Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

De “toren van Babel” valt opnieuw om

We lijken toch steeds meer door te krijgen, dat we geen “maakbare maatschappij” kunnen realiseren, waar de mens zonder Schepper denkt door te kunnen groeien naar de ultieme volmaaktheid.
Die les hadden we eerder kunnen leren, al t.t.v. Noach ging de mensheid ten onder aan dezelfde hoogmoed, JHWH  waarschuwde via Noach 100 jaar lang, de zondvloed kwam, Gen. 6 , ca. 1500 jaar na de schepping, Adam/Eva.
Iets geleerd? Wel nee, in Gen. 11 lezen we over de “toren van Babel”, die diende om in onderlinge eenheid de ultieme volmaaktheid te bereiken, JHWH waarschuwde “dit is het begin van hun streven, nu zal niets van wat zij denken en doen voor hen onuitvoerbaar zijn”.
Dat was kort na de zondvloed, immers Abraham leefde 500 jaar na Noach,  oftewel 2000 voor Christus, zie voor de chronologie https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbelse_chronologie
Dat streven bleek uit  het doen van uitvindingen (stenen bakken, asfalt ontdekken) , een hoge toren bouwen die tot in de hemel reikt en “ons een naam maken”,  belangrijk zijn, zodat we zelfstandig kunnen bestaan, Gen. 11:1-9.

Om de mensheid tegen de eigen hoogmoed te beschermen, veranderede JHWH de eenheid van taal, die er toen was, in de vele talen die er nu zijn, zodat men niet makkelijk in de verleiding kon komen om “in onderlinge eenheid de Schepper , de bron van alle leven, te vervangen door eigen kracht”, die ten verderve leidt.

Leerde men iets van de zondvloed, waarbij alle mensen en dieren, die niet in de ark gingen, verdronken? Nee dus.
Zal men iets leren van welke ramp ook, zoals oorlogen, epidemieën, tsunami’s, aardbevingen e.d.? Nee dus.
Zal men iets leren in de eindtijd, waarin we nu leven? Nee, zie Opb. 9,20,21 en 18:9,11 en 21 , waar dus tot 5 keer toe gezegde wordt:” en zij bekeerden zich niet om JHWH eer te geven”, dus te willen erkennen, dat er buiten Hem geen leven bestaat.
Dat zijn de profetische woorden van Johannes, de bijzonder geliefde discipel van Yeshua, 2000 jaar geleden op geschreven.

We zien in de dagelijkse tv-uitzendingen, dat het enige streven is alles weer op de rails te krijgen, zoals het was, zo comfortabel mogelijk zonde de Schepper, want die bestaat nergens in die verslagen en interviews.
De vraag om vergeving, omdat we er wereldwijd zo’n zootje van hebben gemaakt en blijven maken, klinkt niet, de mensheid wil brood en spelen en als er een antichrist opstaat, die dat via de NWO kan regelen, wordt die als valse messias op de troon gezet, als het van de overgrote meerderheid van de mensen afhangt.

In welke kerk of synagoge klinkt de oproep tot persoonlijke bekering om de relatie met de Schepper, JHWH, te herstellen door Yeshua te aanvaarden en Hem te volgen in de Torapraktijk en het ontmaskeren van de duisternis?
Ik hoor het graag, ik ken ze niet, hoog uit enigszins bij enkele kerken/synagoges en dan nog maar ten dele, zover het uitkomt, maar half werk is geen werk en werkt niet niet!
Het idee “Heer, ik zal u volgen , zover het me uitkom” is pure Godslastering en dat is nu net wat je overal ziet.

We bidden dagelijks om de ontmoeting met mensen, die oprechte Bijbelse gelovigen willen leren zijn of dat zijn en net de laatste paar weken zijn er zulke ontmoetingen, prijs onze hemelse Vader !
Uiteraard hopen we dat dit ontluikende begin verder bewaarheid gaat worden en dat er meer van deze ontmoetingen gaan zijn, maar het is al meer dan geen enkele echte interesse bij niemand, zoals de afgelopen jaren het geval bleek te zijn, uiteindelijk.
Ik zie uit naar uw reactie, om mee te bidden, contact te zoeken met uw/jouw vragen via mail, telefoon en/of onder dit artikel.
De tijd is kort, JHWH deed Zelf de deur van de ark dicht, daarna gingen allen, die buiten wilden blijven staan, verloren en ook nu komt er een laatste dag, dus pak de gelegenheid, nu het nog dag is !

Hoe leer je de enige ware God kennen?

Shalom,

Ben Kok (joods-chr pastor)

Navigeer naar andere artikelen

8 Responses to De “toren van Babel” valt opnieuw om

 1. Op 29 april 2020 @ 12:12 schreef Elbert pezarro

  Beantwoorden

  Hoi Ben,
  Weer een goed stuk.
  Na deze crisis pakken we ons oude leven weer op gaan op dezelfde wijze door met leven.
  De enigste manier is: Volg ‘JEZUS ‘
  Shalom,
  Elbert.

  • Hi Elbert, goed weer wat van je te horen, hoe is het met gezondheid en belangrijker, met je geloofsleven? Elke dag weer kansen om in dat laatste te groeien, ter voorbereiding voor de verdere eindtijd.
   Samenkomsten in Delft zijn gestopt begreep ik, heb je nog een alternatief?
   Bel anders even, altijd goed.
   Shalom
   Ben

 2. Shalom chaverim;
  De Luach van het NIK geeft aan het jaar: 5780.
  Dat is dus vanaf de Schepping?!
  Nee dus.
  Na de ballingschap in Ba Bel; moest er weer geschreven worden.
  Er was veel Thorah en geschriften verloren gegaan.
  Toen heeft men kennelijk gesteld, dat het verblijf (ballingschap) in Egypte geen 430 jaar, maar 215 jaren heeft geduurd.
  Dit is, wat ik enkele jaren geleden, heb gelezen.
  De Zevende Dag is aanstaande!

 3. Op 29 april 2020 @ 20:56 schreef Elbert pezarro

  Beantwoorden

  Hi Ben,
  Hier gaat alles goed. Gezondheid blijft gelukkig stabiel.
  Ik bel je een dezer dagen even.
  Shalom,
  Elbert.

 4. Alles in deze westerse wereld draait om het ‘goede gevoel ‘ die ene fix van geluk.
  Mensen jagen en jagen

  Zoals drugs verslaafden dit doen.
  Het is een eindeloze cirkel.

  Van alle kanten worden we gemanipuleerd.
  Zelfs in gelovige muziek waarin we met de handen in de lucht staan om Hem te prijzen.
  Ook ik.

  E zijn ‘druk druk druk.’
  Willen ‘geluk geluk geluk.’
  Onze hele maatschappij is erop ingericht.

  Jezus zei ‘alles zal wegvallen maar mijn Woord niet.’

  Zekerheden brokkelen nu af.
  De mens wil het redden.
  ‘ja ja.’

  En wat wil ze het liefste ?
  ‘erbij horen, bevestigd worden.’

  Uhum.

  Ik wil vrij zij van mensen.
  Vrij zijn de bevestiging van mensen nodig te zijn
  Vrij zijn van mijn verlangen naar relaties en intimiteit.
  Een basis behoefte ?
  Ook iets wat de mens de nek om kan draaien.

  En?
  De laatste 24 wees God mij op meerdere plaatsen in het NT dat Jezus zei ‘hebben jullie niet gelezen in de schriften… Of jullie kennen de schriften niet, jullie dwalen.’

  God zondt een engel na 21 dagen aan Daniel om hem de geheimen van de schriften te laten zien.
  Terwijl de engel eerst 21 dagen werd belemmerd door de koning van perzie.

  En Samuel die 3 keer werd geroepen door God.
  Maar niet hoorde.
  Hij dat dat Elia hem riep.
  Tot dat Samuel antwoorde.

  ‘hier ben ik Heer Uw dienaar luistert.’

  Kijk dit waren antwoorden van Hem aan mij op mijn vraag ‘Heer wilt u mij roepen als het tijd is dat ik u moet zoeken?’

  God laat zich niet dwingen.

  • Hi Jan,
   Mooie gedachten. Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.
   Johannes 8:31-32 | NBG
   En in die leefstijl versta je Zijn stem, zeker van uit de houding “hier ben ik Heer, uw dienaar luistert”.
   Shalom, van harte Zijn nabijheid toegewenst,
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

12 − 6 =