Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Islamellende in 1 weekend:Zwolle, Deventer, A’dam, Vlissingen + wat dan niet bekend is.

Even een inventarisatie van 1 weekend, het gaat goed met de islamisering van Nederland, dank u wel laffe christelijke voorgangers en Joodse rabbijnen en politiek correcte kamerleden!

1.De onder moslimjongeren populaire islamitische prediker Khalid Yasin heeft zaterdag gesproken in de aula van een openbare school in Vlissingen, het Scheldemondcollege. Dat schrijft De Telegraaf maandag.Het is volgens de krant de eerste keer dat een school in Nederland de deuren opent voor een radicale imam. Yasin staat bekend om zijn extreme opvattingen en was daarom in de plaatselijke moskee niet welkom. In de school kon hij wel terecht, omdat die de aula verhuurde zonder naar de spreker te informeren. Er kwamen zo’n tachtig jongeren op de lezing af.
In 2009 was Yasin ook al in Nederland. De PVV stelde toen Kamervragen over zijn extreme standpunten over homoseksualiteit, de positie van de vrouw en zijn uitspraak dat moslims geen niet-moslims als vriend mogen hebben.
Zie http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2013/3/Omstreden-islamitische-prediker-spreekt-op-school-1202729W/

2. Amsterdam geeft Hizb ut Tahrir weer de ruimte om net als in 2011 het kalifaat uit te roepen
http://tora-yeshua.nl/2013/03/burg-v-d-laan-van-adam-werkt-verder-mee-aan-islamisering-van-nederland-net-als-in-deventer-gebeurt/

3. In Deventer is er een moskee, die nu elke dag “roeptoetert”, dat de koranafgod de grootste is, kun je ook echt zien in de 56 islamlanden,  het is er heerlijk toeven onder de sharia.
http://tora-yeshua.nl/2013/03/radio-interview-op-lokaal-deventer-vr-15-maart-12-20-uur-over-dagelijkse-jihadoproep-vanaf-moskeeminaret/

4. In Zwolle heeft men 4 moskeeen en daarvan gaat er nu 1 blijkbaar voor het eerst op vrijdag de “Jihadoproep” over de stad heen proclameren:  http://www.destentor.nl/regio/zwolle/oproep-tot-gebed-van-moskee-in-zwolle-1.3717565

Ik heb de volgende reactie ingestuurd om onder  het artikel te plaatsen, maar of dat gebeurt, is altijd weer de vraag. Verder gaat dit verzoek zsm. naar alle kerken in Zwolle, die zover bekend geen enkele tegenactie of vorm van protest hebben ondernomen.

De gebedsoproep is  een zeer discriminerend middel om de islam te promoten en aan te geven, dat de islam over de omgeving moet heersen, uiteindelijk over de hele wereld in het kalifaat, waar alleen moslims over zijn en alle kafirs en dhimmi’s  zijn weggewerkt , vermoord, dood.
De oproep “Allah is de allergrootste godheid en Mohammed zijn profeet” houdt in , dat alle andere religies met hun godheden minderwaardig zijn en dat Mohammed de ideale moslim is.
Dat voorbeeld is niet zo prettig, aangezien Mohammed begon met karavanen (handelsreizigers) te overvallen en uit te moorden , dus is hij een struikrover/moordenaar. Hij moordde de Joden uit bij Khaibar, was polygamist (15 officiele vrouwen en nog meer bijvrouwen), w.o Aisha van 9 jaar bij haar huwelijk, dus pedofiel.
Uiteindelijk  zijn er 56 landen door de islam onderworpen, waarbij moslims in deze jihad  in 1400 jaar tijd 270 miljoen niet-moslims hebben vermoord.
Christenen en Joden zijn dhimmi’s (nietswaardige lieden), zie soera 98, waar de moslim de “betere mens” is en de rest “untermensch”.

Als  de moslims van deze moskee inderdaad  open staan voor een gesprek, dan kom ik graag.
Mijn geloof in de Ene ware God, JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob, die ons in Yeshua ha Mashiach (Jezus Christus) is verschenen, wordt door Hem samengevat als ” JHWH liefhebben boven alles en de naaste als jezelf”.
In het gesprek, waarbij iedereen welkom is, kunnen we samen zoeken naar wat dan waar is van deze 2 totaal verschillende  geloofsbelevingen.
Laten we een avond beleggen, waarbij ook alle kerken, synagoges in de regio welkom zijn en waarbij ik in debat ga met de meest deskundige moslim die u maar heeft.
Shalom
Ben Kok (joods-chr. pastor_
tora-yeshua.nl , bereikbaar via “contact” op deze website

Met grote belangstelling zie ik uit naar reacties van kerken uit Deventer, die vorige week mijn open brief  hebben ontvangen en ook naar die uit Zwolle.
Uit Deventer is 1 reactie van de Pinkstergemeente  “De Deur” en met de pastor van die gemeente ga ik in gesprek; de Christen Unie zou zich beraden, dus dat wachten we even af.
Als u in de regio Deventer of Zwolle woont, wilt u dan dit bericht door sturen naar uw kerkeraad en/of voorganger ?  Elk mens is altijd zelf verantwoordelijk en hoe meer mensen die verantwoording nemen, om de islamisering te stoppen, hoe beter.
Onze geestelijke en sociale vrijheid staat op het spel, houd op met klagen en kom dus heel concreet in actie, mail en bel uw kerk, synagoge, politieke partij,   vorm een groep mensen en ga handtekeningen verzamelen tegen verdere islamisering.
Ga ook met moslims die dat willen in gesprek!

Reageer aub. hier onder, ik ga graag in op uw verzoek om hulp als ik dat kan.
Sowieso is een preekbeurt of lezing waar dan ook altijd goed, vraag onze DVD aan om te beginnen, zie:
http://tora-yeshua.nl/2010/06/breaking-news-intro-van-de-film-islam-en-waarheid-on-line/

Shalom, u moed en wijsheid toewensend in de Naam van de Enige ware God, JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob, ons in Yeshua ha Mashiach (Jezus Christus) geopenbaard,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

PS: stuur aub dit artikel rond zo breed mogelijk in uw kennissenkring en naar media.

Navigeer naar andere artikelen

15 Responses to Islamellende in 1 weekend:Zwolle, Deventer, A’dam, Vlissingen + wat dan niet bekend is.

 1. Ik zou zeggen lees de joodse encyclopedie daar staan in de Talmoed wel ergere zaken over niet Joden.

  Waar is de vrijheid van meningsuiting????

  Sinds wanneer erkennen joden dan Christenen?
  Ik zou zeggen verdiep je in geschiedenis want waar hadden de Joden een veilige plek tijdens de Inquisitie,Marokko en andere Islamitische landen verdiep je oprecht in geschiedenis voordat je onzin komt uitkramen.

 2. Joods.

 3. Dit staat in de Talmoed.
  Of gaan we dit ontkennnen?

  De Talmoed definieert specifiek allen die niet Joods zijn als onmenselijke dieren, en beschouwt speciaal niet-Joden als niet afstammend van Adam. We geven nu een lijst met enkele passages uit de Talmoed die met dit onderwerp in verband staan:
  “De Joden worden mensen genoemd, maar niet-Joden zijn geen mensen. Het zijn beesten.” Talmoed: Baba mezia, 114b
  “De Akum (niet-Jood) is als een hond. Ja, de geschriften leren ons aan de hond meer eer te betonen dan aan de niet-Jood.” Ereget Raschi Erod. 22 30
  “Zelfs hoewel God de niet-Jood schiep zijn het nog altijd dieren in menselijke gedaante. Het is niet gepast voor een Jood om te worden gediend door een dier. Daarom zal hij worden gediend door dieren in mensengedaante. ” Midrasch Talpioth, p. 255, Warsaw 1855
  “Een zwangere niet-Jood is niet beter dan een zwanger dier.” Coschen hamischpat 405
  “De zielen van niet-Joden komen van onzuivere geesten en worden varkens genoemd.” Jalkut Rubeni gadol 12b
  “Hoewel de niet-Jood dezelfde lichaamsbouw heeft als de Jood, verhouden ze zich tot de Jood als een aap tot een mens.” Schene luchoth haberith, p. 250 b
  “Als u eet met een niet-Jood, het is hetzelfde als eten met een hond. ” Tosapoth, Jebamoth 94b
  “Als een Jood een niet-Joodse dienaar of dienstmeid heeft die sterft, moet men geen sympathie voor de Jood betonen. U behoort tegen de Jood te zeggen: “God zal ‘uw verlies’ vervangen, net zoals een van zijn ossen of ezels zou zijn gestorven”.” Jore dea 377, 1
  “Geslachtsgemeenschap tussen Ongelovigen is als geslachtsgemeenschap tussen dieren.” Talmud Sanhedrin 74b
  Met “Ongelovigen” (Engels: ‘Gentiles’, Hebreeuws: ‘Goyim of Goijim) wordt bedoeld: niet-Joden, met name Christtenen en Moslims.
  “Het is toegestaan het lichaam en het leven van een Ongelovige te nemen.” Sepher ikkarim III c 25
  “Het is de wet om iedereen te doden die de Torah ontkent. De Christenen behoren tot de ontkenners van de Torah. ” Coschen hamischpat 425 Hagah 425. 5
  “Een ketterse Ongelovige mag u met uw eigen handen doden. ” Talmud, Abodah Zara, 4b
  “Iedere Jood die het bloed verspilt van de goddelozen (niet-Joden), doet hetzelfde als het brengen van een offerande aan God.” Talmud: Bammidber raba c 21 & Jalkut 772
  Hoe bereidt een Jood zich voor op zijn misdaad?
  Als een Jood in de verleiding komt om kwaad te doen moet hij naar een stad gaan waar men hem niet kent en daar het kwaad doen. Moed Kattan 17a .
  Een Jood slaan is hetzelfde als God slaan
  Als een heiden (Ongelovige) een Jood slaat, moet de Ongelovige worden gedood. Sanhedrin 58b.
  Het is in orde. als men niet-Joden bedriegt
  Een Jood hoeft geen Ongelovige te betalen voor het loon dat hij hem voor werk schuldig is. Sanhedrin 57a .
  Joden hebben superieure wettelijke status
  “Als een os van een Israлliet een os van een Kanaдniet verwondt is er geen aansprakelijkheid; maar als een os van een Kanaдniet een os van een Israлliet verwondt… de betaling moet geheel voldaan worden. ” Baba Kamma 37b.
  Joden mogen stelen van niet-Joden
  Als een Jood een voorwerp vindt dat verloren is door een Ongelovige (“heiden”) hoeft het niet te worden teruggegeven. (Ook bevestigd in Baba Kamma 113b). Baba Mezia 24a .
  God zal niet een Jood sparen die “zijn dochter uithuwelijkt aan een oude man, of de vrouw neemt voor zijn zoontje, of een verloren artikel aan een Ongelovige teruggeeft…” Sanhedrin 76a.
  Joden mogen niet-Joden beroven en doden
  Als een Jood een Ongelovige vermoordt, zal er geen doodstraf zijn. Wat een Jood steelt van een Ongelovige, mag hij houden. Sanhedrin 57a .
  De Ongelovigen zijn buiten de bescherming van de wet en God heeft “hun geld aan Israлl ter beschikking gesteld.” Baba Kamma 37b.
  Joden mogen liegen tegen niet-Joden
  Joden mogen gebruik maken van leugens (“uitvluchten”) om een Ongelovige te misleiden. Baba Kamma 113a.

  • Hi Yoshe,
   De verwijzingen staan er bij, we gaan niets ontkennen en lezers die de Talmoed in huis hebben worden vriendelijk verzocht e.e.a. te controleren.
   Maar ik hoor dit niet voor het eerst en ik heb er vragen over gesteld, de antwoorden bevielen me nooit.
   Dat ging dan als volgt: de Talmud is een zee met vissen, goede en slechte.
   Daar heb ik dan weinig aan, een boek door mensen geschreven, zonder Goddelijk gezag, met dergelijke teksten, daar kan ik niets mee.
   Joden, die zich naast de Tora andere geschriften , zoals de Talmud als levensbron hebben en die bovendien niet aanvaarden, dat Yeshua als Mashiach is gekomen, zijn m.i. zeer verdwaald.
   Dus daarover zijn we het snel eens.
   Shalom
   Ben

 4. Ik zou zeggen leer de geschriften voordat je praat.
  Gelukkige zijn er niet alleen Talmoed Joden want stel je eens voor.

  En dan durven we nog iets te zeggen over moslims.

  Tussen de negende en de dertiende eeuw, tijdens de gouden eeuwen van de Andalusische beschaving, leverden joden er een grote bijdrage aan de cultuur, wetenschap en economie. Marokko en Spanje hadden een aanzienlijke invloed op elkaars cultuur, zoals blijkt uit het leven van iemand als Jozef Maimon, vader van de beroemde joodse geleerde Rambam Maimonides. Maimom werd geboren in een klein plaatsje bij Cordoba en was een bekend arts. In de twaalfde eeuw vroeg de sultan hem naar Marokko te komen vanwege de vele ziektes die er heersten. Maimom reisde af naar Fès en is daar vijf jaar gebleven.

  Aan de culturele uitwisseling kwam een einde toen de Spaanse katholieken Spanje terugveroverden en moslims en joden in de Reconquista terugdreven naar Noord-Afrika. De sefardische stadsjoden uit Andalusië – afgeleid van het Hebreeuwse woord sefarad, voor ‘Spanje’ – vestigden zich in Fès, Marrakech en Tétouan. Daar vormden zij een nieuwe stedelijke elite, die neerkeek op de ‘plattelandsjoden’.

  Vanaf die tijd deden de sultans graag een beroep op de joden vanwege hun talenkennis. In 1608 was de joodse Samuel Pallache de eerste Marokkaanse ambassadeur in de toenmalige Republiek der Verenigde Provinciën. Andere joden bekleedden belangrijke functies aan het hof als vizier, eerste minister van de sultan. Veel joden werden benoemd tot handelaar van de sultan, waarbij ze gevolmachtigd waren zaken te doen met Europa. Zodoende was de helft van de inwoners van Marokko’s officiële invoerhaven Essaouira joods.

  Sommige joden werkten voor de sultan als belastinginner, vertrouwenspersoon, (wapen)handelaar of bankier. Dankzij tussenkomst van joodse handelaars werden Europese gevangenen, buitgemaakt door Marokkaanse piraten, vrijgekocht en overgedragen aan Europese staten tegen dertig procent rente. Door deze beroepen kreeg de joodse elite onder het Marokkaanse volk de reputatie op geld belust te zijn. Obdeijn: ‘Maar het ging slechts om twintig procent van alle joden in Marokko. De andere tachtig procent leefde al eeuwen in dezelfde armoede als de moslims.’

  Hij beklemtoont dat de positie van de joden in Marokko tussen de zeventiende en negentiende eeuw beter was dan in Europa. ‘Antisemitisme en langdurige pogroms, zoals in Polen en Rusland, waren onbekend. Joden in Marokko spraken Berbers of Arabisch, en op het platteland waren de verschillen tussen joden en moslims niet groot. Beiden vereerden elkaars heiligen en maakten bedevaarten naar hun graven. En nog steeds zijn er moslims die joodse heiligengraven bezoeken.’

  De wereldwijde netwerken van de joods-Marokkaanse gemeenschap vormen nog altijd de basis voor een speciale relatie tussen Marokko en Israël – hoogst bijzonder in de Arabische wereld. Obdeijn herinnert zich dat tijdens het hoogtepunt van het Israëlisch-Palestijnse conflict bedevaarten naar joodse heiligengraven in Marokko werden georganiseerd, waarbij Israëliërs zonder problemen een laissez-passer ontvingen. ‘Ook speelde Marokko een grote rol bij het totstandbrengen van geheime contacten tussen Israël en de Palestijnen. Op de begrafenis van Hassan II in 1999 was zowel een Israëlische als een Palestijnse delegatie aanwezig.’

  Geen enkele andere joodse gemeenschap onderhoudt zo’n nauwe band met het land van herkomst. Verdonck: ‘Ze spreken Marokkaans-Arabisch, eten couscous en spelen Andalusische muziek. In hun woonkamers hangen foto’s van koning Mohamed V, uit dankbaarheid voor zijn gedrag in de Tweede Wereldoorlog.’

 5. Ik zou zeggen ga in gesprek met een Khalid Yasin en verschuil u niet achter internet en haatzaaien.
  Jezus Christus zei dit.
  Ons wordt geboden goed te doen aan alle mensen, in het bijzonder aan de kinderen van God (Gal. 6:10). Jezus leerde dat degene die niets deden om hun broeders te helpen(dus ook de Palestijnse Christen) – die basisbehoeften van het leven nodig hadden – verdreven zullen worden uit Zijn tegenwoordigheid op de laatste dag (Matt. 25:41-46).

  • Hi Yoshe,
   Khalid Yasin zal ik graag es spreken; vorig jaar nog heeft de 2e kamer in meerderheid verzocht hem wegens zijn haat zaaien niet in ons land toe te laten.
   Ik heb genoeg andere moslims gesproken, ook de meer onderlegde imams en het levert niets op.
   Zolang ze de koran en ahadith als ultieme waarheid beschouwen, geloven ze in een totaal andere “god” dan JHWH, de God van Abraham Isaak en Jacob, die ons in Yeshua is geopenbaard.
   JHWH is liefde, rechtvaardigheid, genade, bewezen in Zijn menswording in Yeshua, het ware Pesachlam, Die voor elk eerlijk mens die zijn zonde (overtreden van de Tora) belijdt, de doodstraf heeft gedragen.
   De koranAllah heeft dat nooit gedaan, is nooit mens geworden om de mens te redden; integendeel, hij laat je branden in de hel tot je je zonden hebt gecompenseerd (alsof daarmee ooit je zonden ongedaan gemaakt worden!) en alle niet-moslims worden voor eeuwig in de islamhel gemarteld.
   Zie je het verschil, van dag en nacht? !!
   Dus zo zijn er nog al forse dwalingen bij Joden, moslims en christenen, zie mijn artikel daarover:
   http://tora-yeshua.nl/2013/03/waar-gaat-dat-heen-met-jodendomchristenheidislam-nieuwe-paus-nwo/
   Daar vind je ook het antwoord, hoe het dan wel zit.
   Shalom , zie uit naar je reactie,
   Ben

   • Hij staat altijd open voor discussies, ik zou zeggen stuur hem een mail of nodig hem uit.
    Als de waarheid moet schijnen zal de waarheid schijnen.
    Volgens mij geloven de moslims ook in de God van Abraham Izaak yeshua Noh en Yakub.
    Maar God heeft toch gezegd dat hij Ehed Ahad 1 is waarom zou dan een deel van God of uberhaupt zijn zoon boete moeten doen voor de mensheid.
    Is God Yawyeh Allah (voor arabische Joden en Christenen) niet de grote de Creator waarom zou hij dan voor onze zonden zijn ondergeschikten moeten boeten???

    • Hi Yoshe,
     Zie http://tora-yeshua.nl/2009/09/lezing-ben-kok-over-dezelfde-god/ , daarin leg ik nog es het verschil uit, net als in mijn vorige antwoord.
     Je moet dan wel op de argumenten ingaan, anders schieten we niet op.
     Zie ook: http://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/

     Wie moet er voor zijn eigen zonden boeten, zijn overtredingen van de Tora? Elk mens zelf en krijgt dus de doodstraf.
     Maar dezelfde Rechter, JHWH, die ons volgens Zijn recht de doodstraf moet geven, wordt mens in Yeshua en sterft Zelf voor ons!
     Wie die genade aanvaard, ontvangt nieuw leven en mag zijn leven uit die genade blijven leven, wel groeiend in de Tora praktijk, de levensstijl die JHWH voor ons wenst.
     Als Jood ken je hopelijk de Tora en daar lees je , dat de schuldige vergeving ontvangt door zijn hand op de kop van het dier te leggen en in zijn hart oprecht de schuld aan JHWH te belijden.
     Die symboliek ziet op Yeshua, die als JHWH in mensengetalte de plaats van dat offerdier inneemt uiteindelijk en met Zijn bloed en leven voor de eerlijk schuld erkennende zondaar de prijs betaalt.
     Daar hoef je dus bij de koranafgod Allah niet om te komen!
     Ooit een rechter gezien, die na schuldig verklaring tegen de schuldige zegt: ok, ik vergeef je, ga lekker naar huis.
     Nee natuurlijk, de straf moet worden gedragen.
     En zelfs dan is de zonde niet weg, die krijg je nl. nooit meer weg, wat fout is gedaan en gegaan, blijft zo.
     Alleen de doodstraf, het definitief opruimen van het lijk, is afdoende.
     En dan zou het voor elk mens over en uit zijn, voor eeuwig.
     Maar JHWH heeft ons lief met een enorme liefde en draagt dus zelf die doodstraf in Yeshua.
     Dat is ultieme recht spraak en ultieme genade.
     Totaal anders en onvergelijkbaar met de koranAllah, hoe kun je ook maar bedenken, dat het om “dezelfde God” zou kunnen gaan in Bijbel en koran!!!

     Shalom
     Ben

     • Shalom Ben;
      Prachtig en duidelijk verwoord.

      En Yoshe; lees goed. Al in de eerste hoofdstukken van B’reshiet,
      is al geschreven dat de Eeuwige(baruch ha Shem) Zelf voor de
      betaling zou zorgen.
      “het Zaad van de vrouw, zal de kop van de slang(Baphomet) vermorzelen en die zal het de verzenen bijten.”
      Het Zaad van de vrouw, is in Yesajah beschreven.
      Lees het in de teksten van die prachtige profeten van ons volk.
      Zolang moest ik wachten, om het te weten en te beseffen, dat ik heel vaak niet uit mijn woorden kan komen van ontroering en nu is de tijd nog maar kort, volgens de profetiën, voordat de Grote Shabbath aanbreekt.
      En de Hoop die ik nu uitspreek, is de Hoop van allen die in het Huis van JHVH willen verblijven.
      Volgend jaar in Jerushalayim
      Shawua Tov.

     • Op 20 maart 2013 @ 19:51 schreef Ben

      Amen Pieter,
      shalom
      Ben

 6. Op 18 maart 2013 @ 22:32 schreef harry meents

  Beantwoorden

  beste yoshe, klopt in marrokko was het allemaal koek en ei, maar in tunesie en algarije beslist niet in die landen werden tijdens de 2e wereld oorlog geweldadige pogroms gehouden tegen joden. en dan niet te vergeten amin hoeseini de islam moefti die een groote hitler vriend was ,heeft duizenden joodse doden op ze geweten..

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

twee + zes =