Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Bill Warner met de feiten over de islam 1400 jaar: kijk deze video , sta stil bij 270 miljoen moorden door moslims

Hier met Engelse ondertiteling, desgewenst:  http://www.mrctv.org/videos/bill-warner-islam-1400-years-fear-english-titles

Waarom we bang zijn, een 1400 jaar oud geheim.

Zoals ik jullie al vertelde op 11 september realiseerde ik me plotseling dat het mijn taak was om moeilijke boeken makkelijk leesbaar te maken, en dat heb ik ook gedaan.
Ik beschrijf mezelf soms als een man, die grote, dikke, oude boeken leest en kleine moderne boeken schrijft, die iedereen begrijpen kan. En ik vind het nog leuk ook. Ik surf niet op het internet. Soms zijn mensen teleurgesteld, als ze me tegenkomen en anderen die tegen de jihad zijn, vragen: Heb je mijn  website gezien? Nee, ik bezoek niet eens mijn eigen website. Ik weinig interesse in het internet, behalve dan “Craigs List”,  “Yahoo Headlines” en “Drudge”. Dat is alles.
Dus ik houd van grote, dikke, oude boeken. Toen bedacht ik, dat als ik mijn boeken over de Koran zo zou schrijven, dat ze gemakkelijk te begrijpen waren, dat Mohammed gemakkelijk te begrijpen was en de Shariawetten makkelijk te begrijpen waren, dat we dan zouden winnen. Maar nee, we doen niet eens mee. Want wat ik ontdekt heb, is, dat met uitzondering van een kleine minderheid, en geloof me, jullie zijn echt maar met weinigen, de reactie van iedereen op de kennis, het antwoord op de vraag: “Wat is de ware aard van de Islam?” is er een van angst, haat en woede.
Als ik iets probeer uit te leggen over de Islam, dan zijn ze doodsbang. Dus ik dacht, dat mensen op de vlucht zouden slaan, als ik mijn boeken zou laten publiceren. En inderdaad, ze sloegen op de vlucht, voor mij!
Dus ik dacht, dat er eigenlijk maar één belangrijke vraag was: “Wat is de ware aard van de Islam?”.
Maar ik ontdekte nog een tweede vraag, een nog belangrijkere: “Waarom zijn we bang de Islam te leren kennen?”
Weten jullie nog wat ik jullie vertelde over verhalen? Luister, mijn boeken zijn feitelijk. Ze werken hier (wijzend naar zijn hoofd). Maar als het om mensen handelt, houd je uitverkoop. Elke handelaar kan je dat vertellen. Feiten zijn ondergeschikt aan gevoelens. En waar je gevoelens van opspelen zijn verhalen, onder andere. En ik denk: “Waarom is iedereen zo bang, zelfs als ze niets weten?”
Het blijkt dus, dat ze kleine deeltjes van verhalen over de Islam weten, die geweld betreffen. En de wetenschap, dat zij deel uitmaakten van de slavenhandel  komt niet echt als een schok.
Dus herinnert u zich, dat ik u vertelde dat het huis van het Soefisme een paleis was, waar een stank vanuit de kelder omhoog kwam? Iedereen rook het. Ze willen er alleen niet over praten. Maar het zit ergens in hun hoofd, in hun onderbewustzijn.
Het probleem is dus, dat we de geschiedenis van de Islam niet kennen. We weten niet het antwoord op deze vraag (hij wijst naar een scherm). Dit is de wereld van de Islam en hoe kon het gebeuren?
Je kan het heel intelligente mensen vragen, maar ze zullen je het antwoord niet kunnen geven.
Hoe veranderde Noord Afrika van Europees en Christelijk naar Arabisch en moslim? Hoe kon dat gebeuren? En is het belangrijk?
Hoe veranderde het Midden Oosten van Christelijk naar islamitisch? En is dat belangrijk?
Ik denk dat het een overweldigend belangrijke vraag is.

Goed, om te kunnen begrijpen hoe de Islamitische wereld tot stand kwam, moeten we terug naar het moment, dat de Islam onze wereld binnen kwam. De Islam kwam de wereld van het Byzantijnse Rijk binnen. We weten, vanuit de Sira (het leven van Mohammed), dat diens laatste dagen werden doorgebracht met het vermoorden en onderwerpen van Christenen. Na zijn dood zette dat proces zich voort.
Laten we de wereld eens beschrijven, waar de Islam binnenviel.
Er wordt ons verteld, dat het Romeinse Rijk  viel, toen de Germanen Rome binnen vielen.
Allemaal dat verhaal wel eens gehoord? Wel, dat klopt niet. Het is niet waar. Wat er gebeurde is, dat nadat de Germaanse stammen Rome waren binnen gevallen, ze hun eigen versie van het Romeinse Rijk opzetten. Ze herstelden de klassieke cultuur, ze spraken Romeins. Ze huurden Romeinse filosofen en advocaten om hun kinderen les te geven en hun scholen te leiden. Ze kwamen het Romeinse Rijk binnen, niet om het Rijk te vernietigen, maar om er  het beste voor hen zelf uit te halen. Het oostelijk deel van het Rijk werd het Byzantijnse Rijk genoemd. Dit is na de Germaanse invasie. Het belangrijke punt is: Er was nog steeds een klassiek Rijk. Het was niet ineen gestort.
Na de val van Rome, breidden de Byzantijnen stukje bij beetje hun politieke invloed uit, dus werd dit een nieuwe vorm van het Romeinse Rijk. Dit is het Byzantijnse Rijk en het staat op het punt om te worden binnen gevallen. Het is de klassieke wereld, die de Islam overmeesterde. Let op, dat de klassieke wereld nog steeds aan de gang is. Het is essentieel, dat te onthouden. Het was zwak, maar toch nog steeds gaande. We zullen zien wat haar omver deed vallen.
Hier zien we, gedurende 25 jaar, 3 fases van ontwikkeling van de spreiding van de Islam. Dit is 25 jaar werk. Hoe is het mogelijk, dat  wat de Arabieren in staat waren in het Byzantijnse Rijk te doen, de Perzen niet in Iran konden doen? Hier is het antwoord op die vraag, het heeft zelfs  met Iran te maken.
De Grieken en de Perzen waren al heel lang in oorlog met elkaar. De 300 bij Thermopylae, dat ging over de Perzen. Alexander de Grote versloeg de Perzen. De Perzen bleven hameren op de Romeinen en Byzantijnen en 25 jaar voor de Islam binnenviel, waren er een groot aantal gevechten, die de Perzen verzwakten en het Byzantijnse Rijk zeer zwak maakte. En dan doemt de Zwarte Plaag, de Pest op. Een op de drie sterft. Dus het Byzantijnse Rijk was verzwakt tijdens de inval van Islam door een lange oorlog met Perzie en het verlies van een derde van haar populatie. Tweederde van haar economie stortte in, dachten dat de Obama economie het slecht deed, probeer maar eens tweederde!
Dus, we hebben een Rijk en een invasie door mensen met een missie. Wat hier nu belangrijk is, de 3 verschillende kleuren groen vertegenwoordigen 3 verschillende kalifaten. Het rijk, dat zich hier begint op te bouwen, komt van mensen, die je kan omschrijven als de apostelen van Mohammed.
Waarom is dat belangrijk om te weten?
Zij kenden Mohammed, ze hebben zijn hand vast gehouden, een van hen, Ali, trouwde zijn dochter, Abu Bakr was zijn schoonvader. Ze zijn niet alleen broeders in religieuze zin, maar ook via familieband. Ze kenden Mohammed zoals ik mijn vrouw ken. En wat deden ze? Preekten ze uit de Koran? Nee! Ze pakten hun zwaarden, sprongen op hun kamelen en paarden en maakten de Christenen een kopje kleiner. En Perzen. Dat is de ware aard van Islam. Hier zie je het, dit zijn de vruchten van de boom. Gigantische verwoesting.
Er is me nog iets anders opgevallen, dat hier plaats vond.
Egypte is de broodmand van het Middellandse Zeegebied. Syrie is het hart van de intellectuele wereld van het klassieke rijk.
Binnen 25 jaar verloor de  klassieke beschaving haar vermogen om zichzelf te voeden en verloor haar grootste brein vertrouwen. Dit verwoest het klassieke Christendom.
Het Christendom van vandaag is een bloederige stomp van het originele Christendom. Waarom? Omdat dit het hart vernielde en het transformeerde. De eerste fase van vernietiging van het klassieke rijk, het hart is weg.
Een eeuw later, let op hier in Spanje, 750 A.D. is Spanje al islamitisch. Dit is vliegensvlugge verovering. Dit gaat heel belangrijk worden, omdat het niet gebeurde…dit gebeurde als in een leven van een land als vandaag op morgen. Deze brutale aanval is de sleutel tot waarom we de Islam vrezen.
U zult nu wat geschiedenis leren, die u nog niet eerde hoorde. Ik ben geen historicus, maar wel wetenschapper. En ik kan conclusies uit data trekken. Ik wist, toen ik eenmaal het verhaal van Mohammed gelezen had, dat me een stel leugens op de mouw is gespeld wat betreft de oorzaak van de  Duistere Middeleeuwen. Roomse barbaren hebben niet de Duistere Middeleeuwen veroorzaakt, ten eerste waren deze barbaren Germaans, de zelfde als de Duitsers nu, denkt u dat ze te stom waren om Romeinse wetgeving en dergelijke te bereiken? Natuurlijk niet! Het zijn heel intelligente mensen. Zij hebben de ineenstorting niet veroorzaakt, maar dat is de klassieke theorie. Ga naar Vanderbilt en ze zullen je dat leren.
Hier komt de data: De afgelopen tijd zijn er veel klassieke, antieke documenten vertaald en in een database gestopt zodat iedereen er toegang tot heeft. Er is op grote schaal archeologisch onderzoek gedaan onder de oceaan en de rand van de Middellandse Zee. Vanwege dit archeologisch onderzoek kunnen we de geschiedenis naspeuren en econonmieen. Het figuur dat ik u liet zien over hoe de economie instortte, kwam van onderzoek naar gezonken schepen. Want als je niet veel koopt…
Stel, dat een op de 10 schepen zinkt, het aantal is niet zo hoog, maar goed, als je veel gezonken schepen vindt, moeten er veel gevaren hebben. Als dat aantal afneemt, neemt ook de economie af.
Dus door deze data weten we veel. En deze database geeft ons de data van 548 gevechten, die de Islam tegen de klassieke wereld vocht. Dit is allemaal nieuwe informatie. Ik heb gesproken met geschiedenisliefhebbers, die zeggen: “Gevechten van Europa tegen Islam? Laten we kijken, dat is
de invasie van Tours, de invasie van Gibraltar, we hebben Laponto, de poorten van Wenen,…
oke, dat zijn er vijf(?), je praat met historici en met deze gevechten komen ze op de proppen. En je kan al deze beelden krijgen, als je me een E-mail stuurt.
Oke, wat laat deze nieuwe data ons zien? Kijk, zie je die witte stippen? Dat zijn gloednieuwe gevechten, die zullen rood worden. Elke keer, ik zal je dit elke keer opnieuw laten zien, elke tik is 20 jaar. De nieuwe gevechten komen eerst te voor schijn als wit, dan worden ze rood, zodat u de geschiedenis kunt zien. Dus wit is wat er nu gebeurt en rood is wat gebeurd is.
Laten we eens gaan kijken hoe 548 gevechten verliepen. In zeventig seconden bekijken we 1200 jaar aan verovering. Zie hoe snel het gaat. Bam, daar gaat ie! U wist niet dat Frankrijk zo belaagd was, hè, u denkt aan Tours. Zie wat er gebeurde in Spanje…en de eilanden. Veel van deze aanvallen en gevechten aan de kustlijn betreft slavenhandel De slavenhandel in deze omgeving was erg intensief en duurde maar voort. Dit gebeurt nu ook, we zijn nu in de Gouden Eeuw van Bagdad, dit is de straf, die wordt uitgedeeld aan Christenen over de hele wereld.
In Spanje werden ridders onthoofd en er werd een stapel gemaakt, die zo hoog was, dat een man te paard er niet over heen kon kijken. Alles van de beschaving van Europa en Noord Afrika is verdwenen.
Er zal een periode komen waarin u de klok vooruit ziet lopen, zal er een korte echo van vijf gevechten zijn, die plaatsvinden in Noord Afrika, de Barbaarse deeloorlogen. Daar zijn we na aanbeland. Byzantium is gevallen en nu wordt Oost Europa belaagd. Zie hoe meedogenloos het is, het stopt niet. Dit is de geschiedenis, die je nooit wordt verteld. Dit is de geschiedenis, die verklaart hoe dit alles tot stand kwam.
Nu gaan ze langzamer, want de Islam wordt zwakker, vanwege corruptie, al de grote rijken storten uiteindelijk van binnen uit in.
Ik zeg dus, dat de ineenstorting van de klassieke beschaving niet de schuld was van de Germaanse, Barbaarse stammen. Ik beweer, dat de klassieke beschaving werd vernietigd door de Islam.
Waarom willen we dat niet weten? Die vraag zullen we beantwoorden.
Nu even de hoofdpunten. Al die kleine stipjes geven eigenlijk kwantiteit aan, meedogenloos, maar kwantiteit. We lieten ruim 1200 jaar aan gevechten zien in 70 secondes. Nu laat ik in 4 minuten de hoofdpunten zien van de deze eeuwen, zodat u de emotionele basis ervan kan duiden.
Oke, de zevende eeuw: Mohammed stuurde Khalid er op uit, het zwaard van Allah, om de Jazima stam de Islam aan te bieden. Zij weigerden, hij moordde iedereen van hen uit.
De slag om Olayis, Irak. Twee dagen lang trok hij de verliezers rond aan een koord van beddegoed, sneed hoofden af, tot de beek vol liep met bloed. Toen nam hij de kapitein van deze Arastrische Perzische stam, zijn vrouw was erbij, hij onthoofdde hem, zodat het bloed op de grond liep en verkrachtte vervolgens de vrouw in de bloederige modder. Dat was een van de compagnons van Mohammed. Dat is de aard van de jihad. Waar leerde Khalid dit? Van Mohammed. Bij de slag om Kaibar.
Umar veroverde Jeruzalem. En elke Jood en Christen werd een dhimmi, een derderangs semi-slaaf.
De komende eeuwen zijn de Gouden Eeuw. Ons wordt de mythe van de Gouden Eeuw verteld, en hoe geweldig de Islam is. Wel, hier is wat er gebeurde in de Gouden Eeuw.
Ze vielen Sind aan, en 26.000 hindoes vonden de dood.
Armeense edelen werde in een kerk geleid na een debat en het gebouw werd in brand gestoken en brandde af, terwijl zij erin zaten.
In Eufesus werden 7000 Grieken tot slaaf gemaakt.
We zijn nog steeds in de Gouden Eeuw, alle nieuwe kerken werden vernietigd.
In Amorium werden er op grote schaal Christenen tot slaven gemaakt.
Egyptische Christenen werd de jizya opgelegd, de dagelijkse dhimmi-belasting onder de Sharia.
Kerken werden verbrand, wijngaarden vernield.
De 10e eeuw. We zijn nog steeds in de Gouden periode.
In Thessalonica werden 22.000 christenen slaaf gemaakt. Een christelijke slachting in Seville en in Egypte en Syrie werden 30.000 kerken vernield.
Jij hebt jouw religie en ik de mijne…
Nog steeds de Gouden periode. Er werden 6000 Joden vermoord in Marokko. Honderden Joden in Cordoba werden vermoord. En 40.000 Joden in Granada werden omgebracht. Georgie en Armenie werd binnen gevallen. En Hindoestan werden 15.000 vermoord en 500.000 slaaf gemaakt.
In Jemen hebben Joden de keus: bekeren of sterven. De Christenen van Granada worden weggevoerd naar Marokko. In India worden veel steden vernietig, Bekeren of sterven. Er werden 20.000 slaaf gemaakt in één stad.
Nog steeds de Gouden Eeuw. In India werden 50.000 hindoeslaven bevrijd door zich te bekeren.
Een 20 jarige campagne creeerde 400.000 nieuwe moslims uit hindoes. Bhoedistische monikken werden afgeslacht en nonnen werden verkracht. In Damascus en Safid werden Christenen massaal vermoord. Joden van Marrakesh werden massaal afgeslacht en Joden in Tabriz werden gedwongen zich te bekeren.
De 14e eeuw, nog steeds de gouden periode.
Rellen in Cairo, kerken worden in brand gestoken. De Joden van Tabriz worden gedwongen zich te bekeren. Tamarlane, een van de geweldadigste mannen, die ooit geleefd heeft, vermoordde in India 90.000 hindoes op 1 dag. Nog eens 30.000 anderen werden in koele bloede vermoord. Tughlaq, ook  een moslimleider, maakte 180.000 slaven.
De 15e eeuw. De Gouden periode is gestopt. Is u enige verandering in de teneur opgevallen?
Tamarlane vernietigt 700 dorpen in India Daarna trok hij naar Irak en vernietigde de Nestoriaanse en Jacobitische Christenen. De helft van de Zijderoute was van Nestoriaanse Christenen. Zij hadden missionarissen aan het hof van China. Afghanistan was deels Christelijk. Dit is deel van de verwoesting waar niemand weet van heeft. Na 700 jaar van aanvallen, vernietigen ze uiteindelijk Constantinopel.
De 16e eeuw.  De zoon van Tamerlane vernietigd tempels en dwingt bekeringen af in India. Generaals bouwen twee torens van mensenhoofden na hun zeges. Edelvrouwen plegen massaal zelfmoord om seksuele slavernij en verkrachting te ontlopen.
De 17e eeuw. De Joden van Jemen en Perzie worden gedwongen zich te bekeren. Griekse Christenen worden gedwongen zich te bekeren tot de Islam. In Perzie worden de zoro-astrianen npg meer vervolgd. In India worden 600.000 hindoes vermoord door Akbar.
De 18e eeuw. De zoro-astrische vervolging verergert zich. Joden van Jedda worden verbannen. De Joden van Marokko worden afgeslacht en de hindoe vervolging gaat door.
De 19e eeuw. Gedwongen bekeringen van Joden in Iran. Joden van Baghdad worden uitgemoord. Ongeveer 250.000 Armeense Christenen worden afgeslacht in Turkije en de Zoro-Astriers woren vernietigd in Iran.
De 20e eeuw. Meer dan een  miljoen Turkse Armeniers worden gedood in jihad.
U weet nu niet alleen de getallen, maar ook de teneur, die gaande is.U weet kwaliteit en kwantiteit. Krijgt u een beetje door hoe erg het was?
Het verhaal (doctrine) van het  tot stand komen van de vernietiging van de klassieke beschaving.
Het verlies van de klassieke beschaving had niets met de Islam van doen.
Islam was een goede kracht in Europa, want zij waren slim en bewaarden kennis in de Gouden Eeuwen.
Dit is wat ons wordt verteld op school.
Ik houd het erop, dat het werd vernietigd door de Islam.
We hebben het steeds over land gehad en nu wil ik het over water hebben, want de klassieke beschaving was gebaseerd op de Middellandse Zee. Egypte maakte deel uit van de Mediterrane wereld en maakte geen deel uit van de Afrikaanse wereld. Want de afstand tussen Alexandrië, Egypte naar Tunesië was een erg lange reis. Maar als je per boot gaat, ben je er binnen 10 dagen. Klinkt dit logisch?
Het was goedkoop transport. De kosten van een ton graan te laten verschepen van Egypte naar Rome waren hetzelfde als voor dezelfde hoeveelheid 75 mijl laten vervoeren door een ossenkar.
Dit is belangrijk! Ik rijd vanavond terug naar over de snelweg, nadat ik hier gesproken heb en ik verwacht niet dat ik word aangevallen of dat er op me geschoten wordt onderweg. Ik ga er vanuit dat reizen over de snelweg veilig is. Zo was dat ook onder de Romeinse vrede, maar dat ging voorbij.
Het belang van zee-activiteiten, maar liefst 500 boten konden aanleggen in de haven van Constantinopel.
De val van de vrijheid op zee. Ik zal u wat laten zien. We weten door de geschiedenis, de data, dat Rome met Frankrijk communiceerde per boot. Na de Islam gingen ze over land, over de Alpen. Waarom deden ze dat? Er was geen vrijheid op zee meer. Dit is interessant.
De Pest was een bekend probleem in het Middellandse Zeegebied. Normaal gesproken kostte het 4 maanden om van hier naar Constantinopel te komen. Omdat er over en weer zeehandel was Maar dat was geelimineerd en kwam er een uitbraak van de Pest, die zich van haven tot haven verspreidde en duurde het 4 jaar om hier te komen. Begrijpt u het punt, dat ik wil maken? Er was maar zo weinig vrijheid in de handel. Als je als handelaar zaken wilde doen, kon je je schip kwijtraken, je goederen verliezen en eindigen in ketenen, tot slaaf gemaakt. Dit doet de handel sterk afnemen.
Om op te scheppen: Christenen konden nog geen plank drijvende houden in de binnenlandse zee. Wat gebeurde hierdoor? Europa raakte geisoleerd en verarmde. Kent u de activiteiten van de Barbary Piraten en van de Somalische piraten? Dat is in feite hetzelfde. Het is soenna, de weg van Mohammed. Er is een hadith, die eindeloos wordt  herhaald, waarin Mohammed een droom heeft. Hij ziet zijn jihadists de binnenlandse zeëen bevaren. Islam oefent waar mogelijk economische oorlogsvoering uit. Mohammed viel karavanen aan. Wat werd in New York aangevallen? Het World Trade Centre. Ik ben een bewonderaar van de islamitische beschavingsgerichte oorlogsmethodes.
Ze zijn superieur aan ieder andere oorlogsstrategie. Ze gebruiken alles voor oorlog. Alles, inclusief de baarmoeder.
Dit was een economische jihad  Er waren er 3 in de Duistere Middeleeuwen. Een in Europa, een in Turkije en een in Noord Afrika. Dat is u nooit verteld, niet waar?
We zien wat ruïnes. Wat is er belangrijk aan deze ruïnes? Nou, ze staan nog overeind. Wat gebeurde met al de ruìnes in Rome? De mensen, die erom heen woonden, gebruikten ze als steengroeve. Ze haalden ze leeg. Het Colloseum staat er nog, omdat het zo groot was. Wat vertelt ons dit? Als al die stenen nog waren opgestapeld, dan waren er geen mensen in de buurt. De invasie van Noord Afrika was zo wreed en snel, dat het zelfs in de haven een laag slib achterliet. En dat kwam als volgt.
Noord Afrika was van origine boerenland., geirrigeerde landbouwgrond. De Romeinen, slim als ze waren, plantten langs de wegen in Noord Afrika olijfbomen voor schaduw en om de weg goed te houden. Wat er gebeurde, was, dat als je een stuk grond kocht, dan kocht je ook de weg met olijfbomen en mocht je de olijven houden. Dus de Romeinen verdienden aan de verkoop, ze zorgden dat de wegen beheerd werden en dat iemand  een winstgevende handel had. Slim, hè?
Daar kwam allemaal een eind aan. Want de Arabieren, die binnenvielen, waren geen boeren, maar kuddehouders, herders. De mensen daar waren Christenen en daarom …de gemiddelde Arabische familie had zo’n 50 geiten. Ze lieten hun geiten grazen op het land van Christenen en de Christenen hadden als dhimmi’s  niet het recht om te protesteren. Tussen dood en erosie van de gewassen werd een laag van slib in de havens gelegd. Zo wreed en snel werd er dus een gemeenschap in Afrika ten val gebracht.
Wat bleef er over voor de Europese economie? Huiden, hout, zwaarden en slaven. We komen nu bij het punt van wat we niet willen weten van onze geschiedenis. Zijn er hier mensen trots op dat hun voorouders van een kust in Italie werden meegenomen en werden opgesloten in een harem in Noord Afrika? En daar nu kinderen van hebben? Van een verre relatie? Zie, zo kun je verre familie hebben met de Arabische wereld, waar je niets vanaf wist. Omdat een miljoen Christenen als slaven werden verkocht. De Feniciers hebben daar overigens aan meegeholpen. En nog een vernederend stukje nieuws  is dit: de Joden waren groot in de  mediterrane slavenhandel, niemand komt hier goed uit. Misschien denk je nu ook, dat je liever niets meer wilt weten van deze dingen.
Een ander ding waarvan we horen, dat het zo slecht van Christenen is en zo zielig voor de moslims, zijn de kruistochten.  Wie heeft er wel eens gehoord, dat gezegd werd, ach, die kruistochten was een schande voor ons, we trokken Europa uit om de Arabische landen binnen te vallen. En toen hebben we ze vermoord… Ik heb dominees horen doorzeuren over hoe verschrikkelijk slecht die kruistochten waren…
Bedenk nog even: de Islam vernietigde 30.000 kerken, Joden en Christenen werden dhimmi’s, erg veel wrede incidenten tegen Christenen, Christenen ontvluchtten hun eeuwenoude huizen en de Byzantijnse keizer smeekte de Paus: Kom ons te hulp! Het was iets groots om te doen. Want de Byzantijnse keizer en de Paus konden helemaal niet met elkaar opschieten. Maar ze waren wanhopig.
De paus ging op onderzoek uit en wat ontdekte hij in het jaar 1100 AD?
Laten we eens kijken, wel, Spanje is moslim geworden, en we krijgen regelmatig een schop voor de kont, o, die christelijke gemeenschap is verdwenen, oeps en die ook en die…en kijk eens naar de gevechten, die plaatsvinden waar nog wel Christenen wonen.
Zien jullie het geopolitieke probleem waar de Paus voor stond? Dit was niet alleen maar: “Kom op, we zadelen onze paarden, stijgen op en we gaan eens wat land van de Arabieren stelen.”
Dat is wat u wordt verteld. Dit is het politieke plaatje.
Laten we eens naar een gevechtenkaart kijken voor de kruistochten. Laten we eerlijk zijn, ik heb u de jihadkaart laten zien. Nu, hier komt de kruistochtenkaart. Zo. Er wordt ons verteld, dat de kruistochten de equivalent zijn van de jihad, waar we ons ten diepste voor moeten schamen.
De kruistochten waren defensief, duurden 300 jaar en de laatste was zo’n 800 jaar geleden. De jihad was offensief, duurde 1400 jaar en is nog steeds bezig. In alle waarschijnlijkheid worden er  vandaag enkele christenen in Nigeria afgeslacht. Is dit morele gelijkwaardigheid?  Waarom leren ze dit niet in een  kerk of zondagsschool? Zodat die voorgangers stoppen met roepen hoe slecht die kruistochten wel waren. Nee, de kruistochten waren de enige keren, dat de Kerk eens de rug rechtte!
En daar bieden we dan onze verontschuldigingen voor aan.
Laten we eens kijken naar de grote voordelen van de Islam. Er wordt ons verteld over 2 Gouden Periodes en er wordt ons verteld over Andalusie, het geweldige rijk in Spanje, waar multiculturele vrede heerste en waar Jood en Christen en moslim samenleefde in een gouden periode in Europa.
Heeft u dat wel eens gehoord?
Dit is de gevechtenkaart van de gouden periode in Andalusie. Terwijl dit allemaal speelt, verschijnt de eerste orderlijst voor slaven in Spanje, die kwam van een kalief, die 3000 blonde maagden bestelde. Ze werden Spanje uitgevoerd…Gevechten zijn gaande, waarin Christelijke ridders sterven, maar let hier op: De christenen geven niet op! Dit gaat 700 jaar door, waarin er zo’n 150 gevechten worden gevoerd.  Er waren meerdere kaliefen in die tijd. Dit was een kalief uit Noord Afrika.
Begrijpt u nu waarom Isabel en Ferdinand, toen ze eindelijk aan de macht kwamen, elke moslim het land uitstuurden?
Wat denkt u nu? Was Andalusie een multiculturele gouden periode of een terreurbewind?
Ik zeg, dat het een terreurbewind was en helemaal geen gouden periode. En ja, er waren wat mensen, die het goed hadden, de elite had het goed, er waren enkele rijke Joden en Christenen, die het goed hadden. Toch was er constant oorlog en slavenhandel en Christenen moesten een gewaad dragen, zodat je ze van verre kon herkennen. En Christenen mochten geen zwaard dragen en moesten bepaalde belasting betalen.
Waarom wordt ons dit verhaal verteld?
We hebben de Gouden Eeuw van Bagdad. Dit zijn alle gevechten, die er waren tijdens de Gouden Eeuw in Bagdad. En ze zijn niet alleen druk met zoveel mogelijk Christenen vermoorden, maar ze zijn ook druk met het vestigen van de sharia-doctrine en de hadith doctrine en met slavenhandel, u weet wel, al die mooie plaatjes, die u van harems hebt gezien, ze zijn een soort Playboy sexy, mooie vrouwen in doorzichtige gewaden… al die vrouwen waren Christenen. Dat klinkt een stuk minder romantisch, is het niet?
Een ander proces wat gaande was in Bagdad, was dat er een nieuwe filosofie werd opgesteld,  waarin er geen oorzaak en geen effect is. Dit verlamt de geest.
Zo, dit waren alle gevechten, die plaats vonden tijdens de “mytische” Gouden Periode.
In de Gouden Periode van Bagdad werden Joden en Christenen beschouwd als dhimmis. Christelijke vrouwen werden als sexslaven gebruikt….in deze periode hadden ze een filosofie waarin er geen natuurwetten bestonden, en er was geen oorzaak en gevolg, Ik ben een wetenschapper en wij werken vanuit twee wetten, de wet van tegenstelling, spreekt data elkaar tegen en de wet van oorzaak en gevolg. Ik heb net uitgelegd waarom er geen moslims uit die periode zijn genomineerd voor een Nobelprijs in wetenschap. Je kan geen wetenschapper zijn en niet geloven in de  wet van oorzaak en gevolg. Dat kan niet!
Wel, Christenen hebben al de geroemde vertalingen van Griekse en Latijnse werken uit die tijd hebben gedaan. Er wordt ons geleerd, dat dit een piek was in het opdoen van kennis, maar zij vernielden 90 % van de boeken. En we doen alsof die overgebleven 10% het summum van de Gouden Periode is en dat we eeuwige dankbaarheid verschuldigd zijn aan de moslims. Dan hadden ze die 100% moeten behouden!
Gepresenteerd door een bibliotheek in India, de grootste bibliotheek van de wereld was een boeddhistische in Malanday. Ze kwamen naar hem toe nadat ze het veroverd hadden en vroegen wat ze met de bibliotheek moesten doen. De opdracht van de generaal was: “Als het informatie bevat, dat in de koran staat, verbrandt het dan, als het informatie bevat, die niet in de koran staat, dan is het vals, dus verbranden!”. Zo werd met de meeste andere bibliotheken gedaan. En waarom wordt ons dan wijs gemaakt, dat dit zo’n belangrijke periode van kennis voor ons was?
Het Ottomaanse rijk, 1683. Waarom ik dit hier laat zien is Islam in Europa. Dit is de wereld van vandaag. Ik heb u nu uitgelegd hoe deze wereld tot stand kwam. Hij kwam tot stand door de meedogenloze, wrede vervolging van iedereen, die geen moslim was. Laten we naar de moderne tijd gaan. Het Ottomaanse rijk was afgelopen in 1922. Het heeft een database van 1900 jihadaanvallen tot stand gebracht sinds 9/11. Dingen als dit: we weten de datum, het land, de stad, hoeveel er omkwamen, hoeveel gewonden en een beschrijving.
Nou, als je een man zoals ik 1900 stukjes data voorlegt, dan begin ik me af te vragen hoe we hier wijs uit kunnen worden. Dus laten we er iets uit leren. Trouwens, u hebt toch al alles over deze 1900 aanvallen gelezen in de lokale krant van Tennesee, of niet? U hebt het gehoord, toch? Het was vannacht op het nieuws….
Goed, we gaan even door. Hier zie je waar al die aanvallen plaats vonden. En let eens op hoeveel er in Europa zijn.
Ik neem de data, sorteer en deel het en gebruik de islamitische doctrine om het te analyseren, waar hamert de Islam op, wat waren mijn eerste lessen? Dat ze gefixeerd zijn op de kaffer, dus ik gebruik de kafir om de data te analyseren vanuit een Islamitisch standpunt. Ziet u wel, ik ben de ultieme multiculturalist. Nee, echt, ik ben de enige, die de Islam analyseert op basis van de Islam.
Hier hebben we het totale aantal aanvallen van de laatste 10 jaar. De groene lijn is moslim tegen moslimgeweld. Dan hebben we, de enige, waar ik me druk om maak, mijn  motto is: “Verkoop wapens en informatie aan de verliezer.” Ik  meen het, jullie denken, dat ik een grapje maak…
Kijk, dit is ons verhaal. Blijft aardig op een niveau. Trouwens, er gaat amper een dag voorbij, waarin er geen jihad aanval is.
Moderne jihad is meedogenloos, net als de klassieke. O ja, wat  die lijnen bewijzen; Islam is slecht voor kafirs, Islam is slecht voor moslims. Islam is slecht. Voor moslims en niet-moslims. Dat laat deze data zien.
Goed, jihad is meedogenloos, maar wat zien we op de andere gevechtenkaart. Er is een jihad tegen kafirs en een tegen moslims. Als er moslims worden gedood, is dat omdat ze geen “echte”moslims zijn.
Er is dus een nieuw fenomeen geintroduceerd; de mam en pap statenloze jihadwinkel. Alle aanvallen tot 1922 werden gedaan vanuit het Kalifaat. We hebben nu statenloze jihad, dat is het enige verschil.
Jihads per jaar, ik heb de 4 topnaties gekozen, maar dit geeft ons niet precies wat we willen, want
Israel is heel klein en India heel groot, dus laten we het eens per hoofd van de bevolking doen.
Ik denk, dat u verbaasd bent over Thailand, u wist niet dat die regelmatig werd aangepakt, of wel?
En zie, een christelijke hoofdstad in de Fillipijnen staat op 3. En India was hindoe?  Weet u nog wat ik u verteld heb? Islam is tegen de Jood, Christen, boeddhist en hindoe. Dit zijn de gegevens.
Als je naar die multiculturele dialogen gaat,  waar die gladstrijkers komen, waar een priester , imam en rabbijn in Irak komen opdraven. De priester en de rabbijn komen voor gelijkspel, de imam om te winnen. En wat zegt dan die imam: O, de christenen en de joden zijn mensen van het Boek, we zijn broeders in de religie van Abraham. We zijn bijna hetzelfde.
En hoe gaat dat in de praktijk? Wel, hier hebben we mensen van het Boek en hier hebben we mensen van het Boek… Het blijkt dat ze een Jood, Christen, Hindoe of Boeddhist evensnel zullen vermoorden als ieder ander. Dus voor zover het broeder zijn in Abraham.
De data ondersteunt de theorie niet. Dus klopt de theorie niet. Er is geen broederschap in Abraham, allen in de gedachten van mensen die preekstoelen bezetten.
De jihadists haten de Joden, Boeddhisten, Christenen en hindoes, maar hoe staat het met de seculieren? De seculieren zijn het ergst! Het is tegen alle kafirs.
De religie van vrede: 548 gevechten, 19000 jihad aanvallen,  12 decennia in 1400 jaar waren vrij van jihad. Dat concludeert, dat Islam is 91% geweld en 9% vrede.
Dus George Bush had voor 9% gelijk, toen hij islam een religie van vrede noemde.
Constant geweld vanwege de doctrine. De jihad wordt gevonden in de Sira, Koran en Hadith, ze houden niet van kafirs. We hebben een hele doctrine van jihad in de tekst. Islam is enkel succesvol door jihad. Daarom hebben we een doctrine die jihad produceert en die de instorting van beschavingen veroorzaakt. Hier, de tranen van jihad, 270 miljoen doden. Lees ze en huil!
De doctrine bestuurt de geschiedenis, geschiedenis laat de ware aard van politieke Islam zien. Politieke Islam is de vijand van alle ongelovigen.
Hier is de intellectuele geschiedenis.
In 1400 jaar heb ik veel oude documenten gelezen. Ze praten nooit over de moslims, maar altijd over de Arabier, de Turk, de Moor, Al Qaida, Azie…En het is altijd mijn specialisme geweest en al de gevestigde specialisten zijn apologeten voor Islam geworden.
Waarom is de Islam “code”  niet eerder gekraakt?
Waarom leren we niet over Mohammed, Koran en Sharia?
Waarom wordt de Gouden Eeuw propaganda als islamitische geschiedenis in onze scholen geleerd?
Waarom blijven we onwetend en blijven we lijden?
Ik houd eraan vast, dat hier een reden voor is.
Ik houd eraan vast, dat de constante stroom van wreedheden die door de eeuwen heen in de gedachten  van het Westen een equivalent heeft gezet van de geslagen hond, de mishandelde vrouw en het verkrachtte kind. Denk niet correct. Heeft iemand wel eens geprobeerd een mishandelde hond te benaderen? Dat is het gedrag van de Westerse gedachte.
We ontkennen de aanvallen. De media rapporteert weinig over jihad en legt nooit de verbindingen. Kerken ontkennen het lijden van Christenen.
Angst, Mohammed gebruikte angst, elke Islamcriticus heeft een bepaald element van angst.
Schuld. De slachtoffers vinden een manier om zichzelf de schuld te geven. Men  zegt dat men de Islam niet juist behandeld heeft. We leren niet van de geschiedenis en kennen haar niet.
Vernedering. De slachtoffers voelen zich beschaamd. Misbruik is moeilijk om over te praten.
En hoeveel willen we over slavernij spreken? Of de vernietiging van onze beschaving? Waarom is onze enige geschiedenis van de Islam de Gouden Eeuw?
Is het u niet opgevallen hoe bitter en boos de politiek is geworden sinds 9/11? Dat komt ,omdat we niet kwaad mogen worden op de vijand, daarom slaat die woede naar binnen. De poltiek is persoonlijk, haatdragend, gemeen en spottend geworden. We discussieren niet over ideëen, maar we vermoorden het karakter
We zijn krachteloos: dingen zullen niet beter worden. We zijn pessimistisch over het omgaan met de Islam vanwege de heersende houding.
De misbruiker.
Ontkenning: de misbruiker ontkent het misbruik. Moslims erkennen bijvoorbeeld geen enkele misdaad gepleegd in jihad, slavernij bijvoorbeeld. Inconsequent zijn:Misbruikers zijn arrogant en overmatig zelfbewust. Islam is perfect en is nooit verkeerd.
Overheersing. Islam betekent onderwerping. De misbruiker verwacht onderwerping van zijn slachtoffer, de kafir.
Manipulatie: de misbruiker laat het slachtoffer zich schuldig voelen. De Islam wordt als slachtoffer gepresenteerd. Voorbeeld: na 9/11 claimden moslims, dat zij de echte slachtoffers waren.
Na 1400 jaren van jihad, wreedheden, slavernij, diefstal, bedrog, verkrachting, vernietiging en beledigingen is de gedachtenwereld van de kafir gelijk aan die van een mishandeld slachtoffer.
De enige oplossing voor de Islam is voor kafirs onze beschamende, wrede en vernederende geschiedenis in de handen van de Islam.
We moeten onze angsten onder ogen zien.
We moeten ons land op dezelfde manier herstellen, zoals  een slachtoffer herstelt. We moeten terug naar de originele gebeurtenis. En daarom zijn we bang.
Dank u wel.

Navigeer naar andere artikelen

11 Responses to Bill Warner met de feiten over de islam 1400 jaar: kijk deze video , sta stil bij 270 miljoen moorden door moslims

 1. Op 26 oktober 2012 @ 08:45 schreef Arnold Norder

  Beantwoorden

  Hi Ben,
  Even alvast wat neerzetten voor ik het weer vergeet. Ja, bijzonder al deze info.
  Wat valt mij nu op. Bill Warner zei het al in zijn betoog. Dat de Islam de hele middellandse zee onder hun controle hadden in die tijd. wat valt nu op. De islam probeert dit weer onder controle te krijgen. Maar Israël zit hun nog in hun vaarwater dus in de weg. Zie hier voor de schepen met goederen die van uit Turkije naar Israël wilden om zogenaamd de mensen in gaza te helpen. Israël hield hen tegen. En we weten wat de wereld er van zei. Zo gebruikt de islam middelen om de wereld over te halen om uiteindelijk baas te worden in de middellandse zee. Wat tot gevolg heeft, dat er geen schepen meer met Joden naar Israël terug kunnen in de komende tijd. Kan dan ook wel gelijk dit er bij zeggen, over je stukje ivm met de muur, waar je ook weer ziet dat dit alles met elkaar verbonden is. Krijgen de Palestijnen hun staat in Israël, dan krijgt de islam de macht over de middellandse zee. En we weten uit de geschiedenis die Bill Warner hier laat zien, wat dat voor gevolgen heeft op de gebieden al daar.
  Hierin past ook de verdeeldheid die nu plaats vind in Egypte, wat ook bij de staten hoort die aan de middellandse zee liggen. Kan er ook wel bij vertellen dat dit de ook weer gevolgen heeft voor het Suez Kanaal. En wie wil dit alles zie. Even nog iets hierover Mahmoud Ahmadinejad, zoals iedereen toch wel weet heeft hij de straat van Ormoes eens proberen te blokkeren. Ik zie dit alles als een soort test van hem om te kijken hoe ver hij of de islam kan gaan, net een klein kind die iets probeert om zijn ouders te slim af te zijn. Want Amerika was hier niet van gediend. Nee, want dan zouden hun schepen geen olie meer uit Kuweit of koeweit kunnen halen. Vast wel gezien op het nieuws.
  Ja, Ben alles staat in verbinden met elkaar, en de vraag blijft met wie staan de christenen in dit alles in verbinding. Met Israël of toch met die “zielige” islam broeders en zusters. Al heb ik wel medelijden met hen door de liefde van JHWH.
  Voor nu Shabbat Sjaloom toegewenst broeders en zusters die wel samen met hun Joodse broeders en zusters verbonden zijn in de Shabbat door het WOORD Yeshua de Zoon van JHWH die ook ons dit heeft gegeven.

  • Hi Arnold, goeie conclusie !
   Natuurlijk hebben we nu vliegtuigen voor transport en handel, maar nog steeds is de zeevaart van groot belang voor de grote hoeveelheiden, w.o. olie en containers.
   Shabbath shalom,
   Ben

 2. heel goed , ik was er al aan begonnen via u-tube

 3. Op 27 oktober 2012 @ 01:51 schreef F. Dijkstra

  Beantwoorden

  In de eerste eeuwen van onze jaartelling bloeide het christendom in noord Afrika, ook de joden zaten in het noorden van Afrika, vanwege de verstrooing, met de verwoesting van de tempel in het jaar 70 en later in het jaar 135 kwam daar ook de verstrooing door de Romeinen, door het verlies van Bar Kochba. Toen de christenen hun begonnen af te zetten tegen de Joodse bevolking (genesis 12:3), werden de (slappe) christenen door de islam verdreven, maar de Joden bleven. De islam is niet alleen een religie, maar een dodelijk gevaar voor diegenen die denken dat ze het met Mohammed wel even op een accoordje kunnen gooien (PKN). Vandaag strijkt het politiek correcte denken de mensen de ogen dicht, totdat het paard van Troje zijn ware gezicht laat zien, Hamas heeft niet tevergeefs twee kruisende zwaarden in zijn vaandel staan.
  Shabbat Shalom
  Feike

 4. Pingback: Palestina | zwetsmajoor

 5. Islam = Nazism

 6. Pingback: Islam is TOF! | zwetsmajoor

 7. Pingback: Kolonialisme in een ander perspectief. | Quo Vadis

  • Hi Zwetsmajoor (blijkbaar jouw nickname), leuk dat je een artikel op onze site hier onder de aandacht brengt. Bill Warner is inderdaad erg informatief.
   Hoor graag meer van je, shalom,
   Ben

 8. Pingback: 1,400 Years of Christian/Islamic Struggle: An Analysis | Quo Vadis

 9. Pingback: De grootste moordmachine in de geschiedenis der mensheid | Quo Vadis

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*