Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Mondkapjes houden Corona in stand !!!!!

Pathologie professor noemt mondkapjes ‘devil in disguise’ en heimelijke ‘pandemie aandrijver’

Posted on     

met dank overgenomen van https://www.xandernieuws.net/algemeen/pathologie-professor-noemt-mondkapjes-devil-in-disguise-en-heimelijke-pandemie-aandrijver/

Ouderen, kinderen en chronisch zieken zijn de eerste slachtoffers van de uiterst schadelijke mondkapjesplicht. (Afbeelding: (2)).

—————————————————————————————————————————————–

‘Iedere mondkapjesdrager krijgt een vorm van dyspneu, met allerlei kwalen en psychologische-organische veranderingen als gevolg’ – ‘Als je wordt ‘beschermd’ tot de dood erop volgt ben je óók gestorven’

—————————————————————————————————————————————–

Uit tal van oudere en recente onderzoeken is gebleken dat mondkapjes na vaccinaties een van de meest kwalijke maatregelen zijn waarmee sinds 2020 de potentieel grootste misdaad tegen de mens(elijk)heid ooit wordt uitgevoerd. De gezaghebbende Duitse pathologie professor dr. Arne Burkhardt legt in een 50 pagina’s tellend rapport uit welke vernietigende gevolgen het dragen van mondkapjes op onze gezondheid heeft, en daardoor de zogenaamde ‘pandemie’ niet tegengaat, maarjuist in stand lijkt te houden. Dat is andermaal een duidelijke aanwijzing dat alle maatregelen daar opzettelijk voor lijken te zijn ingevoerd en tot in het oneindige voor worden verlengd.

De 76 jarige dr. Burkhardt had 18 jaar de leiding over het Pathologische Institut in Reutlingen, en is gastprofessor in Japan, de VS, Korea, Zweden, Maleisië en Turkije. Sinds het begin van de coronacrisis verzamelde hij zoveel mogelijk materiaal, informatie en bewijs, en kwam tot de conclusie dat mondkapjes voornamelijk een politiek instrument zijn die de gezondheid eerder beschadigen dan beschermen.

De titel van zijn rapport ‘Pathologie van het dragen van mondkapjes, Het mondkapje: ‘Devil in Disguise’ – heimelijke pandemie aandrijver?’ laat er dan ook geen misverstand over bestaan. Het veelvuldig verplicht afdekken van de ademhalingswegen van ieder mens is een extreem ingrijpende maatregel waar eerst gedegen wetenschappelijk onderzoek naar had moeten worden verricht. Dat ontbreekt echter compleet, en uit de studies die er al waren of die tijdens de pandemie met grote groepen werden verricht is gebleken dat mondkapjes op zijn best niet of nauwelijks helpen tegen de verspreiding van een virus.

Inbreuk op lichamelijke integriteit en vitale lichaamsfuncties

Daar staan echter wel grote risico’s voor de gezondheid tegenover, zo betoogt dr. Burkhardt. Het mondkapje is beslist geen schadeloos ‘kledingstuk’, maar betekent een inbreuk op de lichamelijke integriteit, en vormt een direct gevaar voor de vitale lichaamsfuncties van de drager. Het is objectief aangetoond dat mondkapjes allerlei kwalen en psychologische-organische veranderingen veroorzaken, en tenminste één typerend algemeen ziektebeeld veroorzaken: mondkapjes-dyspneu (= ademnood, kortademigheid).

Iedere mondkapjesdrager, ook voorheen kerngezonde, loopt in meer of mindere mate deze aandoening op. Bij enkelen leidt het tekort aan zuurstof tot een gevoel van euforie (‘happy hypoxemia’, denk aan de parafilie wurgseks als de meest extreme vorm), maar bij de meeste anderen tot ziekte, concentratieverlies, een verhoogde kans op ongelukken, en soms zelfs bewusteloosheid. Daarom zouden mondkapjes enkel en altijd vrijwillig moeten zijn, en zou iedere drager op voorhand van al deze gevaren op de hoogte moeten worden gesteld (‘informed consent’). In plaats daarvan worden de zeer schadelijke gevolgen simpelweg ontkend en genegeerd.

Dyspneu eerste ziekte die doelbewust door overheden aan burgers wordt opgelegd

Mondkapjes-dyspneu – en zelden ook mondkapjes-apneu met bewustzijnsverlies en desbetreffende dodelijke slachtoffers bij kinderen – is een officiële door de WHO erkende aandoening die nu de twijfelachtige eer heeft de eerste ziekte te zijn die door de overheid doelbewust aan het volk wordt opgelegd. Met geboden en verboden worden mensen gedwongen een voor hun eigen lichaam en gezondheid ingrijpende aantasting van vitale lichaamsfuncties uit te voeren, kinderen niet uitgezonderd. Mondkapjes komen daarom neer op een ongekende aanval op zowel de lichamelijke als psychische volksgezondheid.

Het langdurig dragen van mondkapjes is zeer schadelijk voor de gezichtshuid, ademwegen, longen en het totale menselijke organisme. De pathomechanismen en gevolgen zijn vrijwel identiek aan slaapdyspneu/apneu, en vertonen veel overeenkomsten met de longziekte COPD. Door het dragen van een mondkapje komt er minder zuurstof en veel meer CO2 in je bloed en organen, en worden er meer stresshormonen afgegeven. Kinderen en ouderen zijn de grootste risicogroepen die daar als eerste schade van ondervinden.

Door verhoogde ademweerstand moeten ademhalingsspieren grotere inspanning verrichten, wat tot hyperventilatie, vermindering van de spierkracht en obesitas kan leiden, vooral bij kinderen. Velen zijn zich eveneens niet bewust dat de longen zich door een mondkapje meer goed kunnen reinigen. Bij verminderde zuurstoftoevoer worden de respiratoire cellen beschadigd, wat tot tal van (COPD) klachten en ziekten kan leiden.

Mondkapjes bevorderen infecties, klaplong, longontsteking, ademhalingsfalen

In een zeer droge atmosfeer (vooral in de winter in verwarmde ruimten) kan een mondkapje in theorie eventjes gunstig werken omdat er ademvocht in wordt vastgehouden. Maar wordt de optimale hoeveelheid vocht overschreden (de bekende blauwe mondkapjes zijn al na 10 tot 15 minuten verzadigd, en werken daarna sowieso niet meer), dan wordt de reiniging van de longen verminderd. Er zijn tevens aanwijzingen dat virusinfecties hierdoor worden bevorderd, en mensen zichzelf er juist door kunnen besmetten.

Het retrogade (omgekeerde) volstromen van de longblaasjes kan tot een lokale klaplong leiden en de longen kwetsbaar maken voor virussen, bacteriën en schimmels (mondkapjes-pneumopathie). Vervolgens kan dat longontsteking en longfibrose veroorzaken, wat zelfs tot ademhalingsfalen (en dus de dood) kan leiden.

‘Devil in Disguise’

Het dagelijks vaak urenlang dragen van mondkapjes door bijna de hele bevolking is nog nooit eerder gedaan. De hoogstwaarschijnlijke zeer schadelijke gevolgen hiervan zijn echter nooit serieus onderzocht of zelfs maar in ogenschouw genomen. Mondkapjes zijn volgens dr. Burkhardt daarom de ‘Devil in Disguise’, omdat er – in combinatie met virussen, pollen en klimatologische omstandigheden, zowel buiten als binnen – een heel scala aan klachten en ziekten door kunnen en zullen worden veroorzaakt.

Wat in ieder geval wel duidelijk lijkt is dat een mondkapjesplicht vooral in warme en vochtige landen zoals Brazilië een sterke ‘pandemie aandrijver’ is. In (sub)tropische landen waar geen mondkapjesplicht bestaat, zijn er dan ook nauwelijks zieken.

Overheden liegen als ze beweren dat er ‘geen bewijs van schade’ is

De Duitse professor vindt nader onderzoek naar de gevolgen van een mondkapjesplicht dan ook dringend noodzakelijk. Zo moet er precies worden uitgezocht hoe ernstig de schade is van de verminderde zuurstoftoevoer op de biochemische, immunologische en moleculaire lichaamsprocessen, vooral omdat juist de mensen die met ernstige verschijnselen in het ziekenhuis worden opgenomen vaak longontsteking of andere longklachten hebben. Tegelijkertijd moet worden bekeken hoe de longfunctie van alle mensen optimaal kan worden ondersteund.

Beweringen van overheidsinstanties dat er ‘op dit moment geen bewijs is dat mondkapjes een ernstig gezondheidsrisico vormen’ zijn regelrechte leugens, want er zijn in de loop van jaren tal van wetenschappelijke publicaties over verschenen.

Maatregelen blijken ‘pandemie’ juist te verergeren

De correlatie tussen de verscherpte lockdowns, avondklokken, mondkapjesplicht en het steeds weer stijgende aantal ‘besmettingen’ (voor zover die op basis van een test die 90% tot 98% valse positieven oplevert serieus moeten worden genomen) is echter hoogst alarmerend. Daarom zou de mondkapjesplicht voor kinderen en scholieren, die niet of nauwelijks last van corona hebben, onmiddellijk moeten worden opgeheven, zo vindt Burkhardt. Hij wijst erop dat sinds het invoeren van mondkapjes voor kinderen ook hun besmettingscijfers aan het stijgen zijn.

De mondkapjesplicht zou overigens voor iedereen per ommegaande moeten verdwijnen, want anders dreigt voor ontelbare mensen de volgende uitspraak van Chr. Prantner de gruwelijke werkelijkheid te worden, zeker als de indirect verplichte vaccinaties erbij worden genomen:

‘Als je wordt ‘beschermd’ tot de dood erop volgt ben je óók gestorven’*

(* aanhalingstekens tussen ‘beschermd’ toegevoegd, aangezien er in het geval van de corona maatregelen naar mijn overtuiging geen enkele sprake is van enige bescherming, maar van het exacte tegendeel).

Xander

(1) The Epoch Times
(2) Afbeelding: Candid_Shots , Pixabay

Zie ook o.a.:

28-02: Tijdens SARS-1 werd 110.000 dollar boete gezet op promoten mondkapjes als bescherming
25-02: ‘Nieuw Nürnberg tribunaal in voorbereiding tegen WEF en politieke veroorzakers Covid-19 crisis’ (/ Corona lockdowns, social distancing, mondkapjes, avondklok, testen en vaccinaties ‘grootste onrechtmatige zaak aller tijden en grootste misdaad tegen menselijkheid ooit’)
20-02: Dit land vergat Covid-19 vanaf de zomer compleet en deed niets (/ ‘Het is alsof er niets is gebeurd, alles zit weer vol’)
19-02: Peer-reviewed studie: ‘Covid dodental minstens 1600% overdreven’
16-02: Zweedse stad verbiedt dragen mondkapjes op school vanwege grote risico’s en ontbreken wetenschappelijke bewijs
16-02: Professor Pierre Capel: Kinderoffers waren toch verleden tijd? (/ Maatschappij verschuilt zich achter een stel dwazen)
28-01: Experts zeggen dat we nu twee, drie of misschien wel vier mondkapjes moeten dragen
20-01: Sperrzeit na 76 jaar terug: ‘Hoe het klokje thuis tikt, tikt het niet voor het virus’
19-01: Academische prognoses omgerekend: 66.600 doden in Nederland door lockdowns
17-01: Peer-reviewed Stanford studie vindt geen enkel bewijs dat lockdowns helpen, ook niet in Nederland

2020:

17-12: Open brief Nederlandse huisarts aan politiek: ‘Dit kabinet heeft wetenschap en humaniteit in de ban gedaan’
12-12: Docu ‘Covid-19 – The System’: ‘Documenten bewijzen dat media opdracht van regering kregen om angst te zaaien’
08-11: Grootste studie naar mondkapjes ooit toont aan dat ze niet of nauwelijks helpen
07-11: Hoogleraar Capel: ‘Zet je angst bij de vuilnisbak’ (/ Ook in november blijken alle maatregelen (1,5 meter, lockdown, mondkapjes) nog steeds helemaal niets uit te maken)
22-10: Avondklok pure nonsens, is bedoeld om volk voor te bereiden op bankencrisis lockdown’ (Mondkapjesplicht, anderhalve meter en straks mogelijk ook avondklok om te testen hoever het volk zich met zinloze maatregelen laat onderdrukken)
14-10: (/ Mondkapje komt neer op het proberen tegen te houden van fruitvliegjes met kippengaas, en beschermt noch jezelf, noch anderen’)
23-09: Zo kreeg Reichsmarschall Göring het volk mee: ‘Maak ze bang en zeg dat weigeraars een gevaar zijn’
08-09: Conclusie Bureau of Economic Research: Lockdowns, social distancing en mondkapjes hadden NUL invloed op verloop Covid-19
25-08: Hoogleraar Pierre Capel herhaalt: ‘Kappen met mondkapjes en angstpandemie’ (/ Zelfs statistieken van het RIVM laten zien dat er sinds eind mei geen corona meer is gevonden in mensen met klachten)
24-08: Verplichte vaccinaties zijn volgens de Nürnberg Code misdaden tegen de menselijkheid
20-08: Top corona expert Zweedse overheid: Heel gevaarlijk te denken dat mondkapjes bescherming bieden
21-06: Hoogleraar Immunologie Pierre Capel: Cijfers bewijzen dat coronamaatregelen volkomen flauwekul zijn

Navigeer naar andere artikelen

8 Responses to Mondkapjes houden Corona in stand !!!!!

 1. Op 30 maart 2021 @ 01:00 schreef Nieuw Begin

  Beantwoorden

  Ben het is verschrikkelijk en het ene rampzalige nieuws volgt het andere in hoog tempo op: hoelang blijven mensen nog slapen:

  https://www.xandernieuws.net/algemeen/covid-vaccins-richten-volgens-officiele-eu-statistieken-slachting-aan-in-europa/

  In slechts 3 maanden richten de drie belangrijkste Covid-19 vaccins volgens de officiële EU statistieken een ware slachting aan in Europa. De cijfers zijn ronduit schrikbarend: nu al meer dan 5300 gerapporteerde doden en meer dan 135.000 niet herstelde zieken. Als een willekeurig product in de supermarkt ook maar ergens één dode veroorzaakt, wordt het onmiddellijk overal uit de handel gehaald. Met vaccins is het exact omgekeerd: de politieke en maatschappelijke drang om deze experimentele, overduidelijk hoogst gevaarlijke gen-manipulerende stoffen in uw lichaam te laten spuiten, die aantoonbaar al zoveel slachtoffers hebben gemaakt, is enorm, en wordt alleen maar erger.

  • Op 30 maart 2021 @ 19:03 schreef Ben Kok

   Beantwoorden

   Hi Nieuw Begin,
   Eindtijd, vol op en dus is het goede nieuws:JHWH komt spoedig in de gestalte van Yeshua.
   Laat je niet misleiden met een eerder gemeenteopname of nepveschijningen van een valse messias, leef verbonden in Hem als een rank aan de wijnstok.
   Shalom
   Ben

  • Hi Kees,
   Straks is Pinokkio weer minister-president, met de reeds toegezegde steun van D66, want die hebben als kadootje een LHGBTXYZ kamervoorzitter mogen leveren en dat is echt geen “deal”, aldus onze Mark.
   Shalom
   Ben

 2. Op 9 april 2021 @ 11:18 schreef Kees van den Dam

  Beantwoorden

  https://www.nv.nl/vvd-uitgehold-dijkhoff/
  interessant om te lezen.
  Mark Rutte altijd een leugenaar geweest.
  https://twitter.com/schlijper/status/1379757751354687489

 3. Op 9 april 2021 @ 11:27 schreef Kees van den Dam

  Beantwoorden

  Bent u op de hoogte dat koning? Willem Alexander wellicht geen echte Oranje is, maar van Ranitz afstamt? Vermoedens. Zal later u info sturen.

 4. Op 9 april 2021 @ 11:38 schreef Kees van den Dam

  Beantwoorden

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Sebastiaan_Mattheus_Sigismund_de_Ranitz 11846-1916)
  We betalen allemaal ongeveer 3 euro belasting aan niet gekozen koning en zijn familie, ze krijgen allemaal een uitkering net zoals werklozen en bijstandsgerechtigden. De overheid, vooral VVD heeft altijd grote bek over fraude uitkeringsgerechtigden, maar uit het onderzoek is gebleken dat ongeveer 1 procent fraudeert. Ze pakken liever gewone man, maar niet de multinationals, schatrijke mensen en de koning. Rutte vrijt harder met Maxima dan een arme werkloze vrouw, die ook netjes gemeentelijke belasting moet betalen. De koning hoeft geen belasting te betalen.

 5. Op 9 april 2021 @ 15:23 schreef Kees van den Dam

  Beantwoorden

  Forum voor Democratie feliciteert mevrouw Vera Bergkamp. Ik wist niet dat ze lesbisch was. FvD is geen christelijke partij trouwens en dat verbaast mij niet dat ze Vera Bergkamp feliciteert.

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

vijf × vijf =