Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Verootmoediging , 10 ontzagwekkende dagen vooraf aan Yom Kippur

Rosh hashanna, feest van de sjofars, 10 dagen van verootmoediging, Grote Verzoendag, Sukkoth (loofhuttenfeest), wat een prachtige gelegenheid om de toekomst met JHWH te ontdekken.
Het loopt Hem nooit uit de hand, er valt geen mus dood ter aarde, of Hij weet er van en in die zekerheid leven we Zijn komst tegemoet.
Ook als je overweldigd wordt door verontwaardiging over de politieke en geestelijke landverraders van volksvertegenwoordiging, koningshuis, kerken en synagoges, die al decennia lang bezig zijn ons land kapot te maken met hun  multiculti-onzin, waarbij de islamisering nu als aap uit de mouw komt.
Het lijkt er op , dat mensen als Geert Wilders en de Hongaarse premier de enige zijn met verstand.
Zelfs de SGP wordt ontmaskerd als slappe hap:  https://ejbron.wordpress.com/2015/09/10/sgp-weet-het-ook-niet-meer/#more-96559en daar heb ik al vaker op gewezen: ze hebben dan wel een anti-islam standpunt, maar doen er veel te weinig mee en ze houden samen met de christen-lijken van CU en CDA dit kabinet overeind, wat een schande is.

Ik troost me met de gedachte, dat Yeshua in Zijn tijd op aarde dezelfde ellende aanzag en overwon.
Immers, de meerderheid van de Joodse gelovigen verwierp Hem en de meerderheid van het Sanhedrin liet de “mensen van de weg” , dus de Yeshua-belijdende Joden, vervolgen met gevangenis en doodstraf.
De kleine  Tora-Yeshua gemeente , de Handelingengemeente dus, werd fors vervolgd, maar groeide tegen de verdrukking in.
Vervolgd door Sanhedrin, verwoesting van de tempel door de Romeinen, Grieks denken, daarna de RK-kerk met hun valse, antisemitische leer.
En ook toen ontbrak het niet aan corrupte leiders , valse koningshuizen, NWO -achtige plannen om de macht te grijpen, wat de Romeinen en vervolgens de Romeins Katholieke Kerk  deden.

Houd goede moed, we gaan in verbondenheid met Hem als ranken aan de wijnstok, Zijn Tora-feesten vierend als de “Feesten van JHWH” door , Zijn komst tegemoet.
Shabbath shalom

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

One Response to Verootmoediging , 10 ontzagwekkende dagen vooraf aan Yom Kippur

  1. Ik sta er helemaal achter

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*