Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Opwarmen of afkoelen? Wereldregering of Koninkrijk van JHWH ? (update)

http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/09/Zonne-minimum-eerder-begonnen-experts-waarschuwen-voor-langdurige-afkoeling-Aarde

https://fenixx.org/2018/09/03/de-grove-klimaatleugen-ontsluierd/

Op genoemde links weer spannende info, die laat zien dat we eerder naar een koudere tijd gaan dan andersom.
Totaal verschillend beleid nodig, maar  de linkse “elite” wil graag het globalisme uitdragen met een wereldregering en een interreligieuze sfeer met een abstractie als “god”.
Dus maar es zien hoe men dit verwerkt en daar “beleid” op maakt.
Gelukkig heeft onze hemelse Vader alles in handen, het is Zijn schepping en Zijn Koninkrijk komt, dwars door de eindtijd heen.
In de Bijbelse profetie wordt de zon genoemd ivm de eindtijd, zie
-Matth. 24:29  “de zon zal verduisterd worden”  (koude tijd dan dus)

-Opb. 6:12 “de zon werd zwart als een haren zak”
-Opb. 8:13  “een derde deel van het zonlicht verminderd” (opnieuw koude tijd)
-Opb.9:3  “zon werd verduisterd”

-Opb. 16:9 “en het werd de zon gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de Naam van God, die de macht heeft over deze plagen en zij bekeerden zich niet om Hem de eer te geven.”

Uiteindelijk, in de volheid van het Koninkrijk van JHWH, is de zon  niet meer nodig , want:
Opb. 22 “JHWH zal hen verlichten (tot zon zijn) ”

Let op deze tekenen des tijds, de wereldse machten gebruiken de klimaatwisselingen als argument om hun macht wereldwijd te vestigen, om zo “het klimaat te kunnen beïnvloeden”.
Waanzin, de mens is niet in staat om een “maakbare samenleving” te realiseren en nog minder een “beheersbaar klimaat”.
Kort na de zondvloed t.t.v Noach dacht de mensheid al tot hemelse hoogte te kunnen stijgen met de bouw van de toren van Babel, een oude wens van de mens, Gen. 11:1-9 .
De duivel dacht Yeshua te kunnen verleiden met de wereldmacht, als Yeshua hem zou aanbidden,  (Matth. 4:10,11) maar uiteraard wees Yeshua hem af met de woorden uit de Tora:
“er staat geschreven: JHWH alleen zult gij aanbidden en Hem alleen dienen”.
En nu de eindtijdpoging via de NWO, VN, Soros, Bilderberg, RK kerk , interreligieuze clubs etc., met de antichrist in diverse vormen, m.n. RK kerk en islam en voornoemde politieke organisaties.

Shalom, blijf wakker ! of word wakker.
Ben Kok (joods-chr. pastor)

PS:http://jcpa.org/article/iran-and-turkey-divert-iraqs-river-waters-leaving-iraq-on-the-brink-of-catastrophe/

In dat artikel valt te lezen, dat de Eufraat en Tigris bijna opgedroogd zijn door  een Turkse dam, wanbeheer en droogte.
Dit feit wordt genoemd in Opb. 13:14 met dramatische gevolgen:  een derde deel van de mensen werd gedood door een “ruiterij van 200 miljoen soldaten”  met de kleuren “rossig, blauw en geel (zwavelkleur) “.

Ook in Opb. 16:12 lezen we over de Eufraat, die dan opdroogt (!), zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen (uit het Oosten dus).

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*