Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Jom Kippur, doorleefd in Yeshua ha Mashiach, de Grote Verzoener!

Shalom vrienden en belangstellenden,

Vrijdagavond 17 september a.s. is het behalve Erev Shabbat ook Erev (vooravond) Yom Kippur.
Het is dan 10 Tishri. Deze vastendag duurt tot zaterdagavond 18 september na zonsondergang. Zie uitleg en data vieringen hieronder.

“Dit zal u tot een altoosdurende inzetting zijn: in de 7e maand (Tishri) op de 10e der maand zult gij u verootmoedigen en generlei werk doen,
zomin de geboren Israëliet als de vreemdeling, die in uw midden vertoeft.” (Lev.16:29)

In Joël 2:12-13 staat: “Maar ook nu nog luidt het woord des Heren: Bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en met rouwklacht. Scheur uw hart en niet uw klederen en
bekeert u tot de Here, uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil.”
Wie denkt dat de God van het “Oude” Testament een wrede God is en de God van het “Nieuwe” Testament een liefdevolle God, kan zelf in verschillende bijbelgedeelten
in de Tenach (OT) lezen dat God al van het begin af aan een liefdevolle God is.
In Ex.34:6-7 zei God zelf tegen Mozes: “De Here ging aan hem voorbij en riep: YHWH, YHWH, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en
trouw, die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft; maar (de schuldige) houdt Hij zeker niet onschuldig,
de ongerechtigheid der vaderen bezoekende aan kinderen en kindskinderen, aan het derde en vierde geslacht.”

God heeft Yom Kippur ingesteld zodat we er bij stil kunnen staan hoe genadig Hij is. Wij verdienen Zijn goedheid niet, maar Zijn liefde is zo groot dat Hij zelf een concept
heeft bedacht hoe we toch voor Zijn heilig aangezicht kunnen verschijnen. Hij wil namelijk een relatie met ons. Wat een geweldige God hebben wij toch!
Hij gaf ons Zijn eigen zoon Yeshua/Jezus, omdat alleen Hij het volmaakte offer was om ons met Hem te verzoenen.

Yom Kippur of Grote Verzoendag is een dag van verootmoediging, gebed en vasten. Het vasten zoals God het bedoeld heeft staat in Jes. 58.
Hij moedigt ons aan om niet alleen bezig te zijn met onszelf, maar om te zien naar onze eigen vlees en bloed en andere behoeftigen.
Verder verlangt de Heer dat wij rein en heilig leven zoals Hij zelf heilig is. Aan het eind van het hoofdstuk wordt de Shabbat belicht. Dit stukje wordt vaak achterwege gelaten
wanneer Jes.58 aan bod komt. God hecht er grote waarde aan dat wij de Shabbat, die Hij zelf apart gezet heeft, onderhouden/doen.
Dit jaar valt Yom Kippur juist op Shabbat.

De volgende bijbelgedeelten worden op Yom Kippur gelezen:
’s morgens: Lev. 16:1-34, 23:26-32 / Num.29:7-11 / Jes. 57:14 – 58:14.
’s middags: Lev. 18:1-30 / Jona 1:1 – 4:11 / Hebr. 9:11-14, 22-24, 10:1-25.

Met dank aan het Shoresh Team uit Aalsmeer, Ben en Esther da Costa , waarvan ik dit bericht kreeg doorgestuurd en een heel gezegende tijd toegewenst in de aanwezigheid
van onze Vader door  Zijn Geest in Yeshua  ha Mashiach.
Ben Kok (joods-chr.pastor)
P.S.  We vieren als Tora-Yeshua gemeentes Jom Kippur in Stegeren bij Ommen (Ov.) van 10-12 uur, langer blijven is prima.
Tora-Yeshua start in Stegeren bij Ommen (Ov.) ,Driehoeksweg 18, 7737 PB  en  is aanhaken bij een bestaande groep, die elke shabbath om  10 uur samenkomt en eens in de maand noemen we dat een Tora-Yeshua ontmoeting, want we voelen ons met elkaar verwant en willen naar elkaar verwijzen.
Deze groep heet Beit-Emoenah en alle info komt binnenkort op www.beit-emoenah.nl , Peter Nissen is de leider van deze groep en de data waarop we dan als Tora-Yeshua bijeenkomst functioneren zijn: 18 sept  (Yom Kippur)/16 okt / 20 nov. / 18 dec.

PS2 In Urk vieren Hendrick en Anna Klamroth Loofhuttenfeest, waarbij ik mag spreken op woensdag 29 sept.  in een tent (heel toepasselijk), adres  Grote Fok 10 in een reeks van bijeenkomsten tijdens dit feest, georganiseerd door Hendrik en Anna Klamroth. Aanvang 19 uur.
PS 3 Stichting Moa’dim organiseert ook dit jaar weer het Loofhuttenfeest “voor wie Jeruzalem” te ver is.
Lees de website goed, want u moet zich aanmelden om dit feest mee te vieren.

http://www.moadim.nl/site/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=74

Dit bericht kreeg ik door van 2 mensen, die onze Tora-Yeshua avonden in Amsterdam bezoeken en met dank zet ik het graag hieronder:

Lieve broeders en zusters,

Vandaag is het jom kippoer.
Jom Kip(p)oer of Grote Verzoendag (Hebreeuws: יום כיפור), voluit Jom ha-Kippoeriem ofwel Dag van de Vergevingen (meervoud), wordt als de belangrijkste feestdag beschouwd in het jodendom. Het was de ene dag in het jaar dat de hogepriester de allerheiligste plaats in de tempel te Jeruzalem betrad om te pleiten voor Gods volk.

Maar het mooie is wij zijn gered uit genade en Yeshua is onze kippur, zie dit mooie filmpje op you tube die daar uitleg over geeft.

http://www.youtube.com/watch?v=93okd5317lQ

Zie ook deze tekst, schuin gedrukt mijn vertaling  efeze 2 13:17

13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus.
14 Want Hij is onze vrede, Die deze beiden (joden en heiden) een gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende,
15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende;
16 En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende.
17 En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en dien, die nabij waren.

Dus we kunnen herdenken dat wij in Yeshua vrede vinden en dat hij ons grote offer is op deze dag der verzoening.

Lees ook deze tekst voor een mooi uitleg.

http://www.shoresh.nl/dwl/jomkipoer.pdf

Shabbat Shalom,

David en Susanna

Navigeer naar andere artikelen

3 Responses to Jom Kippur, doorleefd in Yeshua ha Mashiach, de Grote Verzoener!

 1. Op 18 september 2010 @ 21:47 schreef louis portugal

  Beantwoorden

  Ik heb het artikel in ND gelezen. 7 Goede reacties en een nr.5 slecht.
  Ik heb geprobeerd te reageren maar het lukt me niet.
  Ik wil verwijzen naar artikel van Qanta Ahmed in Trouw van 3-7-2010.
  Willen jullie me helpen met deze reactie te plaatsen???
  Mag uiteraard onder mijn naam.

 2. Op 8 oktober 2019 @ 17:41 schreef Elbert pezarro

  Beantwoorden

  Hoi Ben,

  Vanavond met zonsondergang begint Jom kipoer en heb je daar nog meer uitleg over bv.hoe jij het viert .
  De laatste link in bovenstaande tekst werkt bij mij niet
  Ik hoor graag van je.

  Shalom,

  Elbert.

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*