Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Wat leert de Bijbel over homofilie, lhbti zaken e.d. ?

https://nashvilleverklaring.nl/wp-content/uploads/2019/01/Nashvilleverklaring-Nederlands-definitieve-versie-met-naschrift.pdf

Ik las e.e.a. op https://nos.nl/artikel/2266358-honderden-orthodox-protestantse-predikanten-ondertekenen-anti-lhbti-pamflet.html

Die verklaring  gaat over de afwijzing van  seksueel wangedrag en wat dat dan is. Niet echt volledig, maar de kern is, dat homofile praktijk  in de Bijbel als zonde wordt benoemd.
En doordat ook SGP leider  Kees van der Staaij , 2e kamerlid, ook deze verklaring heeft getekend, is het nieuws.

Zet even het woord “homo” in de zoekmachine van onze site en zie, dat ik daar al veel vaker op heb gewezen en dan completer, want ik verwijs naar Lev. 18 en 20, waar veel meer sexuele wanpraktijk
Zie Lev. 18;1-4  “niet het Egyptische of Kanaanistische heidendom als voorbeeld nemen”, volg daarentegen de Tora van JHWH, vs 5.
18:5-17      geen seksuele relatie binnen de familie, dat heet incest oftewel bloedschande.
18:18  geen polygamie, dus een 2e vrouw, laat staan meer, naast je eigen vrouw.
18:19 geen sexualiteit met een vrouw als ze menstrueert
18:20 geen overspel, dwz. sex met de vrouw van een ander.
18:20 geen kinderoffers, dwz. kinderen doden voor de afgod Moloch,  wat in elk geval tegen abortus pleit als het gaat om je eigen belang, gemak, comfort, welvaart te  zoeken..
18:22  geen sex tussen 2 mannen, homofilie dus.
18:23 geen sex tussen man en dier noch tussen vrouw en dier

18:24-30 deze sexuele wanpraktijken waren gangbaar in Egypte en Kanaan en de bevolking van Kanaan werd verdreven vanwege deze zonden, Israel was bedoeld als voorbeeldvolk, maar dat ging helaas ook niet altijd goed, waardoor ook Israel bij herhaling in ballingschap  ging.

De concrete bijbehorende persoonlijke straffen staan in Lev. 20,  meestal doodstraf en in die categorie  wordt er als zeer kwalijke vorm van zonde ook nog spiritisme c.q. contact met de doden genoemd, 20:6 en 27

Zie ook Rom. 1:17-32,  vooral vs.26,27 , waar homofilie en lesbo praktijken  als “schandelijk en tegennatuurlijk” worden benoemd en waardoor deze mensen overgegeven worden aan een verwerpelijk denken, gespecificeerd in vs.29-32 .

Het is voor de aandachtige en eerlijke lezer dan ook gelijk duidelijk, dat de Bijbel geen hetze voert tegen homo’s, maar tegen een veel breder spectrum van sexuele wanpraktijk, te beginnen met overspel van  uit het gangbare huwelijk tussen man en vrouw.
Het goede nieuws daarbij is: de norm van JHWH is duidelijk, maar Zijn genade ook !
Immers, elk mens, die er kent, dat hij de Tora heeft overtreden, kan zijn schuld belijden en vergeving krijgen, omdat JHWH mens is geworden in Yeshua en voor elk mens, die schuld belijdt, de doodstraf heeft gedragen!
En dan is er hoop voor elk mens, die wil leren leven in de afhankelijkheid van JHWH, als een rank aan de wijnstok groeiend en vrucht dragend.

Maar als het gaat om duidelijke uitspraken over de islam, dan heeft niet 1 kerk of synagoge de moed, om daar op de eigen website over te schrijven en de islam te ontmaskeren als afgoderij.
En dat terwijl de islam onvergelijkbaar veel meer onverdraagzamer is en bovendien geen genade kent, de overtreder van de korannorm wordt ook na schulderkenning bestraft met zweepslagen, onthoofding e.d. en moet vervolgens in de islamhel zwaar gemarteld worden, waarbij de tijdsduur de willekeur van de koranafgod is.
Ik hoop dat de ondertekenaars zich dus ook es gaan uitspreken over de duivelse misleiding van de islam, maar ook de NWO, de RK kerk, de valse oecumene en  het negeren van de geboden van Yeshua mbt. de Torapraktijk.

Door de Nashvilleverklaring, maar ook door mijn artikel hier boven en vele eerdere artikelen wordt het nog weer eens duidelijk, hoe ver de Nederlandse samenleving is afgeweken van de joods-christelijke waarden.
Het is zo’n “los van God (JHWH) bende” geworden, ook op veel andere terreinen, dat we leven als in de dagen van Noach, zie Gen. 6:5-8, waardoor de zondvloed kwam.
Yeshua zegt dat Zijn komst zal zijn als de wereld in een dergelijke toestand verkeert, dus deze immorele samenleving is zo’n teken des tijds, moge Zijn komst spoedig zijn.
De keuze voor elk mens is: respecteer ik de norm van JHWH zoals in de Tora,  voor 100% door Yeshua bevestigd of dient de Schepper van de kosmos, JHWH, de huidige menselijke maat te respecteren?
Heeft de Schepper  het voor het zeggen of die “mieren” op een stipje in het heelal ?
Dat zal in de komende jaren heel duidelijk worden voor ieder, die dat nog niet snapt.

Shalom

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

14 Responses to Wat leert de Bijbel over homofilie, lhbti zaken e.d. ?

 1. Shalom Ben;
  Correct verwoord!
  Goede week.

 2. Shalom Ben, helemaal mee eens van A tot Z, ook over die valse oecumene..

 3. Beste Ben,

  Wat zegt Johannes 8 vers 1-8 ons, als het gaat hoe om te gaan met de door U genoemde Bijbelteksten?

  • Dag Cees, da’s even geleden!
   Joh. 8:1-8 is vooral bekend van de woorden van Yeshua:”Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer”.
   Dus Hij erkende de maatstaf van de Tora, doodstraf, maar Hij gaf aan dat Hij die straf droeg voor elke zondaar, die erkende dat hij/zij de Tora had overtreden.
   Maar bovendien: Yeshua schreef in het stof, dat verwijst naar Jer.17:13 , ” wie U verlaten zullen beschaamd worden; wie afwijken zullen in de aarde geschreven worden, omdat zij de bron van levend warer, JHWH, verlieten.”
   Hij schreef de namen van de beschuldigers en van de vrouw in het zand, om aan te geven dat ze er allemaal naast zaten: de hypocriete beschuldigers, die genoeg aan hun eigen overtredingen hadden en de vrouw vanwege haar schuld.
   Kortom: er is vergeving voor elke zondaar, die zich als zodanig erkend en schuld belijdt, maar wel stoppen met Tora overtreden.
   Wie volhardt met overtreden eindigt in het stof en blijft er.
   Shalom
   Ben

   • Dag Ben,
    Dank voor Uw reactie.

    Maar waarom gingen de aanklagers niet in op de vraag van Jeshua, terwijl ze met de juiste Bijbelteksten kwamen?

    .

    • Dag Cees,
     De vraag van Yeshua, nadat Hij hun namen in het zand schreef, was (Joh. 8:1-8) :”Wie van u zonder zonde is, werpe de eerste steen naar haar”.
     Dat was geen vraag, maar een statement, want die Schriftgeleerden en Farieeen waren dan kennelijk eerlijk genoeg om te beseffen dat niemand zonder zonde is.
     Dus voelden ze zich niet gerechtigd om na hun terechte beoordeling tot een oordeel te komen, laat staat tot uitvoering van de straf.
     Yeshua zet ze aan het denken: wie mag dit terechte oordeel voltrekken? Alleen JHWH en juist Hij kwam tot ons om de straf Zelf te dragen uit liefde voor alle mensen, die eerlijk zijn.
     Shalom
     Ben

 4. U schrijft: “Maar als het gaat om duidelijke uitspraken over de islam, dan heeft niet 1 kerk of synagoge de moed, om daar op de eigen website over te schrijven en de islam te ontmaskeren als afgoderij.”

  Toch wel:
  https://www.cgmaaseik.be/page/blog?id=34

 5. Op 9 januari 2019 @ 00:27 schreef berend jacob

  Beantwoorden

  hallo ben,
  kleine aanvulling, homofelie is een spirit from the pit of hel en kan genezen worden alleen door aanname van Yeshua of Jezus Christus als je persoonlijke redder en Savior,ik was getrouwd en wou met transseksuelen en zogenaamde she males naar bed, ik geloof dat deze spirit geen spirit meer is maar een principality want het word steeds groter, gezien dit artikel en gedoe wat er nu in het nieuws is,het is triest dat de z.g christelijke partijen en gemeenschappen dit niet kunnen zien en willen zien, want het ontbreekt hun in vele gevallen aan de Heilige Geest die deze dingen aan het licht brengt, en wij kunnen als navolgers van yeshua dit niet accepteren, Yeshua houd ook van die mensen maar haat de zonden die ze doen en ik vrees voor die gemeenschappen dat dat Romeinen 1 17-32 meer en meer in deze gemeenschappen zich zullen openbaren en uiteindelijk in het teken van het beast.

 6. Op 10 januari 2019 @ 12:43 schreef Dre de Zeeuw

  Beantwoorden

  Shalom Broeders,
  Ik lees een aantal stevige statements en de Bijbelteksten vliegen mij om de oren.
  Ik vraag mij af of iedereen wel echt met beide benen in deze samenleving staat.
  Homofilie is niet te genezen (wordt wakker) Er kan wel een keuze worden gemaakt om het niet te praktiseren. Je zou maar in de schoenen staan van de homo of lesbienne…en zou dit alles lezen. Ook ik sta volledig achter de Nash verklaring, hier is geen misverstand over..
  Maar de oordelen die iedereen hier geeft is zorgwekkend, Wij allen zijn praktiserende zondaars, niemand is zonder zonde verteld Gods s Woord… Laat het oordelen aan Hem die Hemel en Aarde heeft geschapen…

  Shalom Dre

  Laten we voorzichtig zijn in onze uitspraken, en naast hen staan die tobben met een zware last.

 7. Shalom Ben,

  Lang geleden dat ik hier gereageerd heb maar ik wil wel hier even kwijt dat ik de nashvilleverklaring begrijp en achter de Bijbelse principes sta maar dat ik die niet mede ondertekenen kan. Omdat het te beknopt is en niet duidelijk genoeg en mensenwerk is en ik denk dat ik dat om bovengenoemde reden dan ook niet doen moet.

  Jouw verhaal hierboven is veel duidelijker en daar sta ik wel helemaal achter en onderschrijf dat dan ook.

  Ook wil ik kwijt dat het mij inderdaad zo lijkt dat je er niets aan kunt doen dat je met een seksuele afwijking geboren bent maar dat je wel degelijk aanspreekbaar bent voor je persoonlijke handelen en je acties, vooral in het openbaar. Hoe ga je met je beperkingen om, dat is waar het volgens mij om draait bij JHWH! Dat is mijn persoonlijke overtuiging. Daarom vind ik die gaypride toestanden in Amsterdam en andere steden ook zo verwerpelijk en smerig!
  Ik ken mensen genoeg die homo zijn, maar zij zijn wel zeer fatsoenlijk in het openbaar en lopen ook niet zo overdreven te koop met hun voorkeuren. Daar heb ik respect voor.

  Met hartelijke groet,

  Shalom, Paul

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*