Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Aanslag voorkomen: 7 moslims gearresteerd in jihad en dan??? update!

https://www.ad.nl/dossier/aanslag-verijdeld~d525d1605-610c-44d2-b149-7594e1b4411a/

Het kost vele miljoenen en het houdt de diverse inlichtingendiensten, politie en leger behoorlijk bezig, we hebben al jaren dreigingsnivo 4 van max.5.
We krijgen een speciaal meldpunt om “verwarde personen” te melden, naast 112, blijkbaar nemen ze toe.
En verwarde personen is dan vaak een eufemisme voor “moslims”. Voor de ware moslim, die tenminste doet wat de koran en ahadith gebieden: verover de wereld in jihad voor de islam, voor de koranallah, voor Mohammed.
Het bedrag om ons land veilig te houden , stond niet in de troonrede, zit verstopt in de begrotingen van al onze veiligheidsdiensten, maar is het nog te betalen uit het bedrag van de afgeschafte dividendsbelasting voor grote bedrijven, 1,5 miljard?

Kan ons leger nog adequaat de jihad verhinderen, of loopt dat wat minder goed:
-geen kogels, roep maar “pang,pang, pang” bij oefeningen
-alle tanks zijn verkocht aan het buitenland
-gebruik van afgekeurde troep, zoals die mortiergranaten in Mali, 2 doden
-zieke soldaten wegens gebruik van kankerverwekkende verf
-of zijn de soldaten ingevroren in Noorwegen op oefening, helaas was er niet tijdig in warme
kleding voorzien
-mede dankzij de CU kregen we een 2e imam voor het leger, om de moslims “geestelijk” bij te
staan in hum werk binnen de krijgsmacht.
Want de “islam is een gelijkwaardige religie in ons land”, aldus Segers .
-etc.
Dat is slechts wat we in de media te horen krijgen, het bekende topje van een ijsberg?

En de politie roept voortdurend  mankracht te kort te komen, heel veel zaken blijven daardoor liggen en als men iemand arresteert, krijgt hij een veel te korte straf.

Het is een wonder, dat er nog steeds geen grote aanslag in naam van de koranduivel allah is gepleegd, hoe houd je met dergelijke gebrekkige verdediging het jihadisme in de hand ?
Met ruim 1 miljoen moslims, die elk persoonlijk de opdracht tot jihad hebben?
Je zult maar bij een voetbalwedstrijd of concert zijn, waar zo’n “verward persoon” zijn islamgekte uitleeft.

Dit kan allemaal dankzij de landverraders in ons parlement sinds 1950, toen de 1e moskee in ons land in Den Haag een feit werd, nu zijn er ca. 500 en 1400 jaar islamgeschiedenis heeft ons nog niet geleerd, dat je die ellende niet in ons land moet hebben.
De daders kwamen vooral uit Rotterdam (2)en Arnhem (3) met moslimburgemeesters Aboutaleb en Markouch, PvdA, zoals u weet, dus dat helpt ook al niet, als u dat al dacht.

Als er op enig moment toch een grote , vanuit de islam opgedragen aanslag komt, dan zijn de schuldigen:
-de politiek correcte lafaards in ons parlement en overheid, dus de grote meerderheid.
-koningshuis, wat de islam altijd steunt en nooit protesteert.
-al die kerken en synagoges, die er nooit tegen hebben gewaarschuwd, noem me 1 website van
een van de 6000 kerken/synagoges/gemeentes, die de islam ontmaskert op de eigen website !
-de kiezers, die stemden voor al de politiek correcte kamerleden en partijen.
-de daders, dus al die “verwarde personen”, moslims dus, met hun eigen verantwoordelijkheid.
-de umma, d.i. de moslimgemeenschap, waaruit de moordenaars voortkomen, zijn “opgevoed”
en door hun imams vanuit koran/ahadith zijn gemotiveerd.
-de politiek correcte opiniemakers, schrijvers, deskundigen, die de islam naar de mond praten
met hun onzin : “de honderden jihadopdrachten waren slechts van kracht in de begintijd, toen
Mohammed zich moest verdedigen tegen vijanden, die de islam niet wilden”.
Ze durven  niet te zeggen, dat de koran de eeuwige onveranderlijke en ultieme waarheid is
van de laatste profeet namens de koranallah en dat al die jihadverzen blijven gelden tot de
wereld is veroverd door de ware moslims.
Nee hoor, de islam is “de religie van vrede”  en er zijn overal wel een paar foute uitzonderingen, aldus Aboutaleb, Marcouch,  ook Obama, alle 3 overtuigd moslim en dat blijven ze, ondanks alle feiten over de islamellende.
En Segers is nog steeds van mening: de islam is een religie, gelijkwaardig aan alle andere religies in ons land, met alle vrijheden van dien.

Deze week vieren we het Bijbelse  “loofhuttenfeest” oftewel Sukkoth,  zie
https://tora-yeshua.nl/2018/09/sukkoth-is-mooiste-toekomstvisie/

We zien uit naar de wereld vrede van JHWH, de God van Abraham, Isaac en Jacob, ons in Yeshua ha Mashiach geopenbaard.
Wees burger van Zijn Koninkrijk, dat is vergeleken met de “islamvrede”  als Licht  vs. duisternis.

Shalom,  chaq Sukkoth sameach,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Updatehttps://www.omroepwest.nl/nieuws/3701142/Overvallers-huis-Raymond-van-Barneveld-bekennen-We-waren-dronken

de daders waren dus 3 moslims, op weg naar het suikerfeest, lees de feiten.

Navigeer naar andere artikelen

6 Responses to Aanslag voorkomen: 7 moslims gearresteerd in jihad en dan??? update!

 1. Shalom;
  7 muslims gearresteerd…….
  Nog niet 1 promille van hetgeen in NL aanwezig is en op het punt van actie staat.
  En die actie-doelen kennen we al.
  Moge de Eeuwige ons behoeden en bewaren in JaH Shuah ha Massiach.
  Shavuah Tov.

 2. Shalom,ik.bidt al enige tijd voor onze natie,dat JHWH onze natie zal sparen voor aanslagen die slechts 1 doel hebben; verwarring,paniek,angst,dood en verderf zaaien,ik bidt in het bijzonder voor de stad Rotterdam

  *Ik bidt voor alle moslims,met name de jongeren,die kwetsbaar zijn,die radicaliseren en zich laten verleiden en misleiden tot het doen van kwaad/terroristische daden,zij zijn ook schepsels van Jahweh,de Heere God en bidt ik dat zij Jeshua de Messias,de Zoon van JHWH leren kennen,zodat zij vrede in hun hart krijgen;Een nieuwe schepping in Jeshua,opnieuw geboren uit water en Geest,een nieuw leven,zodat zij ook tot hun bestemming komen,elk mens is kostbaar!

  Shalom

  • Dag Amares,
   Prima , bidden. Bidden en werken horen bij elkaar, dus vandaar deze website en folders uitdelen, aan lauwe christenen, aan atheïsten, aan anders-gelovigen en zeker ook aan moslims.
   Het gros wenst zich niet te verdiepen in het evangelie, van al die categorieën niet dus.
   Moslims helaas ook niet, op een enkeling na, ons gebed is dan ook: Vader, wilt u de mensen wakker schudden, zonodig door rampen heen.
   En wilt u mensen op ons pad brengen, die oprecht verlangen naar een zo Bijbels mogelijk geloofsleven, opdat er naast de “virtual reality” van het internet ook Tora-Yeshua gemeentes groeien in de zichtbaarheid.
   Shalom
   Ben

 3. Dag Ben, ik begrijp jou intenties,je maakt je missie heel duidelijk kenbaar,dus daar bestaan geen misverstanden over,het gaat JHWH echter om de rechtvaardigen en dat zijn er helaas – heel pijnlijk – niet heel veel,zelf rechtvaardig zijn,een zoutend zout en een lichtend licht zijn die de duisternis /de leugens ontmaskerd door de kracht van Jahweh’s Geest,in liefde en waarheid,dat is wat de mensen hoop geeft,waar is nog recht te vinden?! En waarheid?! Mensen die de waarheid niet liefhebben en geen recht doen,die willen niet! Ik schud de mensen vanuit mijn positie ook wakker en tot mijn schrik willen ze niet,of zijn nog niet zover om zich te ontdoen van ongerechtigheid en menselijke wereldse leer,wat helaas ook al ik weet niet hoelang in de kerken/gemeenten is doorgedrongen,met andere woorden;zij willen hun leven/wereldse pleziertjes niet prijsgeven,niet afleggen,de prijs is te hoog,dit betekent dat ik er in mijn omgeving alleen voor sta op een eenzame post,dat hindert mij niet om recht te doen in liefde en waarheid,waakzaam en behoedzaam,als je voor waarheid en gerechtigheid gaat zoals JHWH dit bedoeld in Zijn Woord dan ervaar je weerstand,tegenstand en verdrukking en uitsluiting,het is niet anders!

  Aan de andere kant; Niemand is goed,zelfs niet 1,dit zijn de wijze woorden van de apostel Sha’ul/Paulus en dit houdt je nederig (als’t goed is)want wie meent te staan….Het is niet gemakkelijk,maar ik ben meer dan overwinnaar door Jeshua die mij kracht geeft! Uit mezelf kan ik niets en alles is mogelijk voor wie gelooft,maar dan ook alles he!
  *de rechtvaardige leeft uit geloof
  *er is helaas teveel ongeloof en kleingeloof en bijgeloof*Wie is je Rabbi/Rabboeni *wie is je Vader;Je Vader in de hemel?!of de vader der leugens/der duisternis(de leugenaar vanaf het begin)?

  Shalom

 4. Shalom ben, wil met je delen dat hier in de omgeving ook een aantal dingen zijn gebeurd deze week.
  Heb je het over een plaats met 5000 inwoners.
  Massaal politie, massaal mensen aanwezig.
  Wat is de berichtgeving in media jongeren die vechten.
  Een ander die zegt 2 jongeren die vechten.
  1 aanhouding.
  De rest?
  Op straat hoor je meer, in de reacties hoor je dezelfde geluiden.
  Je ziet het gebeuren ook hier in NL.
  Dingen die gewoon worden verzwegen.
  In het Noorden hier verandert het ook nu.

  Wie of wat moet je nou geloven? De media?
  Of omstanders?
  Of bewoners uit het dorp?
  Of ….

  • Hi Jan,
   Vertel de waarheid, wat is daar mis mee? Yeshua is de waarheid en Hem volgen we, dus ik lees graag in privemail of hier als reactie wat je dan hebt waargenomen of vernomen.
   Shabbath shalom ,
   Ben

Laat een reactie achter op Amares Reactie annuleren

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*