Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Chanoeka met rabbijn Jacobs en de burgemeester van Middelburg

Menorah of Chanoeka , de laatste vaak met Davidsster *

In het volgende artikel lezen we hoe de journalist van de PZC de Chanoekaviering met opperrabbijn Jacobs verslaat:

https://www.pzc.nl/walcheren/licht-chanoeka-aangestoken-in-stadhuis-middelburg-om-onverdraagzaamheid-te-verdrijven~aba8fc38/

Mijn commentaar er onder, althans een poging daar toe, werd niet  geplaatst, de Politiek Zeeuwse Correchtheid (PZC) laat geen enkele vorm van opbouwende kritiek of anders luidende mening toe.
Stel je voor dat de lezers gaan nadenken, dat moeten we niet hebben. Herhaaldelijk biedt men geen reactieruimte als het gaat om de islamisering en mijn reacties worden stelselmatig geweigerd, als er wel gereageerd kan worden.
Ook nu dus weer, maar dan nu over de situatie van het jodendom.
Mijn niet geplaatste reactie was;

De Chanoekakandelaar is  9-armig, de Menorah, die in de tempel stond en zal staan,  is echter 7-armig en die 2 kandelaars moet je niet door elkaar halen, zoals in dit artikel.
Menorah staat voor het licht van JHWH in de tempel, dus de Tora waarden  en normen (kern 10 geboden), het Licht van Gods Geest, het Licht der wereld, wat ons in Yeshua duidelijk wordt.
Chanoeka is bovendien geen feest van JHWH opgedragen, het is Joodse geschiedenis, bevrijding van de Griekse overheersing, waarbij de Joden op antismitische wijze tot het Hellenistisch denken werden verplicht.

Shalom, 

Ben Kok (j-chr.pastor)

Je zou zeggen: daar is toch niets mis mee?  Blijkbaar is men hier zo bangig, dat zelfs een feitelijke reactie al teveel van het goede is.
Men wil kennelijk ook niet zien of horen, dat het een fundamentele, essentiele keuze is:
Menorah (vertrouwen op JHWH) of Chanoeka (vertrouwen op eigen kracht).
Ik had er nog het volgende bij willen schrijven, maar daar is dan geen ruimte voor en het wordt sowieso niet geplaatst:

Het verwarren van die 2 kandelaars is veelzeggend, orthodoxe Joden verwachtten een zeer rechtvaardige Jood als de nog komende Mashiach.
Hij zal de staat Israel aan het hoofd van de volken gaan stellen, Israel zal de wereld leiden.
Een grote misvatting.
Immers , de Mashiach is al gekomen in Yeshua, voor onze zonden gestorven en opgestaan en Hij zal weer komen, om het “Israel Gods”  (Gal. 6:16) te verzamelen, dwz. alle oprechte Bijbelse gelovigen.
Het hemels Yerushalayim zal tenslotte uit de hemel op aarde neerdalen, het is precies zoals Yeshua heeft gezegd: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld”.

Het gaat dus niet om de staat Israel met al haar Goddeloosheid, zoals elke staat op deze wereld.
Lees Zach. 14,  Israel zal bijna ten onder gaan in de komende oorlogen, maar ter elfder ure zal JHWH in de gestalte van Yeshua als Mashiach verschijnen en het de overgebleven Joden redden, waarbij die tot bekering zullen komen, Zach. 12.

En Zijn komst in deze wereld  wordt al helemaal niet in het  heidense/RK  Kerstfeest gevierd.
Zijn eerste komst was in sept. tijdens Loofhuttenfeest, ca. 2000 jaar geleden en op dat feest, Sukkoth dus, danken we voor de komst van JHWH in deze wereld.
Zijn 2e komst zal hopelijk spoedig zijn, dwars door de rampen van de eindtijd, op de Olijfberg te Yerushalayim.
Onze aandacht dient dan op de Menorah gericht te zijn, niet op de Chanoekakandelaar met vaak de Davidsster er op.
Zie voor de symboliek daarvan:

De financiele macht van de Rothschilds ( “davidsster” als wapen)


Zie ook:

Davidster, doordrenkt van Vrijmetselarij, helaas als symbool voor de staat Israel gekozen ipv. de Menora.

Het gaat om de Torafeesten van JHWH, niet om historische gebeurtenissen als een vrijheidsstrijd van de Makkabeeen, hoe bijzonder dan ook.

Shalom, zie ons tora-yeshua logo


Ben Kok (joods-chr. pastor

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*