Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Video “De Apostel”, bekering kandidaat-imam tot RK-christen

Ik heb de film “De Apostel” gewoon besteld, zoals bij het artikel van CIP staat aangegeven als optie, zie
http://www.cip.nl/levensverhaal/februari-2016/54749-hoe-een-imam-in-spe-zich-bekeert-tot-het-christendom

Heb hem net bekeken, de film geeft in 2 uur prima weer, hoe het in Frankrijk in de RK sfeer vs. moslims toegaat.

Akim, de hoofdrolspeler, die imam zou moeten worden, komt tot beter inzicht en aanvaard de RK-Jezus als de Verlosser, maar krijgt grote problemen met de islamfamilie, m.n. met zijn broer Youssef.
Uiteindelijk verzoenen Akim en Youssef, die in de plaats van Akim imam is gaan worden, zich met elkaar en bidden samen, net als vroeger.

Maar nu bidt Akim het “Onze Vader” en Youssef het islam gebed, tegelijkertijd.

Door de regels heen is het verschil wel duidelijk, Jezus zien als de Zoon van God, zoals in de Bijbel, is onoverkomelijk, maar de liberale moslim en de volgeling van de “ruimdenkende” RK-pastoor kunnen dan toch samen bidden.

Vive La France, vive l’EU et le NWO, vive l’Eglise Roman Catholique.

Het lijkt een mooi bekeringsverhaal in Bijbelse zin, maar het is een bekeringsverhaal wat vooral de band met de RK kerk bevestigd en het uiteindelijk mogelijke samengaan van RK-geloof en islam.

Dat is jammer, iets Bijbelser uitgewerkt was beter geweest; nu is het duivels misleidend. Nu moet Akim nog de leugens en misleiding en ongeloofwaardigheid van de RK-kerk ontdekken en daar door heen verder JHWH vinden, zoals Hij Zich in Bijbel en Yeshua openbaart.
Gelukkig is er de belofte van JHWH in 2 Kron. 16:9 , dat “Zijn ogen over de ganse aarde gaan om  krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat”
En gezien het oprechte verlangen van Akim gaat dat wel goed komen, maar dat vertelt men er allemaal niet bij op de video, men schildert een heel ander plaatje als einddoel, zoals gezegd.

Bovendien blijft de “3-Godenleer” staan voor wat dat is, een probleem voor iedereen, die een beetje nadenkt en een onoverkomelijke hindernis voor Joden en moslims, die terecht zeggen dat God 1, uniek, enig is.

Zie hiervoor:  http://tora-yeshua.nl/2011/11/jhwh-de-god-van-abraham-isaak-en-jacob-alev-en-tav-net-als-yeshua-echad-met-hem/

Daarbij dienen moslims ook nog een afgod in de koranAllah en Joden zeggen terecht “JHWH Elohim echad”, maar wijzen de menselijke verschijning in Yeshua af.

Zie het enorme verschil tussen de koranafgod en JHWH:
http://tora-yeshua.nl/2009/05/god-of-allah/

http://tora-yeshua.nl/2013/04/de-god-van-abraham-isaak-en-jakob-of-allah-een-verschil-tussen-dag-en-nacht/

Conclusie:
Lijkt mooi, maar helaas een duivelse truc van de RK-kerk en de NWO om ons een toekomst te schilderen, die er niet is. Weliswaar wordt tot slot nog een tekstje mee gegeven, dat ex-moslims en christenen het erg moeilijk kunnen hebben, maar het ideaal is “samen bidden met verschillende woorden tot “dezelfde God”, waarbij de moslim Jezus  nog niet kent.
Besef ook dat de RK-kerk officieel leert, dat het om “dezelfde God” gaat in Bijbel en koran; pure Godslastering!
Precies de onBijbelse  gekte van de St. Evangelie en Moslims (Rentier/Takken), de RK kerk zoals gezegd,  de PKN en alle zwijgende kerken en synagoges op dit punt.
Shalom,  zie uit naar reacties onder dit artikel,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

PS: het is een video van http://neema.nl/over-ons/  , zie de aankondiging op
https://www.neema.nl/product/apostel-de/
hun assortiment zegt precies waar ze voor staan en een dergelijke film is vanuit Bijbels oogpunt erg onverstandig om uit te brengen.
Het lijkt goed, is mogelijk ook door distributeurs e.d. goed bedoeld, maar de boodschap is net als bij alle duivelse zaken: stukjes waarheid, die de leugen goed verpakken.

Navigeer naar andere artikelen

3 Responses to Video “De Apostel”, bekering kandidaat-imam tot RK-christen

 1. In de Roomse kerk staat bekering naar mijn weten niet op de eerste lijst,je bekeer je tot een kerk en zijn tradities maar niet tot jezus de herder van de schapen(Joh 1O-1)! Wie moesten de schapen volgen?Een kerk,of een paus of Jezus? En je hebt die film goed bekeken Ben, want in de katholieke kerk staat het leergezag centraal niet de bijbel ! Wie zorgt voor voedsel voor de schapen? Een kerk? Een paus? Of Jezus? Johannes is duidelijk het is Jezus die moeten we volgen! En waar is het voedsel te vinden buiten bij Jezus! Dus niet in een kerk! Dus Jezus is ons voedsel ! Niet een paus ! Niet een kerk! De kerk heeft de plaats van Israel ingenomen als dief en rover ze voelen zich superieur aan het jodendom maar in de bijbel staan schapen steeds voor het joodse volk. Dus een wat je noemt bijbelse bekering moet je bij de katholieken niet verwachten! Shalom!

  • Hi Willy,
   Yeshua is de Goede Herder, die de schapen het voedsel van verzoening met JHWH aanreikt en de Tora als leefstijl.
   Dankzij het feit , dat JHWH ons in Yeshua is verschenen, is dit mogelijk, de RK-misleiding ten spijt.
   Alle dank en eer aan JHWH derhalve.
   Shalom
   Ben

 2. van moslim bekeert tot de afgoderij van de hoer
  hoe kan ik dat verstaan
  het zou zijn als iemand ten tijde van elia
  zich zou bekeren van afgod baal tot afgod asjerta
  de islam wacht gewoon tot ze een meerderheid hebben in Europa en dan nemen ze het over met geweld
  greetz ludwig

Laat een reactie achter op ludwig Reactie annuleren

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*