Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Bidden! voor de vrijlating van Asia Bibi. Update!

PAKISTAN: Asia Bibi’s final appeal to be heard on Monday 8 October

https://www.churchinchains.ie/prisoner-profiles/asia-bibi-pakistan/

A.s.  maandag 8 okt. wordt haar zaak eindelijk behandeld,  ze heeft in 2009  een vraag gesteld aan haar moslimbuurvrouw:
“Jezus Christus stierf voor mij aan het kruis (droeg de doodstraf die ik verdien wegens het overtreden van Zijn Tora, zoals elk mens doet)- wat deed Mohammed voor jou?”
Daar kreeg ze de doodstraf voor van de rechter, na bijna 10 jaar komt er een definitieve uitspraak door de hoogste rechter in Pakistan.

Citaat van genoemde site:

On 14 June 2009, when picking berries in the fields with three Muslim women, Asia went to fetch water. The women refused to drink from the bowl she brought, saying the water had been brought by an “untouchable” and was “unclean”. After an argument, one of the women told the local imam that Asia had said: “Jesus Christ died on the cross for me – what did Mohammed ever do for you?” The imam filed a blasphemy case, local men beat Asia and the police took her into custody for protection.

We hebben er als Tora-Yeshua gemeente ook actie voor gevoerd destijds,  laten we  nu ook nogmaals samen voor haar vrijlating bidden en de nabijheid van onze hemelse Vader in haar persoonlijk leven en haar gezin.

Update: https://www.churchinchains.ie/news-by-country/south-asia/pakistan/pakistan-supreme-court-reserves-judgment-in-asia-bibia-appeal/

De rechtszaak is goed verlopen, rechters hebben 3 uur geluisterd naar de advocaat van Asia Bibi, leugens van de getuigen werden aan de kaak gesteld en de uitspraak moet nog volgen, geen datum nog bekend.
Blijven bidden voor haar en haar gezin!

Shabbath shalom
Ben Kok (joods-chr. pastor)

update per 23 okt. 2018:

https://www.stichtinghvc.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/blog-rechtszaak-asia-bibi-update/

Zie https://tora-yeshua.nl/2016/03/moslims-willen-asia-bibi-jaren-dodencel-alsnog-ophangen/

Zie ook http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/10/Angst-voor-terreur-en-toekomst-eigen-cultuur-China-en-Japan-laten-geen-moslims-meer-toe

Wanneer krijgen de politici in ons land hun verstand en wat moeten we hier nog meemaken voordat de islam, net als nazisme en communisme (alle 3 totalitaire systemen, die per definitie democratie onmogelijk maken) verboden worden ?

Hier nog wat info over de islam in Pakistan, je zult er maar als meisje ter wereld komen!

Islamieten prefereren jongetjes: Honderden dode pasgeboren meisjes gevonden op vuilnisbelten in Pakistan

Navigeer naar andere artikelen

11 Responses to Bidden! voor de vrijlating van Asia Bibi. Update!

 1. Wat we allemaal.nog mee moeten maken? Totdat Jeshua de Messias komt als Rechtvaardige rechter,dan is het afgelopen met.alle vormen van onrecht!

  *Democratie? In ons land?! Laat me niet lachen! en bovendien is democratie onBijbels en staat lijnrecht tegenover Jahweh’s leefregels/Torah en Jeshua’s geboden uit het nieuwe verbond

  *De democratie.laat dit alles juist toe in ons land,wat mij betreft stort alles in en dat gaat ook gebeuren,dat is al voorzegd in Jahweh’s.Woord,ook.wel.Bijbel.genoemd(Statenvertaling)

  Shalom aan al mijn broers en zussen IN Jeshua
  *Bidt voor alle rechtvaardige christenen die zich.niet schamen voor het evangelie en dat soms zelfs met de dood moeten bekopen,vervolgd worden,of zij nu christenen/Messias belijdenden uit de Joden zijn of uit de volkeren

  Shalom

 2. Vervolg reactie;

  Er is nog recht,we leven nog in een rechtsstaat,waarvan vele wetten nog een Bijbelse oorsprong hebben,hoe lang nog?

  *Bidt voor de overheid en het Koningshuis,een Bijbelse opdracht,er is nog zoveel.goeds! Laten we daar ook voor danken en Jahweh daarvoor de eer geven,Hij die alles bestuurd door Zijn wijs beleid! Zijn onfeilbaar Eoord,Zijn Zoon Jeshua,de Immanuel=JHWH met ons,die gekomen is voor de zonde van de gehele wereld/de gehele mensheid en als onschuldig en vlekkeloos Lam vrijwillig de doodstraf heeft ondergaan,omdat Zijn Vader in de hemel,JHWH niet wil.dat er ook.maar 1 mens verloren gaat en juist het eeuwige leven krijgt,in plaats van een leven zonder Hem,wat niets anders dan een ‘hel’ is; zonder Liefde,zonder waarheid,zonder rechtvaardigheid,zonder Licht,dat is geen leven…

  Shalom

 3. Op 7 oktober 2018 @ 14:16 schreef Dre de Zeeuw

  Beantwoorden

  Shalom,
  Harde woorden over onze democratie in Nederland. Harde woorden zoals,( laat alles maar instorten) Onze regering die, of je het er mee eens ben of niet, zijn best doet zodat wij in rust en rijkdom kunnen leven zoals er staat in de Bijbel.
  Laten we blijven bidden voor onze regering, dit is een opdracht vanuit de Bijbel.
  Laten we dankbaar zijn voor onze democratie en bidden voor onze broeders en zusters die mee regeren bij onze overheid…..
  Laten we blijven bidden zoals Ben aangaf voor deze zuster die de dood in ogen ziet….In Pakistan is er geen democratie, daar roepen ze ook niet ,stortte alles maar in, als daar democratie zou zijn zou deze zuster niet veroordeeld worden voor de doodstraf. Wat zou er gebeuren als er geen democratie is in Nederland, krijgen wij ook de strop als wij getuigen van de Heiland en Verlosser. De Koning van Israel….Ik heb christenen horen roepen in een kerk, ik wil sterven voor Jezus, mooie woorden. Maar laten we Asia Bibi s als voorbeeld nemen, en dan eens kijken wat zou ik zeggen in deze situatie..
  Ik zou geen idee hebben…het is genade als je dit kan zeggen in deze omstandigheden…
  Shalom

 4. Shalom Dre de Zeeuw,als ik schrijf; Laat alles maar instorten,dan bedoel ik daarmee het systeem/het beleid van de overheid,op naar een volgende kabinetscrisis? Je moet wel – geestelijk – blind zijn wil je niet ziet dat ons land zienderogen achteruit gaat, ons land grotendeels geregeerd wordt door liberale machten,de rust en de rijkdom wordt slechts door een deel van onze bevolking ervaren,zij die toch al in weelde/overdaad leven; steenrijk! Of…straatarm;elke maand de eindjes aan elkaar zien te knopen,vanwege de dure maandlasten,de werkende ‘armen’,de dagelijkse boodschappen die steeds duurder worden,je zal maar van een a- sociaal minimum moet leven, de schrijnende eenzaamheid onder vele mensen,jong en oud,weet u? Het is niet onze overheid die ons land ‘overeind’ houdt,maar de vele,vele vrijwilligers en mantelzorgers die zich overal inzetten,waar hulp nodig is,onbaatzuchtig,uit liefde en barmhartigheid omzien naar de medemens,dat zijn de mensen die ons land overeind houden! En deze mensen,draag ik een warm hart toe!

  Ps of ik zou sterven voor Jeshua? Uiteraard! Als er iemand voor me zou staan,gewapend met welk wapen dan ook en mij dwingt om te kiezen voor Jeshua de Messias of Mohammed,dan kies ik voor Jeshua mijn Broer! Koste wat het kost,ook de doodstraf,maar dan niet voordat ik hem/haar de rijkdom van het evangelie verteld heb! Heb kunnen getuigen van Jahweh’s Liefde en hoe kostbaar de persoon is die voor mij staat en mij wil doden,ik zal getuigen,want op dat moment zal ik de woorden ontvangen van Jahweh’s Geest die in mij woont

  Shalom

  • Hi Amares,
   Ik pluk even een niet onbelangrijk detail uit je reactie: Yeshua mijn Broer.
   Die term zou ik nooit gebruiken voor Yeshua, immers JHWH in mensengestalte, althans voor 33 jaar, daarna weer ten hemel gevaren en opgegaan in JHWH, Die Geest is.
   JHWH was tijdelijk naast alomtegenwoordige Geest ook in mensengestalte aanwezig, maar zelfs toen, zonder zonde, heilig , noemden de discipelen Hem “Heer en Meester” en dat was terecht, aldus Yeshua.
   Shalom,
   Ben

 5. Hi Ben,een zeker niet onbelangrijk detail

  In Marcus 3 : 31 – 35 staat geschreven en dat zijn de woorden van Jeshua Zelf; Een ieder die de wil van JHWH/de Eeuwige doet,die is mijn broer,mijn zuster en moeder

  *
  Onze Vader

  Jeshua leerde zijn volgelingen/discipelen destijds en ook nu bidden; Onze Vader – dus niet ‘Mijn Vader’ – nee; Onze Vader die in de hemelen zijt,Uw Naam worden geheiligd,Uw Koninkrijk kome,Uw wil geschiede, in de hemel en op aarde,geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,lijdt ons niet in verzoeking,maar verlos ons van het kwaad want van U is het Koninkrijk de kracht en de heerlijkheid,tot in eeuwigheid, Amen!

  Velen kennen dit gebed

  Voor mij betekent dit dat Jeshua destijds vaak in stilte Zijn Vader zocht in gebed en wij als Zijn volgelingen/discipelen, naar dezelfde Vader bidden,dan ben je dus familie,je bidt immers tot dezelfde Vader

  Het Onze Vader is voor mij geen ‘mantra’ vaak besef ik als ik dit gebed bidt,Jeshua dit gebed meegegeven heeft,dus ook aan mij geleerd heeft,door Jahweh’s Woord en Geest heen,dus bidt ik dit gebed niet uit gewoonte of traditie,het zijn de woorden van Jeshua Zelf!

  Opmerking; niets wat staat geschreven in Jahweh”s Woord,mijn Vader in de hemel is onbelangrijk

  Shalom aan al mijn broers en zussen IN Jeshua,uit Jood en Griek

  • Dag Amares, goede tekst, Marcus 3:31-35, Yeshua leert ons daar, dat we niet de fout moeten maken “voor onze familie als hoogste goed” denken te moeten leven.
   Heb JHWH lief boven alles, daar begint het mee, daarom zegt Hij, dat degenen, die “de wil Mijns Vaders” doen, Zijn broeders en zusters zijn, Zijn familie dus, in de Geest.
   Dat omdraaien en zelf zeggen, dat Yeshua je Broer is, is m.i. niet de bedoeling, het gaat er om, dat we JHWH op de 1e plaats hebben en contact zoeken met mensen, die dat ook doen, die groep is dan belangrijker dan onze genetische familie, die immers uit gelovige en ongelovigen mensen bestaat.
   Die geestelijke familie , de Bruid, heeft als Bruidegom JHWH, ons in Yeshua geopenbaard, Hij is onze Heer en Meester en niet onze Grote Broer, dat is echt te weinig respectvol, want Hij is JHWH.
   Shalom
   Ben

 6. Beste Ben,ik las in je eerste reactie het misverstand dat Yeshua mijn Broer zou zijn, zoals ik mijn aardse broers/familie heb,dat is dus geenszins het geval,hoe zou dat kunnen?! Ik bedoel.dit dus in geestelijke zin

  Nog een tekst uit Mattheus 25: 40 En de Koning/Jeshua zei; Voorwaar Ik zeg u,voor zover u dit voor 1 van de geringste broeders van Mij gedaan hebt,hebt U dat voor Mij gedaan

  Het laatste gedeelte uit Mattheus 25 gaat over het laatste oordeel de verzen 31 t/m 45 en 46 (uit de herziening statenvertaling

  *over aardse familie; mijn vader, moeder,broers en zussen,niemand van hen die Jeshua niet wil volgen en die niet de wil van mijn Vader in de hemel wil doen,is mijn familie niet
  *aardse familie is nog wat anders dan geestelijke familie

  Jeshua zegt; Wie zijn vader of moeder liefheeft boven Mij is Mij niet waardig (even checken hoe het staat geschreven)

  Ps ik draai NIETS om,een ieder die JHWH’s Woord verstaat weet dat het om geestelijke familie gaat,daarom zijn ook mijn Messiaans Joodse broers en zussen mijn familie,dankzij het volbrachte werk aan het kruis van Golgotha,dat betekent; Het Nieuwe verbond in Zijn Bloed/Offer en het evangelie; Eerst voor de Jood en dan voor de Griek,de gelovigen uit de volkeren

  Shalom

  • Hi Amares,
   Je schrijft:” Yeshua , mijn Broer” en dan begreep ik uiteraard direct, dat je dat in geestelijke zin bedoelt, kan moeilijk anders.
   Ik leg uit, dat Yeshua ons leert in dat verband, onze geestelijke broers en zussen meer als familie te beschouwen dan de genetische familie.
   Er wordt door Hem niet bedoeld, dat we Hem dan “Grote Broer” kunnen gaan noemen of “bij Abba op schoot kunnen zitten”, zoals sommigen dat dan uitdrukken.
   JHWH is tijdelijk mens geworden als ultieme vernedering om met ons te zijn en onze doodstraf te dragen, althans, voor hen, die dat willen aanvaarden.
   Maar verder gaat het niet, Hij blijft onze almachtige Schepper, Vader, Heer en Meester, Die woont in het hoge en verhevene en bij nederige en verbrijzelde van hart.
   Shalom
   Ben

 7. Vervolg reactie; Jeshua is mijn alles; Mijn Rabbi/Rabboeni,mijn Redder en Verlosser, mijn Overste Leidsman en Voleinder van mijn geloof,mijn Hogepriester tot in eeuwigheid en voortdurend voor mij bidt en pleit bij mijn Vader in de hemel,Hij is de Naam boven alle Namen en de enige Naam.tot behoudt,Hij is de Immanuel=JHWH met ons,mijn familie IN Jeshua

 8. Shalom Dre de Zeeuw,hier in ons land worden christenen niet gedood,wel.worden Joden verdreven,wat doet politiek Den Haag daaraan?! Wie hier in Nederland Jeshua volgt en Hem geloofd op.Zijn Woord,Zijn geboden in acht neemt,Hem niet verloochend,die wordt zeker vervolgd,geïsoleerd en verdreven uit de gevestigde kerken,wie het ziet die ziet ‘t

  *Vreselijk dat elders in de wereld christenen gedood worden om hun getuigenis! Dat kan hier ook ‘zomaar’gaan gebeuren en leven we nu nog in een betrekkelijk democratisch ‘ vredig en rustig land,gezapig vol rijkdom,weelde en overdaad; Vrede vrede geen gevaar/ komt laten we eten en drinken en vrolijk zijn,want morgen(De gemeente Laodicea sliep ook,was op sterven na dood )

  Hoe democratisch onze overheid ook lijkt,men kijkt nauwelijks om naar de nooddruftigen, armen en behoeftigen,de 2 – deling tussen arm en rijk wordt steeds maar groter,dus van de overheid moet ik het iig niet hebben,wel van mijn medemens die naar mij omziet; heiden,of christen/Messiasbelijdend dat maakt niet uit,het gaat onze Schepper om de rechtvaardigheid,voor wie recht doet

  Tot slot; hoezo democratie,de Joodse mensen hier in ons land worden weggejaagd en scholen (Amsterdam) moeten beveiligd worden,wat is dit voor een land die ooit christelijk/Joods was?!

  Shalom

Laat een reactie achter op Dre de Zeeuw Reactie annuleren

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*