden dient te worden.

 

Hij maakt duidelijk waarom er een nep coronapandemie moest komen en noemt dit het grootste keerpunt in de menselijke geschiedenis. Het markeert de start van een digitale surveillancewereld (“surveillance tot onder de huid”) aldus Hariri, die tevens een definitief einde moet maken aan zoiets triviaals als vrije wil.

 

“Vrije wil is voorbij!” zegt hij letterlijk. “Vroegere dictators hebben altijd de ambitie gehad om mensen te modificeren, maar hen ontbrak het aan technische mogelijkheden. Nu hebben we die technologie wel en kunnen we het leven opnieuw uitvinden”. Klaus Schwab en Harari zijn op de stoel van God gaan zitten. Dankzij de pandemie zijn zij erin geslaagd om biometrische observeringssystemen te installeren, iets wat ze onder normale omstandigheden nooit voor elkaar zouden hebben gekregen. Harari is ervan overtuigd dat zij bijna een soort Goddelijke macht evenaren en aan vooravond staan van een ongekende omwenteling waarmee zij in staat zijn om mensen te upgraden naar de status van God met de mogelijkheid tot creatie en verwoesting. Zij geloven dat zij door middel van technologie en in staat zullen zijn God en de natuurlijke orde te vervangen.  Alles wat ze nastreven is precies het tegenovergestelde van Gods bedoeling met Zijn Schepping.

 

Hij noemt mensen ‘hackable animals’, en merkt daarbij op dat als dingen ‘hackable’ zijn, ze ook modificeerbaar zijn. Hariri vindt het idee dat mensen eigenaar zijn van hun eigen leven niet meer van deze tijd. Volgens hem is nooit bewezen dat mensen over zoiets als een geest, een ziel of een vrije wil beschikken. En geheel in lijn met de huidige trend in de ‘wetenschap’, beschouwt hij de afwezigheid van bewijs, als bewijs van afwezigheid. Die opmerking vond hij kennelijk een sublieme vondst van zichzelf want hij voegt daar nog aan toe ‘wat niet kan worden bewezen, bestaat niet.’

 

Hariri’s opmerkingen vertonen opmerkelijke overeenkomsten met die van Klaus Schwab. Schwab praat over genetische modificatie en de samensmelting van onze natuurlijke biologie met digitale technologie. Volgens hem is het een kwestie van (korte) tijd dat micro-elektronica geïmplanteerd zal worden bij iedere aardbewoner, en toont zich daar een groot voorstander van. Hij droomt van “actieve implanteerbare microchips van “slimme tatoeages” van “biologische computers” en “op maat ontworpen organismen”. Wat hem betreft is ook eugenetica aan een heropleving toe en hij kondigt met betrekking tot genetische manipulatie aan: “Dat het nu veel gemakkelijker is om het menselijk genoom in levensvatbare embryo’s nauwkeurig te manipuleren. Dit alles wijst op de ontwikkeling van een nieuwe menselijke soort.

 

Ook Schwab lijkt van mening dat de natuurlijke conditie van mensen tekortschiet. Dat mensen inherent ontoereikend zijn, en dat ze dus kunstmatig ingepast moeten worden in de door hem gedroomde ideale samenleving, waarin al die mensen met hun grillige en verschillende menselijke eigenschappen gelijkgeschakeld zijn en bestuurd worden door zijn computerservers. Ze zeggen dat het de mensen zelf zijn die een behoorlijk georganiseerde samenleving in de weg staan, en dat die mensen dus moeten worden ontmenselijkt. Zoals Hariri aangeeft, hebben veel dictators ervan gedroomd om mensen dusdanig te kunnen modificeren dat ze inpasbaar zijn in hun dictaturen. Voorheen was dat echter onmogelijk, maar die beperking kan nu worden overwonnen, en in de overtuiging van Hariri en Schwab biedt dat ongekende mogelijkheden voor het vestigen en bestendigen van een onomkeerbare werelddictatuur. De complotdenkers krijgen keer op keer gelijk.

 

Om die werelddictatuur geaccepteerd te krijgen moet er een campagne gevoerd worden die mensen ervan overtuigd dat de natuur, of beter: hun eigen natuur, onbetrouwbaar en feilbaar is. Een campagne dus tegen Gods Schepping. Ze willen voor God spelen. De mens zal moeten plaatsmaken voor een kunstmatige hybride soort, die niet langer beschikt over een geest, een ziel en een vrije wil, zaken die typerend zijn voor Gods Schepping. Ze willen de mens volledig loskoppelen van Gods Schepping. Het “Forbes-Magazin” schreef een ondertussen meermaals veranderd jubelend artikel over de ideeën van de “Great Reset”, die als basis dienen van deze “visie”. Daartoe behoren kunstmatig geproduceerd, gen gemodificeerd eten evenals volledige controle en optimalisering door digitalisering en de volledige afhankelijkheid van staatsmiddelen, die gekoppeld zijn aan gedicteerd gedrag en handelen. Het gaat al lang niet meer om een complottheorie zoals velen nog steeds geloven en door de reguliere media wordt rondgetoetert.

 

Klaus Schwab en trawanten voelen zich ver boven de mensheid en zelfs God verheven. Ze zijn bezig onze Schepper te tarten. God heeft Zijn eigen DNA in de door Hem geschapen mens aangebracht. Genesis 1:27En God schiep de mens naar zijn beeld:naar Gods beeld schiep Hij hen;man en vrouw schiep Hij hen.” Ze zijn bezig dit DNA volledig te manipuleren en zo de hele wereldbevolking onder invloed van Gods tegenstander te brengen.

Enkele onderwerpen uit de Covid-19 ‘plandemie’ en vaccinatiezwendel

(1) Zorgminister Kuipers verwacht 10 miljoen ‘coronabesmettingen’ in het najaar van 2022

 

De Nederlandse zorgminister Ernst Kuipers zegt dat we er rekening mee moeten houden dat er vanaf de zomer of het vroege najaar 10 miljoen Nederlanders besmet raken met corona. De minister voegt toe dat de GGD is voorbereid op een nieuwe vaccinatiecampagne.“Als je zes miljoen besmettingen zonder maatregelen hebt gehad in drie maanden, dan is het niet vreemd om er rekening mee te houden dat je een veelvoud daarvan, misschien wel 10 miljoen besmettingen, kan krijgen van september tot april volgend jaar,” aldus Kuipers.

 

Om vast te stellen of men besmet is met het coronavirus hanteren ze nog steeds de zogenaamde Polymerase Chain Reaction (PCR) test gebruikt. Deze test zegt echter helemaal niets over de aanwezigheid van corona. PCR is extreem gevoelig, wat betekent dat het zelfs de kleinste stukjes DNA of RNA kan detecteren – maar het kan niet bepalen waar deze deeltjes vandaan komen. Volgens de Britse professoren Tom Jefferson en Carl Heneghan kan de PCR-test niet zomaar gebruikt worden om een besmetting aan te tonen omdat de PCR-test niet voor het opsporen van een levend virus bedoeld is. Toch werd het ontwerp van deze fake-PCR test binnen een dag door Eurosurveillance “goedgekeurd” en door de WHO overgenomen als de “gouden standaard”. Zonder peer-review, een buitengewoon ongebruikelijke en zeer onbetrouwbare procedure, in feite is er en wordt er nog steeds op gigantische schaal mee gesjoemeld. De cijfers van de fake- “registratie-pandemie” vormt nog steeds de basis voor de nog steeds voortdurende angstterreur door overheden, medische kartels en niet te vergeten de reguliere media.

 

Ook wil Kuipers maar liefst 1,5 miljoen vaccinaties per week zetten en gaat ook een Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding oprichten, ‘om snel te kunnen opschalen in het geval van een pandemie’. Het alsmaar stijgende aantal slachtoffers na vaccinatie wordt volledig genegeerd. Het vertrouwen in de politiek zat al op een dieptepunt door ontrechting, prikverdwazing, inhumane verplichtingen en vrijheidberoving, wat onder Kuipers voorganger Hugo de Jonge is ingevoerd, maar ook hij gaat daar gewoon mee door en daar zijn diverse voorbeelden van. Zo presenteerde hij live op tv al lang achterhaalde cijfers, dat ongevaccineerde mensen de ziekenhuizen overspoelen. Ook beweerde hij op de persconferentie dat de coronatoegangspas wél werkt tegen de virusverspreiding. Hij beweerde dat de TU Delft uitrekende dat de toegangspas het besmettingsgetal met 15 procent vermindert. Hij stond gewoon te liegen want dat bleek niet waar te zijn. Ook liet hij cruciale details achterwege.

(2) Het Wuhan-virus heeft geen pandemie veroorzaakt zegt advocaat Reiner Fuelmich

Het zijn de Covid-19-vaccins die de echte pandemie hebben veroorzaakt zegt hij in de Ben Amstrong show. Reiner Fuellmich is nog steeds druk doende met het opzetten van een proces in Neurenberg-stijl tegen de naties en bedrijven die misdaden tegen de menselijkheid hebben begaan tijdens de pandemie. Fuellmich leidt de Extra Parliamentary Corona Investigative Committee, een organisatie die voorop loopt in de strijd tegen Covid-19-beperkingen en vaccinaties. Covid-19-vaccins zouden inmiddels wereldwijd miljoenen doden hebben veroorzaakt. Dat is de echte pandemie. “Niets dat we zien is echt, behalve de schade die de vaccins – de zogenaamde vaccins – aanrichten.”

Fuellmich leidt ook een organisatie genaamd de People’s Court of Public Opinion. Deze groep heeft meerdere rapporten gepubliceerd over de vele mensenrechtenschendingen die tijdens de Covid-19-pandemie zijn gepleegd. Het gaat om informatie wat door politici, wetenschappers en bedrijfsleiders over de hele wereld is gerapporteerd. Fuellmich heeft tot in detail uitgewerkt wie tot belangrijkste criminele entiteiten en organisaties behoren, en wie er verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van de pandemie en wie aan de verspreiding hiervan hebben meegewerkt. Fuelmich verwijst ook naar de fake-PCR-test die algemeen wordt beschouwd als de meest nauwkeurige manier waarop mensen kunnen achterhalen of ze corona hebben of niet, maar dat is niets anders is dan pure oplichterij. Fuellmich merkt verder op dat de samenzweerders die verantwoordelijk zijn voor de pandemie ook behulpzaam waren bij het promoten van het gebruik van de “dodelijke experimentele injecties” en bij het demoniseren en afwijzen van het gebruik van effectieve behandelingen zoals vitamine C en D, Ivermectine en Hydroxychloroquine.

(3) Sterftecijfer vliegt omhoog in Europese landen met hoge vaccinatiegraad: ‘Extreem ongewoon’

 

Uit ninefornews 8 juni 2022 Slechts enkele maanden na een enorme en onverklaarbare stijging van het aantal sterfgevallen in de herfst van 2021, hebben veel West-Europese landen nu opnieuw te maken met een sterftepiek. In sommige landen worden ruim 15 procent meer sterfgevallen geregistreerd dan gebruikelijk. Dat is extreem ongewoon, aangezien demografen hadden verwacht dat de sterfte juist zou afnemen, schrijft voormalig New York Times-verslaggever Alex Berenson op Substack. De lentepiek valt samen met de boosterronde. Het is dan ook niet verrassend dat nu vooral ouderen sterven, aangezien zij als eerste een derde prik kregen aangeboden, zegt hij. De pieken doen zich voor in landen waar het coronavirus opflakkert, zoals in Portugal, maar ook in landen waar nauwelijks gevallen worden gemeld, waaronder Engeland. In Engeland en Wales zijn in de afgelopen vier weken 45.950 overlijdens geregistreerd. Het vijfjaarlijks gemiddelde komt uit op 39.716. Dat komt neer op 6000 extra sterfgevallen, oftewel een toename van 16 procent, becijferde Berenson.

Portugal noteerde afgelopen maand 10.315 sterfgevallen, het hoogste aantal voor de maand mei in 40 jaar, en 16,3 procent boven het vijfjaarlijks gemiddelde. In Nederland zijn in april ook ongeveer 15 procent meer sterfgevallen gemeld. De piek is niet veroorzaakt door corona, aangezien in april slechts enkele coronadoden per dag werden geregistreerd. In Nederlandse verzorgingstehuizen stierven in april ongeveer 25 procent meer bewoners dan normaal, een enorme toename, schrijft Berenson. In Spanje bedroeg de oversterfte in mei 12 procent en in Duitsland zeven procent in april en mei. Gedetailleerde gegevens over de doodsoorzaak zijn nog niet beschikbaar. Het linken van overlijdens aan mRNA-prikken die maanden geleden zijn gezet, zal extreem moeilijk worden, aldus Berenson. Wel wordt er een duidelijk patroon zichtbaar: na elke vaccinatieronde volgt een sterftepiek. “De massavaccinatiecampagne tegen corona begint en maanden later volgt de sterfte.”

Franklin ter Horst

 

Terug naar: Inhoud

 

 

 

Navigeer naar andere artikelen

8 Responses to Klaus Schwab en Yuval Noah Harari , een duivels duo

 1. Hoi Ben
  Telkens als ik leest over Harari en Schwab en Bill Gates en de andere elite moet ik denken aan de val van Babylon.
  De mens wil toch altijd voor God spelen of Gods meerdere zijn.
  Vindt het wel heel bizar dat deze figuren allemaal uit Gods volk zijn.
  Het ontzag voor de grootsheid van Gods almacht is toch heel ver te zoeken bij deze mensen.
  Ik zat een stuk te lezen op Israel 365 van een rabbi die het over het symbool van de WEF had de bok , dat deze 6 jaar zal overheersen , staat geloof ik in Numeri

  Shalom
  Ron

 2. Dag Ben en Ron, ik moet bij deze mensen uit Gods volk altijd denken aan de woorden van Yeshua in Openbaring 2: 9. Denk jij dat dit er mee heeft te maken ?
  Zijn dit Ashkenazy-Joden ? Weten jullie hoe dit zit ?
  Shalom
  Hans

  • Dag Hans, dank voor je reactie, bel even om kennis te maken als je wil. zie contact. Over Schwab:
   https://5-voor-12.com/nl/documenten/klaus-schwab-uitgespit
   Daar lees ik niet dat Schwab joods is, maar uit Nazi achtergrond komt.
   Harari is wel joods en net als hij zijn er vele “atheïstische joden”, te gek voor woorden, maar helaas.
   We prijzen onze hemelse Vader voor de “7000 Joden die de knie niet voor Baal hebben gebogen” maar dat is dan het “overblijfsel”, de grote meerderheid van de Joden is net zo “los van God” als de grote meerderheid van de. hele wereld.
   Het gaat om de Yeshua-belijdende Joden, ca. 400.000 wereldwijd, waarvan ca. 20000 in Israel, met hen zitten we op dezelfde tora-yeshua geloofslijn.
   Shabaath Shalom,
   Ben

 3. Beste Ben,
  Met verbazing las ik over het ontstaan van het WEF.
  Ik ga de link nog even opsporen.
  Maar ik dacht ergens in de jaren 50-60 is er in de catacomben een pact gesloten. Vanuit de RKK. Daar waren 40 “vaders”(bisschoppen?) bij. De persoon die dat pact geleid heeft, is voor Klaus Schwab een waardevolle man.
  Klaus Swab, en de man die dat pact leidde, hebben elkaar in Brazilië ontmoet, en 1 jaar na deze ontmoeting is Davos/WEF ontstaan.

  Vriendelijke groeten, Sela

 4. Beste Ben,
  We kennen elkaar hoor, van een aantal jaren geleden, maar ik zal je een mailtje sturen, of bellen.
  Ik ben toch wel onder de indruk geraakt van de macht en positie van de RKK.
  En hoe ze opereert vanachter een masker, met vele gezichten.
  Ik had indertijd een beeldfragment gezien waarop Klaus Schwab in grote lijnen verwoordde hoe hij, het WEF en die aartsbisschop Helder Camara tot ekaar in relatie stonden. Die kan ik niet meer terug vinden, ben nog even opzoek naar andere die daar wat op lijken, maar kost wat tijd.
  hier een andere link is wel interessant om te bekijken vind ik.
  Omdat het laat zien hoe de RKK/Vaticaan te werk gaat.
  Georganiseerd, gepland, met vele gezichten/namen, met macht en vanachter een masker.
  https://youtu.be/fwjeumh21xE
  Vriendelijke groet, Sela

  • Dag “sela”, dank voor je telefoontje, inmiddels begrijp ik wie “sela” is en heel goed om elkaar weer te spreken.
   Wellicht willen anderen de draad ook oppakken, iedereen is welkom.
   Shalom
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*