Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Yom Kippur: een kip of Yeshua ha Mashiach !

Het is te bizar voor woorden, als we es kijken hoe enorm ver mensen kunnen afdwalen van de waarheid en overgaan tot afgoderij, misleiding, occultisme, hypocrisie etc. en zo zichzelf te gronde blijven richten.
Yeshua ha Mashiach is de waarheid in Eigen Persoon, Joh. 14:6, omdat Hij immers de menselijke afbeelding van JHWH is, zie Hebt. 1:3, “de afdruk van het diepste wezen van JHWH”.
Hij vierde de Feesten van JHWH, zoals in de Tora geboden, dus shabbath, Pesach, Shawoeoth, Yom Teruach, Yom Kippur en  Sukkoth.

Hoe vier je Yom Kippur?
Lees Lev. 23:26-32, een shabbath (dus een heilige samenkomst houden en verder rust, stoppen met je gewone werk zoals in de rest van je week) en een dag van verootmoediging, waarop je het goed maakt met JHWH en je naaste, zover mogelijk.
Daardoor word je je bewust van je zonden en tekorten en besef je dat je vergeving nodig hebt en als symbool daarvan was de offerdienst, waarbij een dier gedood werd in jouw plaats, om duidelijk te maken dat je des doods schuldig was zonder vergeving.
Een heel belangrijke dag, in vs. 29 staat n.b. dat je de doodstraf alleen al verdiende, als je die dag niet vierde !!!!

Geweldig dat je dan op basis van je verootmoediging  vergeving en genade van JHWH ontving en de symboliek van het dier, dat stierf, is  in alle realiteit door Hem Zelf vervult in de dood van Yeshua aan het kruis op Golgotha.
Zijn opstanding uit de dood bewees de Goddelijkheid van Yeshua, JHWH voorzag Zelf in het offerlam, door onder ons als mens te verschijnen.
Daarmee verviel de symboliek van de offerdienst, het aanvaarden van Yeshua is de werkelijkheid.

Helaas leren de orthodoxe Joden, dat Yeshua een valse messias is en ze gaan liever met een kip boven hun hoofd zwaaien, die dan vervolgens geslacht wordt, dan Hem te aanvaarden.
Diep treurig, deze JHWH lasterende gewoonte, laten we in het bijzonder ook voor hen bidden, dat ze in hun hart door JHWH ontmaskert worden in deze dwaasheid.

Zie het artikel van http://www.chabad.org/holidays/JewishNewYear/template_cdo/aid/989585/jewish/Kaparot.htm

citaat daar uit: In Aramaic, a rooster is known as a gever. In Hebrew, a gever is a man. Thus we take a gever to atone for a gever.

m.a.w. : als verzoening  nemen we een mens om de zonden van een ander mens weg te nemen, maar je kunt moeilijk iemand doden voor een ander, dus symbolisch dan een kip, omdat het Aramese woord voor “kip”  gever is en dat woord is in het Hebreeuws  “mens”.
We vinden dat woord nog in het  jiddische “gabber, chaver”, dus “echte vriend”.

De tragiek is hierbij, dat  juist een mens, JHWH in mensengestalte, Yeshua, voor ons is gestorven en om dan toch maar te volharden in die dwaze kipsymboliek, is het offer van JHWH verachten !

Dan heb je de christenen, die heel Yom Kippur negeren en er niets mee doen en derhalve zijn ze des doods schuldig, christen-lijken, zie Lev. 23:29, al eerder genoemd.

Laten we deze dag heel bewust vieren zoals JHWH  gebied: een shabbath van rust en verootmoediging, vergeving vragen voor onze zonden en in dank het offer van Yeshua aanvaarden, zodat we niet langer  verloren blijven, des doods schuldig, maar behouden worden en leven!
Zo’n samenkomst kun je thuis vieren, als er geen gemeente is, waarin men dat viert met Yeshua centraal en helaas zijn er amper gemeentes, waar je terecht kunt, als je tenminste een echte Handelingengemeente zoekt.
Dat is een gemeente, waarin men dan ook verder gaat dan de moadiem (Feesten van JHWH) vieren, maar waar men alle aspecten van gemeente-zijn invult, zoals het ontmaskeren van de duisternis.
Dwz.: nep-jodendom, nep christendom, valse oecumene, allerlei onBijbelse leer, de islamisering en verdere afgoderij, de NWO en alle Tora-loosheid.

Shabbath shalom, alle reacties en vragen hier onder hartelijk welkom, zeker als u naar zo’n Handelingengemeente verlangt.

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

4 Responses to Yom Kippur: een kip of Yeshua ha Mashiach !

 1. Hallo Ben,
  Hoe komt het toch dat Yom Kippur heel vaak op de wekelijkse shabbat valt zoals ook dit jaar weer?
  Ook in 2010 ; 2011 ; 2013 en 2014.
  Daartegenover is Yom Kippur nooit op een vrijdag (6e dag) of zondag (1e dag)!
  Heb jij een verklaring hiervoor?

  • Hi Adrie,
   Geen idee, de Joodse kalender wordt gevolgd. Maar ik vind het ook niet het meest boeiende aspect van dit artikel, de verbijstering over deze verdwaalde Joden is meer het punt en de noodzaak hen het evangelie te brengen.
   En verder ervaren we hoe goed en zegenrijk de moadiem te houden, zoals Yom Kippur en a.s. donderdag de 1e shabbath van Sukkoth; het is bizar dat ook veel Joden dit laten liggen en tragisch ook dat de hele christenheid er niets mee doet.
   Shalom
   Ben

 2. Dan is het ook nog eens een maankalender.
  Het kleine licht uit genesis 1: kan mi nooit de maan zijn :
  1 de maan is geen licht. (weerkaatst licht van de zon)
  2 de maan brengt geen scheiding tussen de dag en de nacht.
  3 de maan heerst niet over de nachten.
  De sterren voldoen hier wel aan en staan ook nog eens vermeld in vers 16.
  Haal het vertaalde woordje benevens weg en het is duidelijk.
  Beter de bijbelse eenvoudige kalender te volgen dan een gemanipuleerde joodse. Toch??

  • Dag Arie,
   Ik denk dat je met je hart onze hemelse Vader moet dienen, uiteraard zoals de Bijbel het leert. Maar dan gaat het niet over details, waarover onvoldoende duidelijkheid is.
   Overigens snap ik niet dat je hier reageert, gezien je opvattingen over mij destijds, waarop je nog nooit bent terug gekomen, dus bel me eerst daar even over op, lijkt me belangrijker voor je geloofsleven dan de een of de andere kalender.
   Yom Kippur is voor het recht zetten van gemaakte fouten een prima dag.
   Shalom,
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*