Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Wat leert de Bijbel over homofilie, lhbti zaken e.d. ?

https://nashvilleverklaring.nl/wp-content/uploads/2019/01/Nashvilleverklaring-Nederlands-definitieve-versie-met-naschrift.pdf

Ik las e.e.a. op https://nos.nl/artikel/2266358-honderden-orthodox-protestantse-predikanten-ondertekenen-anti-lhbti-pamflet.html

Die verklaring  gaat over de afwijzing van  seksueel wangedrag en wat dat dan is. Niet echt volledig, maar de kern is, dat homofile praktijk  in de Bijbel als zonde wordt benoemd.
En doordat ook SGP leider  Kees van der Staaij , 2e kamerlid, ook deze verklaring heeft getekend, is het nieuws.

Zet even het woord “homo” in de zoekmachine van onze site en zie, dat ik daar al veel vaker op heb gewezen en dan completer, want ik verwijs naar Lev. 18 en 20, waar veel meer sexuele wanpraktijk
Zie Lev. 18;1-4  “niet het Egyptische of Kanaanistische heidendom als voorbeeld nemen”, volg daarentegen de Tora van JHWH, vs 5.
18:5-17      geen seksuele relatie binnen de familie, dat heet incest oftewel bloedschande.
18:18  geen polygamie, dus een 2e vrouw, laat staan meer, naast je eigen vrouw.
18:19 geen sexualiteit met een vrouw als ze menstrueert
18:20 geen overspel, dwz. sex met de vrouw van een ander.
18:20 geen kinderoffers, dwz. kinderen doden voor de afgod Moloch,  wat in elk geval tegen abortus pleit als het gaat om je eigen belang, gemak, comfort, welvaart te  zoeken..
18:22  geen sex tussen 2 mannen, homofilie dus.
18:23 geen sex tussen man en dier noch tussen vrouw en dier

18:24-30 deze sexuele wanpraktijken waren gangbaar in Egypte en Kanaan en de bevolking van Kanaan werd verdreven vanwege deze zonden, Israel was bedoeld als voorbeeldvolk, maar dat ging helaas ook niet altijd goed, waardoor ook Israel bij herhaling in ballingschap  ging.

De concrete bijbehorende persoonlijke straffen staan in Lev. 20,  meestal doodstraf en in die categorie  wordt er als zeer kwalijke vorm van zonde ook nog spiritisme c.q. contact met de doden genoemd, 20:6 en 27

Zie ook Rom. 1:17-32,  vooral vs.26,27 , waar homofilie en lesbo praktijken  als “schandelijk en tegennatuurlijk” worden benoemd en waardoor deze mensen overgegeven worden aan een verwerpelijk denken, gespecificeerd in vs.29-32 .

Het is voor de aandachtige en eerlijke lezer dan ook gelijk duidelijk, dat de Bijbel geen hetze voert tegen homo’s, maar tegen een veel breder spectrum van sexuele wanpraktijk, te beginnen met overspel van  uit het gangbare huwelijk tussen man en vrouw.
Het goede nieuws daarbij is: de norm van JHWH is duidelijk, maar Zijn genade ook !
Immers, elk mens, die er kent, dat hij de Tora heeft overtreden, kan zijn schuld belijden en vergeving krijgen, omdat JHWH mens is geworden in Yeshua en voor elk mens, die schuld belijdt, de doodstraf heeft gedragen!
En dan is er hoop voor elk mens, die wil leren leven in de afhankelijkheid van JHWH, als een rank aan de wijnstok groeiend en vrucht dragend.

Maar als het gaat om duidelijke uitspraken over de islam, dan heeft niet 1 kerk of synagoge de moed, om daar op de eigen website over te schrijven en de islam te ontmaskeren als afgoderij.
En dat terwijl de islam onvergelijkbaar veel meer onverdraagzamer is en bovendien geen genade kent, de overtreder van de korannorm wordt ook na schulderkenning bestraft met zweepslagen, onthoofding e.d. en moet vervolgens in de islamhel zwaar gemarteld worden, waarbij de tijdsduur de willekeur van de koranafgod is.
Ik hoop dat de ondertekenaars zich dus ook es gaan uitspreken over de duivelse misleiding van de islam, maar ook de NWO, de RK kerk, de valse oecumene en  het negeren van de geboden van Yeshua mbt. de Torapraktijk.

Door de Nashvilleverklaring, maar ook door mijn artikel hier boven en vele eerdere artikelen wordt het nog weer eens duidelijk, hoe ver de Nederlandse samenleving is afgeweken van de joods-christelijke waarden.
Het is zo’n “los van God (JHWH) bende” geworden, ook op veel andere terreinen, dat we leven als in de dagen van Noach, zie Gen. 6:5-8, waardoor de zondvloed kwam.
Yeshua zegt dat Zijn komst zal zijn als de wereld in een dergelijke toestand verkeert, dus deze immorele samenleving is zo’n teken des tijds, moge Zijn komst spoedig zijn.
De keuze voor elk mens is: respecteer ik de norm van JHWH zoals in de Tora,  voor 100% door Yeshua bevestigd of dient de Schepper van de kosmos, JHWH, de huidige menselijke maat te respecteren?
Heeft de Schepper  het voor het zeggen of die “mieren” op een stipje in het heelal ?
Dat zal in de komende jaren heel duidelijk worden voor ieder, die dat nog niet snapt.

Shalom

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

18 Responses to Wat leert de Bijbel over homofilie, lhbti zaken e.d. ?

 1. Shalom Ben;
  Correct verwoord!
  Goede week.

 2. Shalom Ben, helemaal mee eens van A tot Z, ook over die valse oecumene..

 3. Beste Ben,

  Wat zegt Johannes 8 vers 1-8 ons, als het gaat hoe om te gaan met de door U genoemde Bijbelteksten?

  • Dag Cees, da’s even geleden!
   Joh. 8:1-8 is vooral bekend van de woorden van Yeshua:”Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer”.
   Dus Hij erkende de maatstaf van de Tora, doodstraf, maar Hij gaf aan dat Hij die straf droeg voor elke zondaar, die erkende dat hij/zij de Tora had overtreden.
   Maar bovendien: Yeshua schreef in het stof, dat verwijst naar Jer.17:13 , ” wie U verlaten zullen beschaamd worden; wie afwijken zullen in de aarde geschreven worden, omdat zij de bron van levend warer, JHWH, verlieten.”
   Hij schreef de namen van de beschuldigers en van de vrouw in het zand, om aan te geven dat ze er allemaal naast zaten: de hypocriete beschuldigers, die genoeg aan hun eigen overtredingen hadden en de vrouw vanwege haar schuld.
   Kortom: er is vergeving voor elke zondaar, die zich als zodanig erkend en schuld belijdt, maar wel stoppen met Tora overtreden.
   Wie volhardt met overtreden eindigt in het stof en blijft er.
   Shalom
   Ben

   • Dag Ben,
    Dank voor Uw reactie.

    Maar waarom gingen de aanklagers niet in op de vraag van Jeshua, terwijl ze met de juiste Bijbelteksten kwamen?

    .

    • Dag Cees,
     De vraag van Yeshua, nadat Hij hun namen in het zand schreef, was (Joh. 8:1-8) :”Wie van u zonder zonde is, werpe de eerste steen naar haar”.
     Dat was geen vraag, maar een statement, want die Schriftgeleerden en Farieeen waren dan kennelijk eerlijk genoeg om te beseffen dat niemand zonder zonde is.
     Dus voelden ze zich niet gerechtigd om na hun terechte beoordeling tot een oordeel te komen, laat staat tot uitvoering van de straf.
     Yeshua zet ze aan het denken: wie mag dit terechte oordeel voltrekken? Alleen JHWH en juist Hij kwam tot ons om de straf Zelf te dragen uit liefde voor alle mensen, die eerlijk zijn.
     Shalom
     Ben

 4. U schrijft: “Maar als het gaat om duidelijke uitspraken over de islam, dan heeft niet 1 kerk of synagoge de moed, om daar op de eigen website over te schrijven en de islam te ontmaskeren als afgoderij.”

  Toch wel:
  https://www.cgmaaseik.be/page/blog?id=34

 5. Op 9 januari 2019 @ 00:27 schreef berend jacob

  Beantwoorden

  hallo ben,
  kleine aanvulling, homofelie is een spirit from the pit of hel en kan genezen worden alleen door aanname van Yeshua of Jezus Christus als je persoonlijke redder en Savior,ik was getrouwd en wou met transseksuelen en zogenaamde she males naar bed, ik geloof dat deze spirit geen spirit meer is maar een principality want het word steeds groter, gezien dit artikel en gedoe wat er nu in het nieuws is,het is triest dat de z.g christelijke partijen en gemeenschappen dit niet kunnen zien en willen zien, want het ontbreekt hun in vele gevallen aan de Heilige Geest die deze dingen aan het licht brengt, en wij kunnen als navolgers van yeshua dit niet accepteren, Yeshua houd ook van die mensen maar haat de zonden die ze doen en ik vrees voor die gemeenschappen dat dat Romeinen 1 17-32 meer en meer in deze gemeenschappen zich zullen openbaren en uiteindelijk in het teken van het beast.

 6. Op 10 januari 2019 @ 12:43 schreef Dre de Zeeuw

  Beantwoorden

  Shalom Broeders,
  Ik lees een aantal stevige statements en de Bijbelteksten vliegen mij om de oren.
  Ik vraag mij af of iedereen wel echt met beide benen in deze samenleving staat.
  Homofilie is niet te genezen (wordt wakker) Er kan wel een keuze worden gemaakt om het niet te praktiseren. Je zou maar in de schoenen staan van de homo of lesbienne…en zou dit alles lezen. Ook ik sta volledig achter de Nash verklaring, hier is geen misverstand over..
  Maar de oordelen die iedereen hier geeft is zorgwekkend, Wij allen zijn praktiserende zondaars, niemand is zonder zonde verteld Gods s Woord… Laat het oordelen aan Hem die Hemel en Aarde heeft geschapen…

  Shalom Dre

  Laten we voorzichtig zijn in onze uitspraken, en naast hen staan die tobben met een zware last.

 7. Shalom Ben,

  Lang geleden dat ik hier gereageerd heb maar ik wil wel hier even kwijt dat ik de nashvilleverklaring begrijp en achter de Bijbelse principes sta maar dat ik die niet mede ondertekenen kan. Omdat het te beknopt is en niet duidelijk genoeg en mensenwerk is en ik denk dat ik dat om bovengenoemde reden dan ook niet doen moet.

  Jouw verhaal hierboven is veel duidelijker en daar sta ik wel helemaal achter en onderschrijf dat dan ook.

  Ook wil ik kwijt dat het mij inderdaad zo lijkt dat je er niets aan kunt doen dat je met een seksuele afwijking geboren bent maar dat je wel degelijk aanspreekbaar bent voor je persoonlijke handelen en je acties, vooral in het openbaar. Hoe ga je met je beperkingen om, dat is waar het volgens mij om draait bij JHWH! Dat is mijn persoonlijke overtuiging. Daarom vind ik die gaypride toestanden in Amsterdam en andere steden ook zo verwerpelijk en smerig!
  Ik ken mensen genoeg die homo zijn, maar zij zijn wel zeer fatsoenlijk in het openbaar en lopen ook niet zo overdreven te koop met hun voorkeuren. Daar heb ik respect voor.

  Met hartelijke groet,

  Shalom, Paul

 8. Aan Ben Kok:

  Waar haal je het vandaan dat jouw godheid de godheid is van de kosmos? Ik ken de bijbel van voren tot van achteren en nergens lees ik iets over de onmetelijkheid van de kosmos. Daar wist men in die tijd ook niks van, te meer een bewijs dat de bijbel geschreven is door onwetende mensen. Een God van de kosmos had wel meer uitgewijt over zijn werk.

  Vandaar ook dat wij de wet met betrekking tot seksualiteit wel bij het oud papier kunnen gooien. Homoseksualiteit is net zo natuurlijk als heteroseksualiteit of aseksualiteit (waar ik mee te maken heb). Iedereen zijn plezier, als je het maar doet met mensen van volwassen leeftijd die ermee in stemmen.

  Dat jij, en vele anderen, doet alsof onze normen en waarden minder zijn dan de normen en waarden van de joodse samenleving in de oertijd is gewoon lachwekkend.

  Vooral omdat je afgeeft op de islam (terecht in veel gevallen) en zij gewoon de leefgewoonten en straffen van het oude jodendom naleven.

  • Dag Berjan,
   Beetje vriendelijker mag ook wel!
   Maar ik leg je alsnog graag uit waar ik dat lev (moed) vandaan haal: op mijn 20 ste na een zoektocht de beste levensvisie gevonden: Yeshua als de enige weg tot de Vader, JHWH, de Schepper en de Bijbel als Zijn Woorden.
   Die heb ik 50 jaar uitgetest inmiddels en wat blijkt? De principes van JHWH zoals in de Bijbel verwoord en doorleefd door JHWH in mensengestalte, Yeshua dus, blijken vol zegen als je ze doet en als je ze nalaat breekt je leven vanzelf in stukken.
   Blijkbaar heb je zo je idee over homofilie, waar max. 5% mee worstelt en waar 95% van de mensen van gruwt als hetero zijnde.
   Zie https://vernieuwd.com
   Als ik mensen met deze problematiek spreek, blijkt in veel gevallen dat ze er onder lijden en er alles voor over zouden hebben om er van af te komen.
   Anderen verbergen dat door homofilie als ” dat moet ook kunnen” te promoten op iets als de “gayparade”, waar ze hun innerlijke onrust moeten overschreeuwen met ” homofilie is toch geweldig”.
   De tijd zal leren wat er lachwekkend is: leven met JHWH of zonder Hem.
   Islam is opgestart door de RK kerk, Mohammed was in de leer bij een Jezuiet en het is gebaseerd op een mix van veel heidendom, verkeerd begrepen Jodendom en verdraaid christendom.
   Als ze werkelijk wil weten wat Bijbels geloof is, zou je deze link kunnen lezen:
   https://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/

   Shabbath shalom, welkom voor verdere vragen of opmerkingen,
   Ben Kok (j-chr pastor)

   • Ik vroeg waar je het vandaan haalt dat jouw God de God van de kosmos zou zijn? Aangezien jij alles uit de bijbel haalt en de bijbel de kosmos niet kent. Men zag namelijk niet verder dan de zon, de maan en de sterren. Dat er op andere planeten leven mogelijk zou zijn wisten ze niet. En als jouw God dat wel weet, en hij heeft de bijbel geinspireerd zou hij daar wel wat over vertellen. Lijkt mij..

    Goed, dan nog iets. Je beweert dat 5% ermee worstelt en 95% van gruwt. Waar haal je die cijfers vandaan? Ik denk dat hetero atheisten het niets kan schelen wat iemands seksuele voorkeur is.

    Mohammed is een mythe. Er is niet 1 man die de koran heeft ontwikkeld, het is een hele groep geweest. De Mohammed die de moslims kennen was immers analfabeet.

    En sorry voor jou Ben, maar ik ben opgevoed met de bijbel. Ik ben 25 jaar behoorlijk fanatiek en zeker wetend christen geweest. Hele gesprekken gevoerd met atheisten. En toen ben ik al lerende tot de conclusie gekomen dat de bijbel vol met fouten en ongerijmdheden staat. Een God die genocide pleegt/laat plegen. Die zich met 1 volkje bezighoudt en de rest laat stikken. Die een klein planeet “in zijn handen houdt” terwijl hij een groot universum met miljarden planeten laat voor wat het is.

    En trouwens, als leven met JHWH is dat je onverzoenlijk bent naar anderen, denkt de waarheid in pacht te hebben en je moet je houden aan 2000+ jaar oude wetten en regels, geef mijn portie dan aan Fikkie. Dan leef ik liever met de mensheid en de natuur. Veel mooier.

    • Dag Berjan,
     Ik ben benieuwd waar jij jouw “christendom” hebt geleerd, GKV wellicht? Daar dacht men lang dat men de enige ware kerk was. Maar goed, ik hoor het nog graag, want veel Bijbelse wijsheid noch persoonlijke ervaring met JHWH heb je er niet op gedaan , als ik je reacties zo lees.
     -JHWH stelt Zich voor aan de mensheid via de prachtige schepping, via Zijn menswording in Yeshua en in Zijn Woord, geschreven in een periode van 1500 jaar in 3 talen door 40 schrijvers, die samen een bundel van 39 + 27 = 66 boekjes schreven, gebundeld als “de Bijbel”.
     Het wonder is dan dat er toch 1 duidelijke lijn in valt te ontdekken, blijkbaar was er een Hoofdredacteur, JHWH, die Geest is, de Heilige Geest .
     Ik volg al 50 jaar Yeshua, doe de laatste 20 jaar Zijn Tora (ook een groeiproces, stap voor stap) en zie in de zegening de bevestiging van Zijn woorden als de waarheid.
     Zijn Persoon en Woord steken boven alles uit, wat er op deze aarde aan wijsheid en waarheid is.

     -Een van de vele dwalingen in het geloofsleven, nog afgezien van allerlei afgoderij, is de RK kerk en die kerk heeft de islam de wereld in geholpen, Mohammed fictief of echt er in gezet en ze omarmen die afgoderij tot op vandaag.
     Prof. Veith heeft daar interessante info over.
     De paus is weer heel actief om de band met de islam aan te halen, op weg naar meer “chrislam”
     https://www.mariabode.nl/vaticaan/de-paus-zal-op-30-en-31-maart-marokko-bezoeken/

     JHWH is de Schepper, als Zijn schepselen na 120 jaar waarschuwen ttv Noach in de zondvloed ten onder gaan, behalve degenen, die de reddingsark wilden ingaan, slechts 8 mensen en veel dieren, dan is zijn genade, geduld en liefde aanwezig.
     Immers, alles wat mensen in die tijd dachten en deden, was slecht en los van JHWH, Goddeloos dus.

     Hetzelfde gebeurt eenmalig, op lokale schaal, met de Goddelozen in Kanaan, waar kinderoffers aan de afgoden normaal waren en na 400 jaar was het plan om “schoon schip” te maken en met Israel als uitverkoren volk een nieuwe norm in een opgeruimd land te starten.

     Ook Israel ging keer op keer de fout van “los van JHWH leven” in en ging na 1300 jaar in lange ballingschap voor 2000 jaar, is net weer terug, nog even los van JHWH overigens in meerderheid, maar er is hoop, zie Zach. 12:10.

     JHWH legt uit aan Job, die ook zo’n grote mond had, dat Hij als Schepper wel bepaald hoe de kosmos ontwikkeld en hoe Hij die in de hand heeft, dus eind van Job kun je dat lezen.
     Hij zegt daar dus wel degelijk en op meer plaatsen wat over.

     Verder zijn je beoordelingen van mij ongerijmd, (waarheid in pacht, onverzoenlijk e.d.), slaan nergens op.
     Succes met de natuur, die uit het niets van de oerknal zou zijn ontstaan en met de rampzalige mensheid, die haar ondergang aan het bewerken is , nu weer met de CO2 leugens, zie climategate.nl
     “Als de Schepper, JHWH, niet zou bestaan, hebben we echt een probleem, dan zijn we aan de mensen overgeleverd”.
     Zie de geschiedenis, even los van de Schepper en zie hoe de mensen hun vrijheid hebben benut, resultaat is dat nagenoeg iedereen zich met de dag meer zorgen maakt over de finale vastloper.

     Shalom, alleen in Yeshua beschikbaar,
     Ben Kok (joods-chr.pastor)

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*