Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

De oplossing voor de oorlog rond Israel !

“Hoe moet dat probleem in Godsnaam worden opgelost” zei een zich atheïst noemend iemand tegen me, met er nog achter aan “oh sorry, dat mag ik eigenlijk niet zo zeggen”

Mijn antwoord:  “prima gezegd hoor, bij God is n.l. het antwoord, tenminste, als je de God van de Bijbel bedoeld, Die ons in Yeshua is verschenen”.
Hij zal opnieuw verschijnen te Yerushalyim, op de Olijfberg, zoals Hij daar ten hemel voer en dan nu als Koning, die alle tegenstand tegen Hem zal wegvagen.
Er is geen God buiten Hem en als we de tekenen des tijds herkennen in de actualteit van vandaag, dan zou het goed kunnen dat Zijn komst spoedig is.

Als allen, die Hem niet wilden kennen tot op heden Hem als nog aanvaarden als Degene, Die voor elk mens de doodstraf droeg voor het overtreden van Zijn normen en waarden, de Tora dus en Hem gaan volgen, dan is er vrede, shalom.
Dan moeten moslims erkennen, dat de Allah zoals in de koran beschreven, een satanische afgod is, waarmee ze misleid zijn door Mohammed sinds de 7e eeuw na Christus tot op vandaag.
En dan moeten alle Joden, die Yeshua als valse mashiach zien, Hem gaan herkennen als de uitdrukking van Gods karakter, als afbeelding van het innerlijk van JHWH en als  de levende Tora.
Ieder mens heeft Hem nodig om gered te worden van een eeuwigheid zonder de Bron van  alle leven, JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob en het besef van die leegte is de hel.

De hel begint al tijdens een leven zonder JHWH en de meerderheid van de mensen op aarde leeft zonder Hem, is verdwaald in atheisme, afgoderij en “de wetenschap als ultieme waarheid” met de democratie voor het uitvinden van de juiste leefwijze.
Dat levert dan de bekende wereldgeschiedenis op, met een verwoest milieu, steeds weer oorlogen en strijd om de wereldacht met alle ellende die we nu weer zien vanuit de islam via Hamas, Hezbollah, maar ook Boko Haram, Al Qaeda, IS (Islamitische Staat) etc.
En natuurlijk zijn er veel aardige moslims , die het vooral in naam zijn en de haatteksten uit de koran niet praktiseren, maar met hoofddoekje en moskeebezoek steunen ze wel de islampraktijk van  genoemde fanatici.
Waar blijven de protesten van 1 miljoen moslims in ons land, die zich uitspreken tegen deze duivelse praktijk?
Ik zie alleen Palestijnse vlaggen, bange Abu Taleb, die als moslim (PvdA) burgemeester in R’dam te bang is om meeleven te tonen met Israel, groepjes juichende Palestijnen, die de wereldheerschappij van de islam al voor zich zien.

In Matth. 4 lezen we, dat de duivel de macht over alle koninkrijken van deze wereld aan Yeshua aanbiedt, als Hij bereid was Zich aan satan te onderwerpen en daarmee JHWH zou ontkennen.
Yeshua wees dat in alle duidelijkheid af met Deuteronomium 6:13 een citaat uit de Tora:
“Ga weg satan! Er staat immers geschreven:  de Heer, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen!”

De mensheid werkt zichzelf naar het voorzegde einde toe in al haar hoogmoed door JHWH te negeren en te  denken dat ze de wereld kunnen besturen.
We hebben nu nog de mogelijkheid om Yeshua te aanvaarden als de enige weg tot de Vader, JWHW ,  als u/jij los van Hem wil doormodderen tot de dood toeslaat, kan dat niet meer, dan blijft u/jij voor eeuwig verloren, van “God los”.

Ik heb de woorden van Yeshua nu ruim 50 jaar uitgeprobeerd en die praktijk is me altijd tot zegen geweest en daarmee heeft JHWH Zich in Yeshua voor mij als 100% waar en betrouwbaar bewezen.
Je kunt pas zeker weten als je het probeert  en dat zegt Hij ook in Johannes 7:17, mail of bel me als u/jij er meer van wil weten: https://tora-yeshua.nl/contact/

Shabbath shalom

Ben Kok (joods-chr. pastor)

PS zie ook het enorme verschil tussen JWHW en de afgod in de koran, Allah genaamd:

https://tora-yeshua.nl/2009/09/lezing-hans-jansen-over-dezelfde-god/

https://tora-yeshua.nl/2009/09/lezing-ben-kok-over-dezelfde-god/

Dat kunnen we in ons land nog zeggen en ook schrijven, maar geen enkele synagoge of kerk in ons land  doet dat uit angst voor de islamdreiging en daarom zijn ze schuldig aan de islamisering en blijven moslims, die hun duisternis zat zijn, daar toch in zitten !
Mocht u een website weten van enige kerk of synagoge, die ontmaskerend over de islam schrijft op de eigen site en dat met liefde voor moslims, dan hoor ik dat alsnog graag.
Kerken zwijgen ook allemaal over de evangelieverkondiging aan Joden en dat is na al het antisemitisme uit de kerken helemaal verschrikkelijk:
https://tora-yeshua.nl/2023/08/christendom-is-al-eeuwenlang-tot-antichrist-verworden/

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*