Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Wat is “joods-christelijk” ? Een antwoord aan Reitsma, Boosman en Proosman, Timmermans, Boender.

Helaas was ik door gebrek aan gezondheid verhinderd, om bij  de lezing op de CHE met genoemde sprekers te zijn, maar onderstaand artikel is  ter plekke neergelegd op de infotafel.
Zie verslag van  deze middaag op  http://www.nd.nl/artikelen/2012/maart/16/sinds-9-11-heeft-nederland-joods-christelijke-cult  en op
http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/che_debatteert_over_verhouding_christen_tot_cultuur_1_630247
Enerzijds was ik er graag bij geweest, anderzijds zou je een hartaanval krijgen van zoveel onkunde. Het lezen van de verslagen is al meer dan erg genoeg. Daarom ga ik er verder op dit moment niet op in, maar  zet er een positief , inhoudelijk antwoord  tegenover, in de hoop, dat vele individuele kerkleden uit hun antisemitische achtergrond zullen stappen.
Ja, u leest het goed: antisemitische achtergrond, Want zolang men  voorjaarsfeest , midwinterfeest (zonnewende)  en zon-dag viert , heidense feesten met  een evangelisch sausje (Pasen, Kerst en zondag) ipv de  Feesten des Heren: Pesach,  Shawoeoth,  Sukkoth, shabbath, zegt men tegen de Joden, dat ze fout zitten en dat  Joden christen moeten worden.
Of dat ze zonder Yeshua er ook wel komen.
De waarheid is natuurlijk, dat  christenen zonder  Israel/Joods geloof geen bestaansrecht hebben en dat Joden  in Yeshua het ware Pesachlam dienen te herkennen, zoals  Simon bar Jona (Petrus) in Hand. 4:12  ook zegt.
Eis van geestelijk leiders, dat ze zich  verantwoorden en tot inkeer komen mbt. het  praktiseren van de Tora, zoals Yeshua ons heeft opgedragen in Matth. 5:17 e.v. en dat ze de gemeentes  gaan leiden naar het voorbeeld van de Handelingengemeente.
Shabbath shalom,

Ben

Wat is joods-christelijk, vanuit Bijbels, historisch en actueel perspectief ?

Kernantwoord op deze vraag naar ” joods-christelijk”  is de Handelingengemeente, dus lees eerst heel het boek Handelingen door.
We vieren shabbath, eten kosher volgens de Bijbelse lijnen (Leviticus 11 e.d.) en vieren de Feesten des Heren, de Moadiem, zoals in Lev.23 beschreven; de gemeente te Yerushalayim na de opstanding van Yeshua en uitstorting van de Heilige Geest is ons voorbeeld qua leefstijl.
In elk geval geestelijk tot Israel behorend, want we zijn verbonden met de stam, als een wilde tak geënt door Yeshua ha Mashiach ben Josef (de lijdende Mashiach) aan de edele olijf, zie Rom.11
Dat alles beleven we op ontspannen wijze, met het hart en niet naar de letter,  zeker niet wettisch (dwz.: in eigen gerechtigheid door het houden van regels de toegang tot Gods Koninkrijk verdienen) want dat was nooit zo bedoeld en God (JHWH) waarschuwt daarvoor al in de Tenach en ook in Matth. 5-7.
Rechtvaardigheid en genade is het fundament,  leefstijl zoals in de Tora het bouwwerk van  heiliging en dit alles is vervuld in Yeshua, de menselijke verschijning van JHWH.

Yeshua zegt Zelf bijvoorbeeld van de shabbath, dat die er ten dienste van de mens is en niet andersom, (Marcus 2:23-28) .

Helemaal fout is uiteraard shabbath vieren als een wettische kramp, waarbij de wijze waarop men viert tot een afgod wordt .

Shabbath vieren doe je uit respect voor het gebod van onze Vader, die ons dan in het bijzonder wil ontmoeten in alle rust en ontspanning. (Matth. 12:1-14 en Lucas 6 :1-11 )
En die  Vader-kind verhouding is de  Geest van de Tora. De Tora is een Goddelijke gebruiksaanwijzing voor de mens, zodat hij weet in de leefstijl van de Koning te leven en niet leeft als een barbaar op eigen houtje in allerlei afwijkende dogma’s en liturgieen.
En volgens Hand. 15 dienen we dan te beginnen, na onze bekering en wedergeboorte door en in Yeshua, met het stoppen met afgoderij, allerlei sexuele zonde, eten van bloed en eten van kadavers. (vs. 19,20)
Daarna de rest van de Tora-leefstijl  ontdekken , door elke shabbath in de synagoge het onderwijs van Mozes (Tora) te gaan meemaken. (vs.21)
Dat wil zeggen, elke shabbath dus samenkomen als  volgelingen van Yeshua, om vanuit Zijn uitleg van de Tora (m.n. Matth. 5,6 en 7, bergrede dus en vanuit de hele Nieuw Testamentische toelichting op de Tenach) te ontdekken hoe je het Tora leven leeft.

Juist daarvoor hebben we de Tora-Yeshua bijeenkomsten, zie schema op http://tora-yeshua.nl/samenkomsten/ , hartelijk welkom iedereen!
In het bijzonder zijn we blij met  mensen, die Joods van oorsprong zijn en de Tora opvoeding hebben gehad en die Yeshua willen leren kennen of al kennen.
Want zij kunnen ons heel goed leren, hoe we de Tora dienen te begrijpen en vooral , als ze van uit de Tora  de vervulling en het doel van de Tora gaan zien: Yeshua !
Geleid door Gods Geest en gezegend met mensen, die al jaren deze lijn van de Handelingengemeente volgen, komt het geloofsleven vanuit Tora en Yeshua tot zijn recht, gecombineerd met de vrucht en de gaven van de Geest.
Zie verder http://tora-yeshua.nl/gemeenteopbouw/ enkele artikelen, die al op deze site staan en kom dan met je opmerkingen, vragen, zodat we met elkaar het plaatje gaan zien.

We zien met veel belangstelling uit naar alle reacties, reageer op tora-yeshua.nl onder  “contact”,shalom,
Ben Kok (joods-chr.pastor)

Navigeer naar andere artikelen

19 Responses to Wat is “joods-christelijk” ? Een antwoord aan Reitsma, Boosman en Proosman, Timmermans, Boender.

 1. goedemorgen! ik lees het volgende; de waarheid is natuurlijk dat christenen zonder Israël/Joods geloof geen bestaansrecht hebben

  @Ben,mijn vraag aan jou; waar staat dit in de Schriften,in het Woord?! ik ben erg benieuwd naar jou antwoord

  hartelijke groet,

  shabbat shalom

  Aliyah

  • Hi Aliyah, lijkt me duidelijk: christenen zijn volgers van Yeshua, die de rabbijn was van een de Joodse sekte van “de mensen van de weg” , die allemaal Tora praktiseerden, zoals Yeshua hen leerde in Matth. 5:17 e.v.
   Bovendien was Hij de menselijke verschijning van JHWH, het ware Pesachlam, voorzegd in tal van profetieeen in de Tenach.
   Dus logisch,dat ik stel:” christendom had nooit kunnen ontstaan zonder het jodendom; het christendom zoals bedoeld, zie Handelingengemeente, is een puur Joodse aangelegenheid en dat had zo moeten blijven, maar is helaas verloedert tot een religie los van de Joodse basis.
   Shalom,
   Ben

   • goedemorgen Ben,je stelt dat christenen geen bestaansrecht zouden mogen hebben,mijn vraag is;waar staat dat in de Schriften,het Woord?

    nu heb je het over de ontstaansgeschiedenis van christenen en dat is iets heel anders dan geen bestaansrecht hebben!

    volgende vraag;waar staat in de Schriften dat de eerste Handelingengemeente een pure Joodse aangelegenheid had moeten blijven?

    hartelijke groet
    Aliyah

    • Hi Aliyah, graag wat zorgvuldiger citeren, ik stel, dat het christendom zonder de Joodse basis geen bestaansrecht heeft.
     Dat blijkt nu net uit de geschiedenis en “een volk dat zijn geschiedenis niet kent, heeft geen toekomst” is een interessante uitspraak in dit verband.
     Als je de geschiedenis kent vanaf Adam/Eva tot nu, m.n. de hele ontwikkeling van het plan van onze Vader, dan zou je de vraag niet eens stellen.
     Er staat helemaal nergens, dat de niet-Joden, die door Yeshua op de edele olijf zijn geeent, zich van deze olijf hadden moeten losmaken en hun eigen religie moesten gaan stichten.
     Volkomen duidelijk, als je Handelingen doorleest en ik snap werkelijk niet, dat je na alle info en discussie hier, ook met jou persoonlijk, nog met je vraag komt.
     Ik heb aan al die uitleg en mijn antwoord van gisteren niets meer toe te voegen.
     Blijf kerkje spelen of begrijp een keer, dat de kerk sinds 325 definitief een verkeerde weg is opgegegaan met eigen feestjes, antisemitisch naar de Joden toe in pogroms en domga’s en tot op vandaag gewoon doorgaand in de vervangingsthelologie (wat blijkt uit die heidense feesten met een evangelische betekenis, die nergens in de Bijbel geleerd wordt).
     Ik heb dat genoeg uitgelegd en als je dat nog niet snapt, dan is dat jouw keuze.
     Shalom
     Ben

     • Op 10 juli 2013 @ 12:05 schreef Patmos

      Hoi Ben,

      Ben nieuw op deze site. Ga de komende tijd onderzoeken wat Bijbels is en wat evt. niet, maar ik moet Aliyah toch ‘gelijk geven’ want je schrijft zelf dat het gaat om christenen en niet om het christendom. Je bedoelt misschien het laatste, maar het staat er niet:

      ‘De waarheid is natuurlijk, dat christenen zonder Israel/Joods geloof geen bestaansrecht hebben en dat Joden in Yeshua het ware Pesachlam dienen te herkennen, zoals Simon bar Jona (Petrus) in Hand. 4:12 ook zegt’

      Als je bedoelt ‘christendom’ ipv ‘christenen’, kun je dit dan svp wijzigen? Zoals ’t er nu staat klopt het niet – afgezien dat ik dit hele stukje tekst voor meerdere uitleg vatbaar vind en niet overtuigd ben van de inhoud. Alvast bedankt!

     • Op 10 juli 2013 @ 17:59 schreef Ben

      Dag Patmos,
      Zoals ik het schrijf, klopt het helemaal, wat is je probleem? Ik wil best wat corrigeren, maar leg dan even uit wat er volgens jou niet zou kloppen.
      Shalom
      Ben

     • Op 16 november 2018 @ 15:04 schreef Herman Spaargaren

      Je blijft moeite hebben met de vraagstelling: Waar staat het in de schrift?

     • Op 16 november 2018 @ 21:00 schreef Ben

      Hi Herman,
      Het begrip “joods-christelijk” staat door de hele Bijbel heen, voor wie het zien wil dan.
      Het gaat over de Christus, is de Mashiach, is JHWH in de gestalte van Yeshua, vanaf Gen. 1 t/m Opb.22
      En ca. 2000 jaar na Adam/Eva riep JHWH Abraham, Isaak en Jacob als start van Israel en via Israel kwam JHWH tot ons in Yeshua, het heil (Yeshua en Bijbel) is uit de Joden, zoals je weet.
      Jezelf alleen christen noemen, laat het aspect van Israel, Joden , Tora, Mashiach weg en jezelf alleen Jood noemen, als je dat bent dan uiteraard, laat Yeshua weg als de enige weg tot de Vader.
      Dus m.i. is de naam van onze site, tora-yeshua een goede weergave van de hele Bijbelse lijn, net als de term “joods-christelijk”
      Shabbath shalom, hoor weer graag van je,
      Ben

 2. Shalom gelovigen uit de heidenen,

  Wat hebben wij het vaak over de bedekking van onze oudere Joodse broeder en zien de bedekking bij ons zelf niet. Lees Jesaja 56 vers 1 tot en met 8 eens en zie dat er staat sterveling/mensenkind, die de sabbat in acht neemt, zodat hij die niet ontheiligt, en die zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen.

  Dus niet alleen de Jood, maar ook de Griek.

  De vreemdeling wordt nog eens apart aangehaald: Laat de vreemdeling die zich bij de Heere gevoegd heeft, niet zeggen: De Heere heeft mij geheel en al van Zijn volk gescheiden… Wat een prachtige belofte dat ook de vreemdeling gebracht wordt naar Zijn heilige berg. We vieren dan alleen wel samen met onze geliefde Joodse broeders de Feesten die God heeft ingesteld, waaronder de sabbat.

  En als we het inzien dat de feesten die er door de eeuwen heen ingeslopen zijn, niet Gods ingestelde Feesten zijn maar door mensen ingestelde feesten dan pas zien we onze eigen tekortkomingen de afgelopen eeuwen en de droevige geschiedenis die daar uit voorgevloeit is naar onze Joodse broeders.

  Laten we daarom samen, zowel Jood als Griek, terugkeren naar onze Schepper en zijn Feesten en Tora (richtlijnen) in acht nemen zodat Hij ons te Zijner tijd bijeenbrengt naar Zijn heilige berg. Wat een voorrecht om te mogen komen in Zijn huis en Hem te mogen dienen, een ieder met zijn eigen door God gekregen gaven.

  Lees Romeinen 11 vers 11 en zie onze taak als gelovigen uit de heidenen: nl. hen tot jaloersheid verwekken. Dus geen hoogmoed want dan volgt de tekst uit Romeinen 11 waar het gaat over de wortel en takken.

  Laten we samen in alle bescheidenheid tot een edele olijfboom vergroeien en het sap en de vettigheid betrekken uit de wortel. Hij verdient het beste uit ons leven en stierf voor ons, om ons het leven te schenken.

  Wat een offer en genade!

  Sabbat Shalom,
  Nanny

 3. Shalom Ben;
  Niet blij ben ik, te horen/lezen dat je gezondheid het een beetje laat afweten.
  Je hebt ook veel te doen. Dat de helende kracht van de Eeuwige je mag behoeden.
  Het onderhavige artikel is mij uit het hart gegrepen. Bedankt. Baruch ha Shem.
  Am Yis’ra-El Chai.

 4. Shalom Nanny;
  Hetgeen jij hebt geschreven, nog eens goed gelezen.
  Zelf zou ik dit niet beter hebben kunnen verwoorden. Misschien wel anders.
  Maar dat ga ik niet doen, vanwege de mogelijkheid, verwarring te veroorzaken.
  ’t Kan op een paar woorden aankomen.
  Am Yi’ra-El Chai.

  PS Op de site Boinnk is een zeer lange discussie aan de gang, m.b.t. de Shabbat.
  Heel sterk en soms venijnig.
  Shalom.

 5. Op 18 maart 2012 @ 17:34 schreef Peter Nissen

  Beantwoorden

  Shalom Nanny,
  Heel mooi verwoord en iets om volmondig Amen op te zeggen.
  Barouchet haShem,
  Peter

 6. Op 18 maart 2012 @ 17:37 schreef Peter Nissen

  Beantwoorden

  Zie ook onze stellingname op “wie zijn wij” van http://www.beit-emoenah.nl

  • Hi Peter, heel goed, dat je sinds kort ook het internetlandschap verrijkt met een eigen site; ik zal hem graag bij “aanbevolen links” zetten.
   Shalom,
   Ben

 7. Wat is Joods-Christelijk?

  Zie Psalm 47:9,10:
  …………God regeert over de heidenvolken;
  God zit op Zijn heilige troon.
  De edelen van de volken
  VOEGEN ZICH BIJ HET VOLK VAN DE GOD VAN ABRAHAM;
  want de schilden van de aarde zijn van God.
  Hij is zeer hoog verheven.
  —-
  shalom cornelia

 8. Op 20 maart 2012 @ 15:52 schreef Knorp Annah

  Beantwoorden

  Beste Ben,
  Ik was ook aanwezig op het debat. Hier werden nuttige vragen gesteld naar de joods/christelijke waarden die in Nederland al dan niet worden gehandhaafd. Rabbijn Boosman somde deze als volgt op: – de mens is gemaakt naar Gods beeld, de mens heeft de opdracht om de schepping te verzorgen, God heeft de mens de rustdag gegeven en de mens heeft de opdracht om vreemdelingen lief te hebben.
  Dit zijn essentiële waarden die een joods-christelijke samenleven zouden moeten kenmerken. Vervolgens werd er veel gedebatteert over de ideeën van pluralisme, inclusivisme en exclusivisme (wat het voor mij wat verwarrend maakte) want nu hadden we het niet zozeer over de verantwoordelijkheden van christenen en joden in de maatschappij. De rabbijn benoemde dit helder toen hij zei dat een Jood doet wat hem opgedrachten wordt, zonder hier uren over te praten en te bedenken of hij het er wel mee eens is. Tijdens het debat stapten we dus eigenlijk direct in deze valkuil.

  Wat ik positief vond was dat een docent recht ons erop attendeerde dat ons rechtssysteem van origine helemaal niet christelijk/joods is maar romeins, en dat Jezus zelf helemaal geen gereformeerde christen was, maar een jood.

  Twee goede dingen om over na te denken die ik meeneem uit het debat: de vraag ‘wie zijn wij als christenen, wat zijn onze (joodse) wortels?’ en ‘Hoe kunnen we als christenen iets relevants te melden hebben in een cultuur die in een identiteitscrisis zit?’ Er komt geloof ik een gevolg op dit debat, misschien wordt er niet precies in uw straatje gepraat, maar bezinning op de christelijke identiteit is volgens mij altijd goed: de tegenstander wil juist dat mensen niet nadenken, omdat ze door bezinning bij God uitkomen. Shalom!

  • Hi Hanna, bedankt, ik hoor graag wanneer het vervolg is, bij goede gezondheid kom ik graag en voor die tijd hoop ik er nog een essentieel artikel over te schrijven.
   Shalom,
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*