Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Hemelvaartsdag, feestdag van JHWH, ons in Yeshua verschenen !

Het is geen feestdag, die in de Tora wordt opgedragen, maar toch zeker een hoogtepunt in het plan van JHWH om ons in Yeshua te verlossen !
We lazen  een mail van Ps.119 ministries, over de zin van de offerdienst van dieren in de tabernakel/tempel , vanaf Mozes, van ca. 1300 voor Yeshua tot 70 jaar na Zijn opstanding en hemelvaart .

Zie https://vimeo.com/338883929/cdd976cb81

Schitterende diepgang, van uit de vraag waarom die offers, wat is het nut voor nu en straks?
Antwoord in het kort: de offerdienst geschiedde door de Levitische priesterdienst in de tempel, te Yerushalayim, als  symbolische uitleg van het definitieve offer van Yeshua op Golgotha, als  het ware Pesachlam.

Na de komst van Yeshua straks op de Olijfberg te Yerusahlayim zal in het 1000 jarige rijk dezelfde offerdienst plaats vinden, opnieuw als uitleg van de noodzaak van dit offer, wat Yeshua bracht.

Die uitleg is dan: JHWH is zo heilig, als een verterend vuur kan er in Zijn nabijheid geen onreinheid, zonde, e.d. bestaan en omdat elk mens zondig is na de zondeval zou iedereen ter plekke dood vallen, als Hij verschijnt.
Gewoon een wetmatigheid, zoals papier verteerd in de nabijheid van vuur.
Omdat de Schepper van Zijn schepsel houdt, voorzag Hij in bescherming en werd mens in Yeshua, zodat Zijn bloed (d.i. zijn ziel, leven, nefesj) in de kruisdood voor ons beschermend beschikbaar is.
Hij maakt dat duidelijk in het offerdier, waarmee de van schuld bewuste zondaar zich identificeerde door  zijn handen stevig op de kop van dat dier te drukken.
Hij uitte daarmee zijn geloof en vertrouwen in JHWH: zoals U hebt geoordeeld, ben ik des doods schuldig, maar ik vertrouw en geloof dat U mij gaat vergeven en als symbool daarvan breng ik dit offerdier in mijn plaats.
Het ultieme en legitimerende offer werd eens en voor altijd in Yeshua volbracht, maar door die offerdienst werd en wordt het de mens, die JHWH zoekt, duidelijk gemaakt, uitgelegd.
Het was ook een voorwaarde om in de aardse tempel te kunnen zijn en zo JHWH te ontmoeten.
Maar het gaat veel verder, het is een voorwaarde om in de eeuwigheid met JHWH te kunnen leven!
Bedenk, dat geen mens zou kunnen bestaan, als dit offer in Yeshua niet zou zijn gebracht !!!!
Abraham werd vanwege zijn geloof in JHWH gerechtvaardigd en dat is voor alle gelovigen in de Tenach, waarvan een aantal in Hebr. 11 worden genoemd, het geval.
Wie de offerdienst afwees of als wettisch ritueel invulde, bleef in zijn zonde hangen , zonder zicht op het Koninkrijk van JHWH in eeuwigheid.
Maar wie in geloof van uit de symboliek van de tempeldienst JHWH zocht, vond eeuwig leven, omdat hij daarmee op het offer van Yeshua zag, nog zonder van Hem te weten.
En zelfs los van de offerdienst wist een oprecht mens JHWH te vinden, zoals Job https://nl.wikipedia.org/wiki/Job_(boek)

die voor Mozes leefde, ca 15 eeuw voor Chr.

Hij getuigt in  Job 16:19  en 19:25
“Maar ook nu, zie mijn Getuige is in de hemel, mijn Pleitbezorger in de hoge”.
Maar ik weet:mijn Losser leeft en ten laatste zal Hij op het stof optreden”.

Het besef, dat niemand kan leven in eeuwigheid zonder het offer van Yeshua en zonder dat iemand dat dan vervolgens ook persoonlijk aanvaardt, schijnt compleet zoek te zijn.
God moet aardig zijn en met ons mee doen op onze manier, anders schaffen we Hem gewoon af en volgen  onze eigenwijze dwalingen, aldus de meerderheid tegenwoordig.
Of we verzinnen ons eigen Godsbeeld, als toppunt van menselijke arrogantie.
Vergis je niet, JHWH is een verterend vuur, alleen vanuit zondebesef en aanvaarding van Yeshua is er leven mogelijk met Hem en buiten Hem is er geen leven.

Ook niet op Mars, zoals een dwaas in het tv-programma over Mars suggereert: op aarde is het een troep geworden op allerlei gebied, we moeten op Mars gaan wonen als nieuwe start.
De dwaasheid ten top, na de aarde te hebben verwoest, vinden we dat we het recht hebben de boel op Mars ook nog es te gaan verknoeien !
Afgezien van het feit, dat het een onmogelijkheid is.

Een gebed tot de Schepper is meer op zijn plaats: Vader, vergeef ons, red de aarde van ons mensen, die het hier verknoeid hebben.

Hoe leer je de enige ware God kennen?

Shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

3 Responses to Hemelvaartsdag, feestdag van JHWH, ons in Yeshua verschenen !

 1. Shalom Ben;
  De gehele strekking gelezen hebbende, zeg ik: “AMEN”.
  Shavuah Tov.

 2. Ben, komt Yeshua als “mens” terug op de Olijfberg?

  • Hi Derk,
   Zoals ik het begrijp, op basis van de Bijbel: nee, Yeshua is de afbeelding van het wezen van JHWH, destijds in de Embryo/Baby/ Kind/ Puber/Volwassene mensengestalte, maar na de opstanding in een verheerlijkt lichaam ten hemel gevaren, weer opgegaan in het Wezen van JHWH als Zijn heilrijke rechterhand.
   Straks verschijnt JHWH weer (Zach 14), dan op de Olijfberg, te denken valt aan de verschijning zoals Johannes zag in Openbaring 1.
   De is dan geen mens, maar opnieuw een verschijning van JHWH dus.
   Shabbath shalom,
   chai Shawoeoth sameach,
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

achttien − tien =