Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

De onheilige Drie-eenheid: puur heidendom !!!

Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Drie-eenheid  met info, waar je echt van schrikt,  wat heeft de RK-kerk ons allemaal misleidt met de onzin van een aparte Vader, Zoon en Geest als 3 onderscheiden Goden.
In de Tenach (OT) was er echt alleen sprake van JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob, niemand haalde het in zijn hoofd om van Hem  2 Goden te maken, omdat er  ook sprake is van de Ruach ha Kodesh, de Heilige Geest.
Gen. 1:2  spreekt al van  “de Geest van God zweefde over de wateren” en in 1:1  staat “God schiep”, maar iedereen begreep, dat daarmee Dezelfde Ene ware God, JHWH , werd bedoeld.
Ook Ps. 51 kennen we allemaal, waar David bidt in vs. 13 :” en neem Uw  Heilige Geest niet van mij”.
Daarbij ooit gedacht dat er dan dus wel 2 Goden moesten zijn? Natuurlijk niet.

JHWH is Geest en als er sprake is van de Heilige Geest is dat een andere manier van spreken over JHWH, een andere benaming, meer niet.
Als dan ca. 2000 jaar geleden Yeshua in deze wereld verschijnt, is Hij dan ook geen 2e God, maar de menselijke zichtbaarheid van JHWH.
De verwoording “Yeshua als enig geboren Zoon van God” moet begrepen worden in het licht van de volgende teksten, in figuurlijke zin dus, niet letterlijk !
In Dan.  7:13 gaat het niet om “een Oude van dagen,  waarbij een vrouw dan ontbreekt en waar dan een “Zoon des mensen” als “Zoon van God” moet worden begrepen, dat snapt toch iedereen!
In Hebr. 1:3 wordt dat prachtig verwoord, in Yeshua zien we het Spiegelbeeld van JHWH in mensengestalte, de afspiegeling/afstraling van de heerlijkheid van JHWH, de afdruk van Zijn Wezen.
Col.1:15 spreekt van Yeshua als “het beeld (kopie, foto) van de onzichtbare JHWH”.
Als de Bijbel spreekt over “het begin en het einde”, de “alpha en de omega”, de “aleph en de taf” , dan duidt dat op de eeuwige God, JHWH dus,  zie Jes.  44:6 en 48:12 , maar ook op Yeshua , zie Opb.22:13, Opb. 1:8,17  en 2:8
Niemand spreekt bij de komst van JHWH in de gestalte van Yeshua over “een 2e God”, laat staan een  3e.

In 1 Joh. 5 :7 is er een duivelse poging gedaan om  de schijn te wekken  van “3 Goden” in de woorden: Vader, het Woord en de Heilige Geest, maar dat is een vervalsing in de tekst.
Zie ook het  wikipedia-artikel hier over, het staat niet in de originele Griekse tekst, maar is in de Latijnse vertaling van het NT, de Vulgata, gemaakt rond het jaar 400 in opdracht van de paus, er in gesmokkeld door de RK-criminelen.

Hoe komt dan toch die gedachte van de “3-Goden leer” in ons christelijke geloof terecht, waar halen die RK misleiders dat vandaan?
Dan schrik je pas echt.
Ik ontdekte al eerder dat het uit het Hindoeisme komt en uit de Egyptische duisternis, zie
http://tora-yeshua.nl/2013/02/hindoeismebizarre-afgoderij-30-miljoen-hindoes-ontvangen-zondenvergeving-in-de-ganges/
Daaruit het volgende citaat:

Zie over de Hindoeistische  “Drie-eenheid”  Brahman, Vishnu en Shiva http://www.sewadhaam.eu/?page_id=30 en zoals u wellicht weet, bestond die heidense constructie ook in het oude Egypte:Isis , Horus , Seth  (IHS)
Dat kom je nog terug in de RK kerk en ook Protestantse kerken als het zgn. “Christusmonogram” IHS ” dwz. “Jesus Hominem Salvator”  oftewel  “Jezus , Redder van mensen”.  ( http://www.newadvent.org/cathen/07649a.htm )

In het wikipedia artikel, wat ik aan het begin noem, zien we nog meer heidense voorbeelden van een “3-eenheids godheid” :
De opvatting van één godheid met drie verschijningsvormen, is veel ouder dan het christendom. Het huidige hindoeïsme en sommige andere voorchristelijke religies kennen een goddelijke Drie-eenheid in de vorm van bijvoorbeeld Trimurti (hindoeïsme) en Devi Mahatmya shaktisme. In verscheidene voorchristelijke culturen komen ook drievoudige godinnen, onder meer schikgodinnen, voor: de Nornen (Noordse religies), de Moiren, de Horen en de Erinyen (Griekse mythologie), en de Faten (Italische en Romeinse mythologie).

Uiteraard doet de islam ook mee, zie dit citaat uit: https://nl.wikipedia.org/wiki/Schikgodinnen

De Arabieren kennen de lotsgodin Manat. Ze was in het pre-islamistische Arabië een van de drie hoofdgodinnen die in Mekka vereerd werden. Ze was een van de oudste “drie dochters van God” en stond ook bekend onder de naam Manawat bij de Nabateers uit de stad Petra en was getrouwd met de god Hubal. In de Koran is ze te vinden in Soera 53:20. Ze was een godin waaraan geofferd werd en die vereerd werd als bepaler van het lot door de inwoners van Medina en Mekka en omstreken. Naar haar tempel in Mekka ondernamen mannen met geschoren hoofd bedevaarten.

Mohammed liet zich misleiden met de “3 dochters van Allah” :  al-Laat, al-Oezza en Manaat, daar zien we 1 van de 3 hoofdgodinnen , Manaat, weer terug, zie http://elsevierjuist.nl/in-de-geest-van-de-moslim/3/ , een artikel van Afshin Ellian.

Genoeg bewijs uit het heidendom van de misleidende “3 Goden leer” van  uit de tijd voor de komst van JHWH in de gestalte van Yeshua?
Lijkt me wel.
Ipv. ons te houden aan het betrouwbare woord van JHWH, de Tenach en de woorden van Yeshua en de apostelen in het NT , hebben we ons laten misleiden door de RK-kerk  , officieel in de 4e eeuw, maar dat begon al eerder.
Belijd het als schuld, als misleiding, ons aangepraat door de RK-kerk en niet nadenkende voorgangers.

Blijf bij de geloofsbelijdenis, zoals door Mozes verwoord in Dt. 6:4
“sjema Israel, JHWH elohim echad”,  hoor Israel, JHWH uw God is eenheid, uniek, enig.”

Of lees Jes.43:11
“opdat gij het weet en in Mij gelooft en inziet, dat Ik dezelfde ben, voor Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn. Ik, Ik ben de Here en buiten Mij is er geen Verlosser.”

Dus toen Yeshua kwam, was Hij niet een aparte Verlosser, nee, Hij is De Verlosser, die er al was en komen zou.
Jehoshua (Yeshua) betekent dan ook:”JHWH verlost” !!
Er komt niet een 2e God als de Zoon van de Vader in letterlijke zin, we dienen Yeshua te begrijpen als JHWH, die in menselijke verschijning tot ons komt, om onze doodstraf te dragen en ons de Tora voor te leven als het levende Woord.

Shalom
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

22 Responses to De onheilige Drie-eenheid: puur heidendom !!!

 1. Op 10 april 2016 @ 17:05 schreef gooitzen woudstra

  Beantwoorden

  er staat een mooie uitleg hierover op http://www.watiswaarheid.info (wel een beetje aan de lange kant maar toch)

  • Hi Gooitzen,
   Dank voor de link, de juiste is http://www.wat-is-waarheid.info/Jahweh.htm inderdaad grote overeenkomst met mijn artikel.
   Dat idee om te spreken over de “Grote en Kleine JHWH” is me bekend, Gen. 19:24 geeft er een idee van.
   De schrijver op jouw link komt niet op het idee, wat ik beschrijf, nl. dat JHWH in Yeshua Zichzelf zichtbaar maakt, maar zit er zeer dicht bij, ik zou liever zeggen, dat “de Kleine JHWH” een beperkte weergave is van “JHWH in Zijn geheel”.
   Immers, als Yeshua op aarde is als de menselijke zichtbaarheid van JHWH, is Hij tegelijkertijd natuurlijk als Geest alomtegenwoordig.
   Shalom, hoor graag meer van je, kom es langs in onze samenkomsten.
   Ben

   PS: het is op de site die je noemt helaas niet “al goud wat er blinkt”, hij ziet de Tora als afgedaan, terwijl hij toch elders Prediker aanhaalt, met ” wat JHWH doet is voor eeuwig”.
   Zie zijn tekst, waar ik het volstrekt mee oneens ben. Dit citaat slaat op wetticisme, wat fout is en op gehakketak over de wijze van het vieren van de Moadiem, beslist niet op het afschaffen er van, want de hele Handelingengemeente vierde ze.
   Omdat met Jezus de werkelijke en geestelijke tempeldienst was gekomen, zo lezen we in Colossenzen 2:16-17: “Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is”.

 2. Dag Ben, We zijn het eens! ;-) Dat is toch een mooi begin. Desalniettemin toch een vraag…

  Jij ziet Yeshua als een andere verschijningsvorm van JHWH. Is dat wel correct? Hoewel ik het volkomen eens ben dat de Geest een andere verschijningsvorm is van JHWH, zie ik in de rol van Yeshua er één die verzoening doet. Verzoening doe je niet aan jezelf (als JHWH en Yeshua één zouden zijn), maar altijd aan een ander.

  Ik vraag me af of – vanuit het Joodse denken gedacht – Yeshua niet een heel hoge ziel was (lees: een grote dosis van JHWH in zich meedroeg) zoals dat bijv. ook voor Daniël en Elia gold. Voor Yeshua gold dat dan in de overtreffende trap. Waarom zou Yeshua JHWH moeten zijn?

  Ben benieuwd naar je reactie!

  • Dag Wout,
   Eens mbt dit artikel, neem ik aan? En dan blijkbaar toch met een forse kanttekening, dus eens?
   Je vraag over Yeshua: blijkbaar hecht je waarde aan orthodox Joodse rabbijnen, die Yeshua als valse Mashiach afwijzen. Dat levert niets op dan verder misleiding, Yeshua als “hogere ziel”, het is te treurig voor woorden.
   Ik heb geen argumenten toe te voegen aan mijn artikel, het lijkt me duidelijk, waarom ik de Bijbelse conclusie vast houdt:
   JHWH eloheinu echad en Hij verschijnt ons in menselijke gestaltes, bij Abraham, Jacob, ouders Simson, bovenal Yeshua.
   Yeshua is de afdruk van het Wezen van JHWH, dus wat kan Hij anders zijn dan JHWH Zelf?
   JHWH draagt in Yeshua voor ons de doodstraf, daarmee stelt Hij onze verzoening met Hem beschikbaar aan elk mens, die zijn schuld belijdt en de genade , de verzoening met Hem , aanvaardt.
   Die verzoening wordt ons niet “gedaan” (opgedrongen), maar aangeboden en kan afgewezen dan wel aanvaardt worden, die keuze ligt bij de mens.
   JHWH stierf voor onze zonden in Yeshua , niet een mens, geen halfgod, geen hoogste ziel of hoogste engel.
   Blijkbaar snap je dat nog niet na PKN en na Bnei Avram en zoek je nog een soort alternatief antwoord bij de Joodse orthodoxie, via Talmoed, evt. kabbala, bij bronnen waar men Yeshua als valse Mashiach afwijst.
   Dat heb ik vaker gezien in zgn. ‘messiaanse” gemeentes”, nog los van het feit, dat ze zwijgen over de islamisering, lafhartig als men overal is.
   “wacht u voor de misleiding”, aldus Yeshua in Matth, 24 , herhaaldelijk.
   Shalom
   Ben

 3. Hallo Ben,
  Ik ben toch even in de war, maar misschien begrijp ik het artikel gewoon niet zo goed. Geloof je dat God mens is geworden, of dat Gods Zoon mens is geworden? Is God in het vlees gekomen of Gods Zoon? Dat is een wezenlijk verschil mijns inziens. Eens? Want je zegt op een gegeven moment dat JHWH in menselijke verschijning tot ons komt.

  • Hi Leen,
   Het is echt even tot herbezinning komen na al die RK-misleiding van de “3-Godenleer”.
   Er bestaat geen “Drie-eenheid”, de Bijbel leert, dat er maar 1 God is, JHWH, Hij is Geest en Hij verschijnt ons in mensengestalte.
   Zie desgewenst ook eerdere artikelen hierover:
   http://tora-yeshua.nl/2011/11/jhwh-de-god-van-abraham-isaak-en-jacob-alev-en-tav-net-als-yeshua-echad-met-hem/
   Het begrip “Zoon” is niet in letterlijke zin het geval, maar figuurlijk, zoals in Hebr. 1:3 staat “de afdruk van het Wezen van JHWH” of ook in Col. 1:15 “het beeld van JHWH”
   Shalom, bid er voor, dat onze hemelse Vader je het meest Bijbelse inzicht geeft.
   Ben

   • Hallo Ben,
    Ok, dat is duidelijk. Maar is dat niet gewoon ook de visie van vrijwel alle protestanten? (dat God mens is geworden)… Waarin verschilt jouw visie dan precies? De drie-eenheid leert toch niet dat er drie verschillende goden zijn? Ik kan me zelf goed vinden in de visie van o.a. Levi Zoutendijk en Josien & Hein Kuipers op dit punt…

    • Dag Leen,
     Als je de link hebt gelezen, die ik noemde, zou je moeten snappen dat Uri ben Mordechai (Uri Marcus), Wim Verdouw, Levi Zoutendijk e.d. allemaal dezelfde Godslasterende fout maken: ze stellen dat Yeshua geen pre-existentie heeft, dus pas is ontstaan 2000 jaar geleden als kind van Mirjam (Maria) en een “overschaduwing van JHWH”, dus een halfgod zonder een bestaan voor die veronderstelde vermenging van God en mens.
     De Bijbel leert dat Yeshua van alle eeuwigheid is, het vleesgeworden Woord, de afdruk van het Wezen van JHWH, het beeld van JHWH, dat is dan ook de betekenis van het woord “eniggeboren Zoon”, een figuurlijke uitdrukking.
     Lees maar in de Nederlandse Geloofsbelijdenis, art 1 en art. 8, dan zie je dus dat er in art 8 over 3 afzonderlijke Personen wordt gesproken.
     Ik vraag me af of je het artikel hebt gelezen, je hebt blijkbaar het enorme verschil niet door tussen 3 visies:
     1. 3 Goden leer van een aparte Vader, aparte Zoon en aparte Geest.
     2. Yeshua als halfgod zonder pre-existentie, zoals Uri Marcus cs. leren.
     3. de Bijbelse leer, zoals ik heb verwoord: JHWH is echad, enig, uniek en Hij verschijnt in meerdere gestaltes, als Stem, Sjechina, maar ook in mensengestalte bij Abraham, Jacob, ouders Simson en bovenal in Yeshua.

     Ik hoor graag of je deze verschillende visies kunt onderscheiden en herkennen en welke jij als meest Bijbels beschouwt.
     Shalom
     Ben

     • Op 25 april 2016 @ 03:17 schreef Leen

      Hallo Ben,
      Ik claim niet de waarheid in pacht te hebben en vind het een moeilijk onderwerp. Vandaar dat ik nooit zal beweren dat andere Christenen dwalen of Godslasterend bezig zijn. Vind ik jammer Ben en dat meen ik echt.. Gedurende ons leven, doen we allemaal nieuwe inzichten op en dat zal bij jou ook niet anders zijn denk ik…

      Is er nog een vierde mogelijkheid?
      Jezus = niet God, maar wel met pre-existentie (maar niet eeuwig)?
      De mogelijkheid dat Jezus volledig God zou zijn, heb ik eigenlijk nooit onderzocht, omdat ik me dan altijd afvroeg of God dan zelf aan het kruis was gestorven of dat God dan tot zichzelf bad…

     • Op 25 april 2016 @ 09:26 schreef Ben

      Hi Leen,
      Mooi, dat je de waarheid niet in pacht heeft, wie wel? Alleen Yeshua is de waarheid en heeft de waarheid.
      En zeker, ieders geloof is in ontwikkeling, van onbekeerd, naar bekeerd, heiliging (= Tora-praktijk), zicht op de wederkomst etc.
      Bovendien is JHWH zo groot, in de relatie metr Hem kun je dagelijks nieuwe aspecten leren.
      Yeshua vermaant mensen die verkeerde opvattingen huldigen, wel degelijk, zie Joh. 8:44 en Matth. 23 bijvoorbeeld.
      Paulus doet dat ook, levert lasteraars “aan de duivel over”, opdat hen het verkeerde zou worden afgeleerd.
      De duisternis ontmaskeren en elkaar “vermanen, stichten en bemoedigen”, wat profeteren is (1 Cor. 14:3) is een gave, die ons door Paulus wordt toegewenst als zinvol voor iedere gelovige.
      Dus als jij dan van mening bent andere gelovigen “niet dwalend of Godslasterend” te moeten noemen, daar waar dat zo is, dan ga je daar mee dwars tegen de Bijbel in en laat je het kwaad voortwoekeren, zoals zo veel ” beminde gelovigen” doen.

      Mbt de Persoonlijkheid van JHWH heb ik genoeg aangereikt, dat je met die “4e mogelijkheid” aan komt, laat zien dat je het of niet hebt gelezen of niet wil snappen.
      Het is de onzin van de Jehova-getuigen, Jezus zou de engel Michael zijn. Jij gaat nog verder, Yeshua niet eeuwig?
      Godslasterende onzin, duidelijk?
      En dat zeg ik niet omdat ik “de waarheid in pacht zou hebben”, want ik zei al dat dat een vileine opmerking is van jouw kant.
      Maar dat zeg ik, omdat JHWH in de Bijbel heel duidelijk maakt , Wie Hij is.
      Shalom,
      Ben

     • Op 25 april 2016 @ 12:00 schreef Leen

      Godslasterlijk? Het was een oprechte VRAAG Ben. Maar laat ook verder maar..

     • Op 26 april 2016 @ 13:04 schreef Ben

      Dag Leen,
      Het is ook een oprecht ANTWOORD Leen. Als jij na die diverse artikel gelezen te hebben nog komt met zo’n vraag, dat moet je vooraf al hebben kunnen snappen, dat je vraag uiterst negatief is en Godslasterend van karakter.
      Je dient zelf te snappen, dat Yeshua tot ons kwam als JHWH in mensengestalte en derhalve als God tot ons komt , Hij is waarlijk God.
      En geen 2e God, maar JHWH.
      Je hebt die 3 opties gelezen, waarom reageer je niet met :” ok, dan is optie 3 de enige Bijbelse.”
      Shalom
      Ben

     • Op 28 april 2016 @ 23:26 schreef Leen

      Hallo Ben, ik ben opgegroeid binnen de Pinkstergemeente. Daar is het geloof in de Drie-eenheid algemeen aanvaard, maar dit is nooit uitgelegd alsof er sprake is van een 3 godenleer met een aparte Vader, een aparte Zoon en een aparte Geest. Ik heb dit altijd begrepen zoals jij dit ook uitlegt. Kun je me uitleggen wat je bedoelt als je zegt dat de Drie-eenheidsleer er drie APARTE personen van maakt? Het is toch een eenheid? Een drie-eenheid wel te verstaan, God, de Zoon en de Heilige Geest?

      Als ik nu op deze site doorvraag, wil dat niet zeggen dat ik je artikelen niet heb gelezen, want dat is wel zo. Ik begrijp het gewoon echt niet. Je zegt zelf ook al: “Hij is niet de Vader. Hij is echad met de Vader. Dit is een mysterie . Ik ben niet zeker of we dit ooit werkelijk zullen begrijpen, tot we weten gelijk ook wij gekend zijn. Hoe dan ook , we kunnen formeel verklaren dat Yeshua Goddelijk is. Het is wat de schrijvers van de B’rit Chadashah dachten.”

      Ik lees hier in je reacties dat Jezus God is (God in mensengestalte), maar dat Hij niet de Vader is en verder noem je Hem ook Goddelijk.

      Zoals ik al aangaf, ben ik er wel over uit dat Jezus voor zijn geboorte al bestond.

     • Op 29 april 2016 @ 11:11 schreef Ben

      Hi Leen,
      Als je bijv. de Nederlandse Geloofsbelijdenis leest, die ik ook aanhaal in mijn artikelen, dan zie je dat er in art. 1 over “1 God ” geproken wordt en dat is juist natuurlijk.
      Dan gaat men in art. 8-11 nader uitwerken Wie God dan is, zie http://members.home.nl/a.janssen/evangelie/ngb.html
      Daaruit blijkt helder, dat de kerk gelooft in 3 aparte Personen, die toch een eenheid zijn.
      En dan krijg je allerlei merkwaardige uitspraken.
      Binnen die uitersten heeft de geloofsleer zich altijd bewogen sinds de komst van Yeshua.
      Voor die tijd was het geen punt, JHWH was 1, echad en men maakte nooit van de Heilige Geest een 2e God, dat was gewoon de Geest van JHWH.
      JHWH is Geest, of je nu van JHWH sprak of van de Ruach ha Kodesh, het ging om Een en Dezelfde God.
      Bij Yeshua ontstond de discussie en op basis van bestaand heidendom , waar ook de zgn Drie Eenheid bestaat, voerde men dit door in het Vader-Zoon-Geest idee als 3 en toch 1.
      Zie http://tora-yeshua.nl/2013/02/hindoeismebizarre-afgoderij-30-miljoen-hindoes-ontvangen-zondenvergeving-in-de-ganges/
      Onze vraag draait dus om de vraag, die Yeshua Zelf stelt: Wie zeggen de mensen dat “Ik ben” ? en wie zeggen jullie, Mijn discipelen, dat “Ik ben” ?
      “Gij zijt de Mashiach, de Zoon van de levende God”, aldus Petrus. Hij snapt dat Yeshua is gekomen namens JHWH, als JHWH in mensengestalte, als “de Zoon des mensen” in Daniel 7 gezien.
      Dus minimaal is Yeshua dan van eeuwigheid, zo beaam je correct en Hij verschijnt als mens (want dat is de betekenis van “Zoon des mensen”).
      Wie is dan die “Zoon van JHWH” ?
      Een schepsel van JHWH? DAn is Yeshua niet gelijk aan JHWH en een 2e God bestaat niet, dus maakt men er een “hoogste engel” van zoals de “Jehovah getuigen”, die zeggen dat Yeshua de aartsengel Michael is.
      Tja, Godslastering. Daarvoor zou Yeshua niet vermoord zijn door het Sanhedrin, ze veroordeelden Hem omdat Hij Zichzelf , zoals zij het begrepen, aan JHWH gelijk maakte, zie maar in Matth. 26:63-66 en dan Joh. 10:33-38
      Er waren vele stromingen met rabbi’s, die werden niet gekruisigd door het Sanhedrin, maar Yeshua ging een stap te ver, door te zeggen dat Hij JHWH gelijk was, “Ik en de Vader zijn een”, “Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien” etc.
      Hij bewees het door de wonderen en m.n. door Zijn opstanding.
      Dus zeg het maar Leen: is Hij een “hoogste schepel van God” en dan dus duidelijk niet God Zelf, of is Hij van “hetzelfde Wezen als de Vader”, kortom, de zichtbaarheid van de Vader ?
      Je zegt dat ik stel dat Yeshua “niet de Vader is”, maar dat zeg ik niet, ik zeg juist dat Yeshua het Spiegelbeeld van de Vader is, een “Zichtbaarheid van de Vader” en daarmee dus de Vader in Wezen, een afdruk van het Wezen van JHWH.
      Kijk es in de spiegel. Dan zeggen omstanders meteen: kijk, daar zie ik Leen , in de spiegel. En voor die spiegel zit het origineel, waar het dan om gaat.
      Dat als “mysterie” afdoen is wel wat makkelijk, als je het eenmaal begrijpt, is het zo helder als wat.
      JHWH is echad, enig, uniek en Hij is Geest en verschijnt ons in mensengestalte, al bij Abraham, Jacob, ouders Simson en bovenal in Yeshua.
      Dat is een groot wonder, maar wel duidelijk.
      Shabbath shalom,
      Ben
      PS vraag gerust door, het vraagt een loslaten van de hersenspoeling van de kerkelijke leer, lees gewoon de Bijbel en vraag onze hemelse Vader om Zijn antwoord vanuit Zijn Woord.

 4. Even een reactie geven op de Drieeenheid. JHWH is 1 God en niet 3 aparte hoofd Goden , zoals bij heidense religies (imitaties van de satan). Het woord Drieeenheid spreekt over een eenheid, zoals het woord aangeeft. De mens die geschapen is naar JHWH beeld en gelijkenis bestaat uit een lichaam , geest en ziel. Dit zijn drie componenten die tesamen een eenheid vormen. Deze eenheid is ook
  zichtbaar in JHWH. JHWH is als de tabernakel, die bestaat uit 3 componenten namelijk het voorhof (lichaam/woord) , het heiligdom ( ziel/de heilige geest) en het heilige der heiligen( de geest/ de vader). De vader communiceert in het heilige
  der heiligen met de Hoge Priester. Dus de Vader is degene die
  spreekt. Uit de mond van de Vader komt er bij het spreken woorden en adem
  vrij. Men kan de spreker niet scheiden van zijn woord ( Yeshua) en adem ( Ruach ha kodesh)
  Hopelijk is dit duidelijk.

  • Hi Bally,
   Ik hoop dat mijn artikel ook duidelijk is, we lijken het aardig eens te zijn.
   Alleen heb ik “Yeshua” in je tekst verandert in “JHWH” in de zin “Deze eenheid is ook zichtbaar in Yeshua”, omdat ik denk dat je dat bedoelt.
   Hoor wel of ik dat goed van je begrijp.
   Shalom
   Ben

 5. Hi Ben,

  Het was niet nodig om Yeshua te veranderen is JHWH, want Yeshua is de belichaming van JHWH.

  Gr
  Bally

  • Hi Bally,
   We zijn het aardig eens, als ik het goed begrijp en dat is fijn, je als Geestverwant te ontmoeten.
   Ik bracht die verandering aan omdat ik dacht dat je dat bedoelde, vond het wat merkwaardig, dat je “Yeshua als tabernakel” begreep , bestaande uit “geest, ziel , lichaam’ oftewel als “drie-eenheid”.
   Ik kan dat wel van JHWH zeggen, niet als “Drie-eenheid” natuurlijk, want dat is misleidend. Maar wel als “JHWH is echad, Hij is Geest en verschijnt ons in Yeshua in mensengestalte”.
   Je kunt niet zeggen ” Yeshua is Geest “. Uiteraard wel vervult met de Geest.
   Shabbath shalom, hoor graag meer van je, bel anders even 06-396969349
   Ben

 6. Hi Ben,
  Bedankt voor je reactie. We bedoelen hetzelfde, maar de nuance is anders.
  Om mijn uitleg te begrijpen is van belang om het structuur en de werking van de tabernakel omschreven in sh’mot/exodus , b’midbar te bestuderen

  Gr
  Bally

  • Hi Bally, ok, stuur maar een studie of overdenking op, voorlopig lijkt het me dat de meest juiste weergave is:
   “JHWH is echad, is Geest en verschijnt ons in de mensengestalte als Yeshua”.
   JHWH is dus met een beetje goede wil te zien als “Geest, Ziel en Lichaam”, als men dat zo wil, maar dat kan niet van Yeshua worden gezegd, alhoewel Yeshua natuurlijk wel JHWH is, maar dan in menselijke verschijning, niet als Geest.
   Na Zijn opstanding verschijnt JHWH onder ons als Heilige Geest, Yeshua kondigt dat ook aan.
   Shabbath shalom
   Ben

 7. Hi Ben,
  Een kort en beknopte uitleg over de tabernakel van mozes is te vinden in een boekje genaamd “huis van Goud” geschreven door de gebroeders Rouw en uitgeven door stichting evangelie lektuur. Om het beter te begrijpen behoeft het nog wat aanvulling, zoals bij plattegrond van het tabernakel van mozes. Deze plattegrond van mozes loopt parallell aan de tabernakel de mens die uit lichaam, geest en ziel bestaat.Tevens moet er worden aangevuld wat de functie is van de drie componenten voorhof, heiligdom en heilige der heiligen en andere informatie.
  Ik zal het plattegrond van de tabernakel verder uitwerken en naar je emailen.

  Shalom,
  Bally

  • Hi Bally,
   Dat boekje heb ik ca. 50 jaar geleden al gelezen, prima, maar elke vergelijking gaat mank en dus ook deze; jij stelt dat Yeshua ook “geest,ziel en lichaam” was en dat is ok, sterker nog, Hij was de menswording van JHWH , Die Geest is.
   En dat is een ander nivo dan voor een mens en ook de tabernakel is slechts een tent met symboliek.
   Het verschil tussen JHWH, die als Geest mens werd in Yeshua , is met niets te vergelijken, het wonder is altijd veel groter.
   Shabbath shalom
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*