Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Yom Teruach of Rosh Hashanna ? Tora of heidendom ?

Als je de Tora volgt als leefstijl ons door JHWH gegeven, dan doe je wat in Lev. 23:23, 24 staat:
“En JHWH sprak tot Moshe: Spreek tot de Israelieten: in de 7e maand op de 1e dag van die maand zult ge een shabbath hebben, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst.”
Dat is de maand Tisjri, begint op  zondag 25 september bij zonsondergang doorlopend op ma.  26 september. zonsondergang, dus a.s. maandag vieren we shabbath, als startmoment van de najaarsfeesten,  Yom Kippur (10e dag , woe. 5 okt dus)
en Sukkoth (Loofhuttenfeest).
Uiteraard is Yom Kippur een shabbath en verder is ma. 10 okt. een 1e shabbath van Sukkoth ,  7 daags feest, met als slotshabbath de 8e dag, dus op ma. 17/18  okt., Sjemini Atzeret genaamd.
Zie https://moadim.nl/moadim/uitleg-feesten

Er wordt weer van alles veranderd vanuit de Tora naar de praktijk, wat niet de bedoeling is, in plaats van  Yom Teruach is deze dag  tot nieuwjaarsdag  gebombardeerd, terwijl JHWH ons zegt dat de 1e maand van het nieuwe jaar  de maand van Pesach is, Lev. 23:5 .
Het is ook symbolisch logisch, het leven begint met verlossing uit de duisternis en zo ga je op weg.

Al lezende over  Rosh Hashanna  ontdekte ik op een website dat dit woord taalkundig is gerelateerd aan het Arabische woord voor nieuwjaar in de islam: Ras as-Sanah en dat is  natuurlijk door de moslims gejat van het Jodendom destijds, wordt afhankelijk van de maankalender ook in de tijd van Rosh Hashanna gevierd door moslims.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Islamitisch_Nieuwjaar

Joden hebben zelf eerder in ongehoorzaamheid aan de Tora  de nieuwjaarsdag van Babylonisch heidendom  overgenomen, die werd ook rond de tijd van Yom Teruach gevierd en werd daar “Akita” genoemd.
Maar ondertussen is die onjuiste viering van Yom Teruach via de islam tot  gewoonte geworden en nu is dat wereldwijd een nieuwjaarswens van en voor Joden geworden, zonder enige inhoud.

En ja hoor, enkele dagen nadat ik dit artikel schreef, las ik al over de verbroedering:
https://www.jpost.com/Middle-East/Rosh-HaShanah-greetings-in-the-Muslim-world-are-changing-603462

Het is aanpassen aan de wereld, immers, je kunt best een Joodse Nieuwjaarswens rond sturen of ontvangen, dat hebben alle volken, in de zin van jaartelling.
Maar als je een gezegend Yom Teruach rond stuurt, in de Bijbelse betekenis, dan word je voor sektarisch, overdreven religieus aangezien, niet “van deze wereld” en dat wil de meerderheid  wel graag zijn.
Joden laten met deze foute invulling van Yom Teruach  hun Bijbelse opdracht liggen, nl. om de  Tora voor te leven zoals JHWH heeft geboden en ze gaan op in wereldgelijkvormigheid, wat tragisch is.

De bedoeling van Yom Teruach is: de Koning komt, met bazuingeschal aangekondigd, waar ook in 1 Thess. 4:16 naar wordt verwezen, we uiten onze vreugde daarover met bazuingeschal.
Yom Teruach: dag van de bazuinen, van vreugde over de komst van de Koning.
En dat is JHWH in de gestalte van Yeshua !
Daarom de daarop volgende “10 ontzagwekkende dagen” en Yom Kippur (Grote Verzoendag) om onze zonden te belijden en vergeving in Yeshua te aanvaarden en te beseffen.

Dus geen vuurwerk om de demonen te verdrijven , zoals bij heidens  Nederlands nieuwjaar of een vaag nieuwjaarsfeestje , in tegenspraak met de Tora samen met islam en  Babylonisch heidendom met een stukje appel in honing gedoopt voor “een goed en zoet jaar”.

Het volgende las ik op http://www.olivebranch57.nl/bijbelstudies/feest-der-bazuinen/

Tussen de voor- en najaar feesten zijn 7 maandelijkse nieuwemaansdagen  die hun hoogtepunt hebben in het Feest van de Bazuinen.  Op elke nieuwemaansdag wordt er op de bazuin geblazen voor het aangezicht van God tot gedachtenis en zijn een heenwijzing naar de volheid van het Feest van Bazuinen die oproepen tot berouw en bekering en ter herinnering van het naderende oordeel dat men opgeroepen wordt om voor God terecht te staan en herinnert ons eraan dat wij allen voor de Rechter stoel van Christus openbaar moeten worden. Dit is een jaarlijkse oproep tot bekering en nalaten van zonden. De eerste bazuin klinkt op Pinksteren, en de laatste, de zevende bazuin op Jom Teruah, op het Feest van de bazuinen. Het geluid van de laatste zevende bazuin, die is op de eerste van de zevende maand, die  is bedoeld om onze harten op te wekken en wakker te maken en voor te bereiden voor het komende oordeel, en voor de eerste opstanding uit de dood. Ook de 7 bazuinen in Openbaringen zijn een jaarlijkse waarschuwing om tot berouw en bekering en om verzoend te worden met de Levende God, die genadig is in zijn oordeel.

Uiteraard is de ergste fout, die men maakt, het niet herkennen van Yeshua als de Mashiach, want Hij draagt immers als JHWH in mensengestalte  de straf op onze overtredingen van de Tora.
Alle berouwvolle gedachten leveren niets op , als er voor jouw zonden niet betaald is en Yeshua is de Enige , die dat kan doen, als je Hem aanvaard en in Hem verbonden verder leeft tot Hij komt.

Shabbath shalom,  gezegend Yom Teruach voor komende maandag toegewenst,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

nb: dit artikel is eerder geplaatst, in 2019, data zijn geactualiseerd voor dit jaar.

Navigeer naar andere artikelen

4 Responses to Yom Teruach of Rosh Hashanna ? Tora of heidendom ?

 1. Op 28 september 2019 @ 13:49 schreef Elbert pezarro

  Beantwoorden

  Hoi Ben,

  Bedankt voor deze heldere uitleg.
  Ik dacht er van de week nog aan of je nog iets zou schrijven over de komende feestdagen.
  Laten een hoop mensen dit lezen en overdenken.
  Ik in ieder geval wel.
  Ga zo door.
  Gezegende week.

  Shabbath Shalom,

  Elbert.

  • Bedankt Elbert, leuk dat je zo meeleest en meeleeft.
   Tot de volgende keer, tegen Yom Kippur, of er moeten actualiteiten zijn, die eerder reageren nodig maken.
   Shalom,
   Ben

 2. Op 29 september 2019 @ 19:17 schreef Ron Ezerman

  Beantwoorden

  sjabbat shalom. Het jaar 5780 is begonnen. Als het joodse volk 430 jaar in Egypte gewoond heeft, en niet 210 jaar,zoals de rabbijnen leren, dan missen we ergens 220 jaar, toch? Als we die 220 jaar optellen bij de 5780 komen we precies uit op 6000 jaar (6 dagen). Dus de Zevende dag kan héél snel aanbreken, en dan zal er VREDE zijn, omdat JESHUA regeert! Shalom, Ron Ezerman

  • Hi Ron,
   We hadden het net over Gen. 6:3 “JHWH zei:” Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen 120 jaar zijn.”
   Als je een generartie op 50 jaar houd ( er zijn ook andere getallen denkbaar), dan is 120 x 50 6000 jaar, 6 x 1000, het 1000 jarig rijk staat voor de deur.
   Moge JHWH spoedig verschijnen in de gestalte van Yeshua, als de Koning, voor Wie we de bazuinen klinken morgen op Yom Teruach!
   Shalom
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*