Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Nieuwe maanfeest, moet dat nou ook eigenlijk?

Vandaag is het Rosh Chodesh, nieuwe maanfeest en we lezen daarover in Numeri 10 en 28:11-15 en Psalm 81.
Ook de viering van koning Saul met Jonathan en David, die er dan niet bij was, geeft aan dat dit feest gevierd werd, zie 1 Sam. 20:5
Vooral Num. 28:11-15 is duidelijk op dit punt, JHWH gebiedt ons:
“Dit is het maandelijks brandoffer in elke maand van de maanden van het jaar” , dus een schuldbelijdenis en ontvangen van vergeving door die offers, uiteraard als symboliek, ziende op het ware offerlam, Yeshua.
Nu die offerdienst in de tempel is vervallen na het offer van Yeshua is het zaak om deze dag  te vieren als dank voor dit offer, een shabbath met een moment van Bijbelstudie en een feestelijke maaltijd.

Israel hield de maankalender en daar zit mooie symboliek achter. Het licht van de zon zal wegvallen als het Koninkrijk van JHWH in alle volheid is gekomen, dan is Hij het Licht.
Nu verlicht de zon de maan, die slechts de bron weerkaatst en  zo mogen we als oprechte Bijbelse gelovigen Zijn Licht door ons heen laten schijnen in woord en daad.
“Als onbesproken kinderen van JHWH te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld”, Phil. 2:14,15

In Numeri 28 en 29 staat het hele pakket van de Feesten van JHWH, van shabbath-Pesach, Shawoeoth- Sukkokth, als hoofdmomenten.
En als vaste structuur door het jaar heen op elke dag (dagelijks offer),  7e dag (shabbath) en  bij het nieuwe  maanfeest (1e van de maancyclus van 29 dagen) en  voor het hele jaar op Yom Kippur, (de 10e dag van de 7e maand) is daar die schuldbelijdenis, ziende op het offer van Yeshua en mogen we stil staan bij onze verzoening door Hem.
Rosh Chodesh is dus een volwaardig feest in de reeks dagelijks/ shabbath / rosh chodesh/ yom kippur.

Shabbath shalom, want deze shabbatdagen dienen als zodanig gevierd te worden: belijdenis van schuld en ontvangen van besef vergeving, rust, Bijbelstudie  met Geestverwanten en een feestelijke maaltijd.
Daar heb je dan 52  weekshabbatten + 13  nieuwe maansabbatten +  2 shabbatten bij Pesach en Sukkoth, dus 4 stuks en  1 met Yom Kippur, totaal 70 shabbatten, de tijd voor, althans, als sommigen niet samenvallen met de weekshabbat.
Leven met JHWH door Yeshua is dus 1 groot Feest, waarbij je regelmatig verdieping en groei kunt ontwikkelen, zo breng je  tenminste  “quality-time ” door met onze hemelse Vader, Die Geest is en in ons woont dankzij Zijn komst in Yeshua.

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Zie voor meer info:
https://www.messiaanshetlevendwater.be/Studie&artikels/nieuwe_maan.htm

Navigeer naar andere artikelen

2 Responses to Nieuwe maanfeest, moet dat nou ook eigenlijk?

 1. Shalom Ben;
  De vraag stellen is hem beantwoorden.
  De Eeuwige heeft deze gegeven om de tijden (Zijn tijden) aan te wijzen.
  En zeker is de maan geen licht voor de nacht. Meestal verbergen de wolken het; door de zon geproduceerde licht.
  Goede dagen.

  • Hi Pieter,
   Het antwoord staat daarom ook onderbouwd in het artikel. Hoe vier jij zo’n maanfeestdag ? Altijd goed om de praktijk onderling te delen.
   Shalom
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*