Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Gemeenteraad Middelburg, kerken, synagoge verantwoordelijk voor islamisering (updates !)

Geachte gemeenteraadsleden van Middelburg,

Uw instemming met het besluit van B en W ***(zie opmerking onder dit artikel) om de Turkse moskee
( http://www.yildirimbeyazit.nl/ ) ter plekke toestemming te verlenen voor het proclameren van de zgn. “gebedsoproep”, dwz. dat de koranAllah de allergrootste is van alle goden, is discriminerend en staatsondermijnend.
Zie het bericht hierover op
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2015-07-27/898367/moskee-middelburg-mag-oproepen-tot-gebed#.Vboju7ccN-V
Uw instemming is weliswaar voorlopig,  als experiment van 3 maanden met 70 dB maximum en afhankelijk van nadere evaluatie, maar dat maakt de zaak niet minder ernstig en bovendien zal deze toestemming leiden tot definitieve goedkeuring, uitlopend op 5 keer per dag, elke dag dus, want dat zou in principe een grondrecht zijn voor alle religies.
Staatsondermijnend, want waar halen moslims het schandalige lef vandaan, om via kledij en dit soort “gebedsoproepen”, beter gezegd, “strijdkreten”, reclame te maken voor de islam, die als kernopdracht heeft via jihad de wereld het kalifaat op te leggen, te beginnen bij de eigen woonplaats, Middelburg dus in dit geval.
U weet inmiddels, wat dat inhoudt, de voorbeelden van de ware moslims, zoals IS, Al Qaeda, Al Nusra, Hamas, Hezbollah, Boko Haram etc,die letterlijk doen wat de koran/ahadith gebieden, zijn u bekend uit de media.
Laat u niet misleiden door moslims als Aboutaleb, burgemeester van R’dam of Achmed Markouch, PvdA-kamerlid, die ons met nadruk vertellen, dat genoemde islamjihadgroepen niets met de islam te maken hebben, dat zijn “extremisten, die de islam misbruiken voor hun eigen doel”.
Een keiharde leugen, ik ken de koran/ahadith goed, ook de autobiografie van Mohammed en het is overduidelijk, als u de moeite had genomen om die bronnen te raadplegen, dat de stilzwijgende meerderheid van moslims genoemde jihadterreur steunt, als “naam-moslims” en dat de ware moslims inderdaad doen wat de islam gebiedt.
Sterker nog, deze ware moslims roeien net zo makkelijk de “naam-moslims” uit als de “niet-moslims”, omdat men niet toegewijd genoeg is in de ogen van de ware moslims, die hen dan de maat nemen volgens wat koran/ahadith gebieden.
En trap niet in de smoes, dat er “allerlei soorten islam” zijn, w.o. de veel gehoorde kreet “mijn islam”, want wat werkelijk “Islam” is, bepalen de koran/ahadith/voorbeeldleven van Mohammed en de toonaangevende imams en ayatollah’s.
Het discriminerende aspect is evident, want de koranAllah is , gezien zijn karakter zoals in de koran beschreven, de duivel gelijk en u staat toe, dat men via de genoemde “strijdkreet” deze duivelse afgod tot “de grootste/beste van alle goden” presenteert.
Terwijl synagoges  en kerken de God van Abraham, Isaak en Jacob , zoals in de Bijbel verwoord, dienen en verkondigen, de Ene ware God,
JHWH, die rechtvaardigheid, genade en liefde is, bewezen in Zijn verschijning als mens, Yeshua ha Mashiach, Jezus Christus.
Synagoges schreeuwen hun boodschap niet van de daken, houden zonder aankondiging hun shabbathssamenkomsten en kerken luiden een klok, een neutraal inhoudsloos signaal , als aanduiding dat de dienst begint.
Maar moslims moeten van uit hun religie/ideologie met veel bombarie via luidsprekers liefst 5 keer per dag uitschreeuwen, dat de koranAllah, een manifestatie van de duivel zelf gezien de praktijken van de ware moslims en de inhoud van koran/ahadith, de grootste en beste is en Mohammed (polygamist, pedofiel, moordenaar, verkrachter, zeer valse profeet) zijn gezant.
“Allah hu akbar” , die kreet kent u wel inmiddels, bij voorkeur geroepen bij het slachten van geiten en schapen, o ja, en van  mensen, die geen moslim willen worden.
Dan snijdt men, liefst na wrede marteling en/of verkrachting, het hoofd van de andersdenkende mens af.
De letterlijke tekst met Nederlandse vertaling kunt u lezen in
http://tora-yeshua.nl/2009/09/lezing-ben-kok-over-dezelfde-god/

Dus: u geeft toestemming om deze mensonterende religie/ideologie nog meer ruimte te geven, wellicht omdat u weet, dat onze grondwet deze ruimte geeft en dan gaat u daar in mee, zonder een voorstel aan de regering te doen, dat onze grondwet dan z.s.m. gewijzigd dient te worden, omdat u als gemeenteraad niet wil meewerken aan de ondergang van ons land door islamisering.
U gaat mee in de islamisering van ons land, c.q. Middelburg , als makke schapen, onder het mom van “wir haben es nicht gewusst”, want dat heeft u slechts als  belachelijk excuus aan uw kinderen en kleinkinderen, als ze vragen, waarom we als niet-moslims overbodig zijn geworden in ons eigen land.
Weet u dat er in Zeeland al 7 moskeeën  zijn? Niet veel op de ruim 500 in Nederland als geheel, maar altijd nog 7 teveel.
Zie http://www.moskeewijzer.nl/c.php?lang=NL&provincie=Zeeland&map=ZE&gps1=51.445449&gp s2=3.855171&gps3=10  waar er al 7 op staan, men begon met de Al Taubah moskee in Vlissingen, eind jaren ‘70
Veelzeggend is dat soera Al Taubah,  het 9e hoofdstuk in de koran, het meest wreed is mbt. niet-moslims, leest u even soera 9:5,29 en 123 met de steeds herhaalde tekst: “moord de niet-moslims uit”.

Ik heb nog geen enkel protest uit kerken of synagoges vernomen, maar dat zijn we gewend, ik heb een soortgelijke ellende in div. plaatsen gezien:
http://tora-yeshua.nl/2013/03/islamellende-in-1-weekendzwolle-deventer-adam-vlissingen-wat-dan-niet-bekend-is/

Graag ga ik met wie dan ook in gesprek over deze zaak, onze website bestaat sinds 2008 en sindsdien heb ik, afgezien van mijn basiskennis van zaken als pastor in algemene zin,  meer specifiek de nodige ervaring en info opgedaan van de islam.
U kunt daarover  lezen op onze website http://tora-yeshua.nl/
De tekst van deze mail zet ik ook op onze site en ik stuur deze oproep tot gesprek  naar zoveel mogelijk kerken en synagoges in de regio Zeeland, omdat in verder gesprek de ernst van de zaak en een toewerken naar oplossingen helder kan worden.
(dit artikel is als open brief inmiddels naar ca. 40 kerken in Zeeland gestuurd, donderdagavond 30 juli en uiteraard blijf ik uitzien naar de mening van de Bijbelse gelovigen )
Verder is iedereen altijd welkom in de samenkomsten van onze Tora-Yeshua gemeente Goes, zie de info op  http://tora-yeshua.nl/samenkomsten/

NB: “wie niet waarschuwt voor de islam, heeft het bloed van de slachtoffers van de islam aan zijn/haar handen!” en dat zeg ik in het bijzonder ook voor moslims zelf, die de eerste slachtoffers zijn van de onderdrukking en wreedheid van de “ware moslims”.
We ontmaskeren de islam uit liefde voor moslims, die in de islamduisternis gevangen zitten onder grote sociale druk vaak en natuurlijk ook uit liefde voor de democratische vrije samenleving, die we nog in Nederland hebben.
Daarin is plaats voor iedereen, behalve voor totalitaire systemen als bijv. nazisme, communisme zoals in Noord-Korea en islam.

Shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)
06-39696349

PS: met veel belangstelling zie ik onder dit artikel op onze website uit naar ieders reactie.

UPDATE:
Van enkele raadsleden van D66 en PvdA ontving ik een zeer afwijzende reactie, zonder op de inhoud van mijn artikel in te gaan, wensten ze niet in gesprek te gaan en Ad vd Kreeke, D66,  verwoordt dat dan als volgt:
“hij wenst geen gesprek met mij, wegens mijn intollerantie, die hij in de tekst meent te lezen”.
Helaas is ons D66 lid in zijn korte mail niet in staat goed Nederlands te schrijven, het is immers “intolerantie” en verder bewijst hij met dit standpunt, dat hij zelf het toppunt is van intolerantie.
Hoeveel intoleranter kun je zijn, als je niet eens argumenten wil wisselen met een andersdenkende !

Van de overige raadsleden nog niets vernomen, zie de samenstelling op
https://www.middelburg.nl/Bestuur_en_organisatie/Gemeenteraad/Gemeenteraadsleden

*** Verder werd ik door de PvdA en D66 , die dus niet inhoudelijk konden en wensten te reageren, wel gewezen op het feit, dat het besluit door B en W is genomen, niet door de gemeenteraad.
Waarvan akte ! Ik zal mijn artikel dus even doorsturen naar de leden van het college van B en W.
Maar daardoor ontdekte ik wel, dat de vz. van de gemeenteraad en de vz. van B en W dezelfde persoon is, nl. de burgemeester, Harald Bergmann.
Die constructie is overigens in elke gemeente zo.
Bovendien is de gemeenteraad natuurlijk wel mede verantwoordelijk, kan B en W op het matje roepen als men een fout besluit neemt.
D66 lid Ad vd Kreeke schrijft me zelf:
“De Raad heeft geen toestemming verleend en is hierbij ook niet betrokken geweest. Het is een verzoek geweest aan het College van B&W. Het College van B&W heeft in deze geen formele bevoegdheden. Ik mag u verwijzen naar artikel 6 van onze Grondwet en artikel 10 van de Wet Openbare manifestaties. De raad heeft alleen de bevoegdheid om bij verordening duur en decibellen van de oproep te regelen maar niet het verbieden hiervan.”

Dus de gemeenteraad is wel degelijk aanspreekbaar op dit punt en kan ook initiatief ontplooien mbt. betere landelijke wetgeving mbt verbod op moskeebouw, zoals ik al schreef in bovenstaand artikel.
Zie voor de gegevens van B en W
https://www.middelburg.nl/Bestuur_en_organisatie/College_van_B_W/Collegeleden
De leden van B en W hebben hetzelfde artikel op vrijdag 31 juli toegestuurd gekregen, met hetzelfde verzoek tot reactie en gesprek.

Navigeer naar andere artikelen

14 Responses to Gemeenteraad Middelburg, kerken, synagoge verantwoordelijk voor islamisering (updates !)

 1. Hallo Ben,

  Je hebt helemaal gelijk. Ik sprak gisteren op FB een Hollandse jongen die moslim was geworden ergens in Den Haag. Hij was verschrikkelijk fanatiek en maakte zulke rare opmerkingen dat ik hem bijna aangegeven had bij de AIVD! Ineens, gisteren, vertelde hij mij dat hij gestopt was met de islam omdat men hem vertelde dat hij een baard moest gaan dragen, zijn werk opzeggen en dat hij in de moskee iets islamitisch moest gaan doen! Hij werd dus a.h.w. in de extremistische islam gezogen. Hij kende ook meneer Okay Pala. Maar hij heeft ook een bedrijf en dat strookt niet met de islam zoals hem die opgedrongen werd. Om al deze redenen is hij ermee gestopt. Maar….nu komt het. Ik mag het niet op FB zetten en tegen niemand in het openbaar vertellen want hij is bang voor represailles van zijn ex-geloofsgenoten! Als wij stoppen met ons geloof kunnen we dat tenminste doen zonder wraakacties te moeten vrezen en zijn we alleen verantwoording aan ons zelf schuldig en moeten we het alleen uitzoeken verder. Maar meer niet!
  Moet je die islamieten eens zien!!! Dus deze jongen was ook al bezig om te fundamentaliseren. Was dus net op tijd daaruit gestapt onder het mom van te druk en geen tijd! Zal mij benieuwen hoe dat afloopt.

  Hier zie je dus maar weer eens bevestigd waar de islam voor staat!

  Shalom,

  Paul

  • Hi Paul,
   Helder; ik neem aan dat je die Nederlandse moslim prive sprak via FB en daar dan niet in het openbaar op FB mag/kunt reageren?
   Vraag of hij , desgewenst anoniem, hier reageert.
   Shalom
   Ben

   • Hallo Ben,

    Ja, dat is zo. Ik ga die man natuurlijk niet dusdanig in het daglicht zetten dat zijn ex geloofsgenoten zo kunnen zien wie het is. Stel voor dat hij aangevallen wordt of erger! Nee, dat doe ik echt niet. Als wij elkaar weer spreken kan ik het wel verder bespreken. maar zo zie je maar weer. Een zoekende kan uitkomen bij het verderfelijke en satanische systeem dat islam heet en zonder het door te hebben afzakt naar de jihadische kant ervan. Als hij geen bedrijf in opbouw had dan weet ik niet of hij wel gestopt was. Maar goed, hij neemt in elk geval afstand.

    Shalom,

    Paul

    • Hi Paul,
     Mijn suggestie was meer, dat hij op deze site , desgewenst anoniem, reageert, zodat onze lezers een idee krijgen hoe kwalijk men moslims onder druk zet, die op zoek willen gaan naar wat beters.
     Shabbath shalom
     Ben

  • Op 31 juli 2015 @ 22:07 schreef petronella van der beek

   Beantwoorden

   bingo , want dat vertellen de moslims met hun dawah missie ( islamiseren en zielen winnen voor allah ) er niet bij : you can always check in .. but never check out !!!een vriendin en ex-moslima kreeg dood leuk op straat te horen van een geintegreerde moslim :”als je in Iraq had gewoont , hadden we je al vermoord “!
   wat hebben we hier en VIJFDE Colonne binnen gehaald mensen .. gruwelijk ..en maar vluchtende Christenen uit AZC”s .. die zich gewoon weer terug wanen in hun land waar ze juist uit gevlucht zijn ..door de intimidatie /bedreigingen van moslims ..is al jaaaaaren aan de hand .. de regering doet er niets aan .. boodschap aan de islam : jullie gedrag wordt beloond ..

 2. Ik vind het walgelijk dat de moskee op de tempelberg staat en dat ze daar uitroepen dat Allah de grootste is.
  Terwijl hier de stempel stond.
  Waarom zijn er zoveel vondsten in gedaan Israël die duiden op het bestaan van de Bijbel?

  Waarom neemt het antisemitisme in ons ‘veilige’ europa toe?
  nog nooit heeft de wereld zo erg in de brandt gestaan als nu.
  kijk eens naar de massale toestroom van vluchtelingen zoals in Syrië.
  ook in NL nemen ze toe.
  het is erg dat die mensen ontheemd zijn en torah ze op te vangen.
  maar waar gaat het heen?

  ook wij worden straks vervolgd in onze eigen land, iedereen zal alleen komen te staan.
  dat staat toch in de bijbel?
  helaas sta ik al jaren gevoelsmatig alleen.
  soms is het verdriet mij teveel.
  ook nu zit ik al gevangen in een gevangenis, wat ik een ander niet uit kan leggen.

  het walgelijke binnen de messiaanse beweging is dat er ook nog eens heel veel verdeeldheid heerst.
  we gaan met zijn allen kapot.
  Maar je mag het niet zeggen, want dan ben je een pessimist.
  nog nooit is het mij zoveel opgevallen hoe erg voor homofilie en transgenders en al die dingen word gepreekt.
  zoals ook de gay pride…
  kijk eens naar de woorden ‘PRIDE’.
  WAT LEERT DE BIJBEL?

  laat ook maar ;)

  • Hi Jan,
   Inderdaad zijn we als Tora-Yeshua gemeente de enige gemeente in Nederland, die op de eigen website de islam ontmaskert en tevens moslims het evangelie daarbij verkondigt.
   Helaas laten ook alle zgn. “messiaanse”gemeentes dit onderwerp achterwege op de eigen websites.
   Maar houd de moed er in, kom langs in onze samenkomsten en blijf deze site lezen ! zie http://tora-yeshua.nl/samenkomsten/
   Shabbath shalom al vast,
   Ben

 3. Helaas, de vijand werkt hard door ja, maar geef nooit op als de satan (Islam’s hoogste god) weer eens een succesje boekt. Onthoudt altijd dat het pad naar de redding smal is en er maar weinig zijn die daarop lopen. Deze massa gehersenspoeld ‘vee’ (bij gebrek aan een prettigere benaming) bewandelt het brede pad wat leidt naar… Precies, de dood. Dus laten we nooit opgeven of toegeven aan dit soort ‘terreur’ en altijd ons goede werk voortzetten, blij zijn met onze geestelijke gesteldheid en God elke dag weer danken voor al de zegeningen die hij ons biedt.

  Boodschap voor eventuele moslim-lezers: onderzoek het religie waar u in geboren bent, deelname was destijds niet UW keuze, dus onderzoekt en maak zelf een keuze: waar staat Islam voor, wat is de oorsprong en wie is Allah precies? Zoek dit uit en gebruik uw hersens in plaats van uw aangeleerde drang om te volgen…

 4. Die moskee op de tempelberg is niet meer dan een grote etterkop die op springen gen staat. Klopt wel, over een tijdje is ie gewoon wèg !!!

  ——————–
  Shalom Corrie

  • Hi Corrie,
   Voorlopig groeit het aantal moskeeen hier in Nederland nog, hoewel het tegengeluid toeneemt, zie Gouda.
   En daar is actie voor nodig, gaat niet vanzelf.
   Shabbath shalom,
   Ben

   • Gelukkig wel, @Ben, we moeten veel meer op de barricades !
    In Gouda is veel gebeden, bidden helpt, door bidden en vasten MOET dit
    geslacht uitgaan !
    Boek van Mark Gabriël nog eens gelezen, echt prachtig !
    Het is echt onvoorstelbaar waardoor al die moslims gehersenspoeld zijn !
    Ze moeten gewoon keihard de waarheid horen !
    De zweep door de tempel, hup !
    Ik kan nog steeds geen respect opbrengen voor de islam ! Echt onmogelijk !
    Ik bid om wijsheid, maar het is een hele toer om de juiste woorden te vinden !
    —————-
    Shalom Corrie

 5. Op 31 juli 2015 @ 21:52 schreef Ria van den Burger-Gunnink

  Beantwoorden

  Ik ga helemaal met je mee, Ben! Christenen in Middelburg: organiseer op korte termijn een handtekeningenactie en bied die aan het College van B&W in Middelburg aan. Organiseer een protestbijeenkomst bij het stadhuis. Wat u ook tegen deze verdere infiltratie van de islam onderneemt… DOE IETS! En laat zien dat u de God van de Bijbel wilt eren. Accepteer die islamitische oproepen niet lijdzaam. Jezus maakt wel zálig, maar niet súllig! Ga hiertegen in gebed. Het gebed van u als rechtvaardigen vermag veel, omdat er kracht aan verleend wordt. Organiseer bidstonden. Stuur uw protest naar alle kranten van Middelburg én de landelijke bladen. Moslims krijgen in ons land veel te veel rechten. Hou dit zoveelste ‘recht’ tegen, voordat de rollen worden omgedraaid, de moslims hier de touwtjes in handen krijgen en úw rechten drastisch worden beperkt. Hou verdere islamisering tegen nu het nog kan. Volg het voorbeeld van Gouda en kom in actie! Ik bid u kracht en wijsheid toe.

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

vijftien + 7 =