Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Minister van defensie gaat USA leger “reinigen” van rechts-conservatieven

https://amgreatness.com/2021/02/09/the-coming-military-purge/

De openingstekst, citaat:

One of Defense Secretary Lloyd Austin’s first actions after confirmation has been to order a “60 day stand down” to combat extremism. This follows the widespread and mostly baseless establishment fantasy that “right-wing extremists” and “white supremacists” are running rampant and pose some immediate threat to the country. 

_____________________________________________________________________________________

Mijn commentaar:

Bevel van minister van defensie, de in dit geval zwarte Lloyd Austin: het USA leger krijgt 2 maanden de tijd om zich te ontdoen van “Trumpachtigen”, van rechts-conservatieven.
Links denken is de nieuwe norm, wee je gebeente als je daaraan niet voldoet.
En na de “grote schoonmaak” zou het leger dan klaar moeten zijn voor de verdere “reiniging van het  land”.
Veel LHGBT, homofilie in het bijzonder, weg met het Bijbels geloofsleven, de mens 2.0 centraal.
Alles wat onBijbels is moet nog verder uitgewerkt worden als de nieuwe norm.
We zitten midden in de eindtijd en de rampen , die in Openbaring staan, zijn volop in ontwikkeling.
Heel actueel de Covid19 prikken met alle bijwerkingen van dien; het doet me denken aan Openbaring 9

3En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben.
4En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden.
5En hun werd macht gegeven, niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen, vijf maanden lang. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt.
6En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden. En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten.

Ik  vrees, dat de schade van de Covid 19 injecties, met invloed op ons DNA, de gevaccineerden zodanige schade kunnen gaan toebrengen, dat het zal doen denken aan bovengenoemde verzen.
De “deskundigen”  weten niet hoe lang hun vaccin werkzaam blijft, wat het doet bij allerlei mutaties of nog erger, hoe zeer het gevaccineerde lichaam gaat reageren op andere virussen of hoe vaak het Covid 19 vaccin moet worden herhaald om te blijven “beschermen”.

De genoemde 5 maanden zouden mogelijk naar Bijbelse tijdrekening kunnen worden uitgelegd, zoals bij Daniel, een dag is dan 1 jaar, dus 5 maanden ( 155 dagen) is dan  155 jaar.
Ik hoop echter, dat het 5 maanden volgens onze tijdsrekening zijn, dat is al erg genoeg.
Het betreft dan wel de mensen, die niet oprecht Bijbels gelovig zijn en derhalve niet het zegel van JHWH dragen, maar het teken van het beest, de “groene kaart” wellicht, bewijs van gevaccineerd zijn.
In elk geval is er dan een wereld van mensen, die JHWH toe behoren en mensen, die bij het beest wensen te horen, met 2 zeer verschillende leefstijlen dus.

Blijkbaar is de zgn. “opname van de gemeente” nog niet geweest dan, maar die komt ook niet, dat is een stuk misleiding van mensen, die geloven dat de groep mensen, die in Jezus geloven vanaf de opstanding tot aan de opname de “gemeente” is.
M.i. is de gemeente, de “bruid van JHWH/Yeshua”  het Israel Gods, zoals dat in Gal. 6:16 genoemd wordt.
Dat zijn dan alle oprechte gelovigen vanaf Adam/Eva tot de laatste en JHWH neemt al die gelovigen tot Zich, als Hij komt op de Olijfberg in de gestalte van Yeshua.

Wees voorbereid op Zijn komst, leef verbonden met de Wijstok Hem tegemoet.
Shalom
Ben Kok (joods-chr. pastor

PS: https://www.youtube.com/watch?v=A-t3nG8uqzI&feature=emb_logo

Hier is een mogelijke uitleg over de naam Biden, omgezet in Hebreeuws  als vertaling van Bi en den betekent dan “helaas, oordeel” .
Het woord “den” verwijst naar “Dan” , Genesis 35:25 , zoon van Jacob en slavin Bilha en in Gen. 49:16-18 lezen we de profetie van Jacob over Dan:

6 Dan zal zijn volk richten oordelen), als een der stammen Israëls.17 Dan zal een slang zijn aan den weg, een adderslang nevens het pad, bijtende des paards verzenen, dat zijn rijder achterover vallen.
18 Op uw zaligheid wacht ik, HEERE!

De laatste woorden van Jacob dit oordeel zijn dan weer positief, die zien op het 1000 jarig rijk, waarin JHWH regeert.

Dus de Biden-periode geeft aan, dat de “dag des oordeels”   er zit aan te komen, als we deze gedachte mogen volgen dan volgt die “dag”/ periode van oordeel, waarin we de komst van JHWH in de gestalte van Yeshua mee gaan maken.
Moge het zo zijn en: zorg dat je klaar bent voor deze moeilijke tijd , die je alleen doorkomt in de relatie met JHWH/Yeshua.

Navigeer naar andere artikelen

One Response to Minister van defensie gaat USA leger “reinigen” van rechts-conservatieven

  1. Al wat conservatief is gaat precies een vloek worden. Alles zal worden aanvaard behalve conservatief zijn en dat geldt ook voor het geloof. De mens wil de ruimte veroveren en koloniseren, hij is god, deze hoogmoed zal hen ten val brengen. Goed artikel.

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

acht + 15 =