Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

5 minuten toespraak van Ben Kok op EO radio-symposium “christenen en moslims”

Te midden van ca. 15 sprekers, die in ruime meerderheid, wellicht bijna allemaal op  de lijn van de CU zitten, nl. “de islam is een gelijkwaardige religie in ons land”, credo van Gert-Jan Segers in zijn VVV-boekje “Voorwaarden Voor Vrede” leg ik u uit, dat deze denklijn pure onzin is.
Te midden van een “aardig zijn voor de moslims als vreemdelingen in ons land, die het zo slecht hebben en zo gediscrimineerd worden” sfeertje leg ik u uit, dat dit een enorme dwaling is, als dat uw enige boodschap aan moslims is.
En te midden van 6000 kerken en 50 synagoges  en 17 chr. organisaties, die in ons land onder moslims hun evangelie verkondigen en die nergens op de eigen website  de islam ontmaskeren als een duivels, totalitair systeem,  leest u op de Tora-Yeshua gemeente website wel wat anders.
Noem mij aub. 1 website van een kerk, synagoge of van die 17 chr. organisaties die onder moslims werken, waar de islam ontmaskerd wordt en waar dan tevens het evangelie  of Tenach (waar het evangelie helemaal in zit!) aan hen wordt verkondigd.
Zie deze 17 org. genoemd op http://tora-yeshua.nl/2013/06/enguete-m-de-hond-nederlandse-volk-is-de-islam-spuugzat-nu-er-nog-naar-handelen/
Als u van de schrik bekomen bent, heb ik nog de meest bizarre dwaling voor u: de grote meerderheid van christenen en joden in dit land, zeker onder de voorgangers en rabbijnen en leidinggevenden,  stelt dat het in Bijbel en koran om “dezelfde God” gaat.
Men komt dan met de stupide vergelijking, dat “wij christenen  God kennen als de zon bij heldere hemel, maar moslims zien dan God door de wolken heen, versluierd”.
Wel dezelfde God dus, maar in Christus kun je Hem pas echt kennen en als moslims dan Jezus aanvaarden als de Zoon van God, dan leren ze Allah beter kennen; “Jezus is de weg tot Allah”.
Dat is pure Godslastering, zowel voor moslims als voor christenen
Want  voor moslims is het toekennen van een partner of zoon de grootst mogelijke zonde, sjirk, want Allah is 1 en “Allah heeft geen Zoon” en de koranAllah zou nooit mens kunnen worden in het islamgeloof, laat staan voor ons de zonde dragen aan het kruis.
Oprechte Bijbelse gelovigen hebben in Yeshua de Vader leren kennen, weten dat Hij “genade, liefde en rechtvaardigheid” is van uit  de woorden, die Hij over Zichzelf in de Bijbel zegt en wie de menselijke verschijning van JHWH in Yeshua kent, weet dat hij de Vader heeft gezien.
Voor Bijbelse christenen is het ondenkbaar om de koranAllah (geen enkele bewogenheid of liefde voor de niet-moslims,  ondenkbaar dat de koranAllah mens wordt en voor ons de doodstraf draagt, de niet-moslims zijn brandstof voor de hel) als “dezelfde ” te zien als onze hemelse Vader.
Deze schandalige misleiding van “dezelfde God” in Bijbel en koran is de officiele leer in de RK kerk en sinds de PKN islamnota van Bernard Reitsma ook in de PKN en van rabbijnen hoor ik hetzelfde.
Met recht zegt JHWH via de profeet Hosea (in 4:6):”Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis……..omdat  gij de Tora van uw God hebt vergeten, zal ook Ik uw zonen vergeten!)
Maar van de “gewone gelovigen in diverse kerken” hoor ik wel wat anders, die beseffen dat  JHWH en de koranAllah zoveel van elkaar verschillen als Licht en duisternis.
Deze dwaaltheologie van “dezelfde God in Bijbel en koran”, zoals Ev. en Moslims, (Rentier/Takken) , AWZ (Jaap Bonker), Frontiers (Jan Zwart) e.d. verkondigen, is geestelijk misbruik, je helpt moslims van van de regen in de drup met een vals evangelie.
Hoe komen we aan dit islamprobleem, wie zijn verantwoordelijk?
1.  regering (dwz. ministers en koningin/koning !) en parlement van de laatste 5 decennia, die zonder waarschuwen voor de islam mee zijn gegaan in het Eurabie-plan, import van olie en gastarbeiders in ruil voor vrijheid van de islam in Europa, dus daarom  ruim 500 moskeeen in ons land nu en 1 tot 1,5 miljoen moslims in ons land als paard van Troje, steeds meer klaar om ons land over te nemen.
2. alle kerken en synagoges, die nooit gewaarschuwd hebben en tot op vandaag pappen en nat houden met een verwaterde halfslachtige Bijbelse boodschap.
Al de politiek en geestelijk misleiders, die nooit gewaarschuwd hebben voor de islam, hebben het bloed van de slachtoffers van de islam aan hun handen en zijn schuldig aan landverraad en geestelijk overspel.
3. En de moslims hebben zeer effectief misbruik gemaakt van onze democratische spelregels, die ze in de landen van herkomst op geen stukken na hebben en zijn bezig het kalifaat te vestigen, Hizb ut Tahrir riep het al uit in Amsterdam 2011, zie
http://tora-yeshua.nl/2011/07/hizb-ut-tahrir-erger-dan-een-sekte-gesubsidieerd-hoogverraad/
Moslims gaan ook nog steeds door om reclame te maken via hoofddoeken en andere islamkledij, via “gebedsoproepen” vanaf de minaretten van ruim 500 moskeeen, via infiltratie in al onze overheidsdiensten, om de islam hier macht te geven.
Er zijn amper moslims, die zich als ex-moslim opstellen en protesteren tegen de islam, waarvan ze weten dat het een duivels systeem is.
Wat kunnen we doen, om te zorgen dat er over de islam eerlijk en met liefde voor de moslim als medemens wordt gesproken?
Bij navraag bleek er bij de 17 chr. org. geen folder beschikbaar te zijn, die je na gesprek met een moslim kunt meegeven en waarin dan een duidelijke evangelie uitleg staat en een uitleg, dat het in de islam over een totaal andere “godheid” gaat.
Bizar, als je van het belangrijkste wat je doet, evangelie verkondiging aan moslims, geen folder hebt.
Maar ja, dat was voor al die organisaties lastig, want dan moet je een folder maken, waarin het om “dezelfde God” gaat en waarom zou je dan Jezus er bij nemen? Er staat over Hem al in de koran, als ” Isa”, toch?
En de achterban zou es kunnen schrikken van duidelijke taal over de koranAllah als afgod en de islam als totalitair, duivels systeem en dan  houden we  waarschijnlijk minder sponsors over en worden er misschien een paar moslims agressief.
Het verschil tussen JHWH en de koranAllah is net zo groot als het verschil tussen Yeshua en Isa , maar deze 17 organisaties verkondigen liever een “eigen Jezus, eigen evangelie en eigen geest”, waar Paulus in 2 Cor. 11:1-6 al voor waarschuwt.
Die folder heb ik dan zelf maar gemaakt, Nederlands talig en Engels; u kunt er allemaal 1 meenemen en in overleg laten drukken met uw eigen adres er op, zodat moslims naar uw kerk of Bijbelstudiegroep kunnen komen voor meer uitleg.
Verder hebben we onze DVD “islam en waarheid”, u krijgt er allemaal 1 mee als u wilt; in 6 talen ondertiteld, met Ayaan Hirsi Ali, Afshin Ellian, Hans Jansen, Kees van der Staaij en Peter Velle (ex-moslim uit Belgie) enerzijds en imams Fawaz Jneid en Salah Soltan anderzijds.
Vergis u niet: in 56 landen is de islam bepalend en die landen hadden geen islam voor de 7e eeuw, Egypte was tot dan een christelijk land, om er maar eens een voorbeeld te noemen.
In de koran staan 150 teksten, die oproepen tot jihad, concrete haat mbt. niet moslims en wie daarin niet volgt, is een slechte moslim en wordt door de ware moslims veracht en/of vermoord, zie IS als meest duidelijk voorbeeld.
En dat soort mensen hebben onze politieke en geestelijk misleiders dus binnen gehaald de laatste 5 decennia, onder invloed van het linkse multiculti denken, met volledige instemming van het Oranjehuis  en de Nieuwe Wereld Orde elite.
Ook de christelijk partijen hebben het laten gebeuren, CDA heeft moslimkamerleden, CU praat over “islam als gelijkwaardige religie in ons land”.
De  SGP doet het iets beter, enkele dagen terug een artikel in het RD waarin eindelijk de islam als oorzaak van het terrorisme werd benoemd ipv “de islam is vrede, maar er zijn wat excentrieke figuren, die de islam misbruiken”.
En de SGP heeft ook als enige partij op haar website een artikel, waarin de koranAllah als een totaal andere dan JHWH wordt benoemd, al moet je wel zoeken, waar dat artikel staat.
Maar Kees van der Staaij moest aan die duidelijkheid helaas toch nog even afdoen, door  op te merken, dat  we niet “alle moslims over 1 kam mogen scheren” en dat  “elke jihadist dan wel een moslim is, maar niet elke moslim is jihadist”.
Dat laatste is dus een ernstige misvatting, een moslim is per definitie een jihadist, die voor de koranafgod alle mensen het kalifaat in moet dwingen en anders is er voor een niet-moslim geen plaats, moet dood.
Doet een moslim niet mee, dan is hij een slechte moslim, maar hij werkt nog steeds mee aan de “stilzwijgende meerderheid, die de islam steunt en de basis vormt voor de ware IS-moslim.
Het zijn de niet-gelovigen als Wilders met de PVV,  Ayaan Hirsi Ali, Afshin Ellian en vele anderen, die  hun nek uitsteken (levensgevaarlijk, zie IS) en die de grote meerderheid van joden en christenen beschaamd maken; dat moet over zijn, we dienen die goede voorbeelden te volgen en vooral ook aan te vullen met evangelieverkondiging, als groot extra noodzakelijk pluspunt.
Als Tora-Yeshua gemeente doen we dat al jaren in alle duidelijkheid en wij willen niet langer daarin de enige gemeente zijn, die duidelijk op de eigen website de islam ontmaskert en moslims het evangelie aanreikt.
En dan geen verwaterd flauwekul verhaal van “dezelfde God en neem Jezus er maar bij, dat is ook wel prettig”, maar een helder Bijbels geluid.
Dankzij IS kunnen we er niet meer om heen, steeds meer mensen snappen, dat de islam als systeem de foute bron is, waaruit moslims allemaal putten en een beetje fout of heel erg fout bezig zijn, al naar gelang ze liberaal of orthodox moslim zijn.
En dat kunnen we al 1400 jaar weten!
1. vraag onze folder aan of neem die hier ter plekke mee.
2. idem voor onze DVD en ga  lezen op tora-yeshua.nl om de waarheid over de islam te ontdekken.
3. geef u op voor een evangelisatietraining onder moslims , mail bj.kok@planet.nl en volg meer info hierover op tora-yeshua.nl
    En ga niet naar de misleidende onzintraining van Ev. en Moslims, omdat men het over “dezelfde God” heeft in Bijbel en koran.
4. belijd uw tekort aan onze  hemelse Vader, maak biddend een nieuwe start, ga in gesprek met moslims uit liefde voor hen als
medemens en  ontmasker vanuit kennis van zaken over uw eigen Bijbelse geloof en over de islam hun duisternis.
5. eis van uw  kerk, gemeente, synagoge, dat men het zwijgen verbreekt, dat men intern dit gesprek over de islam en
evangelieverkondiging aan gaat, vraag mij desgewenst te komen spreken in een kerkdienst, gemeenteavond, Bijbelstudie.
Graag hoor ik van u, kom met u vragen en ga aan de slag met genoemde punten.
Shalom ,
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Commentaar:

Dit artikel heb ik vooraf geschreven, maar nu ik na deze middag terugblik, kan ik alleen maar vaststellen, dat het erger was dan verwacht.
Toen ik die 5 minuten moest vullen, heb ik het papier niet gebruikt, maar uit mijn hart gesproken en daarom hoort u op de video wel deels dezelfde inhoud, maar hierboven staat het uitgebreider.
Zie dus ook http://tora-yeshua.nl/2014/11/video-toespraak-ben-kok-op-eo-radiosymposium-20-nov-2014/

Andries Knevel wilde graag gezellig eindigen en dankte onze hemelse Vader voor deze middag en ook Allah in naam van de aanwezige moslims.
Je zou nog kunnen denken, dat hij dan  het woord “allah” gebruikte zoals  dat in de Arabische Bijbelvertalingen bedoeld is, als voor “God” in algemene zin en dan is dat in de Bijbel dus JHWH.
Maar als dat zo was, dan had  Andries  niet apart  in zijn gebed “de Here God” hoeven noemen en “Allah”, dan had hij het gewoon konsekwent over “Allah” kunnen hebben.
Juist door “Allah” en “Here God” door elkaar  te noemen of naast elkaar in hetzelfde gebed, maak je er  “dezelfde God” van.
En dat deed Andries ook feitelijk, want hij kan bedoeld hebben, dat hij eerst JHWH dankte namens de Bijbelse gelovigen en dan de koranAllah namens de moslims.
Dat is al te gek voor woorden, maar dan voegt hij beide partijen samen in de verwoording: “wij (alle aanwezigen) worstelen met het geloof…etc.” en dan is er geen onderscheid meer, wie het wil verstaan als “geloof in dezelfde God in Bijbel en koran” kan dat er  helemaal uithalen; wie  JHWH en koranAllah als totaal verschillend onderkent, hoort dat niet meer terug van Andries.
Verder commentaar later.

Navigeer naar andere artikelen

17 Responses to 5 minuten toespraak van Ben Kok op EO radio-symposium “christenen en moslims”

 1. Ben, heel goed vond ik jouw betoog aan het begin. Dat moslims het niet willen horen, is begrijpelijk. Onder christenen zijn veel knuffelaars die gewoon geen feiten willen horen en zich achter woorden als naastenliefde verschuilen. En tja, het woord extreem ligt dan voor in hun mond.

  Ik verbaas mij nog steeds over de vijandschap en boosheid die bij sommigen losbreekt als je iets scherps tegen de islam inbrengt en tegelijk aangeeft moslims te waarderen. Wat gezegd wordt over islam wordt direct veranderd alsof het gezegd is over de mensen en niet over de leer.

  De leugenachtige ontkenning dat bekeerde moslims volgens islam gedood moeten worden, werd in een pauzegesprek door Chris Develing en zijn vriend goed aan het licht gebracht.
  Helaas wordt het voor de radio al snel één grote chaos als je er geen gezichten bij ziet. Je weet dan al snel niet meer wie dit of dat gezegd heeft.

  De harde lach van Knevel als er iets lelijks tegen Kok of PVV gezegd wordt, viel me op. Dat hij Allah noemde in zijn gebed, sloeg op de moslims die aanwezig waren en die Allah danken. Hij sprak God niet aan als Allah.

  • Hi Harry, dank voor je reactie, je hebt opmerkzaam geluisterd !
   Hoe Knevel het bedoelde in zijn gebed, zou je op jouw manier kunnen uitleggen, maar zelfs dan is het bizar, hoe kan hij als christen zich eerst tot “de Here God” richten en dan in hetzelfde gebed namens moslims Allah gaan bedanken?
   Dat moet dan ook in die optiek om ” dezelfde God” gaan, want als de koranAllah een andere god is (wat het geval is), dan zou het helemaal te gek voor woorden zijn, als Knevel als christen een afgod gaat bedanken namens de moslims.
   Ik ga morgen mijn nabetrachting nog wat aanvullen, voor nu is het wel even genoeg.
   Maar het was de moeite waard, kom er op terug.
   Shalom
   Ben

 2. Op 20 november 2014 @ 22:06 schreef AndreVanM

  Beantwoorden

  Goed gesproken, Ben. Dank.

  • Hi Andre, leuk dat je even reageert, Henk Bouman was er ook, noemde net als Knevel God (in de Bijbelse zin) en Allah in zijn slotwoordje door elkaar alsof het om “dezelfde ” gaat.
   Shalom
   Ben

 3. Op 20 november 2014 @ 22:56 schreef AndreVanM

  Beantwoorden

  hi Ben,

  Ik heb via de live-stream meegeluisterd. En inderdaad gehoord dat hij dat zei zonder enige tekstuele contekst met wie hij bedoelde met Allah/ God. Ik vrees dat de doorsnee luisteraar Allah in NL met de koranAllah associeert en god met de God van de Bijbel, met andere woorden, in plaats van mensen geestelijk te leiden, verwart hij ze. Je zult begrijpen dat ik dit zeer onverstandig vind en zelfs kwalijk.

  Shalom, Andre

 4. Dat is de oorzaak waar om ik op PVV mijn stem geeft, en niet op een Christelijke partij.
  ze hebben allemaal de 10 Geboden verkracht.

 5. Dank je Ben voor de publicatie. Ik kan er alleen maar ja en amen op zeggen. Tot mijn verbijstering zie ik ook dat het ‘christendom’ zich laat ontmaskeren als een valse godsdienst, die de waarheid van JHWH verandert in een evangelie dat mensen naar de mond praat: de macht van de mens. En ik huiver bij deze constatering. Het zijn zulke grote woorden, en toch, ja ik zie het. En met ontroering zie ik dat dat de God van Abraham, Izaak en Jacob, Zijn kudde aan het verzamelen is, bestaande uit Zijn Joodse kinderen en de gelovigen uit de heidenen; die Yeshua volgend hun kruis op zich nemen. Dwars door alle kerken heen.
  Onlangs een 19-jarig moslim meisje gesproken. Ze dacht dat ze in Nederland veilig zou zijn voor de jihad. Ik confronteerde haar met ‘door de koran te geloven, ben jij erop uit om mij te doden’. Ze schrok ervan, natuurlijk. En het was zo’n schatje. We hadden een goed gesprek.
  Ik hoop en bid dat bij meer christenen de ogen open gaan voor het gevaar van de geestelijke macht achter de islam. En dat ze Yeshua gaan volgen.

 6. Op 22 november 2014 @ 11:31 schreef Frans Bernet

  Beantwoorden

  Gelukkig dat er toch altijd wel mensen blijven bestaan die alle dwalingen aan de kaak stellen en ontmaskeren. Als ik in Nederland ben wil ik graag eens met u spreken!

 7. Op 22 november 2014 @ 19:00 schreef Jan van Eechoud

  Beantwoorden

  Weer genoten van je openheid en onbevreesdheid, Ben.
  Ben een “snellezer”” , Ben, en mag ik je vragen of je, of jouw “editor”, wat vaker een nieuwe alinea wil beginnen?
  Dan kan ik het in blokken lezen en dat gaat 3x zo snel…. :)
  Mvg, Jan v. E.

 8. Op 25 november 2014 @ 18:46 schreef jacob heerema

  Beantwoorden

  Te triest voor woorden deze input. Zo was Yeshua niet. Er moet nog veel in je leven veranderen! Je lijkt in de verste verte niet op Yeshua. Ik wil Hem graag volgen, maar jou niet. Zoals die Henk, daaar ben ik van onder de indruk. Die ademt iets uit van de Ruach van Yeshua. Ga dat ook doen beste man. Dan kom je er wel! Dat stroomt de liefde van JHWH vanzelf uit je! Daar gaat het om!

  • Hi Jacob,
   Ook lid van de PKN? of GKV, daar hoort Henk Bouma ook bij, heeft het over “dezelfde God ” in Bijbel en koran, net als Marten de Vries (GKV) en Segers (CU) .
   Nee, daar hooor ik niet bij, liever niet politiek correct , liever geen “eigen gemaakt evangelie, zelf bedachte Godheid en een andere geest”, waarvoor in 2 Cor 11 wordt gewaarschuwd.
   Maar goed, ieder zijn keuze en soort van geloofsleven, dus mijn vraag is dan aan jou: hoe ga jij om met de islam, wat doet jouw kerk er aan, wordt door jou en/of je kerk de islam ontmaskerd met tegelijk duidelijke evangelieverkondiging aan moslims?
   Ik hoor graag van je,
   shalom
   Ben

 9. Je kunt nog veel verdergaan aangaande de Islam. in de eerste plaats is allah een titel net als God, maar onze God heeft een naam JHWH en Hij heeft een Zoon onze Heer en Heiland Christus Jezus. Volgens 1Johannes 2:22 is de Islam de antichrist het loochent namelijk dat God JHWH de Vader van onze Heer en Heiland is. Allah heeft geen zoon dus het is een andere god. En de Bijbel Gods woord staat : alle goden van de wereld zijn afgoden.

  • Hi Harm,
   Van harte eens, er staan heel wat artikelen op onze site in die sfeer en met die info.
   Overigens dient het begrip “Zoon” in de Bijbelse context te worden verstaan, dus zeker niet als een 2e Godheid (en de Geest als een 3e), maar zoals in Hebr. 1:3 staat: “een afdruk van het wezen van JHWH”, Zijn Spegelbeeld dus, oftewel “de afstraling van de heerlijkheid van JHWH”.
   Of zoals in Col.1:15 ” het beeld van de onzichtbare God”
   Shalom,
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*