Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Sukkoth, dat is de mooiste toekomstvisie !

Sukkoth is het loofhuttenfeest, zoals ons in de Bijbel wordt geleerd en wat we dienen te vieren als 1 van de Feesten van JHWH, zoals dus ook door Yeshua voorgeleefd.
Maar tegenwoordig is de grote meerderheid zo ver heen, dat men niet in een Schepper gelooft, die ons een leefstijl gebied, of men gelooft in een afgod met heel andere normen, waarden en feesten.
En de “beminde gelovigen” ,die dan zeggen de Bijbel als basis te hebben, zijn zo vrij in het zelf bepalen wat er uit de Bijbel geplukt kan worden of nagelaten, dat het een eigen ratjetoe is geworden van wat men zelf wenst.
God is een abstract begrip, alleen maar “de liefde” of “een positieve kracht ergens in het universum” en men voelt zich dan thuis in de diverse kerken, die vooral “samen op weg” willen zijn naar een door mensen gemaakte wereldvrede.

Ik wisselde kort geleden met een huisarts (ca. 70 jaar oud)  van gedachten over zijn en mijn beroep en toen hij ergens begreep, dat ik al ca. 50  jaar beleef en ervaar, dat de Schepper een Persoon is met een duidelijk plan voor Zijn Koninkrijk, was hij verbijsterd.
“Je gelooft toch niet echt dat God bestaat ???” riep hij uit.
Op mijn beurt was ik geschokt, nog steeds, over het feit, dat voor hem geloven in God als Persoon ondenkbaar was.
Het was voor hem kennelijk zo gewoon pastors en voorgangers te zien als mensen, die als humanistisch raadsman functioneren, dat hij iemand die  de Schepper dagelijks ervaart, rijp acht voor een inrichting.
Zover is men wereldwijd afgedwaald, maar wel in een groeiend besef van een naderend einde, want steeds meer wordt duidelijk dat het de mensen uit de hand loopt op allerlei gebied.

Toen ik in 2004 een paar gesprekken had met 4 leidinggevende moslims in Amersfoort kon ik hen na eerst te hebben geluisterd naar hun invulling van de islam, het evangelie uitleggen.
Ze waren echt even onder de indruk en wat was hun reactie?
“We kennen zo ongeveer alle voorgangers hier, maar dit heeft nog niemand ons verteld!”
Het sneed me door de ziel en ik was dankbaar dat ze het dan op dat moment hoorden; niet dat ze het aannamen, maar wie weet komt dat nog es voor degenen die oprecht de waarheid zoeken.

Men kent de basis, het evangelie nog niet eens, weet niet van bekering en wedergeboorte, waardoor JHWH als Geest in ons komt wonen.
Men kent de leefregels van JHWH niet, de Torapraktijk en dus weet men niet hoe je in de relatie met Hem kunt voortgaan in een heiligingsproces, verbonden als een rank aan de wijnstok.
En men wil dat ook niet leren kennen, zo ervaar ik dagelijks in gesprekken, op zoek naar die enkele uitzonderingen, die JHWH op mijn pad brengt.
“Het zal zijn als in de dagen van Noach”, aldus de woorden van Yeshua aangaande Zijn komst.

Sukkoth wijst ons op het komende Koninkrijk, dat al temidden van ons is, maar zichtbaar wordt in alle volheid als de oordeelsdag daar is, de “dag des Heren”, wanneer JHWH komt in de gestalte van Yeshua.
In Israel bouwt men een hutje van takken in de tuin, woont er 7 dagen in en neemt zo afstand van het dagelijkse welvarende bestaan in een bescheiden optrekje met een open dak en zicht op de hemel.
De meeste zonder Yeshua ha Mashiach, wat zinloos is, een groeiend aantal als Yeshua-belijdende Jood, wat geweldig is!
Waarbij morgen (maandag 24sept.) en dan maandag 1 okt. shabbath is: rust en een heilige samenkomst, om zo na te denken over de komst van het Koninkrijk van JHWH.
Dat kan buiten Israel ook prima, al dan niet met loofhut dan, maar wel met genoemde vieringen en genoemde toekomstvisie, wat we al jaren doen, in navolging van Yeshua, de apostelen, de  hele gemeente zoals in het boek Handelingen beschreven.

Zie de “tekenen des tijds”, die wijzen op de spoedige komst van de Koning en dat zijn dan de toenemende rampen, die over de wereld gaan, als voorzegt in Matth. 24 en Openbaringen.
Lees daar meer over op
http://www.franklinterhorst.nl/Uit%20het%20nieuws%2024-09-2018.htm

Verzegeld met Zijn Geest, Zijn feesten vierend, geborgen in Zijn genade in Yeshua ons gegeven, zijn we meer dan overwinnaars en kan niets ons scheiden van Hem, Rom. 8:31-39

Chag Sukkoth sameach, oftewel: gezegend Loofhuttenfeest !

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Zie leesrooster voor Sukkoth, 8 dagen lang op:
https://hebrew4christians.com/Scripture/Parashah/parashah.html

Meer details over Sukkoth in voorgaande artikelen, als u/jij even het woord “Sukkoth” in de zoekmachine op deze site zet, zoals:

Kerst: puur heidendom; JHWH kwam in Yeshua op aarde met Sukkoth

Navigeer naar andere artikelen

9 Responses to Sukkoth, dat is de mooiste toekomstvisie !

 1. Shalom Ben;
  Naar verluidt en waar ik het overigens tevens mee eens ben is, dat JaH Shuah is geboren op de eerste dag van dit feest. En op de achtste dag (het slotfeest) is besneden.
  Maar eerst is Zijn heraut geboren. Jochanan de doper.
  Shavuah Tov.

  • Hi Pieter, helemaal goed, ik weet het en het is prima om dat hier te noemen, staat ook op 1 van de links, die ik nog even zal toevoegen.
   Shalom
   Ben

 2. Shalom Ben;
  Even kort.
  ………dus gekomen op de eerste dag van Shavuot.
  De start van Zijn (huwelijks)aanzoek aan Zijn Bruid; die binnen 2 “dagen/jaren” moet worden voltrokken…….
  Shavuah Tov.

  • Hi Pieter, je suggeert de wederkomst op 2033 ? Moge het eerder zijn.
   En zie de link, die ik heb gezet bij de “Dag des Heren”, we gaan door een zware bevalling heen, voordat de geboorte van het Koninkrijk plaats vindt.
   Onze troost is verzegeld te zijn met Zijn zegel, dwz. Zijn Geest in ons, het vieren van Zijn Feestdagen.
   Shabbath shalom,
   Ben

 3. Op 24 september 2018 @ 16:37 schreef Dre de Zeeuw

  Beantwoorden

  Shalom,
  Er worden veel datums gesuggereerd over de wederkomst van de Here Jezus.
  Laten we vasthouden wat Hij zegt: Het staat al vast, wanneer die dag zal zijn. Die dag is al door God (Hand. 17: 31) vastgesteld. Maar geen mens weet, wan- Marc. 13: 32 neer dat zal zin. Als Jezus terugkomt, zal het net zo’n dag zijn als alle andere. Het leven zal zijn gewone gang gaan. Net als toen Noach zijn schip bouwde, zullen de mensen (Mat th. 24:37) bezig zijn met werken en eten, met drinken en trouwen. Er zal niets zijn, dat er op wijst, dat het einde van de wereld nabij is. Helemaal (1 Thess. 5:2, 3) verwacht zal Hij er zijn.

  Laten we daar aan vasthouden tot die geweldige dag dat Hij zal verschijnen in al Zijn Heerlijkheid en Majesteit. Glorie aan God

  Dre

  • Hi Dre,
   Heel goed dat je meedenkt.
   “Onverwachts” geldt voor de ongelovigen, die de stem van JHWH door Zijn Geest niet verstaan en de profetie in de Bijbel verachten.
   Degenen, die oprecht met JHWH leven,Zijn Geest ervaren na bekering en in heiliging, zullen beduidend meer weten dan niets.
   Zij zien de tekenen des tijds en lees Amos 3:6,7
   “Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.”
   Zie verder de link in bovenstaand artikel van Franklin ter Horst, waarin een prima uitleg van de Openbaringbrief staat, met de “Dag des Heren” als een enorme rampenperiode, om de mensen wakker te schudden van het bestaan van JHWH.
   Dus nee, die Dag is niet onopgemerkt en plotseling, die komt in toenemende fases van 7 zegels, bazuinen, schalen van gramschap.
   Wij ontvangen een zegel van JHWH om beschermd te zijn, de niet-gelovigen ontvangen dat niet, die hebben het zegel van de antichrist.
   Sommigen zijn van mening, dat we voor die verdrukking worden opgenomen, dat is een ernstige vergissing, we gaan er door heen, maar met Zijn bescherming.
   Aan de geboorte van het Koninkrijk en de komst van de Koning gaat een pijnlijke bevalling vooraf, voordat het Kind komt.
   We dienen de wereld te waarschuwen voor de komende rampen, zoals de Bijbel leert, Matth. 24 en Openbaringen.
   En geen onzin van “opname vooraf” te verkopen of “er zal niets aan de hand zijn”.
   Shalom
   Ben

 4. Shalom De Zeeuw;
  Eerstens dit: “ha ruach ve ha kala omrim bo….
  Dit is de eerste zin van een gezongen Schrift-tekst.
  Vertaald: de geest en de bruid roepen kom….
  Wie roepen deze beiden? Wel; de Bruidegom!
  Het is een Sukkot-lied.
  In mijn eerste bijdrage staat dus de betekenis al.
  Al eerder heb ik een berekening aan gereikt; waarin de laatste 7 jaar v/h 6de millennium is verwerkt.
  Kijk naar het jaartal, dat het NIK hanteert.
  Het enige dat daarin ontbreekt; is de helft van de tijd van de Egyptische ballingschap.
  Tel die helft (215 jaar) bij het jaartal(5779) op en……….
  Shalom.

 5. Op 14 oktober 2019 @ 11:38 schreef Elbert pezarro

  Beantwoorden

  Hoi Ben,

  Sukkoth Same’ach! , Gelukkig Loofhuttenfeest!

  Shalom,

  Elbert.

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*