Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

seideravond, Pesach, Feest van de ongezuurde broden of “pasen” ?

Joseph Shulam,  bekende Yeshua-belijdende voorganger te Yerushalayim,  legt uit wat  Pesach betekent, geniet er van, als je voldoende Engels verstaat.

Zie ook:

Hier onder mijn toelichting voor de Nederlands sprekenden (geen vertaling dus):

Om te beginnen: gezegend nieuwjaar, want het nieuwe jaar begint met Pesach,   de maand Nissan is de 1e maand van het jaar, kijk maar in Ex. 12, dat jaar begon dus 2 weken terug.
Maar belangrijker: we vieren Pesach , de verlossing uit de slavernij en duisternis van Egypte, vervuld door Yeshua ha Mashiah, het Pesachlam.

Pesachviering  komt voor steeds Bijbelse gelovigen dichter bij de oorspronkelijke bedoeling en dat is ook precies wat we graag willen.
Zoals geboden in Ex.12 : “gedenk de verlossing uit Egypte (slavernij, afgoden),  slacht een lam en eet dat met bittere kruiden en ongezuurd brood (matzes).
Een symbolische maaltijd dus, geen uitgebreid diner .
Het lam, dat stierf, is het symbolische offer voor je zonden, het overtreden van Mijn Tora en op basis van het geloof in dat offer en die vergeving  ga Ik, JHWH, je sparend voorbij (Ex.12:13) omdat je vergeving hebt gezocht en ontvangen.
Geen doodstraf, zoals bij degenen, die geen bloed aan de deurpost hadden, maar verlossing, vrijspraak.
En gepaard gaande met vele wonderen (10   plagen bij de uittocht, allerlei wonderen in de woestijn op weg naar het beloofde land) ga Ik met je op weg.
Ik ga voor je uit, zichtbaar in de Sjechina (wolkkolom voor en achter het volk Israel, ook bij het verzoendeksel van de ark des verbonds) en in de gestalte van “Mijn Engel” (Ex. 24:20-22).
Mijn Naam (JHWH) is in Hem (Jehoshua, afgekort Jeshua), zie 1 Cor.10:4  “die Rots ,die voor Israel uitging, was Yeshua ha Mashiach”.

Dus zo vieren we Pesach, inclusief de opdracht van Yeshua: “doet dit tot Mijn gedachtenis”, zie Joh.6:48-59 en Luc.22:19,20 .
Als we dat doen tot Zijn gedachtenis, dan komt het profetisch perspectief , wat in de originele Pesachviering ligt, volledig tot uiting, de hele symboliek spreekt van Yeshua !
En alleen voor hen, die in geestelijk opzicht besneden zijn.
Immers, onze besnijdenis is in Yeshua ha Mashiach, Col. 1:11, 12  , door Hem en in Hem zijn we toegevoegd aan de gemeenschap van Bijbelse gelovigen, de Bruid van JHWH, Die ons in Yeshua is verschenen.
In 1 Cor. 7:17-19 staat dan ook duidelijk dat fysieke besnijdenis voor de niet-Joden niet meer nodig is om bij het “Israel Gods ” te horen, onze besnijdenis is van geestelijke aard en bestaat uit onze bekering, een zaak van ons  hart.
En dat geldt ook voor elke Israeliet, fysieke besnijdenis is dan wel een gebod voor een 8 dagen oude baby, maar niet waar het dan omgaat in de zin van behoud en verlossing,  zie Rom. 2:28,29  “de ware besnijdenis is die van het hart”.

Vorige jaren was ieder oprecht bekeerd mens welkom en dan zagen we ca. 60 mensen komen, die vervolgens de rest van het jaar niet meer aanwezig waren.
Dat doen we dus niet meer, de bedoeling van Pesach is een geestelijke viering met br. en zr. , die je ook de rest van het jaar als “familie” mee maakt in de samenkomsten en verder contact .
Als u met ons Pesach mee wil vieren, neem dan even contact op, dan bespreken we hoe we dat in een vorm kunnen gieten en dan horen we graag, of u kunt getuigen van Yeshua, die in u woont.
Mocht dat nog niet zo zijn, dan praten we daar graag verder met u over.

Voor degenen, die zelf  thuis Pesach vieren: gebruik desgewenst  bovenstaande overdenking,  eet lamsvlees, bittere kruiden (witlofsalade en/of mierikswortel ) en matzes.
Niet meer en niet minder en drink er  een glas wijn of  druivensap (in 4 momenten, bekers, glazen of slokjes) bij, zoals Yeshua deed en wat Paulus ook aanhaalt ter bevestiging in 1 Cor.11:24-27.

De volgende 4 begrippen vinden we in Ex.6:5,6  en zijn verbonden met de 4 bekers:

Ik zal jullie uitleiden: beker der heiliging, Kos Kadesh /Ik zal jullie redden: beker der plagen, Kos Hamakot /Ik zal jullie verlossen: beker der vrijkoping, verlossing, of dankzegging, Kos Hage’oelah / Ik zal jullie aannemen: beker der aanneming en lofprijzing, Kos Hallel

Zo vier je Pesach, als gezin of met een paar Geestverwanten of als gemeente. Eens per jaar als 1 van de Feesten van JHWH, zie Lev. 23 voor het hele overzicht van de Moadiem.

Helaas is  het in de kerken verworden tot iets wat los is gemaakt van de Joodse context, eens per week of kwartaal met een stukje ouwel, brood en een slokje wijn en dan heet het avondmaal, gelukkig nog wel een uiting van het geloof in Yeshua als enige weg tot de Vader.
Of in het Jodendom, een uitvoerige maaltijd met allerlei toevoegingen uit de rabbijnse traditie,  zonder Yeshua, erger  nog, met afwijzing van Yeshua als de Mashiach, die gekomen is en komen zal; zie http://www.nik.nl/2016/04/pesach-brochure-5776/
Dan zijn er de vieringen in de zgn. “messiaanse gemeentes”, die tussen christelijk en joods-orthodox in zitten en waarbij vaak te weinig alleen naar de Bijbelse lijn wordt gekeken,  het wordt dan weer te uitvoerig Joods met allerlei extra’s en/of men viert door het jaar heen ook nog avondmaal op kerkelijke wijze.

En dan zijn er nog allerlei “vieringen” , die meer een soort Israelpromotie zijn, dan een geestelijk samenzijn als br. en zr., wat uiteraard ook niet de bedoeling is.

Dus: terug naar de basis, zonder iets toe te voegen of weg te laten, in de Bijbel staat duidelijk genoeg, hoe de Pesachviering gedaan dient te worden, Ex. 12
Overigens is dan het vervolg het Feest van de ongezuurde broden, dus een week lang geen brood met gist eten, als teken van de zonde, die weg gedaan is.
Met vooraf de “voorjaarsschoonmaak”, alle broodkruimels  (en verder stof) het huis uit vegen.
De 1e en 8e  dag zijn dan extra bijzonder en worden als een shabbath gevierd,  in dit jaar vallen die 2 dagen samen met de gewone weekshabbatten, dus 31 maart en 7 april   (15-22 Nissan) waarbij het dan op 30 maart seideravond is.

1 Cor. 5:7,8   “laten we daarom de feesten van JHWH vieren, wat Yeshua ha Mashiach, ons paaslam , is geslacht”

chaq Pesach sameach,
Ben Kok (joods-chr. pastor)

(klik op de afbeelding om te vergroten)

Navigeer naar andere artikelen

8 Responses to seideravond, Pesach, Feest van de ongezuurde broden of “pasen” ?

 1. Shabbat shalom Ben,
  Een aantal eeuwen na het begin van de huidige jaartelling werd het Sanhedrin ontbonden, om toch nog in de buurt te blijven van de moadim (God’s feesttijden) heeft men een gecalculeerde kalender (Hillel kalender) ingesteld dat tot op de dag van vandaag nog gehanteerd wordt.
  Deze kalender loopt niet (helemaal) gelijk met YHWH’s kalender, die gebaseerd is op de maan.
  Dus wanneer in Israel, net na zonsondergang, met het blote oog de nieuwe maan gezien wordt start de nieuwe maand.
  Voor de huidige maand Aviv was dat op de avond van 18 maart, zie het getuige verslag: http://www.renewedmoon.com/mobile-site/renewed-moon-report.htm
  Dus 14 avonden later start dus de “Sederavond” en valt dus op de avond van 1 april, 2 dagen later dan de berekende “Hillelkalender”.

  חג פסחא שמח Chaq Pesach sameach.

  • Hi Albert, ik ken de discussie, we vieren de hele week Pesach, houden de bekende kalender in verbondenheid met het NIK maar aan, maar het gaat er om, dat we de Feesten van JHWH vieren, ipv het op zonaanbidding geïnspireerde vieren
   van de kerken; de discussie over het hoe en wanneer is dan niet essentieel, zoals Shaul al zei in Col.2:16,17
   Maar wel een interessante link, ik ga em nog even nader bekijken, echter, de rabbijnse traditie zonder Yeshua levert niets goeds op, daar ben ik wel achter.

   Chaq Pesach sameach,
   Ben

 2. Dag Ben,

  Zonder een discussie te zoeken ben ik het wel met de schrijver hierboven eens.
  Raadpleeg ook eens de site van http://torahcalendar.com . Wij kunnen nog steeds heel goed de nieuwe maan aan de hemel zien staan, en ook de nieuwemaansviering wordt in 1 adem genoemd met de Sjabbat. Dus wel degelijk belangrijk voor de Eeuwige! Dit feest vindt plaats bij een volle maan en dat is 14 dagen na nieuwe maan. Door nieuwe maan te vieren, draait het om de kalender van de Eeuwige! En niet om de kalender van Hillel! Nieuwe Maan wordt ook nog de kleine Jom Kipoer genoemd, waardoor de mens iedere maand weer bij wordt bepaald, om in het reine te komen met de Eeuwige! Alles wijst naar de Messias, en dat ben ik met je eens Ben!! Nu het laatste stukje nog, en dat is de Feesten vieren op het juiste tijdstip! Dat kunnen wij wel niet belangrijk vinden, maar de Eeuwige vindt het wel belangrijk! Daarom heeft Hij de lichten aan de hemel gegeven, zodat wij op het juiste moment de tijd kunnen herkennen en weten.

  Met vriendelijke groet, Hessel

  • Hi Hessel,
   Ik denk dat het juiste tijdstip en dag zeker van belang is, anders kun je net zo goed zondag vieren, bij wijze van spreken.
   Dus we vieren de moadim met de agenda van het NIK mee, eerst in de gedachte van “zij zullen het wel weten”.
   Mogelijk kan het beter, soortgelijke discussie ivm de Omertelling, een dag eerder of later starten.
   En voor je het weet, is dat waar het om gaat, terwijl het om onze aartsrelatie met de Vader gaat en bovendien waarschuwt Col. 2:16,17 ons voor gehakketak over de Feesten van JHWH.
   Ik heb ook de discussie over de noodzaak van besnijdenis mee gemaakt, levert ook niets op, hoeft niet, onze besnijdenis is Yeshua en van degenen, die wel de besnijdenis eisen, heb ik weinig goed geestelijk leven gezien.
   Ik heb genoemde site nog es bekeken, ook de link werkend in je reactie gezet, men lijkt best een punt te hebben, maar ik blijf zeggen: het gaat om de hoofdzaak, liefde voor onze hemelse Vader bovenal.
   Shalom
   Ben

 3. Hoi Ben,

  Bedankt voor je snelle reactie! Punt van besnijdenis
  Volledig met je eens! Jesjoea is mijn redder en verlosser
  en verder zijn we allen zoekende.
  Toch blijf ik erbij dat de Eeuwige geen fouten maakt met
  het tijdstip van ‘ Zijn Feesten’. Wanneer we hier niet naar kijken
  Missen we het juiste tijdstip van de vervulling van ‘ Zijn Feesten’ op de profetische
  kalender! En Zijn Feesten worden precies op het juiste Tijdstip vervuld! En niet op de dagen die wij bedenken. De reden dat de Hillel-kalender afwijkt, heeft alles te maken met de reden dat een Feest niet mag beginnen of eindigen op een Sjabbat of dat een Sjabbat Hagadol eindigt op een dag na de Sjabbat, zodat er 2 Sjabatten na elkaar terecht komen. Helaas zijn dit door mensen bedachte dingen, en zijn het helaas ‘hun feesten’. Met vaak geen zicht op de vervulling door de Messias van de Feesten. Ik wens je de zegen van JHWH toe met alle goede werk wat je verricht. Sjalom! Hessel

  • Hi Hessel,
   Als we in de gemeenschap van onze hemelse Vader leven, zullen we de vervulling van de profetie wel opmerken; we zien de tekenen des tijds, herkennen de lijn van de moadim.
   De juiste kalender is zeker van belang, dus zoals gezegd, daar kijk ik nog naar en die zou dan volgens jou op
   http://torahcalendar.com staan.
   Voor wat ik er al heb gelezen: men lijkt wel een punt te hebben.
   Ik zie echter niet wie er achter deze site staat als maker, weet jij er meer van?
   Verder ben ik nog benieuwd of je ook een gemeente hebt, waar je je thuis voelt en waar dus zoveel mogelijk van de Bijbelse waarheden tot hun recht komen.
   Bel anders even,
   Shalom
   Ben

 4. Op 11 april 2018 @ 00:24 schreef F. Dijkstra

  Beantwoorden

  Mooi Ben dat je Joseph Shulam uit Jeruzalem op je site heb staan, ik ben met een wachtersgroep in maart naar Jeruzalem geweest en we hebben op 17 maart J.L.. de gemeente bezocht van Joseph Shulam, wat een eerbied voor het Woord van JHWH. We hebben genoten!

  • Hi Feike, goed wat van je te horen en dan bovendien, dat je zo’n bijzondere reis hebt gemaakt. Ik bel je nog.
   Shalom
   Ben

Laat een reactie achter op Ben Reactie annuleren

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*