Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

What would Yeshua do ?

1. Jezus (Zijn Hebreeuwse Naam is Yeshua) onderhield de Thora (Hebreeën 4:15, 1 Petrus 2:22, 1 Joh. 3:4).
2. Yeshua onderwees de Thora (Joh. 7:16, Spreuken 4:2).
3. Yeshua leerde ons de Thora te onderhouden (Mat. 5:19, Mat. 23:1-3).
4. Yeshua vierde de Sabbat (Luk. 4:16, Mark. 1:21).
5. Yeshua vierde de feesten uit Leviticus 23 (Mat. 26:18).
6. Yeshua kwam als ons voorbeeld, niet als ons excuus (Hebr. 10: 26-30, Joh. 13:15, 1 Joh. 2:6).

1. Paulus hield altijd de Sabbat (Hand. 17:2, Hand. 18:4).
2. Paulus vierde de Bijbelse feesten (Hand. 20:6, Hand. 20:16).
3. Paulus leerde ons de Bijbelse feesten te vieren (1 Kor. 5:7-8, Kol. 2: 16).
4. Paulus geloofde de hele Thora (Hand. 21: 24. Hand. 24:14).
5. Paulus zei dat we de Thora bevestigen (Rom. 3:31).
6. Paulus onderwees uit de Thora (Hand. 28:23).
7. Paulus verheugde zich in de Thora (Rom. 7:22-25).
8. Paulus achtte de Thora nog steeds van kracht na de Romeinen en Galaten te hebben geschreven (Hand. 21:26).
9. Paulus vertelt ons hem na te volgen, zoals hij Yeshua navolgt (1 Kor. 4:16, 1 Kor. 11:1).

Wie denkt vrij te zijn van de Wet is wetteloos en wetteloosheid is zonde, want in 1 Joh 3:4 lezen wij: “De zonde is wetteloosheid”. Yeshua is niet gekomen om de wet en de profeten te ontbinden, maar te vervullen, dat wil zeggen: te voltooien, om er de volle betekenis aan te geven (Mat 5:17-19)! En Hij was het ook die gezegd heeft dat alléén degenen die de wil van Zijn Vader doen (niet slechts weten!) het Koninkrijk der hemelen mogen binnengaan, en de wil van Zijn Vader heeft Hij aan ons bekend gemaakt via Zijn Thora: Zijn wet en Zijn geboden!
Aangezien gelovigen uit de heidenen zich ‘tot burgers van Israël’ mogen rekenen (Ef. 2), geldt de Thora ook voor hen. Zo wordt het Jood en ‘Griek’ samen, die, als één kudde met één Herder (Joh. 10), God dienen. Op grond van Ef. 2 en Romeinen 11 mogen we onze plek kennen.

________________________________________________________________________

Bovenstaand stukje heb ik met dank overgenomen van Ron vd Weerd, die e.e.a weer van Werner Stauder had geleerd.
Het stond als reactie  in een discussie op  http://www.cip.nl/god/juli-2015/50404-Joodse-feesten-voor-Nederlandse-christenen  , nalv een zeer zwak, politiek correct artikel van Bart Wallet.
Er werd goed tegengas gegeven door steeds meer Bijbelse gelovigen, die begrijpen dat “terug naar de Handelingengemeente” de juiste weg is en die daar de zegen van ervaren.

Shabbath shalom

Ben Kok (joods-chr. pastor)

PS: ik had er zelf ook al gereageerd, in de zin van : zet je goede Bijbelse inzichten om in praktijk en dat is vaak niet het geval, in het algemeen gesproken.
Ook allerlei “pro-Israelsprekers” her en der hebben er wel de mond vol van, maar blijven kerkje spelen met een Joods sausje,  voortgaande met zon-dag, zonnewende (kerstmis) en voorjaarsfeest (pasen)>
Of nog erger, men gaat eens per maand teksten uit zijn verband hard op  roepen (“proclameren” )  in navolging van Bart Repko in een zgn. “wachtersgroep”  door de week  en dan op zondag naar de kerk.
Wat in en in triest dat mensen niet gewoon oprecht de Bijbelse geboden,die ze dan wel erkennen, niet in praktijk willen brengen en dan ook nog denken, dat men goed bezig is.

“Gelukkig zien steeds meer Bijbelse gelovigen in dat we terug moeten naar de basis, de Handelingengemeente, waar men in navolging van Tora en Yeshua de Tora praktiseerde, waar mogelijk ook na de val van de tempel en Yerushalayim.
Ook veel reageerders onder dit zeer zwakke, politiek correcte artikel van Bart Wallet.
Mijn vraag is dan wel: wie zet het nieuwe inzicht om in praktijk?
Er zijn weinig gemeentes, die dat doen en dan lijkt het nog veel op “een beetje Joods doen” zonder enige impact op de samenleving.
Welkom in de Tora-Yeshua gemeentes, zie http://tora-yeshua.nl/samenkomsten/ a.s. shabbath in Amersfoort en verder in Goes, Kaatsheuvel en Sneek, eens per maand achtereenvolgens.
Shabbath shalom
Ben Kok (joods-chr. pastor)
tora-yeshua.nl”

Navigeer naar andere artikelen

2 Responses to What would Yeshua do ?

 1. Op 11 juli 2015 @ 21:27 schreef Feike Dijkstra

  Beantwoorden

  Als gelovigen van het huisgezin van de Vader is er maar een die de regels vaststelt en dat is de Vader, als een ieder maar wat doet, dan word het een wanorde. Mensen laat de Bijbel, G-ds Woord u leiden op de Weg, de Waarheid en het Leven.

  • Hi Feike, zo simpel is het, Yeshua zegt hetzelfde in Joh. 14:21 “wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het , die Mij lief heeft”.
   Tora doen dus.
   Shalom
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

16 + 16 =