Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Yom Teruah = Dag v.d. sjofars , ook Rosh Hashanna maandag 10 sept.!

Wat is dat voor een Feestdag, die we elk jaar vieren, tenminste, als je de Bijbelse Feesten van JHWH respecteert?
Zie onderstaande links, ga zelf even op zoek en schrijf onder dit artikel, hoe je deze dag wellicht voor het eerst viert of als dag , die je al kent.

Om te beginnen is het geen “Joods nieuwjaar” :

Het Bijbelse jaar begint met Pesach, dat was het moment om elkaar een door JHWH gezegend jaar te wensen (Ex.12:1-3)
Wie dat begin van het jaar eigenmachtig toekent aan Yom Teruach met de naam Rosh Hashanna, is toch echt niet goed bezig, om het vriendelijk te verwoorden.
https://tora-yeshua.nl/…/yom-teruah-dag-v-d-sjofars…/

Ten tijde van Mozes (ca 1300 jaar voor Chr.) werd dus de 1e maand met Pesach als begin van het jaar beleefd en ca. 1000 jaar later, ttv. de Makkabeeen,  ontstond de gewoonte om de 1e dag van de najaarsfeesten als de “nieuwjaarsdag” te beleven.
Dat was de tijd van de Hellenisering, waarbij de invloed van dat Griekse denken ook in Israel merkbaar was en hen van de Tora afleidde.

Een ander orthodox Joods gebruik is Tashlich, wegwerpen.
Men werpt dan stukjes brood in het water, die dan door de stroom worden afgevoerd onder het citeren van Micha 7:18,19  “U zult al onze zonden wegdoen in de diepten der zee”.
Dat is waar, dankzij het offer van Yeshua, het “levende Brood”, maar als je Hem als de Mashiach afwijst en Hem als brood weggooit, ben je zinloos bezig.
Yeshua is de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Hem.

Shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Wat dan wel:

https://tora-yeshua.nl/2017/09/rosh-hashanna-bestaat-is-yom-teruach-jubeldag-feest/

http://www.119ministries.com/teachings/video-teachings/detail/moedim-yom-teruah/

Shabbath shalom,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*