Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

De 3e tempel kan gebouwd worden………………………..en dan? update!

Nieuwe bevindingen – zou Israël al kunnen beginnen met bouw derde tempel?

vrijdag 6 december 2019 |  Bert Boersma
met dank overgenomen van
http://www.israeltoday.nl/NewsItem/tabid/381/nid/37432/language/nl-NL/Default.aspx

Vorige maand kwam ik iets tegen wat ik tot voor kort nog niet voor mogelijk hield. Het is zo bizar dat zelfs Joodse rabbijnen bij de presentatie moesten huilen en zeiden: ‘Hoe konden we dit gemist hebben?’ Hier is het verhaal.Sinds de verovering van de stad Jeruzalem in 1967 is er intensief onderzoek gedaan door de Joodse archeologen Benjamin Maser en Ernest Martin, en meer recentelijk door Bob Cornuke. Allemaal hebben zij onomstotelijk aangetoond dat de tempel in de stad van David lag, en niet op de Tempelberg zoals wij die kennen.

Hoe schokkend dit ook mag klinken, er is nog nooit een tempel op de zogenaamde Tempelberg geweest, maar eerder een Romeins fort, genaamd Fort Antonio. Dit fort werd gebouwd om 10.000 man (6.000 soldaten en 4.000 ondersteunend personeel) te huisvesten, aangezien alle Romeinse forten een standaard grootte hebben: 35 acres, of 14,2 hectare.

De traditie om de Joodse tempel op het plateau boven de westelijke muur te plaatsen is zo diep geworteld dat deze schokkende openbaring zo lang mogelijk belachelijk gemaakt en neergehaald zal worden. Als archeologen, zoals de hoog aangeschreven Eli Shukron, openlijk commentaar zouden geven op deze onthullingen, zouden ze waarschijnlijk hun baan verliezen en belasterd worden.
Feit is dat archeologen een Romeins amfitheater onder de Westelijke Muur hebben ontdekt, wat betekent dat de muur geen deel kon uitmaken van de Joodse tempel.

Bob Cornuke is een voormalig FBI-agent en heeft talloze moordzaken helpen oplossen. Hij zei over zijn werk als agent: ‘Als je de juiste verdachte hebt, vallen alle puzzelstukjes op hun plaats.’ Hij vond ook uit dat de Mozesberg in Saoedi-Arabië (Jabal Al-Lawz) ligt, en niet op het Sinaï-schiereiland, zoals de moeder van keizer Constantijn in de vierde eeuw had vastgesteld.
Cornuke heeft hierover een boek geschreven met de titel ‘Tempel: Zou de geschiedenis zo verbluffend verkeerd kunnen zijn?’

Video met dank overgenomen van http://khouse.org

Een belangrijk bewijs voor de locatie van de tempel is de Gihonbron, die zich in de stad David bevindt. Koning David veroverde deze stad van de Jebusieten en vestigde de Stad van David. En het was hier – en niet op de Tempelberg – dat hij de dorsvloer van Ornan kocht om offers te brengen aan de Heere op bevel van de Engel van de Heere.

De Romeinen bouwden onder de zogenaamde Tempelberg waterreservoirs die van water uit Zuid-Bethlehem werden voorzien. Deze bron voorzag de duizenden mannen in Fort Antonio van water. Er is gesuggereerd dat de tempel en het fort beide op hetzelfde plateau van de Tempelberg stonden. De manier waarop ze dit verklaren is dat er slechts een klein Romeins fort voor slechts 600 man naast het tempelcomplex op dezelfde heuvel lag. Dit is echter onlogisch. Het Nieuwe Testament vertelt ons immers dat alleen al om de apostel Paulus naar Caesarea te brengen een leger van 470 Romeinse soldaten nodig was. Dat betekent dat de Romeinen slechts ongeveer 130 mannen zouden achterlaten om de massa’s opstandige Joden in Jeruzalem onder controle te houden. Ook dat is niet logisch. De Tempelberg is veel te klein voor zowel de tempel als de omliggende gebouwen, samen met een 6.000 soldaten tellend Romeins fort.

De Gihonbron is de enige bron van vers stromend water in Jeruzalem, wat een vereiste was voor de priesterdiensten (Numeri 19). De Romeinse wateropslagplaatsen onder de zogenaamde Tempelberg kunnen alleen stilstaand water bevatten en zijn absoluut ongeschikt voor de tempeldienst van de priesters, die toegang tot vers stromend water nodig hadden. Dit vers stromend water was beschikbaar bij de Gihonbron in de stad van David.

Opgravingen toonden ook een olijfpers in de stad David. Olijfolie was ook nodig voor de zalving van de priesters. Daarnaast werden sleuven gevonden waarin het bloed van de geslachte dieren kon wegvloeien. Een ander overtuigend bewijs dat de tempel in de stad van David lag, is het feit dat archeoloog Eli Shukron daar een gouden belletje vond (zie video op YouTube met het trefwoord ‘Golden Bell of the High Priest’). In Exodus 28:34-35 vinden we de beschrijving van de hogepriester, die een mantel droeg met 72 gouden belletjes aan de onderkant van de zoom, afgewisseld met 72 granaatappelballetjes. Röntgenanalyse toonde gouddraden van 4 mm in deze gouden belletjes (ca. 0,5 inch), die fungeerden als klepels. Exodus 28:35 zegt dat het geluid van deze bellen gehoord moest worden wanneer de hogepriester het heiligdom binnenkwam.

Allerlei inzichten zijn ook voortgekomen uit uitspraken van Flavius Josephus, die getuige was van de verwoesting van de tempel in het jaar 70 na Christus. Bovendien wijzen talloze Bijbelverzen allemaal in dezelfde richting: 2 Samuël 5:7; Joël 3:17; Psalm 132:8,13; Psalm 2:5; Psalm 26:2; Psalm 102; Psalm 9:11; 2 Kron. 3:1; enz.

Een ander opvallend bewijs is te vinden in Handelingen 21, waar Paulus predikt in de tempel en bijna door de Joden wordt gedood. De Romeinse soldaten dalen van de barakken af via een trap naar de tempel om Paulus te beschermen. Bovenaan de trap vraagt Paulus om met de mensen in het Hebreeuws te spreken. Dan nemen de soldaten hem mee naar de barakken. Ook deze trappen werden door Joodse archeologen ontdekt, als verbinding tussen de tempel en het Romeinse fort, dat nu ten onrechte als de Tempelberg wordt beschouwd. Flavius Josephus schreef: ‘Het Fort had uitzicht op de Tempel.’

De huidige tradities met betrekking tot de tempel, die zich naar verluidt op de zogenaamde Tempelberg bevindt, zijn waarschijnlijk geboren in 1099, toen kruisvaarders de berg veroverden en een kruis in plaats van het islamitische halve maan-symbool plaatsten op de Rotskoepel (in die tijd was de koepel niet van goud). De paus verklaarde deze plaats toen tot Templum Domini, de tempel van God.

De gevolgen van deze ontdekkingen zijn verstrekkend. Immers, de Joden zouden nu kunnen beginnen met de bouw van de derde tempel. Ze worden niet langer gehinderd door de aanwezigheid van de Rotskoepel en de Al Aqsa moskeeën. Zij kunnen de tempel in de stad David bouwen. Het Tempelinstituut heeft zich voorbereid op de bouw ervan. Als er ooit een geschikt moment was om de geschiedenis te herschrijven, dan is dat nu wel het geval.

Zie ook: daisypieraldiphotography.com (voor) en Hillel Richman: The True Location of the TempleMount(tegen).

Updatehttp://www.israeltoday.nl/NewsItem/tabid/381/nid/37454/language/nl-NL/Default.aspx?fbclid=IwAR2q7gjEQj4lgMCl-4ULZZgHPijdtxpW6yY3iwRZ_6q8JklYtCV40J85QVw

Men blijkt dus behoorlijk van mening te verschillen over de plaats van de tempel: op de berg of meer verder op, langs de helling, wat Stad van David wordt genoemd.
Het wachten is op de 3e tempel, waar dan een persoon, die zich als “antichrist” kenmerkt, zal zitten en zich als God laat aanbidden.
Let op de tekenen des tijds! Want als die antichrist is vernietigd door de komst van JHWH in de gestalte van Yeshua, dan begint het Koninkrijk van JHWH wereldwijd zichtbaar te zijn in dat 1000 jarig rijk.

Navigeer naar andere artikelen

13 Responses to De 3e tempel kan gebouwd worden………………………..en dan? update!

 1. Jezus komt spoedig terug.

  Zacharia 12 vers 10

  Daniël 9 vers 27

  Matth. 24 vers 15

  Daniël 11, 21, 23, 27 32 en 34 profetische woorden en al voorspeld. God heeft controle over deze aarde. Jezus, Persoonlijke Redder kwam op de wereld om de zondaren te redden. Amen. De wereld wordt een chaos en zal erger worden. Het woord wordt pas levend als Gods Geest er over komt om u te leiden tot de volle waarheid. Amen.

  • Hi Gambut, moge het vandaag nog zijn. We zien op de tekenen des tijds, dit kan zo’n teken zijn, de bouw van een 3e tempel, met NWO voorzitter , als de “wetteloze”, de antichrist.
   Overigens zijn er al vele antichrist machten geweest en nog, het “geheimenis der wetteloosheid” was in de tijd van Paulus al aanwezig, zie 2 Thess. 2:7 en dat zie je in al degenen, die de Tora negeren als “afgedaan”, maar ook in de orthodoxe Joden, die Yeshua als de Mashiach afwijzen.
   Shabbath shalom
   Ben

 2. Op 7 december 2019 @ 13:32 schreef Cornelius

  Beantwoorden

  De zgn. derde tempel bestaat reeds!
  De ware volgers van Jesua zijn levende stenen van de geestelijke tempel.
  1 Petrus 2:5, 1 Cor. 3:16.
  Het ware offer is door Jesua gebracht. Het is niet meer nodig om dierenoffers te gaan brengen, zoals de Joden van plan zijn in een stenen tempel. Christenen hoeven zich niet in te laten met het streven de tempel te bouwen!
  Shalom.

  • Dag Cornelius, inderdaad. Maar leg es uit, in welke tempel de “wetteloze” zich zal zetten om zich te laten aanbidden, zie 2 Thess.2:4 ?
   Sabbat shalom
   Ben

 3. Op 7 december 2019 @ 18:25 schreef Cornelius

  Beantwoorden

  Dag Ben. Dat is de antichrist die al in de tijd van Johannes rondwaarde en die zich genesteld heeft tussen de gelovigen. Jesua zag de duivel achter Petrus staan! En de veroorzaker van valse leerstellingen zoals zondag, kerstmis en goede vrijdag bijvoorbeeld. Mat. 24:24.
  Shalom

  • Hi Cornelius, goed antwoord. Ik ben al lang van mening, dat de geest van vrijzinnigheid en onBijbels denken als een duivelse macht zetelt in de nepchristenen en neojoden, die voor kerk en synagoge door gaan als “tempel”.
   Dat geldt natuurlijk niet voor elk individu, maar wel voor de kerken en synagoges als organisatievormen en helaas is iedereen, die lid is van zo’n oppervlakkige geloofsgemeenschap mee verantwoordelijk voor zo’n geloofsgemeenschap en wat er geleerd en uitgedragen wordt.
   Heb jij een geloofsgemeenschap, waar je te thuis voelt en herkent ?
   Shabbath shalom
   Ben

  • Hi Gambut, die site is terecht scherp over de paus en vele andere eindtijdontwikkelingen.
   Al die mensen, die in een aparte, voortijdige opname van “de gemeente” geloven, worden wellicht toch een keer onrustig, want het blijkt dat die hele “opname vooraf” een verhaal is van “wishful thinking”, niet Bijbels te onderbouwen.
   JHWH komt in de gestalte van Yeshua , op Zijn tijd en dat lijkt steeds spoediger te zijn; we gaan door deze barre tijd heen in Zijn gemeenschap, althans, wie oprecht met Hem leeft.
   Shalom
   Ben

 4. Zou Benny Hinn bekeerd zijn of niet? Een paar maanden geleden zou hij hebben gezegd dat hij tot bekering kwam en berouw had van zijn zonden. Maar helaas gaat hij gewoon door met zijn ministries. Recentelijk in Ghana. Zou hij een anti-christ kunnen zijn? Miljoenen rennen achter Benny Hinn aan, vooral spectaculaire genezingen zijn zeer populair. De duivel kan ook mensen genezen, zie Jomanda-beweging. Hij is schatrijk, heeft miljoenen op de bank en is rijk geworden van zijn evangelisatiewerk, heeft hij verdiend, zei hij. Hij is op winstbejag, zie 1 Petrus 5 vers 2, 1 Tim. 3 vers en Titus 1 vers 7. https://youtu.be/r-poGLU2Ucw

 5. Ik vrees dat er geen enkel gemeenschap is ,waar echt Gods Woord wordt gelezen? Ik ken een man, die naar diverse gemeenten is geweest, allemaal 1 pot nat. Hij noemde pentecostals, PKN-kerken, Joodse kerken met christelijke sausje, synagogen, adventistenkerk, enz. Kijk maar naar een tekst Lukas 18 vers 8 Zal Jezus geloof vinden als Hij op aarde terugkeert? We leven zoals de dagen van Noach. De bijbel werd verlicht en dat zegt al genoeg. Ik zei tegen die man:”Stop met zwerven van de ene gemeente naar de andere gemeente”. LEES DE BIJBEL en daar leer je God kennen………….niet via de mensen.

  • Hi Gambut, dat is ook mijn ervaring en we bidden dagelijks voor mensen, die oprecht vanuit de Bijbel Yeshua volgen. Vraag die man es of hij me mailt of belt aub en doe dat zelf ook, lijkt me prima kennis te maken.
   Shalom
   Ben

 6. Er zijn meerdere mensen, die dat zeggen dat er weinig goede kerken zijn. Ik zal uw mail benjackok@gmail.com en uw telefoonnummer 06-39696349 doorgeven die man die ik benoemde is uit de messiaanse geloofgemeenschap gestapt dacht ik?
  Mag ik uw mail ook doorgeven aan anderen??? God zegen u. Hartelijk dank dat u mee bid. Gebed heeft kracht en Gods Heilige Geest overtuigt ons.

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

4 + 15 =