Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Rosh Hashanna bestaat niet, het is Yom Teruach: jubeldag, feest !

Waarom feest en gejubel, een speciale shabbath in gehoorzaamheid aan JHWH, zoals Hij ons opdraagt in Zijn Tora, zie Lev. 23:23, 24 , herhaald in Num. 29:1-6 ?
Er staat eigenlijk geen reden bij, dus dan ga je nadenken en zoeken naar die reden.
Het lijkt bedoeld te zijn als een aankondiging van de komende Koning, Hij gaat nu direct de regering ter hand nemen na al ons geklungel, Hij maakt schoon schip en schept Zijn Koninkrijk, nieuwe hemel en aarde, op aarde !
Dan moet er eerst erkenning van schuld en vergeving zijn, dus leven we toe naar Grote Verzoendag, 10 dag later, Yom Kippur.
JHWH voorziet daar Zelf in, Hij veroordeelt alle mensen ter dood, niemand is volmaakt, verre van dat, grondige opruiming,  maar verschijnt dan onder ons als mens in Yeshua ha Mashiach, sterft voor onze zonden !
En wie die genade aanvaardt, komt tot nieuw leven in Hem,  viert Loofhuttenfeest, Sukkoth, na Yom Kippur.
We blazen de sjofar, als teken van de komst van de Koning !

De kerken doen er niets mee, negeren deze Feesten van JHWH en hebben hun eigen “feestjes” vanuit het heidendom over genomen, vanuit de zonaanbidding: zon-dag, zonnewende (kerst) en voorjaarsvruchtbaarheidsfeest.

De synagoges maken er ook iets tragisch van, lees dit artikel maar op het NIK:

http://www.nik.nl/joodse-feest-treurdagen/jom-kippoer/
en
http://www.nik.nl/2008/09/rosj-hasjana-jom-kippoer-sargenes-of-kittel/

“De witte kleur staat symbool voor de onschuld. Afgeleid van de zin in het boek Jesaja (1:18) ‘onze zonden zullen wit worden als sneeuw’. In de tijd van de Tempel droeg de Koheen Gadol (Hoge Priester) op Jom Kippoer witte kledij in plaats van zijn van goud voorziene uniform. Omdat wij op deze ontzagwekkende dagen voor de Hemelse rechter staan, hullen wij ons in de doodskledij.”

De tragiek zit hem dan in het feit, dat men in een wit doodskleed voor de hemelse Rechter staat zonder de vergeving te verkrijgen, die hen in de dood en opstanding van Yeshua is aangeboden.
De overgrote meerderheid van de Joden beschouwt Yeshua als een valse mashiach, verbonden met de antisemitische christenheid.
Die schuld van misvorming van het beeld van de Mashiach ligt zeker ook op de kerken, grote schande, maar er zijn desondanks ca. 400.000  Joden wereldwijd, die Yeshua wel als de Mashiach hebben aanvaard, dus dat kan de rest, ca. 15 miljoen, dan ook.
Het is zaak de Tora te verstaan en de profetie van Jesaja 53 te begrijpen en Yeshua als het Lam Gods te herkennen.
Dan ontaardt men niet in het zwaaien met een kip boven het hoofd, zoals bij sommige Joden gebruikelijk

https://www.nrc.nl/nieuws/2014/10/03/zwaaien-met-kippen-voorbereidingen-op-jom-kippoer-a1464555 

waar mee dan de zonden op de kip worden overgedragen, symbolisch.
Liever dus de zonden “aan een kip overdragen” dan aan Yeshua ha Mashiach, die als menselijke verschijning van JHWH de zonde echt op Zich nam en droeg aan het kruis.

Of Yom Kippur benutten voor het bidden voor het zieleheil van overledenen, wat niets toevoegt en dicht bij verering van doden komt.
En van de Mashiach, zoals in de Tenach voorzegt, blijft alleen maar een “superJood” over, een   Joodse man, die zo rechtvaardig is, dat hij als de beste Jood het volk Israel tot hoofd van de volken zal maken.
Men viert Rosh Hashanna als een soort “nieuwjaarsdag”, wat ook al niet klopt, want dat begint met Pesach, lees Ex. 12:2 en zie ook hoe de dagen eigenmachtig  door rabbijnen t.t.v de Babylonische ballingschap verandert zijn in het Jodendom:
 http://www.shamar.org/articles/the-truth-about-rosh-hashana.php#.VohABZOGukp

En de hele naam”Rosh Hashanna” komt niet in de Bijbel voor,  wel Yom Teruach, de dag van de bazuin, letterlijk “een schreeuw van vreugde over de komst van de Koning”  , maar ook “een noodkreet mbt. de noodzaak van Zijn komst”.
Maranatha, bij sommige christen wel bekend, is soortgelijk: “kom Heer, kom !”

De Koning komt, d.w.z. JHWH verscheen in Yeshua ha Mashiach (Jezus Christus) om onze zonden te dragen en de Tora volmaakt voor te leven, zodat wij Hem daarin kunnen volgen.
Dat was ca 2000 jaar geleden, maar Hij beloofde op Zijn tijd opnieuw te komen, als Koning om de regering van deze wereld heel direct op Zich te nemen.
Klaar met ons menselijk gedonderjaag, Goddeloosheid en afgoderij, wie zonder Hem wil leven, blijft verloren en gaat verloren voor eeuwig.
Maar wie oprecht de waarheid en de liefde zocht, kon die altijd vinden in Hem en gaat door de dood heen Hem tegemoet, voor eeuwig met Hem in Zijn Koninkrijk.

Zo’n mens was ook verloren, maar is gered, zoals het lied “Amazing Grace” uitstekend verwoordt.
Daarom is het Feest vandaag en de komende dagen via Yom Kippur en Sukkoth, althans voor mij en mijn vraag is: ook voor u?

Stel aub uw vragen, reageer,
shabbath shalom , een gezegende “Yom Teruach”

Ben Kok (joods-chr. pastor.

Navigeer naar andere artikelen

2 Responses to Rosh Hashanna bestaat niet, het is Yom Teruach: jubeldag, feest !

 1. Op 29 september 2017 @ 17:13 schreef Jitschak Fresco

  Beantwoorden

  Welk een arrogantie om ons joden even te kennen geven dat wij het duizenden fout hebben/doen. rosj hasjanah staat ook bekend als Yom Hazikaron alsook Yom Hadin.Dus wat is het nu precies.Kies maar uit.In mijn ogen getuigt het van intelectuele(spirituele) armoede om joodse riten en symbolen uit hun joodse omgeving te rukken voor eigen gewin(geloofwaardigheid),om vervolgens joden ermee om de oren te slaan.In uw artikels beroept U zich erop op zoek te zijn naar de wortels van het christen zijn,teneinde dichter bij G’d te zijn.Welnu, twee zaken dringen zich bij mij op.Ten eerste een enorm gebrek aan Respect voor onze religie ansich.Ten tweede bespeur ik een zweem van vervangings theologie.Zoal U wilt in uw queste naar joodse wortels,zoek dan eens goed waar in de Torah er gesproken wordt over zendingsdrang.Tevens wil U er op wijzen dat U keer op keer de synagoge een politieke rol wil toedienen.In een eerder respons heb ik laten weten dat de synagoge daar niet de plek voor is,desalnietemin blijft U daarin volharden,waarom?;om ons een schuldgevoel te geven.De synagoge is en blijft a priori een plek waar wij G’d dienen,alle andere zaken,waaronder ook politiek, kunnen buiten de synagoge verricht worden.

  • Dag Jitschak,
   Dank voor je reactie.
   Als antwoord: ik heb geen enkel respect voor religies, dat zijn slechts systemen, die bol staan van menselijke misleiding.
   Het gaat mij om de relatie met JHWH , de Schepper, door Yeshua, Zijn menswording. Daarover vind ik alleen maar in de Bijbel de juiste info en natuurlijk in de schepping zelf.
   Joden zijn volgens de Tenach herhaaldelijk verdwaald en uiteindelijk in definitieve ballingschap over de wereld verspreid, wat je terug vindt is allerlei verder verdwaald jodendom, wat nog steeds de reeds vervulde komst van de Mashiach in de Persoon van Yeshua afwijst.
   Mbt. de “politieke rol” van de sjoel en van de kerken: de profeten waarschuwden altijd de samenleving en de overheden als ze politiek correct verdwaalden en dat is via de NWO en de islamisering in deze tijd ook volop aan de orde.
   Wie zwijgt , stemt toe en wie de koranallah gelijk stelt aan JHWH is compleet verdwaald en gewoon bewust dom, politiek correct.
   Aangaande “vervangingstheologie”, dus de gedachte dat de kerken het jodendom zouden hebben vervangen na afwijzing van Yeshua als de Mashiach, kan ik je gerust stellen.
   Zowel Joden als christenen schieten te kort, de een vervangt niet de ander.
   Joden wijzen in grote meerderheid Yeshua af en christen doen in grote meerderheid niets met de Tora en prediken een verwesterde , ontjoodste Yeshua.
   Verder:om het leven met JHWH te reserveren voor de shabbath ( of in de kerken nog verdwaalder voor de zon-dag) en dan de rest van de week te doen alsof JHWH Zich daar niet voor interesseert, is hypocriet en snapt er totaal niets van.
   Shabbath shalom, zie ook mijn laatste artikel over “kaparot”, http://tora-yeshua.nl/2017/09/yom-kippur-kip-yeshua-ha-mashiach/
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*