Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Welke macht is nog niet benoemd mbt de oorlog in Israel?

Uiteraard speelt de macht van de USA een hoofdrol bij dit alles en meteen na de inval van Hamas beloofde Joe Biden alle steun en gingen er oorlogsschepen in de Middellandse Zee richting het oosten , inclusief een enorm vliegkampschip.

Er wordt al jaren rekening gehouden met grote betrokkenheid van  het islamistisch regime in Iran, dat als hoofddoel heeft Israel van de kaart te vegen.
Een overheid, die regeert zoals IS deed en zoals de Taliban doen en wat Hamas en Hezbollah ook nastreven, allemaal vanuit de islambronnen koran, Hadith, voorbeeldleven van Mohammed en vanuit de Umma, de 56 moslimlanden.

Israel maakte zich grote zorgen over de dreigementen uit Iran, terecht natuurlijk en Netanyahu vroeg herhaaldelijk toestemming aan de USA om Iran hoe dan ook uit te mogen schakelen.
Dat werd nooit geaccepteerd, verhouding Netanyahu en Biden liep niet lekker en de dreiging van Iran, wat steeds dichter bij een atoombom is gekomen, liep op.
Men heeft veel te lang gedacht dat Iran wel over zou zijn te halen om geen atoomwapens te maken en zich laten voorliegen door de ayatollah’s, dwars tegen de waarschuwingen van Israel in.

De vergelijking met de aanslag op 9/11 ,  (11 sept. 2001)waar moslims een aanslag pleegden in de USA op de Twin Towers en het Pentagon, hoofdkwartier van het sterkste leger ter wereld.
Een totaal onverwachte aanslag, waarvan de maanden/jarenlange voorbereiding niet. zou zijn opgemerkt……

Daarover zijn zeer kritische vragen , die niet en/of niet goed beantwoord worden, m.n. hoe het mogelijk was, dat zo’n zwaar bewaakt gebied aangevallen kon worden.
Is die actie wel opgemerkt vooraf, maar bewust door gelaten om zo een “casus belli” (reden om oorlog te gaan voeren) te hebben met in dat geval Irak?
In elk geval is dat gebeurd , Saddam Hoessein is weggewerkt en de USA invloed is vergroot, wapens voor massale verwoesting zijn er nooit gevonden,  maar Powell  had er wel bewijs van, merkwaardig genoeg……

Dezelfde vraag wordt ook gesteld mbt de moslims (Hamas), die zich maanden hebben voorbereid in samenwerking met Iran, ter plekke in Gaza en dat zou dan niet opgemerkt zijn door Mossad en IDF ?
Of mogelijk wel gemeld, maar niet actief opgevolgd door de regering Nethanyahu ?
Inmiddels is op CNN gemeld, dat de USA en Israel zeker een week voor de Hamasinval wisten dat er iets dergelijks op komst was!

https://www.ninefornews.nl/israelische-journalist-de-inwoners-van-israel-zijn-verraden/

https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/article-776318?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Vital+IDF+footage+of+Hamas+s+Oct++7+massacre+missing&utm_campaign=December+3%2C+2023

https://www.dailymail.co.uk/news/article-12767619/Israeli-troops-warned-Hamas-attacks-Female-soldiers-reported-suspicious-activity-border-Gaza-weeks-leading-October-7-attack-threatened-court-martial.html

Ineens was er die “totaal onverwachte aanval” van de Hamas-moslims, tegelijk eensgezind contact van Netanyahu met Biden, meteen 100% ondersteuning en medewerking.
Via de media werd het in het hele westen en Midden Oosten duidelijk dat er maar 1 antwoord is, n.l. alle Hamas strijders doden, zodat het probleem zou opgelost zijn.

Maar iedereen kan bedenken dat dit doel niet bereikt kan worden, want het denken van Hamas is de islam: de wereld overwinnen voor de koranAllah, waarbij alle niet-moslims zullen worden opgeruimd.
Deze duivelse religie begon met niets in de 7e eeuw, nu in 56 landen en blijft groeien, want er is vrijheid van religie in het Westen, ook in Israel en daar heeft men naast 6 miljoen Joden ook 1,5 miljoen moslims met honderden  moskeeën in Israel!
Plus rondom buurlanden, die allemaal moslimlanden zijn geworden, waarbij opgemerkt, dat Egypte, Libanon, Syrië, Armenië christenlanden waren!
Turkije was ooit voor 25% christelijk, zie https://christipedia.miraheze.org/wiki/Turkije

Hamas opruimen lukt alleen als je de islam ontmaskerd als haatreligie en daarbij op het beste alternatief wijst: het evangelie van het Koninkrijk, zoals Yeshua dat leert , leeft en waarmaakt.
Hem volgen is de oplossing voor elk mens en wat zien we? De kerken lopen leeg, moskeeën  groeien in aantal, inmiddels 1,5 miljard moslims wereld wijd en die leren dat alles, wat geen moslim is, op termijn weg moet via jihad.
Na Hamas heb je nog 56 moslimlanden te gaan, waarvan in elk geval Pakistan en waarschijnlijk Iran de atoombom hebben en de koran met genoemde boodschap, die elke vrijdag in de hoofden van moslims wordt gestampt in de moskee.

Macron drukt zich ook steeds steviger anti-islam uit na de moorden op Franse leraren en de diverse aanslagen door moslims (Charlie Hebdo, zie de hele lijst op
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_terroristische_aanslagen

Blijkbaar is er door de NWO een nieuwe koers ingezet: Hamas elimineren en dan in het besef dat Iran ook meegenomen gaat worden, als het even kan.
Want met 360.000 soldaten een groepje Hamasmoslims van ca. 30.000 aanpakken is wat overdreven, ook nog met de Amerikaanse vloot voor de kust om zonodig mee te doen.
Dit hele verhaal stopt niet bij Hamas, Hezbollah, Boko Haram, Al Qaeda, IS , Taliban etc., het kan leiden tot de eindoorlog, Armageddon, zoals in de Bijbel voorzegd.

Zijn we bij de vervulling van Ezechiel 37,38, 39 gekomen, bij Zefanja 2, Jesaja 17 en Zacharia 14? We volgen de tekenen van de actualiteit stap voor stap, verbonden in Yeshua met onze hemelse Vader, JHWH.

Het goede nieuws is dan wel, dat in die dagen JHWH ingrijpt en in de gestalte van Yeshua verschijnt op de Olijfberg te Yerushalayim, om Zijn Koninkrijk te vestigen en alle tegenstand zal opruimen.

Heeft u vrede met Hem door Yeshua en kunt u Zijn komst met vertrouwen tegemoet zien of hoort u bij de categorie atheïst, afgodendienaar, nepchristen of nepjood, die weigert de Enige Bron van leven te aanvaarden?
Dat is de vraag waar het uiteindelijk om gaat en ik ga er heel graag met u/jou over in gesprek.
Doe een APK keuring van uw levensvisie/geloof en stel deze vraag, bent u in het reine met de Schepper, de God van Abraham, Isaak en Jacob of gaat u ten onder als een voor eeuwig verloren mens, die Hem. niet wilde aanvaarden zoals Hij Zich openbaart in Yeshua, de levende Tora.

Shabbath shalom

Ben Kok (joods-chr.pastor)

PS:  op  https://thereligionofpeace.com
wordt het aantal moorden bij gehouden, die vanuit de islam zijn gepleegd als terroristische aanslagen sinds 9/11 en dat zijn er ruim 44000 !
Daarnaast tal van gewonden en gehandicapten plus info van wat er actueel gebeurt aan “allah hu Akbar” jihad.
Wie de islam blijft accepteren als de “religie van vrede” zet zichzelf neer als Nazi van de ergste soort, lees even wat er volgens de korangeboden gebeurt met dus uw instemming van het meest heilige boek voor moslims.

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*