Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Meer tekenen van de eindtijd!

https://ivarfjeld.com/2019/08/04/the-end-of-the-age-is-near-rejoice/

Samenvatting/aanvulling van genoemd artikel hieronder:

 1. christenen zijn in deze tijd de grootste groep vervolgde mensen, m.n. door moslims worden velen vermoord, gediscrimineerd https://www.opendoors.nl/nieuws/2019/01/16/christenen-zwaar-vervolgd-in-73-landen
  Zie ook https://www.thereligionofpeace.com
 2. de paus omarmt de islam (officieel dogma in RK en ook PKN, dat de koranallah “dezelfde God is als JHWH in de Bijbel) en hij bevordert het interreligieus geloven, zie hiervoor ook http://www.weesalert.be/artikelen/A0027-1.pdf

Vertaling volgt verder, maar voor de Engelstaligen onder ons vast deze link met 10 tekenen van de eindtijd volgens Ivarfjeld.
Shalom, moge onze hemelse Vader spoedig verschijnen in de gestalte van Yeshua ha Mashiach.

Ben Kok (joods-chr.pastor)

Navigeer naar andere artikelen

24 Responses to Meer tekenen van de eindtijd!

 1. Op 4 augustus 2019 @ 19:57 schreef Friesecanadees

  Beantwoorden

  So true, so true and it is out there and for everyone available
  Thanks for posting this article Ben

 2. Op 5 augustus 2019 @ 10:49 schreef Kees van Kesteren

  Beantwoorden

  Beste Ben,

  Goed artikel, helemaal waar en geen woord is overdreven!

  Ik ben is verder gaan snuffelen op de site van Ivarfleld (goede site trouwens) en kwam het onderstaande stukje tekst tegen dat mij enorm verblijde want inderdaad, waarom zullen wij treuren over deze wereld? Ik heb deze wereld niet lief, deze wereld verdwijnt en ik vestig al mijn vertrouwen en hoop op de wederkomst van Koning Messias!

  De wereld moet opnieuw worden zoals Sodoma en Gomorra. Zo niet, dan zal de terugkeer van de Messias niet plaatsvinden. De brede acceptatie van Sodomi is een geschenk voor iedereen die wacht op de terugkeer van de Leeuw van Juda, Koning Messias, de God van Israël. Ook wanneer Jeruzalem wordt veranderd in een put van zonde en perversie, moeten we ons verheugen. De koning van Israël staat op het punt terug te keren naar deze vervuilde stad. Zoals beloofd.

  Shalom, Kees van Kesteren

 3. Mis-leiding en Octopus lacht. Ribera/Scofield/Darby winnen glansrijk. Mis-leiding.

  • Hi Derk,
   Kun je wat nader uitleggen wat je bedoelt? de gemiddelde lezer kan hier niets mee, ik ken je dus begrijp het wel, maar als ik ga uitleggen wat jij (wellicht) bedoelt, is miscommunicatie zomaar het geval, dus we zien uit naar jouw verhaal.
   Shalom
   Ben

 4. Ben, ik wil wel reageren, doch als ik hierboven het verhaal van KvKesteren lees, dan ga ik niet reageren. In onze kennissenkring bespeur ik slechts desinteresse en soms onwil om over bepaalde zaken te gaan nadenken. Zou dat bij de “gemiddelde” lezer anders zijn? Er staat geschreven dat het zal zijn als in de dagen van Noach en Lot. Dat is nu! Zelfs de schoonfamilie vd kinderen van Noach interesseerde het ook niet. Zou dat nu anders zijn?
  Uitspraken in “Laudato Si” vd leider vd RK kerk kunnen heel veel verduidelijken, maar dan moet men wel uit de luie stoel komen.

  • Hi Derk,
   Het getuigt van meer geestelijke volwassenheid, als je gewoon uitlegt wat je bedoelt, zeker als dat vriendelijk gevraagd wordt.
   Kees geeft n.b. aan , dat het is als in de dagen van Noach en Lot, zie zijn reactie op 5 aug., dus we zijn het hierover allemaal aardig eens.
   Waarom Rivera, Scofield e.d lachen, is aan jou om uit te leggen, dus we zijn benieuwd, als nog.
   Shalom
   Ben

 5. Ben, er staat geschreven dat het zal zijn als in de dagen van Noach, totale desinteresse, tot het moment dat de deur achter Noach werd gesloten en allen werden weggenomen. Ik lees nergens dat Yeshua verblijd was toen hij deze woorden sprak. Ik schreef op 5 augustus dat “Octopus” lacht, Ribera heeft in opdracht het verhaal van de anti-christ in de tempel in Jerusalem in de “eindtijd” op schrift gesteld om de paus te verlossen van het brandmerk anti-christ. . Scofield heeft het verder uitgewerkt in de kanttekeningen van zijn Scofield referentiebijbel. Larkin bevestigd in het voorwoord van zijn boek “Dispensational Truth” dat de Jezuiët Ribera aan de wieg stond van dit verhaal.

  • Hi Derk,
   Dank voor je toelichting, wat of wie “Octopus” is, blijft dan nog een vraag, je hebt desgevraagd eerder uitgelegd, dat dit in jouw visie staat voor de wereldelite oftewel de antichristmacht, die zich manifesteert, als ik het goed heb begrepen.
   Corrigeer me als ik het fout verwoord.
   Dan is het verder de vraag, of je visie in alle opzichten klopt, want enerzijds is Ribera de goede gelovige. die de RK terecht ontmaskert als zeer kwalijk.
   Maar in jouw visie is Rivera een dubbelagent, die navolgers heeft in Scofield en ene Larkin.
   Het kan zijn, maar dat moet dan wel onderbouwd worden met websites en/of boeken, waaruit dat blijkt en het is aan jou om dat dan aan te tonen met citaten uit die bronnen.
   Want er komt zoveel info op ons allen af, dat de meesten geen tijd en/of zin hebben alles maar uit te gaan zoeken.
   Persoonlijk zoek ik uit, wat er toe doet in het licht van de Bijbelse waarheid en nabije wederkomst en tekenen des tijds.
   Waarbij ik vooral als prioriteit zie, dat mijn eigen geloofsleven en relatie met JHWH dagelijks in orde blijft en groeit, want dat heeft eeuwigheidswaarde en beschermt ook tegen verachtering van de relatie met Hem.
   Tot slot:
   JHWH verheugt Zich zeker niet in de ellende van deze wereld en de ondergang van ongelovigen, maar wel dat Zijn komst in de gestalte van Yeshua nabij is, want dat is de oplossing van alle ellende.
   Overigens prima, dat we zo met elkaar in gesprek zijn op deze site, in liefde en respect voor elkaar worden we vast rijker en gezegend.
   Shalom
   Ben

   • Ben, op Messia Nieuws las ik dat in 1585 de Jezuïet Fransisco De Ribera de zgn Futuristische Interpretatie vd Bijbel bedacht. Hij bracht dit om de Paus v/h brandmerk Anti-christ te bevrijden. Met succes. In 1812 gaf de Jezuïet Emanuel Lacunza (schuilnaam Ben Ezra) dit verhaal nog wat meer kleur door toe te voegen dat de Messias 2 keer terug zou komen, 1 keer om de kerk in het geheim op te nemen en 3.5 jaar later om de wereld te oordelen.
    In de jaren 1826-1830 begon o.a. Darby bovenstaande ideën te onderzoeken. Hij vond de ideën interessant. Toen kwam ook het idee om de laatste jaarweek uit Daniël naar de eindtijd te verplaatsen.
    Later kwam deze leer , oorspronkelijk vd Jezuïeten, samengevat en aangepast door Darby, in de kanttekeningen vd Scofield studiebijbel terecht. Dat was medio 1909. Kennelijk met succes. Darby heeft wel contact gehad met Scofield, doch Darby overleed in 1882.
    Site “Weg uit Babylon” geeft een en ander ook weer.
    Dr Alberto Rivera (1935-1997) ontsnapte uit de Jezuïetenorde in 1967.Hij deed een boekje open over de RK kerk. Werd niet in dank afgenomen..
    De genoemde artikelen beslaan meerdere bladzijden. Wegens ruimtegebrek ingekort.

    • Hi Derk,
     Dank voor je nadere uitleg, nu blijkt, dat de Ribera uit 1585 als Jezuiet het RK-beleid verdedigde en Alberto Rivera (1935-97) als Jezuiet de RK kerk heeft ontmaskerd.
     Prima als je er nog wat links bij zet, maar uiteraard kan iedere lezer met deze info ook zelf aan de slag.
     “Ontmasker de duisternis” blijft een opdracht, Ef. 5:17 en in de verkondiging van de Bijbelse waarheid wordt meteen al veel duisternis ontmaskerd; Yeshua waarschuwt ons voor de misleiders (Matth. 24) en als we die misleiders benoemen als zodanig , onderbouwd met feiten, gaan we in Zijn voetspoor.
     Shalom
     Ben

 6. De toekomstige wereldheersers en hun plannen. Bekijk de video en huiver.
  https://www.youtube.com/watch?v=iM0LCA12ilk

 7. De video sluit perfect aan bij de antichrist, namelijk één wereld orde. Maar God zal dit nooit toe laten.

  • Hi Boorzalf,
   De NWO (ultieme vorm van de antichrist) zal ver komen, maar inderdaad zover onze hemelse Vader toelaat.
   Het gaat er om , dat door deze dwaling de mensen worden ontmaskerd, die door hun keuze voor de antichrist JHWH afwijzen als de rechtmatige Koning van het heelal en dus de aarde.
   Zie 2 Thess. 2:10-12 , met hun foute keuze laten ze zien dat ze geen liefde voor de waarheid wensten te hebben, waardoor ze behouden hadden kunnen worden in Yeshua, immers “de weg, de waarheid en het leven en de enige weg tot de Vader”.
   Er komt uit elk mens wat er in zit en van de overgrote meerderheid word je dan niet vrolijk, om het voorzichtig te zeggen.
   Het zijn de dagen van Noach, Gen. 6:5,6 , “JHWH zag dat de boosaardigheid van de mensen groot was op de aarde EN AL WAT DE OVERLEGGINGEN VAN ZIJN HART VOORTBRACHTEN TE ALLEN TIJDE SLECHTS BOOSAARDIG WAREN en het smartte Hem in Zijn hart !”
   Dus geprezen zij Zijn Naam, dat Hij ons in Yeshua verlossing biedt.
   Shabbath shalom
   Ben

  • Op 10 augustus 2019 @ 12:25 schreef Elbert pezarro

   Beantwoorden

   hoi Boorzalf,
   Dank voor de video.
   Net bekeken.Duidelijk.
   Shabbath Shalom,
   Elbert.

 8. Op 23 augustus 2021 @ 11:54 schreef Angélica

  Beantwoorden

  “In die tijd zal de liefde uitgedoofd zijn.”

  De haat is tegenwoordig overal zichtbaar en de liefde is vooral egoïstisch van aard en op materie gericht.
  Zoals ten tijde van Sodom en Gomorra zoeken mensen alleen nog genot en tijdverdrijf. Vreemde vormen van seks, drugsgebruik en het bezigzijn met onbetekenende modeverschijnselen eisen alle energie op. Ook het geloof in een eeuwige Schepper is verdwenen en collega’s kijken je stomverbaasd aan als je zegt dat jij wél gelovig bent. Voor de weinigen die nog geloven, zal de Wederkomst moeten plaatsvinden want anders gaan ook zij verloren. 2000 jaar geleden heeft Hij gezaaid, spoedig komt Hij om te oogsten en hoeveel tarwe zal zich nog tussen het onkruid bevinden? In Jezus’ tijden was het andersom. Hij waarschuwde voor het onkruid tussen de tarwe. Technologisch zijn we enorm gegroeid maar geestelijk hebben we alleen maar verloren.
  Branden en pestilentiën, economische ineenstorting, (burger)-oorlogen en schaarste laat Hij over ons komen. Niet omdat het Zijn wil is, maar omdat de mensheid faalt en het over zichzelf heeft afgeroepen. De branden ten gevolge van de droogte vinden nu al plaats en ziektes verlammen de wereld. Vele oogsten vallen tegen en de wereldvoedselvoorraad is veel lager dan de VN veilig acht.
  Moeten we wanhopen?
  Nee, vertrouwen hebben in Zijn kracht en barmhartigheid! Enkele jaren geleden stonden hele wijken van Los Angeles in brand. Veel mensen verloren hun huis. Multimiljonairs die leefden voor hun bezit… Uiterst opmerkelijk was dat de brandweer één huis ongeschonden aantrof tussen de ruïnes: zelfs het gras in de tuin was groen gebleven! De hele verdere omgeving was afgebrand. De mensen die in dat ongeschonden huis woonden, ken ik natuurlijk niet maar ik twijfel geen seconde aan wat daar gebeurd is: als Zijn hand jou beschermt, omdat je in Hem gelooft en je Hem gevraagd hebt je te beschermen, heb je niets te vrezen.
  Iets soortgelijks heb ik zelf meegemaakt. We woonden in een gebied waar een aardbeving plaatsvond. Ons gezin was niet thuis toen het gebeurde maar mijn ouders vragen en vroegen altijd Zijn bescherming. Hoewel er forse schade was in de omgeving, was er bij ons thuis niets gebeurd en het had vreselijk mis kunnen gaan: mijn moeder had een strijkijzer aan laten staan te midden van de strijk-was. Als het was omgevallen, had er brand kunnen uitbreken. Niets van dat alles. Alleen één pion van een schaakspel dat mijn vader op een tafel had staan, was omgevallen. Een duidelijke aanwijzing dat er inderdaad ook andere dingen hadden kunnen omvallen!

  • Hi Angelica,
   Welkom op onze site en fijn dat je gelooft in de Schepper, kun je ook vertellen waarom je in Hem gelooft? Hoe is dat begonnen, hoe merk je dat vervolgens?
   Shalom
   Ben

 9. Op 27 augustus 2021 @ 10:28 schreef Angélica

  Beantwoorden

  Hi Ben,
  Mijn ouders hebben mij gelovig opgevoed en lazen voor het slapen gaan voor uit Engelenverhalen en Waar wonderen gebeuren van Joan Anderson. Zo leerde ik door middel van echt prachtige verhalen dat God bestaat en zich om de mensen bekommert. Omdat Hij niet altijd overal lijkt te helpen, ben ik gaan nadenken en concludeerde ik dat je vanuit je vrije wil Zijn hulp moet vragen. In het dagelijkse leven is dat niet anders: vraag en je zult ontvangen. Inmiddels ben ik ook andere boeken gaan lezen en ik merk dat ik vaak begeleid word in mijn keuzes en mijn intuïtie is een extra zintuig geworden. Zoals alles in het leven, zie ik ook dat als een genade en feitelijk dus een geschenk!

  • Dag Angelica,
   De duivel doet zich voor als een “engel des lichts” (2 Corinthiers 11:14) , dus pas op met die verschijningen van engelen.
   Altijd kijken of zo’n verschijning dingen duidelijk maakt, die in de Bijbel bevestigt worden en altijd nagaan of ze Yeshua verheerlijken tot eer van JHWH ; zo niet , beschouw ze dan als demonen en gebied hen te verdwijnen in de Naam van Yeshua.
   Ik gaf al aan dat de leer van Jacob Lorber onbijbels is, vooral mbt zijn idee van alverzoening.
   Allerlei boeken naast de Bijbel zijn apocrief, vaak misleidend en als ze al kosher zijn, dus conform aan de Bijbelse leer, dan zijn ze toch niet meer dan boeken door mensen buiten de canon van de Bijbel geschreven en dus feilbaar , zoals elk mens.
   Joan Anderson ?Schrijfster van ruim 40 boeken, zie hier een opmerking over haar:
   Toen de rek uit haar relatie was, nam de Amerikaanse schrijfster Joan Anderson een sabbatical year op. Zonder haar man verbleef ze een jaar lang in hun vakantiehuis aan zee om antwoord te krijgen op belangrijke levensvragen.
   Een jaar aan zee is het spirituele verslag van haar innerlijke zoektocht, waarbij Joan Anderson zichzelf terugvindt en weer hoop vindt voor haar relatie.
   Joan Anderson (1943) is parttime journaliste en schrijfster van vele kinderboeken.

   Dus dat schiet ook niet echt op mbt werkelijk geestelijke wijsheid, vrnl. romanschrijfster en zoekend mens naar beter.
   Mijn advies is: onderzoek je geloofsbasis en leer daar op verder bouwen in een proces van heiliging:
   https://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/
   En dat kan door gebed, Bijbellezen en deze site als gemeentevorm te volgen.
   Shabbath shalom
   Ben Kok

 10. Op 28 augustus 2021 @ 11:16 schreef Angélica

  Beantwoorden

  Beste Ben,
  Alle mensen hebben goede en verkeerde eigenschappen, dus ook Joan Anderson. Jezus roept op om niet te veroordelen maar wel tot onderzoek en beoordeel iets naar de geest ervan: ‘Onderzoek alles en behoud het goede!’ De engelenverhalen uit Joan’s boek zijn niet van de duivel want er gebeuren alleen maar goede dingen en engelen zijn als de vingers van God. Ze werken voor Hem en door Hem. De werken van een bedrieglijke engel zal je herkennen aan het uiteindelijke resultaat.
  De boeken van Jakob Lorber beschrijven het leven van Jezus van dag tot dag en bevatten voorspellingen die in de jaren 1840 tot 1860 zijn gedaan, over o.a. het internet, het ontdekken van ijs op de Maan (wat natuurkundig niet kan omdat de Maan geen atmosfeer heeft) en een passage over een zonsverduistering ten tijde van Jezus. De berekening en de loop van die zonsverduistering kunnen de geavanceerde computers van de NASA wel maar geen enkele wiskundige was daartoe in de 19e eeuw toe instaat, en de muziekliefhebber Lorber al helemaal niet. Hij hoorde een innerlijke stem die hem ertoe aanzette op schrift te stellen wat hij ook heeft gedaan en de uitleg die hij geeft over Genesis is onvoorstelbaar duidelijk en nog nooit zo door een rabbi of andere geestelijke verklaard. Daarvoor snapte ik er ook niets van, door het lezen van hoofdstuk 1 uit het Grote Johannes Evangelie deel 1, meteen alles!
  Veel mensen horen de stem van het geweten, niet alleen Lorber. Ik noem het intuïtie maar heb vaak Zijn stem gehoord en daarmee heeft Hij me beschermd voor allerlei onheil.

  • Dag Angelica,
   Het probleem met “Zijn stem verstaan” is dat een gedachte meestal van jezelf is, maar kan ook van uit duivelse invloed en zeker ook van JHWH zijn.
   Daarom is de Tora nodig , de hele Bijbel zelfs, om te herkennen of een gedachte van JHWH is of niet.
   Lorber schrift hele boeken van uit stemmen die hij hoort en claimt dat die stem van God is, maar ondertussen leert hij de asverzoening, wat beslist onBijbels is.
   Als hij verder ook goede dingen schrijft, die Bijbels aanvaardbaar zouden zijn, dan is dat de bekende truc van de duivel: de leugen verpakken in stukjes waarheid, zodat het geslikt wordt.
   Shabbath shalom
   Ben

 11. Op 28 augustus 2021 @ 11:40 schreef Angélica

  Beantwoorden

  Aanvullend: God is eeuwig en oneindig en Hij openbaart Zich aan alle mensen die voor Hem openstaan. Maar mensen zijn begrensd en kunnen de Eeuwige Oneindigheid nooit doorgronden. Daarom openbaart Hij aan ieder persoonlijk wat iemand ‘kan dragen’. Daarom had Hij ook meerdere apostelen die allemaal hun deel van Jezus begrepen en daarom zijn ook de evangeliën niet volledig gelijk. Zeker na de kruisiging zaten de leerlingen bij elkaar en spraken, ieder op zijn eigen manier, over Hem en zo steunden ze elkaar in hun geloof, dat voor ieder een eigen belevenis was. God is een levende God en wil ontdekt worden in de levende tempel van het hart in ieder mens. Hij heeft ook nooit opgeroepen om een kerk te stichten maar Hem en elkaar lief te hebben vanuit het hart. Toen Hij tegen Petrus zei: jij bent een rots in het geloof en op jou bouw ik mijn kerk en tegen Johannes: jij bent een diamant in de liefde gaf Hij aan dat deze leerlingen van elkaar verschilden. Johannes was Jezus’ lieveling omdat die leerling door zijn liefde, Jezus beter kon doordringen want Jezus leefde meer in zíjn hart dan in dat van Petrus dat nog ruw was als een rots en waarop inderdaad een kerk werd gebouwd, die aantoonbaar hard was en kil als een rots. Terwijl Jezus nooit geld vroeg voor Zijn daden van heling van ziel en lichaam, vroeg de kerk steeds meer en veel priesters waren totaal materialistisch ingesteld en vergrepen zich ook aan vrouwen en kinderen. Duizenden lijkjes zijn inmiddels ontdekt maar de paus kijkt weg. Als op de kerk écht Gods zegen zou rusten, was de kerk een liefdevol instrument in Zijn handen geweest en voor altijd gebleven. Nu kalft de kerk af, zijn er bijna geen gelovigen meer en moet alles opnieuw opgebouwd worden. Dat zal Hij ook doen. Na 2000 jaar geleden te hebben gezaaid, zal Hij over niet al te lange tijd oogsten. Zijn levende woord kunnen we in ons hart, Zijn Tempel, horen als Hij tot ons spreekt, mits we dat willen en stil zijn voor Hem. Zijn stem is de zachtste; als je openstaat voor het rumoer van de wereld zal je Hem niet horen.

  • Yeshua bedoelde te zeggen dat Hij Zijn gemeente op het geloof van Petrus zou bouwen, het geloof wat Petrus uitsprak “Gij zijn de Mashiach, de Zoon (plaatje) van de levende God (JHWH)”, Matth 16:16
   Uiteraard niet op Petrus als mens, die ervoor en zeker er na nogal teleurstelde, maar die in de afhankelijkheid van Yeshua, als een rank aan de Wijnstok, steeds meer groeide in zijn geloof.
   De kerk als instituut wenst los van Israel als gemeente te bestaan, wat al helemaal fout is, het gaat om het Israel God, Galaten 6:16, dus alle oprechte gelovigen in de Schepper (JHWH), ziende op Yeshua.
   Shabbath shalom
   Ben

 12. Op 28 augustus 2021 @ 14:48 schreef Angélica

  Beantwoorden

  Beste Ben,
  De dag na de kruisiging heeft Jezus de zielen van de voor de aarde gestorvenen, die in de duisternis van het egoïsme en het materialisme vastzaten, bezocht. Satan wist dat hij verloren had, al tijdens Jezus’ 40 dagen durende vastentijd. De macht van Satan is gebroken maar aan de werken van de mensen kun je zien of ze vanuit zichzelf handelen of vanuit het goede dat alom aanwezig is. Aan de vrucht herkent men de plant. Gods Woord stroomt voortdurend uit Zijn liefdeshemel naar de mensen. Het is de stem van ons geweten die ons ook láát wéten welk pad we moeten bewandelen. Als je God liefhebt en anderen gelijk jezelf, houd je je aan alle tien Geboden en wandel je in Zijn Licht. De stem van de duivel, die toch al is neergeslagen, kan nooit spreken in een hart dat op God gericht is. Natuurlijk hoort een mens de eigen stem het luids want Gods stem is nederig en dienstbaar en alleen hoorbaar als je in stilte tot Hem bidt. Daarom ben ik ook niet bang naar wie ik luister, in de stilte van mijn hart want als het daar licht is, heeft de duivel er niets te zoeken. Wat heeft bidden voor zin als je Hem vraagt om bescherming en vervolgens spreekt de duivel tegen je. Geloof is ook belangrijk. God hoeft niet beproefd te worden. Hem iets vragen betekent ook dat je in Zijn antwoord moet geloven en als je vraag ‘bescherming’ was, krijg je die ook. Wat heeft het voor zin om aan een mens, dus niet God, iets te vragen als je al niet gelooft dat die mens iets voor je kan betekenen en hoeveel méér is God dan een mens!
  Gods Woord is levend en zichtbaar in vele werken van vele mensen, die ook fouten maken. Die fouten worden vergeven als we daarom vragen. Dat is onze vrije wil. Gods waarheid komt tot ons op vele manieren want God kent geen beperkingen en van tijd tot tijd, zeker als de mensheid in duisternis dwaalt, zoals nu, komen er nieuwe waarschuwingen en openbaringen, zoals Hij altijd door profeten heeft gesproken die dan vaak vermoord werden en later vereerd. Zeker in de huidige tijd is Zijn Woord belangrijk en gelukkig spreekt Hij weer tot ons: in de levende tempel van de ziel in ons hart want God is een levende God en soms kiest Hij een profeet uit die meer boodschappen aankan. Onderzoek die en behoud het goede. Ik heb ze onderzocht en zie ze bevestigd en geloof me, ik ben zeer kritisch in wat ik tot me neem.

  • Dag Angelica,
   Je schrijft: “Als je God liefhebt en anderen gelijk jezelf, houd je je aan alle tien Geboden en wandel je in Zijn Licht”.
   Die gedachte komt voor in de Pinksterkerken, zo van ” ik heb Jezus aanvaard, ben ook nog gedoopt en nu vloei ik automatisch over van liefde voor God en naasten”.
   De Bijbel leert ons wat anders, bekering en doop zijn slechts het enige en zeer belangrijke fundament, maar daar moet dan wel met goud, kostbaar gesteente worden gebouwd en niet met waardeloos materiaal als hout, hooi en stro, wat verbrandt als het getoetst wordt.
   Joh. 14:21 “wie Mijn geboden heeft en de zoet, die is. het , die Mijn liefheeft” aldus Yeshua.
   Ga Zijn geboden doen, na bekering en in verbondenheid met Hem, dan blijkt je liefde voor Hem. En niet: ik heb God lief en dan vloeit er vanzelf een goed Bijbels leven uit.
   De samenvatting van de Teanch is inderdaad JHWH liefhebben boven alles en de naaste als mezelf, aldus Yeshua, maar ik begon al snel na mijn bekering te bidden:Vader, wilt U me leren om U lief te hebben, want ik heb geen idee hoe ik dat moet doe.
   Het antwoord kwam in het groeiproces van heiliging, wat moet volgen op bekering, wil het tot werkelijk geloofsleven leiden.
   En dat antwoord is, dat je in de Bijbel leest, wat die geboden van Yeshua zijn: de Torapraktijk, dus het vieren van sabbat, van de Feesten van JHWH, kosher eten en alles wat in de Tora staat en in deze tijd praktisch te doen valt.
   Zie https://tora-yeshua.nl/2018/08/waarom-moet-elk-mens-tora-volgen/
   Mensen die na bekering denken dat een toegewijd geloofsleven vanzelf uit je binnenste vloeit, verdwalen in een eigen soort geloof, waarin steeds minder de Bijbelse waarheid herkent kan worden, ik heb er velen zo zien verachteren.
   JHWH spreekt tot ons binnen de waarheid van Zijn Woord, de Bijbel en niet “op vele manieren uit bijv. mensen, zoals Lorber, die beweren nieuwe en/of “gecorrigeerde” Bijbelboeken menen te kunnen toevoegen aan de Bijbel.
   Hij e.a. eindigen dan in de alverzoening , die totaal onBijbels is. Alverzoening is een zelf gewenste “waarheid” die men aardiger vindt dan het eeuwig verloren zijn van alle mensen, behalve dan degenen die oprecht tot zondebesef, bekering en heiliging komen.
   Dat laatste vindt men te veel moeite, Jezus aanvaarden is genoeg, de rest gaat vanzelf, zo is het idee en zelfs als je Hem niet aanvaard, kom je links of rechtsom toch wel in Gods Koninkrijk.
   De tijd zal het leren en de geschiedenis heeft het al geleerd: eigen-wijsheid leidt tot verdere verlorenheid, alleen de wijsheid van JHWH leidt tot eeuwig leven.
   Zijn Woord is de waarheid, Yeshua Zelf is de enige weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot JHWH dan door Hem.
   Shalom
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*