Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

10 parlementsleden als slappe hap commissie over islamisering

Zie de commissie actueel, nu, aan het werk op”
https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat/enquetezaal

en is ook te volgen op tv:  NPO politiek, waar nu ook een herhaling van “WNL op zondag” van gisteren, met Afshin Ellian, Tanja van Leefbaar, Aalbersberg (coördinator terrorismedreiging, NCTV)

Alle info over deze “Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen” kunt u lezen op
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/pocob

https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/opinie/2020/02/welke-invloed-hebben-qatar-en-turkije-op-onze-moskeeen-736897/

citaat daar uit:

Levert mini-enquête iets nieuws op? Er is al 20 jaar gewaarschuwd

Een ander vraagteken is of deze mini-enquête iets nieuws oplevert. Al twintig jaar waarschuwen opinieleiders, sommige politici, kranten en tv-rubrieken (een groot onderzoek van NRC en Nieuwsuur staat aan de basis van dit alles, maar ook in EW is er vele malen waarschuwend over geschreven) en gewoon verstandige mensen die onze democratie zien uithollen, tegen datgene wat nu onderzocht gaat worden. Het enige verschil is dat degenen die gehoord of verhoord zullen worden nu moeten zweren niets dan de waarheid te zeggen, maar de waarheid is, zeker niet in de laatste plaats in kringen van gelovigen, rekbaar. Dus over een paar weken zitten we met een enquêterapport, waarin bevestigd staat wat menigeen al in 1998 of 2003 verkondigde en daarvoor, net als die Chinese dokter die alarm sloeg over het coronavirus als paria werd bejegend.

Mijn commentaar:
Na 1400 jaar islamellende wordt er de laatste 20 jaar en langer gewaarschuwd  voor de islam als totalitair systeem wat elk gebied op aarde dient te veroveren voor de koranafgod met als groot voorbeeld Mohammed: moordenaar, verkrachter, polygamist, pedofiel, leugenaar.
Ik doe dat van uit onze Tora-Yeshua gemeente en website ook al bijna 20 jaar, maar niet 1 kerk of synagoge doet dat en ook de dikke meerderheid van parlement en regering zit er bij en kijkt er politiek correct naar.

Wat men wel doet: eufemismes verzinnen voor het woord islam, wat “onderwerping” betekent.
Uit laffe angst en/of opzettelijke misleiding praat men over:
“religie van vrede” en “jihad” wordt dan “islamisme”  met de kreet: ” islam is een geweldige vredevolle religie, maar het zijn de uitzonderingen die onze religie in een kwaad daglicht stellen”.
Nee, misselijk makende lafaards, de islam is in de kern een gewelddadig en duivels verhaal, wat niets dan onderdrukking, angst, discriminatie en geweld oplevert.
De ware islam zie je bij Al Qaeda, Boko Haram, Hezbollah, Hamas , IS , etc.

In de parlementaire commissie zitten o.a.:
DENK, in persoon van Kuzu, die de islamleugens aandraagt.
CU in persoon van Segers, met zijn dogma: de islam is een gelijkwaardige religie met dezelfde rechten als alle andere religies.
Zie daarover :
https://tora-yeshua.nl/2020/02/segers-e-a-schiepen-valsstrik-islam-gelijkwaardige-religie/

Commissievoorzitter Michiel Rog (CDA), een partij, die steeds zweeg over de islamisering en nu net als anderen tegen de verkiezingen aan loopt, toch voor de schijn wat doen ?
Zie: https://www.ad.nl/politiek/geld-uit-golfregio-naar-tientallen-moskeeen~a68ea851/

citaat:

Mede als gevolg van buitenlandse financiering groeit de fundamentalistische islam, het salafisme, in Nederland. Waren er vier jaar geleden nog dertien salafistische moskeeën in Nederland, nu zijn dat er 27, blijkt uit een vertrouwelijke memo van de antiterrorismecoördinator NCTV, die in handen is van NRC en Nieuwsuur. Het aantal salafistische predikers verdubbelde eveneens: van 50 naar 110.

Nieuwsuur noemt het ‘opmerkelijk’ dat de NCTV over deze cijfers beschikt, omdat premier Mark Rutte eerder tegen de Tweede Kamer zei dat het niet mogelijk is een overzicht te geven van het aantal salafistische organisaties.

Weer een leugen van Rutte (politiek VVD, kerklid PKN), wat is dat voor een vent, om n.b. in het kader van de veiligheid van ons land zo keihard te liegen?
Hij had de kans om de islamisering aan te pakken in 2010/2012,  het VVD/CDA kabinet met gedoogsteun van de PVV, maar hij werkte de PVV er uit en nu  hebben we 500 moskeeën , 100 islamistische basisscholen en ruim 1 miljoen moslims.

De hoofdrolspelers waren in die jaren  2010/12, dan 2012/17 en 2017/heden:
VVD,CDA, PvdA, in de laatste ronde aangevuld met D66 en CU
Rutte met zijn VVD als hoofdrolspeler in alle 3, CDA in 2 en tenslotte verkocht  de CU haar ziel aan de duivel om Rutte III mogelijk te maken.

Volgens https://www.cda.nl/rog/nieuws/michel-rog-voorzitter-parlementaire-ondervragingscommissie/

bestaat de  complete commissie , naast voorzitter Michel Rog (CDA) en ondervoorzitter Ronald van Raak (SP), uit de volgende leden: Mark Harbers (VVD), Edgar Mulder (PVV), Rutger Schonis (D66), Niels van den Berge (GroenLinks), Gert-Jan Segers (ChristenUnie), Chris Stoffer (SGP) en Tunahan Kuzu (DENK).
Rog is in juni 2019 benoemd, men moet zich eerst inlezen (want ze weten nog amper wat van de islam natuurlijk) en in nov. 2019 mogen we wat info verwachten, maar dat is opgeschoven naar vandaag, 10 febr. 2020, zie de live-stream bovenaan dit artikel.

Schoof, hoofd AIVD, is net aan het woord op de live-stream, hij drukt zich voorzichtig uit, maar zegt dan toch wel dat men eerst een bufferfunctie in de “gangbare islam”, maar dat is enorm overschat, die buffer is er niet.
Jihadisme is toegenomen in de praktische zin, via de islamscholen en internet wordt het jihadistisch gedachtengoed juist aan het toenemen.
A-politiek, politiek en religieus jihadisme.

Segers in gesprek met Schoof: wat zijn de gevolgen van de salafistische aanjagers?
Schoof: men is uit op een parallelle samenleving en ondermijning van de democratie.
Segers: toenemende invloed jihadisme, hoe gaat dat?
Schoof: intolerantie naar de gematigde moslims, onder druk zetten, ook fysiek geweld in de zin van duwen en trekken.
Segers: is er een angstcultuur binnen de islamistische gemeenschap?
Schoof: dat is te zwaar uit gedrukt, men wil wel via orthodoxe  islampredikers meer invloed krijgen; maar het is niet altijd en overal, ik moet me voorzichtig uitdrukken.
Via kinderopvang, vluchtelingenhulp probeert men de islaminvloed te versterken.
Het is uiteindelijk een bedreiging van onze samenleving, men zou via de democratische rechten de islaminvloed willen en kunnen vergroten.
Dat de integratie er door belemmerd wordt kan ik niet zeggen, het bevordert het niet.
Men zet zich wel degelijk af tegen onze samenleving, wel subtiel, via de kinderopvang, scholen, prediking.
Gedachtengoed is vrij, werkelijk fout gedrag pakken we aan (red.: maar ondertussen wordt het gedachtengoed gezaaid !!!!)

Verslag AIVD 2018 geeft aan , dat er haat gezaaid wordt jegens alles wat niet des islams is,  dus we doen onderzoek.
De Syrie gangers: divers, soms meer of minder religieus geïnspireerd, niet echt te herleiden tot de bron van een moskee o.i.d.

Segers:Kan de islamgemeenschap in Nl. daar tegen? Schoof: moeilijk te zeggen, er zijn ook tegengeluiden binnen de islam mbt de jihadaanjagers, maar moeilijk te beoordelen.
Segers: Hoe dreigend is deze ontwikkeling voor Nl. ?
Schoof: we zien zorgelijke ontwikkelingen, er is geen acute dreiging, maar wel op langere termijn, meer onderzoek blijft nodig.

Segers: wat kan er nu gedaan worden?
Schoof: onze info gaat naar de overheid, zijn geheim, gaat dus niet naar moskeeën, maar ambtsberichten zijn niet geheim, kunnen wel met moskeeën gedeeld worden, als een lagere overheid dat nodig acht.
Wij richten ons als overheid beslist niet tegen de islamitische gemeenschap en we laten acties over aan de politiek en de uitvoerende organen.

Dilemma: hoe gaan we om met het spanningsveld ” vrijheid van religie” en “groeiend jihadisme” ?
Strafrechtelijk meestal niets, we moeten het in bestuurlijke maatregelen zoeken of overleg.
(red.:dus wetten aanscherpen, oliebollen!)
De AIVD onderneemt dus geen actie, we verzamelen info en geven die door.

Segers: kunnen we wat meer via diplomatie bereiken? Schoof:  wet transparantie maatschappelijke organisaties kan helpen.
Maar stopzetten van geldstromen om landen onder druk te zetten, daar kan ik me niet over uitlaten, moeilijk. Er zitten altijd tussenpersonen tussen, stichtingen, covers, zodat een overheid zich onschuldig kan voordoen.

Schoof: het is allemaal complex en ingewikkeld, ook in andere landen blijkt dat zo te zijn.

Einde vergadering, wordt vervolgd.

Ben Kok (joods-chr. pastor)

2e ronde vanaf 13 uur:

Ronald Sandee, terreurdeskundige, ex-MIVD medewerker, vertelt over de moslimbroederschap, legt prima uit hoe wijdvertakt deze club inmiddels is, zeker ook in ons land.
https://blue-water-intelligence.com/medewerkers/ronald-sandee

De moslimbroederschap: hoog opgeleid, dus goede gesprekspartner met overheden,
anti-integratie, streven naar een islamstaat wereldwijd.
Ze hebben het begrip “islamofobie” gecreëerd en dat gebruiken ze om alle  islamkritiek de kop in te drukken.
Ze hebben mee betaald aan moskeeën in Nl., Rotterdam en A’dam en de betaler bepaald het beleid, lesmateriaal, sprekers.
Saoedi-Arabie, Qatar, Turkije zijn de betalers.
S.Arabie schuift de goede kant op, wil moderner worden en Sandee denkt dat daarmee de steun aan moslimbroeders af zal nemen.
Ook de VAE staan afwijzen tegenover de moslimbroeders.
Qatar net andersom en Turkije eveneens, via Dyanet.
In de Blauwe Moskee, A’dam, groeit de invloed van de moslimbroeders, evenals Gouda , Utrecht.
Moslimbroeders doen een geheime eed, dat ze hun lidmaatschap geheimhouden en ze doen zich mooier voor dan ze zijn.
Bouyaffa is zo’n voorbeeld, El Forkani, J.van der Blom , allemaal leiding gevende figuren.
Yussuf Qaradawi ook zo iemand.

Turkije met 140 moskeeën via Dyanet, alle imams ontvangen salaris via die club; men wordt in  Turkije opgeleid en aangestuurd vanuit Turkije, in dienst van het Turkse ministerie van religieuze zaken.
In Oostenrijk is dit een reden geweest om er een aantal terug naar Turkije te sturen. Erdogan bevoordeelt Milli Gorus  en dergelijke en nu zien we naast de Palestijnse vlaggen ook Turkse vlaggen bij demonstraties in Nederland.

Op hoger nivo werkt Dyanet zeker samen met de moslimbroeders.

Hier was mijn tijd op om het gesprek verder te volgen, zie echter voor de info van Sandee
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/position_paper_aangeleverd_door_dhr._sandee.pdf

Roscam Abbing v.a. 15.30, zie

https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/position_paper_aangeleverd_door_dhr._roscam_abbing_0.pdf

Opvallend is, dat hij ook benadrukt, dat de hele zaak erg complex is en dat mensen mogen denken en geloven wat ze willen, we kijken alleen naar ongewenst gedrag.
Dat roept bijv. de VVD al jaren en mijn stelling is: wat je zaait, ga je oogsten, m.a.w. , wat iemand gelooft als levensvisie, bepaalt zijn gedrag.
Het is erg naïef om bijv. nazistisch zaad te laten gedijen en als het dan opkomt met het voorspelbare en zelfs verkondigde gedrag, dan mag de overheid pas ingrijpen??!!
Dat doen we ook  niet met het Coronavirus, toch? In qurantaine dus, tot het virus weg is of de patiënt is overleden.

Ben Kok (joods-chr. pastor)

PS   https://tpo.nl/2020/02/22/prof-paul-cliteur-niet-suhayb-salam-maar-lodewijk-asscher-zou-zich-moeten-verantwoorden-voor-de-radicale-moskeeen/

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*