Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Hoe leer je nu de wil van onze Vader kennen in je eigen persoonlijke omstandigheden?

Laaaaaaaaang geleden, om precies te zijn in 1971, kwam ik tot bekering, wedergeboorte, het bewust aanvaarden van Yeshua in mijn leven, na een zoektocht, zie http://tora-yeshua.nl/wie-zijn-wij/

Dat was in contact met de studentenbeweging  “De Navigators” en in die begintijd kregen we es een Bijbelstudie mee over het begrijpen van de bedoeling en leiding van onze Vader in je leven.
Heel praktisch, want “er vallen geen briefjes met opdrachten uit de hemel”, zegt men wel en het is inderdaad een  proces van bidden, Bijbellezen en de stem van  onze Vader in je hart verstaan, in onderscheid van je eigen  bedenksels of  duivelse stemmen.
Omdat iemand op dit punt  vragen had, zet ik hier die oude studie in een  paar duidelijke punten op een rij, tot zegen van wie wil.

1. wat kan ik het beste doen voor mijn Vader met mijn leven? Een leven overigens wat ik van Hem heb ontvangen!

2. denk vanuit de Bijbelse principes, JHWH lief te hebben boven alles en de naaste als je zelf. Matth.22:37-40

3. wat zou Yeshua doen, zoals we Hem kennen, als JHWH in mensengestalte op aarde.

4. vraag advies aan mensen, die deskundig zijn op het gebied waar het over gaat en die  geestelijk denken, Spr.15:22,23

5. probeer de stem van de Vader  door de Geest in je hart te verstaan.

6. heb je innerlijke vrede, shalom, over het besluit wat je denkt te gaan moeten nemen? Phil. 4:7

7.hoe zijn de omstandigheden rond het plan of de zaak waar het over gaat? Allemaal geopende deuren of juist niet? En als er obstakels
zijn, verdwijnen die dan na gebed?

8.is het de juiste tijd voor de zaak waar het om gaat, is het op Zijn tijd? Soms moet je wachten.

9.het kan zijn, dat  onze Vader je vraagt een weg te gaan, die je niet direct of nooit zelf zou hebben bedacht, dus ga niet automatisch van
het   “vanzelfsprekende” uit.

10. Soms nemen mensen toch een verkeerde beslissing , dat kan gebeuren, maar het goede nieuws is: onze Vader vergeeft en helpt je weer
op de goede weg, als je inziet, dat je je vergist hebt of meer je eigen wensen voor ogen  had en die vertaald hebt als “Gods wil”.
Hij houdt van je en je groeit in vertrouwen (geloof )op Hem, we zijn “werk in uitvoering”.

Destijds leerde ik er een illustratie bij, die als volgt luidt:
Als een schip de haven in gaat varen op eigen kracht, dan  is er een mooi hulpmiddel gemaakt met 5 lichten, die  meestal afzonderlijk, naast elkaar worden gezien.
Maar naarmate het schip beter op de juiste koers ligt, vallen die lichten steeds meer samen, tot ze 1 licht vormen.

Inmiddels zo’n 40 jaar verder wil ik punt 11  en 12 er aan toevoegen:

11. Besef, dat JHWH Zich al in Genesis openbaarde, aan Adam/Eva, Henoch, Noach, Abraham e.a. openbaarde, dus die wisten al het nodigen van het leven met Hem!
Besef dat de genade en leefstijl door Mozes perfect in de Tora is beschreven , opdat we zo zouden leven: uit de vergeving van zonde, gesymboliseerd in de dierenoffers.
Besef dat de Feesttijden des Heren (moadiem) als shabbath, Pesach, Shawoetoh, Youm Kippur, Sukkoth ed. voor eeuwig zijn en diepe geestelijke lessen bevatten over de genade en leefstijl, voorgeleefd en vervuld door Yeshua, opdat we Hem daarin volgen.
We zijn als wilde takken tussen de natuurlijke takken op de edele olijf (Israel in de ware zin des Woords) geent (Rom.11) opdat we leren  uit de Tora te leven vanuit Yeshua; in Gal. 6:16 spreekt Paulus door de Heilige Geest geleid over “het Israel Gods”.
Israel is dus allereerst de bruidsgemeente, dwz: alle ware gelovigen vanaf Adam/Eva van voor , in en buiten het volk Israel tot aan de voleinding van de tijd, als  JHWH “alles in allen” is.
Israel is ook de zelfstandige natie, die er dankzij onze Vader sinds 1948 is en die bestaat uit een mengeling van Joden en niet-Joden voor  75 vs. 25%, allemaal Israelische staatsburgers, verdeeld in Joods (orthodox/liberaal/seculier/Yeshua-belijdend) en christen (Armeens/Grieks/Palestijns e.d.) en moslims (ook in soorten als Aleviet, Wahabiet, sjiiet,soenniet etc.).
Israel is ook: allen die genetisch bij de 12 stammen van Israel horen, wereldwijd verspreid, (de  helft in Israel, de helft in de rest van de wereld, op weg naar thuis (Israel) wat op zich niet eenvoudig is (afstamming via vader of moederlijn e.d.) en dan zie je ook weer net als in elk volk oprecht toegewijde gelovige Joden in de God van Abraham,Isaak en Jacob vs. Joden die  zeer kwalijk en fout bezig zijn.

Dus , punt 11, kort en bondig, zoals in Joh. 14:21 staat, waar Yeshua Zelf zegt: “Wie Mijn geboden heeft (de Tora/Tenach kent) en ze  bewaart (praktiseert), die is het die Mij liefheeft”
En dat kunnen we doen  doordat de Heilige Geest (d.i. JHWH Zelf) in ons woont na onze bekering (Ef.1:13 “verzegeld met de Heilige Geest) en ons Zijn Tora op het vlees van ons hart schrijft (Jer. 31:31-33)

12 blijven in de leer van de Mashiach is een voorwaarde om te weten, dat JHWH in je leven is, zie
http://tora-yeshua.nl/2015/12/wie-is-de-mashiach-en-wat-vraagt-hij-van-ons/

Shabbath shalom, lees graag jullie reacties en aanvullingen hieronder,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

8 Responses to Hoe leer je nu de wil van onze Vader kennen in je eigen persoonlijke omstandigheden?

 1. Dit is een heel goede opsomming van wat er in een mensenleven allemaal kan gebeuren en hoe je hier wegwijs in kunt worden. Heel erg bedankt voor deze wijze woorden en overdenkingen.

  Shalom,

  Paul

  • Hi Paul, het is inderdaad heel praktisch om deze 11 punten te overwegen als je een keuze moet maken; ik heb het vaak ervaren en geef het graag door, met dank aan onze Vader.
   Zijn zegen er in toegewenst,
   shalom,
   Ben

 2. Soms zou je hart weg willen rennen van de vurige pijlen van de boze die je op alle fronten raken,in dit pakket zit ik nu, en kan geen kant op,je gaat worstellen,en je afvragen,ligt dit aan mij,hoe vind ik de rust in Jeshua?daarbij was ik b.v vannacht oplopend door enorme brandende pijnen in heel mijn lichaam,je leest de psalmen,de strijd van David,Je went je in gebed tot God,De wereld slaapt om 2 uur s,nachts,je gaat weer naar bed en valt in een rusteloze slaap, je staat op met benauwdheid,en een inmens verdriet.
  Ik zie uit, naar de uitkomst,wat is Zijn wil hierin?
  Deze passage even neergezet om van mij af te schrijven.
  Shalom!

 3. Als troost voor al mijn lieve broers en zussen,die door moeilijke tijden gaan, waar ze zich ook bevinden, een mooi lied met indrukwekkende plaatjes,als je hier naar luisterd,komt het in je hart tot lof voor Yeshua.
  http://www.youtube.com/watch?v=mX99NZx9Mfs&feature=related
  (vergeef mij als dit schrijven, niet in je alinia past Ben)
  Shalom.

  • Mooi lied Aafje: “heb genade en erbarmen met Uw volk, Eeuwige”.
   En dat heeft Hij, bewezen in Yeshua.
   Shalom,
   Ben

 4. Hi Ben, ja even alles weer gelezen, en overdacht. kan nu wel wat punten gaan aanhalen, maar het zijn punten die niet los van elkaar te zeten zijn. zie er wel een volgorde in, maar ik vind voor mij zelf dat het bij punt 8 begint.waar de de rest op volgt. al heb ik daar nog geen volgorde in. IS HET ZIJN TIJD, dan wil ik dit hier dan ook bij vermelden. iemand anders ziet misschien weer iets anders hierin. Zijn tijd kan heel verschillend zijn per land, per streek, per plaats en per persoon. waarom zeg ik dit. voorbeeld, zie de kerken nu, ik hou het even hier in NL. per plaats en per persoon kan dit heel verschillen wat we zien ivm de pkn en ook tussen gkv cgk ngk. enz enz. hier zitten mensen bij en de een ziet het als Gods tijd Zijn tijd en de ander ziet het helemaal niet zo. ik zit ook ivm mijn situatie in zo iets. SOMS MOET JE WACHTEN. blijf toch de vraag staan IS HET ZIJN TIJD. dan kun je punt 4 aan halen bv. maar goed ik vind dit alles mooi om over na te denken, maar ook om je toch telkens weer deze vraag te stellen IS HET ZIJN JHWH TIJD.
  bedankt dan ook weer voor deze overdenking.
  Sjaloom Arnold

  • Hi Arnold,
   Onze Vader staat boven de tijd, Hij kwam in de tijd in mensengestalte, bij Abraham, Jacob, ouders Simson, bovenal in Yeshua.
   Wij “hebben” de tijd, in de zin van dat we de tijd moeten beheersen, daarom ook dat “hij die gelooft niet haast”.
   Zo leven we voortdurend in de rust en zijn toch heel doelgericht actief.
   Shabbath shalom,
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*