Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

De Bijbel leven als 1 geheel, zoals Yeshua deed en leerde, onvervalst !

Christen-zijn is Jezus (Yeshua) volgen,  aldus de meeste christenen.
Dat is waar, maar dat vraagt wel wat toelichting, want je ziet enorme verschillen  in de praktijk.
Vaak leest men vooral het Nieuwe Testament, als het gaat om wie Jeus is en wat Hij leert en doet en leeft, maar dan  eigenmachtig  uitgelegd als “aardig voor elkaar zijn” en “ieder het zijne geven”, dan vinden de meesten het wel genoeg.
Of heel orthodox vooral het OT (Tenach), de Karaieten doen dat heel nauwgezet, alleen de Tenach als letterlijke tekst, ze wijzen de mondelinge overlevering , die via de rabbijnen wordt door gegeven, af:
https://www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel/voi47-3c.php

En helaas ontkennen ze, net als alle orthodoxe Joden, dat Yeshua als de verschijning van JHWH in mensengestalte als de Mashiach is gekomen en opnieuw zal komen in de eindfase.
Ze weigeren  tragisch genoeg de  vele profetie over Yeshua als de lijdende en overwinnende Mashiach  te herkennen in de Tenach en lezen dus het NT helemaal niet.

Heel bizar, beide uitersten, want als JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob, ons in de schepping, Bijbel en bovenal in  Yeshua geopenbaard ons de Bijbel heeft gegeven, dan doet Hij dat ordelijk en logisch en herkenbaar!
Hij begint met te vertellen waar de mens vandaan komt, zegt bij het begin hoe de geschiedenis zich zal voltrekken en werkt dat steeds gedetailleerder uit via Zijn  Verbond met ons mensen tot aan de volledige komst van Zijn Koninkrijk.
Een grote fout, door mensen gemaakt, is dat men de Bijbel in 2 stukken is gaan breken, OT en NT, met alle afwijzing van Yeshua ha Mashiach en ook alle antisemitisme van dien.
Er mag niets aan toe gevoegd worden, noch afgehaald en dat gebod wordt  zowel in het naleven als  in het vertalen en in exegese  van de Schrift regelmatig overtreden!

Yeshua over de Teanch (OT): ” de Schrift kan niet gebroken worden!” ,  zie diverse zeer aansprekende Bijbelteksten mbt. dit thema: https://www.jaapfijnvandraat.nl/index.php?page=artikel&id=375

In Luc. 6:46-49 zegt Yeshua: “wat noemen jullie Mij “Here, Here” en doet niet wat Ik zeg?!”

Moeten we de Bijbel naleven in stukken en brokken, verdeeld, gebroken, er uit halend wat ons zelf bevalt of toch beter: als 1 geheel, van Genesis t/m Openbaring door de Heilige Geest  (= JHWH ons in Yeshua geopenbaard) ?
Uiteraard als de waarheid, die we als 1 samenhangend geheel in een groeiproces behoren uit te leven, immers, “U Woord is een lamp voor mijn voet en een Licht op mijn pad ”  (Ps. 119:105) en volgens Yeshua in Joh. 17:17. “heilig Mijn volgelingen in Uw waarheid; Uw Woord is de Waarheid !”

Dus na bekering volgt de heiliging , dat is zien aan Yeshua (Hebt. 12:2,3).
-Als Hij de Feesten van JHWH vierde, zoals altijd bedoeld, dan wij ook (Lev. 23).
-als Hij kosher at, dan wij ook, Lev.11 .
-als Hij bewogen was met de vele verloren mensen en hen het “evangelie van het Koninkrijk leerde (Matth 9:35-38), dat is dus de Torapraktijk , toegelicht in de bergrede , Matth 5,6 en 7),  dan wij ook .
-als Hij niet bang was voor welke confrontatie dan ook en niemand naar de ogen zag, nooit “politiek
correct lafhartig antwoorden gaf, dan  dienen  wij ook in de Geest te leven.
-als Hij “JWHW lief had boven alles en de naaste als Zichzelf”, dan wij ook.

Deze 5 punten ( kan nog uitvoeriger) vind ik in die compleetheid in geen enkele synagoge, kerk, gemeente, organisatie terug, alleen bij enkele mensen persoonlijk en dan nog als groeiproces, volmaakt is er niet 1, hoewel dat wel het doel is, aldus Yeshua in Matth. 5:48.

Daarom lopen veel kerken leeg, nemen de  joodse en christelijke misleiding en het heidendom toe en vernemen zoekende mensen alleen maar halve, onvolledige of geen antwoorden.

“Laat ons oog  daarbij alleen gericht zijn op Yeshua, de Leidsman en voleinder des geloofs….”, Hebt. 12:2 en dan wordt uiteraard  het Bijbelse beeld van Yeshua bedoeld.
Geen ontjoodste, vergriekste  New Age figuur, maar Yeshua zoals beschreven in de hele Bijbel, vanaf Adam/Eva  in Genesis t/m het einde van deze huidige samenleving, Openbaring.
Yeshua, het Plaatje van JHWH in zichtbare levende lijve, Col. 1:15 en Hebt. 1:3

Shabbath shalom,

Ben Kok (joods-chr pastor)

PS:

Reageer aub hier onder, ik ben benieuwd of u wel zo’n groepje Bijbelse gelovigen kent, stuur me de website en adres, ik kom graag langs om er van mee te genieten.
Meestel is het antwoord, dat men ook zo’n gemeente niet kent, maar laat dan even weten , hoe u er mee om gaat als eenling of wellicht met 2 of 3 samen of via internet.

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*