Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Pesachviering Tora-Yeshuagemeente Amersfoort za.mid. 23 april 14-17 uur

Pesachviering  komt steeds dichter bij de Bijbelse bedoeling en dat is ook precies wat we graag willen.
Zoals geboden in Ex.12 : “gedenk de verlossing uit Egypte (slavernij, afgoden),  slacht een lam en eet dat met bittere kruiden en ongezuurd brood (matzes).
Een symbolische maaltijd dus, geen uitgebreid dinée .
Het lam, dat stierf, is het symbolische offer voor je zonden, het overtreden van Mijn Tora en op basis van het geloof in dat offer en die vergeving  ga Ik, JHWH, je sparend voorbij (Ex.12:13) omdat je vergeving hebt gezocht en ontvangen.
Geen doodstraf, zoals bij degenen, die geen bloed aan de deurpost hadden, maar verlossing, vrijspraak.
En gepaard gaande met vele wonderen (10   plagen bij de uittocht, allerlei wonderen in de woestijn op weg naar het beloofde land) ga Ik met je op weg.
Ik ga voor je uit, zichtbaar in de Sjechina (wolkkolom voor en achter het volk Israel, ook bij het verzoendeksel van de ark des verbonds) en in de gestalte van “Mijn Engel” (Ex. 24:20-22).
Mijn Naam (JHWH) is in Hem (Jehoshua, afgekort Jeshua), zie 1 Cor.10:4  “die Rots ,die voor Israel uitging, was Yeshua ha Mashiach”.

Dus zo vieren we Pesach, inclusief de opdracht van Yeshua: “doet dit tot Mijn gedachtenis”, zie Joh.6:48-59 en Luc.22:19,20 .
Dit jaar alleen voor degenen, die regelmatig in onze samenkomsten zijn door het jaar  heen en uiteraard alleen voor hen, die in geestelijk opzicht besneden zijn.
Immers, onze besnijdenis is in Yeshua ha Mashiach, Col. 1:11, 12  , door Hem en in Hem zijn we toegevoegd aan de gemeenschap van Bijbelse gelovigen, de Bruid van JHWH, Die ons in Yeshua is verschenen.
In 1 Cor. 7:17-19 staat dan ook duidelijk dat fysieke besnijdenis voor de niet-Joden niet meer nodig is om bij het “Israel Gods ” te horen, onze besnijdenis is van geestelijke aard en bestaat uit onze bekering, een zaak van ons  hart.
En dat geldt ook voor elke Israeliet, fysieke besnijdenis is dan wel een gebod voor een 8 dagen oude baby, maar niet waar het dan omgaat in de zin van behoud en verlossing,  zie Rom. 2:28,29  “de ware besnijdenis is die van het hart”.

Vorige jaren was ieder oprecht bekeerd mens welkom en dan zagen we ca. 60 mensen komen, die vervolgens de rest van het jaar niet meer aanwezig waren.
Dat doen we dus niet meer, de bedoeling van Pesach is een geestelijke viering met br. en zr. , die je ook de rest van het jaar als “familie” mee maakt in de samenkomsten en verder contact .
Dan bent u van harte bij welkom, volgend jaar met Pesach ; al onze samenkomsten zijn verder open voor iedereen.
Dus als u geen uitnodiging ontving om met ons als Tora-Yeshua gemeente Pesach te vieren, bel dan even en kom de eerstvolgende samenkomst, zie http://tora-yeshua.nl/samenkomsten/  , 14 mei dus weer.

Voor degenen, die thuis Pesach vieren: gebruik desgewenst  bovenstaande overdenking,  eet lamsvlees, bittere kruiden (witlofsalade en/of mierikswortel ) en matzes.
Niet meer en niet minder en drink er een glas wijn bij, zoals Yeshua deed en wat Paulus ook aanhaalt ter bevestiging in 1 Cor.11:24-27.
Zo vier je Pesach, als gezin of met een paar Geestverwanten of als gemeente. Eens per jaar als 1 van de Feesten van JHWH, zie Lev. 23 voor het hele overzicht van de Moadiem.
Helaas is  het in de kerken verworden tot iets wat los is gemaakt van de Joodse context, eens per week of kwartaal met een stukje ouwel, brood en een slokje wijn en dan heet het avondmaal, gelukkig nog wel een uiting van het geloof in Yeshua als enige weg tot de Vader.
Of in het Jodendom, een uitvoerige maaltijd met allerlei toevoegingen uit de rabbijnse traditie,  zonder Yeshua, erger  nog, met afwijzing van Yeshua als de Mashiach, die gekomen is en komen zal; zie http://www.nik.nl/2016/04/pesach-brochure-5776/
Dan zijn er de vieringen in de zgn. “messiaanse gemeentes”, die tussen christelijk en joods-orthodox in zitten en waarbij vaak te weinig alleen naar de Bijbelse lijn wordt gekeken,  het wordt dan weer te uitvoerig Joods met allerlei extra’s en/of men viert door het jaar heen ook nog avondmaal op kerkelijke wijze.

En dan zijn er nog allerlei “vieringen” , die meer een soort Israelpromotie zijn, dan een geestelijk samenzijn als br. en zr., wat uiteraard ook niet de bedoeling is.

Dus: terug naar de basis, zonder iets toe te voegen of weg te laten, in de Bijbel staat duidelijk genoeg, hoe de Pesachviering gedaan dient te worden.
Overigens is dan het vervolg het Feest van de ongezuurde broden, dus een week lang geen brood met gist eten, als teken van de zonde, die weg gedaan is.
De 1e en 8e  dag zijn dan extra bijzonder en worden als een shabbath gevierd,  in dit jaar vallen die 2 dagen samen met de gewone weekshabbatten, dus 23 en 30 april.

chaq Pesach sameach,
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

2 Responses to Pesachviering Tora-Yeshuagemeente Amersfoort za.mid. 23 april 14-17 uur

 1. Hallo Ben,
  Bedankt voor de organisatie van de pesachviering. Ik heb weer heel wat geleerd en het was ook nog eens gezellig met mensen die in dezelfde richting denken. Prima middag!

  Shalom,

  Paul

  • Hi Paul,
   Leuk dat je nog even reageert, wij vonden het ook heel benoedigend, wat je zegt, als Geest verwanten samen in een Pesachviering dicht bij de Bijbelse opdracht.
   Shalom, ook voor Sjoukje,
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*