Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Niet gevaccineerd? Dan naar een heropvoedingskamp, in Canada en Nw.Zeeland wordt er al zo gedacht.

Updates:

https://www.nu.nl/coronavirus/6145183/frankrijk-verplicht-vanaf-1-augustus-coronacertificaat-in-alle-openbare-ruimtes.html

https://www.frontnieuws.com/frankrijk-voert-apartheid-in-voor-ongevaccineerden/

Uit het nieuws 12-07-2021

Met dank overgenomen van
https://www.franklinterhorst.nl/Uit%20het%20nieuws%2012-07-2021.htm

Het vaccineren van kinderen; een grotere misdaad is nauwelijks denkbaar

Prikkampioen Hugo de Jonge en de Gezondheidsraad vinden het een prima idee om jongeren van 12 tot 18 te vaccineren. Gezonde kinderen vanaf 12 jaar die dat zelf willen, moeten van de vaccinatiesekte tegen het coronavirus worden ingeënt met het vaccin van Pfizer, staat in een advies van de Gezondheidsraad. “Dit kan een enorme bijdrage leveren om het coronavirus terug te dringen. Zoals het er nu naar uitziet, kan iedereen voor het begin van het nieuwe schooljaar de eerste inenting gehaald hebben, en in september de tweede. Dan kunnen ze goed beschermt het nieuwe schooljaar in. Vaccineren is echt een heel goed idee om directe gezondheidswinst te boeken. Over de eventuele bijwerkingen zegt de Jonge: “Het klinkt misschien stevig maar je kunt in Nederland uitkomen op maximaal veertig gevallen van iets als myocarrditis (ontsteking aan de hartspier) op 1,1 miljoen vaccinaties.”

De schaamteloze De Jonge roept zoals gewoonlijk maar wat want de feiten vertellen een heel ander verhaal. Ik heb in de vorige nieuwsbrief al diverse deskundigen geciteerd die het vaccineren van kinderen zelfs een misdaad noemen. Volgens Mike Yeadon top immunoloog en ex-vice president en CSO Allergieën en Luchtwegenonderzoek bij Pfizer, is het ‘gestoord’ om kinderen te vaccineren en waarschuwt dat kinderen 50 keer meer kans hebben om te sterven door dit vaccin dan door het virus. Abortus noemt men al enige tijd een fundamenteel recht en daar komt nu het vaccineren van kinderen bij.

Kinderen worden geofferd op het altaar van Moloch.

Volgens de Jonge hebben jongeren geen toestemming van hun ouders nodig om zich te laten vaccineren. Dat mogen zij zelf beslissen zo staat dat in de wet. De jongeren hebben het laatste woord en kunnen zelf de afspraak maken bij de GGD. De Jonge blijkt een aartsleugenaar want volgens hoogleraar privaatrecht André Nuytinck van de Radboud Universiteit Nijmegen en Erasmus Universiteit is het onjuist dat kinderen de beslissende stem hebben. “Dat geldt enkel en alleen voor 16- en 17-jarigen. “Voor 12-, 13-, 14- en 15-jarigen geldt dat de ouders de beslissende stem hebben op grond van hun ouderlijk gezag. Zij moeten immers de veiligheid van hun minderjarige kinderen waarborgen.”

Prof. Dr. Jan Grandjean is een pionier op het terrein van de hartchirurgie. Gedurende zijn loopbaan heeft hij zich steeds laten leiden door het principe dat het belang van de patiënt voorop moet staan. Dit principe is volgens hem uit het oog verloren met het voornemen om jongeren te vaccineren tegen een virus, dat hen niet ernstig ziek maakt. Daar tegenover staan de mogelijke bijwerkingen van de Covid vaccins, zoals een ontsteking van de hartspier. Grandjean spreekt zich dan ook duidelijk uit: “Ik vind dat het meest erge wat er nu gebeurt; vaccinatie aanbieden aan jongeren, die nauwelijks risico lopen op het virus en die een onbekend risico lopen met vaccinatie. De vaccinatie van gezonde jongeren heeft nul komma nul zin”.

Huisarts Martin Voerknecht die al vaker van zich heeft doen spreken, haalde op Facebook hard uit naar De Jonge. Zijn bericht werd al snel verwijderd. “Misdadig, ik kan het niet anders noemen, is het om kinderen te slachtofferen voor de coronabestrijding. Ze hebben NUL sterfterisico door corona. NUL!” schreef hij. “Ouders bescherm uw kinderen nu toch. Pik het niet langer. Stop deze waanzin. Werk niet mee aan dit misdadige beleid van Hugo de Jonge en het OMT,” vervolgde de huisarts. Hij wees er verder op dat het Pfizer-vaccin vele malen gevaarlijker is dan het doormaken van corona. Vier op de 1000 kinderen hebben een zeer ernstige bijwerking door het vaccin, benadrukte Voerknecht. Om nog maar te zwijgen van de potentiële langetermijnschade. Artsen die meewerken aan de vaccinatie van kinderen met nul risico verdienen uit hun beroep ontzet te worden, vindt de huisarts. Zie ook deze video waarin wordt gezegd dat artsen rekening moeten houden op vervolging. Ze hebben een eed afgelegd en gezworen te zullen weldoen en niet te schaden. Ze kunnen niet garanderen dat niemand schade zal oplopen na vaccinatie.

De vaccinmakers stoppen niet nadat ook de groep 12 tot 17 jaar is ingeënt. Pfizer en haar Duitse partner BioNTech zijn van plan de Amerikaanse medicijnautoriteit FDA te vragen hun coronavaccin ook goed te keuren voor kinderen van 5 tot 11 jaar. Zelfs baby’s zullen op termijn niet ontzien worden. De misdaad tegen de menselijkheid kent geen grenzen meer.

Er zijn al plannen om zelfs baby’s te vaccineren

Blindelings geloven in de autoriteit is de grootste vijand van de waarheid.

Hugo de Jonge, de man met een totaal gebrek aan enige wetenschappelijke achtergrond, liet weten extra Moderna-vaccins te zullen inkopen. “Daarmee staan we klaar voor de – nader te bepalen – vaccinatiecampagne van 2022 en 2023. We kiezen voor zekerheid: goede vaccins die aan te passen zijn aan mutaties, voor diverse technologieën en betrouwbare leveranciers,” schreef hij op social media. Het vaccinatie experiment van De Jonge is nog lang niet ten einde. Genoeg schapen die deel willen nemen reageert neuroloog Jan Bonte. De Jonge is zo hondsbrutaal dat hij zelfs volledig lak aan de wet blijkt te hebben.

Ze laten er nu al geen twijfel over bestaan dat ongevaccineerden als bron voor het Delta-virus bestempeld zullen worden. Vaccinweigeraars worden door De Jonge gestigmatiseerd.“Het heeft iets decadents zegt hij, om het vaccin te weigeren. Wie weigert zich te laten vaccineren brengt niet alleen zijn eigen gezondheid in gevaar, maar ook die van anderen. De gevaccineerden lijden onder de koppigheid van de niet-gevaccineerden.” Met andere woorden de niet-gevaccineerden voorkomen dat “we” terug kunnen naar normaal. Strenge maatregelen blijven nodig als grote groepen zich niet laten vaccineren.

 

De Jonge, die geen idee heeft hoe de mens in elkaar zit, en vaccinaties aanprijst alsof het een lust is, is uit alle macht bezig het gevaccineerde deel van de bevolking op te zetten tegen het niet gevaccineerde deel, zodat ze straks “gerechtigd” zullen zijn om maatregelen te nemen tegen de dwarsliggers. Er is een smerige oorlog gaande tegen ongevaccineerde mensen. Ze zullen verder gaan met het nemen van maatregelen tegen niet-gevaccineerde mensen. Als er de komende winter mensen overlijden aan de complicaties van de jaarlijkse griep, dan zullen de niet gevaccineerden daar de schuld van krijgen. Rutte en trawanten zullen er alles aan doen ervoor te zorgen dat iedereen gevaccineerd wordt, niet goedschiks dan maar kwaadschiks.

Er is geen sprake van een buitengewoon bedreigend virus. De intentie is niet de collectieve volksgezondheid te dienen. Het is niet de bedoeling de wereldbevolking in bescherming te nemen. De bedoeling is om ongelimiteerd offers te eisen en daarmee de bevolking massaal te ontdoen van haar vrijheden. Blindelings geloven in de autoriteit is de grootste vijand van de waarheid. De grootse misleiding is dat ze iedereen hebben wijsgemaakt dat je ziek kan zijn zonder symptomen en dat het toch verstandig is je te laten vaccineren. Een andere enorme misleiding is ook dat ze het Wuhan ‘griepvirus’ aan de lijst van meest dodelijke virussen hebben toegevoegd. Het Outbreak Management Team (OMT), dat op 24 januari 2020 werd opgericht adviseerde al op 27 januari 2020 om het Wuhan-virus aan te merken als een A-ziekte! Dat advies werd door Bruno Bruins (VVD) tot – 19 maart 2020 minister voor Medische Zorg & Sport in het kabinet-Rutte III- overgenomen en later eveneens door zijn opvolger Hugo de Jonge.

Vanwege diverse protesten over deze beslissing heeft de Tweede kamer op 6 juli 2021 de gelegenheid gekregen hierover te stemmen. Maar liefst 103 Tweede Kamerleden stemden voor de A-status van het griepvirus. Daarmee lieten deze jaknikkers zien volledig achter de in het voorjaar van 2020 ingevoerde dictatoriale dwangmaatregelen te staan. Slechts 26 Kamerleden stemden tegen. Ebola met een dodelijkheid van meer dan 50 procent staat nu samen met Sars-CoV-2 met een gemiddelde dodelijkheid van 0,15 procent op de A-lijst.

Volgens het merendeel van de Tweede Kamer hoort het Wuhan ‘griepvirus’met een gemiddelde dodelijkheid van 0,15 procent thuis op de lijst van meest dodelijke virussen.

Er werd vol ongeloof gereageerd. “Dat de Tweede Kamer de rechtsstaat ondermijnt door Covid op de A-lijst te plaatsen, is stuitend. Werkelijk alle remmen van fatsoen zijn los, de leugens en belangenverstrengeling regeren. Dit is pure staatsterreur. Deze lieden moeten per direct hun biezen pakken,” twittert politicus Bas Filippini. “Het grootste gedeelte van onze volksvertegenwoordigers is volstrekt incompetent, en dan druk ik mij zacht uit,” zegt journalist Annelies Strikkers.

De democratie is niet meer. De Tweede Kamer staat niet meer in dienst van het Nederlandse volk. “De ‘coronapandemie’ is vanaf het begin doorgestoken kaart geweest. Met als resultaat een verdwenen vertrouwen van de burger in regering, parlement, media, rechtspraak en artsenstand,” zegt huisarts Els van Veen. Forum voor Democratie spreekt van ‘een zwarte dag’. De volgende stap naar de permanente medische dictatuur is gezet, aldus de partij. Koste wat kost moet deze nepziekte op de A-Lijst blijven staan. De illegaal afgekondigde dwangmaatregelen moeten hoe dan ook in stand worden gehouden.

Er is sprake van een wereldwijd, kwaadaardig offensief tegen de mensheid met een omvang die de geschiedenis niet eerder heeft gezien. Diverse vermaarde deskundigen waarschuwen al maanden dat het woord vaccinatie misleidend is omdat het geen vaccin is maar genetische manipulatie. Dat niemand aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen,zegt al genoeg. Velen hebben al duidelijk gemaakt dat wij worden misleid door de overheid, het RIVM. het OMT en de ingeschakelde media die bereidwillig de staatspropaganda verspreiden. De staat heeft inmiddels de totale macht om over ieders leven te beschikken.

De hele kliek die uiterts absurde stellingen en arbitraire regels doen voorkomen als wetenschap, komen daarmee weg want het Nederlandse volk is bezeten van angst. Wij worden geregeerd door functionarissen die op de troon van de wetenschap zijn gaan zitten en tegelijk hun best doen om alles wat in tegenspraak is met hun leugens, weg te zetten als brengers van gevaarlijk nep-nieuws. Ze bewijzen alleen daarmee al dat ze zich niet met wetenschap bezighouden maar met het voor de gek houden van de nietsvermoedende bevolking.

De wereldwijde vaccinatiecampagne zal de geschiedenis ingaan als de grootste misdaad die de mensheid ooit te verduren heeft gekregen. De campagne is niet de bedoeling de mensheid te beschermen tegen voortijdige sterfte aan een virus. Volgens diverse medische deskundigen hebben wij te maken met niet veel meer dan een seizoensgriep die simpelweg effectief kan worden bestreden met behulp van bestaande behandelingen. Wij hebben niet te maken met een coronapandemie maar met een fake-PCR-test-epidemie. Zonder de invoering van deze totaal ongeschikte testprocedure zou niemand echt iets gemerkt hebben. Met andere woorden, het zou een heel normaal griepseizoen zijn geweest. Net als alle anderen ervoor.

Geheel toevallig verloopt het patroon van dit nog nooit bewezen coronavirus precies identiek aan die van de griep. Ook hier zien we de grootste piek in de winter/vroege voorjaar en verdwijnt deze als sneeuw voor de zon als laatstgenoemde weer uitbundig begint te schijnen. Op zich is het natuurlijk toch wel bijzonder dat je mensen wijs kunt maken dat na honderden of meer jaren de griep opeens zo goed als verdwenen is en er iets anders voor in de plaats is gekomen wat ze het coronavirus of Covid-19 noemen. Zie hier wat De Stentor op 17-02-2018 over de griep te melden had en hier het Algemeen Dagblad  over de griepgolf in februari van 2016.Er is geen verschil met wat wij vanaf begin 2020 meemaken.

Ook het veelgeprezen “vaccinatiewonder” is niets anders dan fake. Vaccinaties zijn volledig overbodig. Degenen die zo onverstandig zijn geweest om zich te laten vaccineren, moeten zich nu onderwerpen aan eindeloze “booster shots” die duidelijk steeds giftiger zullen worden naarmate de globalisten hun antimenselijke depopulatie schema’s opvoeren. In diverse artikelen vertellen deskundigen dat er sprake is massamoord van een omvang die niet eerder is voorgekomen. De verbetenheid waarmee deze campagne wordt gevoerd duidt op heel andere bedoelingen. Men is heel bewust bezig met het beschadigen van de gezondheid. Onze geschiedenis staat bol van onvoorstelbare wreedheden en grootschalige misdaden. Wat wij nu meemaken is zo intens kwaadaardig en zo onvoorstelbaar bedreigend dat het nauwelijks voor te stellen is dat men dit plan thans aan het uitvoeren is.

Hoewel degenen die in de COVID-cultus geloven – zowel degenen die de zwendelcultus organiseren als degenen die blindelings volgen – zullen volhouden dat het virus echt is, terwijl er nog steeds geen overtuigend of afdoend bewijs bestaat dat er een echt SARS-CoV-2 virus bestaat, schrijft thefreedomarticles.com. Klaus Schwabs trekpoppen hebben zich gedienstig verklaard aan supranationale machthebbers die slechter dan slecht zijn, en een oorlog tegen de mensheid voeren die vanaf het voorjaar van 2020,een vroegtijdige dood voor velen betekende. Denk aan al die mensen die niet geholpen konden worden omdat de IC’s vollagen met coronapatiënten. Dat vroegtijdige doodgaan zet zich nu opzettelijk in versnelde vorm voort door de massa te vaccineren en zelfs jongeren niet meer te ontzien. Iedere gevaccineerde gaat vroeg of laat gezondheidsschade ondervinden. Dit zijn volgens diverse deskundigen de meest gevaarlijke vaccins ooit. We worden belazerd waar we bij staan en daarom kunnen we onmogelijk zwijgen want dat zou ons handlangers van de vijanden van het menselijk ras maken.

Hoe meer je hoort over The Great Reset des te enger wordt het

Volgens vrijmetselaar Klaus Schwab, zal de vierde industriële revolutie invloed hebben op elk aspect van ons leven. Het verandert niet alleen de manier waarop we communiceren, hoe we produceren en hoe we consumeren, maar ook onze eigen identiteit. “Deze revolutie zal met ‘adembenemende snelheidop ons afkomen” zegt Schwab, die zelfs spreekt van een ‘tsunami’. Er zal niet alleen sprake zijn van een digitale, maar ook een fysieke (nanotechnologie) en biologische revolutie. Verbonden aan een groot collectief netwerk zonder eigen bezit.

De mens als willoos slaaf van gewetenloze machthebbers en hun trekpoppen. Dat is de ware betekenis van The Great Reset, van Build Back Better, een digitale infrastructuur, waarmee op afstand bepaalt kan worden welke burgers toegang krijgen tot welke sociaal-maatschappelijke voorzieningen. Ze zijn bezig ons in een keiharde onmenselijke dictatuur te storten.

De eerste grove aanslag op onze vrijheid hebben wij achter de rug. Maar dat is slechts het begin! De aandacht is nu volledig gericht je te laten injecteren met experimentele gentherapie. Levensgevaarlijke troep waarmee de Big Pharma miljarden verdient, maar waarvan de risico’s volgens duizenden echte wetenschappers uiterst angstwekkend zijn. Ze deinzen nergens meer voor terug! Wat een jaar geleden nog een complottheorie werd genoemd, is nu de keiharde dagelijkse realiteit. Klaus Schwab en trawanten streven naar een werelddictatuur die alle burgers gaat voorschrijven hoe de maatschappij er moet gaan uitzien. Rutte&CO hebben ons land verkocht aan Klaus Schwab en zijn genocidale sekte. De Tweede Kamer waar het Nederlandse volk  normaal gesproken nog wat hulp van zouden mogen verwachten, heeft zich ook volledig onderworpen aan deze sekte. De absurde situatie is dat het merendeel van de Nederlanders daar niet bij stilstaat, of niet kan geloven dat wij inmiddels leven in een dictatuur.

Mensen met een andere mening zullen met steeds hardere maatregelen worden aangepakt. Staatssancties en de repressie zullen steeds radicaler worden tegen degenen die zich verzetten. Mensen die bijvoorbeeld weigeren zich te laten testen, die weigeren zich te laten vaccineren, zullen eerst huisarrest opgelegd krijgen, daarna worden beboet en wanneer ze dan nog niet willen luisteren, zullen ze worden opgepakt en afgevoerd. In diverse landen zijn de kampen al volop in aanbouw. Zo is in Saksen in Duitsland het eerste interneringskamp voor de gedwongen opvang van “quarantainebrekers” gebouwd ditmaal in naam van de gezondheid en de bescherming van de bevolking. Het gaat om een speciale hoogbeveiligde gevangenis of zoals Pravda-tv meldt ‘een Coronakamp’.Een hoogbeveiligd gerechtsgebouw ligt er vlak naast zodat veroordeelden die weigeren zich aan de terreur van de Klaus Schwab en trawanten te houden, zo het kamp in kunnen.

Volgens Bild zullen alle “Coronarecidivisten” die de quarantainebevelen trotseren, in de toekomst met gevangenisstraf worden bedreigd. Volgens het Duitse ministerie van Sociale Zaken is de procedure voor het verwijderen geleidelijk: “dringende vermaning, boete, gerechtelijk bevel”. Deze laatste moet worden verstrekt door de gezondheidsdienst. De eerste delinquenten zullen niet lang meer op zich laten wachten. In de toekomst zal het hele terrein van de geplande verplichte faciliteit worden omheind en bewaakt door de politie om “derden te beschermen tegen het onhandelbare gedrag van degenen die worden gehuisvest”.Ook pleit een Duitse CDU Landesminister er openlijk voor om mensen die de coronaregels overtreden, of er openlijk kritiek op uiten, verplicht in psychiatrische inrichtingen op te sluiten.

Zoals al eerder vermeld is de Canadese regering al sinds oktober 2020 bezig een netwerk van covid-detentiekampen en ‘isolatie’ sites op te richten om diegenen op te sluiten die niet meewerken aan de medische tirannie van de regering van Justin Trudeau. Iedereen kan hier om wat voor reden dan ook in worden opgesloten. De Wereldgezondheidsorganisatie  WHO heeft het publiek al voorbereid om de detentiekampen te accepteren als “een maatregel voor de volksgezondheid” en heeft eerder al gemeldt  dat “aarzeling met vaccins” een wereldwijde bedreiging voor de volksgezondheid is.

Ook in Nieuw-Zeeland is sprake van quarantaine- of ‘coronakampen’. Premier Jacinda Ardern van de Nieuw-Zeelandse Labour-partij kondigde in een video aan dat mensen die naar de coronakampen worden gestuurd 14 dagen langer moeten blijven als ze zich niet willen laten testen. “Je laat je testen of we houden je langer vast in een faciliteit,” zei ze. Deze draconische maatregelen slaan helemaal nergens op aangezien Nieuw-Zeeland nauwelijks is getroffen door de pandemie. Net zoals dat gaat bij ieder tiranniek bewind, is bedreiging, intimidatie en het zich schuldig laten voelen van mensen ook al hebben ze niets gedaan, een noodzakelijke manier om dat bewind in stand te houden. In een later stadium volgt dan ook meestal geweld, opsluiting en wie weet wat ze verder nog van plan zijn. In ieder geval zijn zij bezig wereldwijd een nazi-Duitsland-achtige commandostructuur te creëren om mensen voor een bepaalde tijd op te sluiten of wie weet nog erger.

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud

Navigeer naar andere artikelen

10 Responses to Niet gevaccineerd? Dan naar een heropvoedingskamp, in Canada en Nw.Zeeland wordt er al zo gedacht.

 1. Is dat nu een grap of neemt ge dat? Dit kunt ge nu toch niet serieus menen. Dit artikel is er ver over. Een prikje is nog steeds geen verplichting hoor. En naar een heropvoedingskamp bestaat allen in Rusland en China twee niet democratische landen.

 2. Weer goed artikel Ben.Wij zijn als Wachters!Tenminste zo zie en voel Ik het.Waarschuwen tegen Het Onheil.Grootste Misleiding momenteel.Hoop dat God de Wegen krom maakt van deze Misleiders.En dat vele mensen Wakker worden.Shalom,

 3. Ben, met welke “willy” hebben we hier te maken. Op internet zijn er 2 actief om te misleiden. Wil de echte “willy” nu opstaan, of zijn het dezelfden?
  Er is een willy die zich onder druk heeft laten inspuiten, die wacht nu met smart op de 2e, 3e en 4e spuit.

  • Hi Derk,
   “Willy Wortel”is een leuke 3e, maar die reageert niet, beperkt zich tot uitvinden.
   Er zijn 2 Willy’s, de ene reageert vaker en drukt zich wat 2-slachtig uit, de andere is eenduidig, meer Bijbels en reageert incidenteel.
   Gewoon ontmaskeren waar nodig en dat gebeurt hier door diverse mensen. Hier was duidelijk de eerst genoemde Wiily aan het woord, naïef of dubbel?
   Shalom
   Ben

 4. ik weet niet waarom ik zou te ontmaskeren zijn. Ik schrijf hier al een hele tijd, niet altijd natuurlijk daar heb ik geen tijd voor. Ik vindt beste ‘ Ben’ uw reactie vrij kinderlijk, ik mag toch ook een mening hebben, ook al strookt dit niet dikwijls met jullie visie. Er schrijft hier inderdaad naar mijn bescheiden mening nog een Willy maar dat heb je steeds ontkent. We hebben reeds discussie gevoerd over de klimaatverandering, over het prikje dat ik voor mijn job ook moest laten doen.En ik vindt het zeker niet leuk dat Frankrijk dit nu helemaal gaat verplichten.

  Er is nog totaal geen zekerheid over de werking van de vaccins, soms zorgen ze soms bij mensen voor bloedpropjes en dat is ook niet alles.
  Iedereen is vrij om zich te laten inenten of niet. Ik ben geen complotdenker, en voor mij is klimaatverandering ook geen complot, alhoewel ik het totaal niet eens ben met de plannen van de EU over het klimaat. De kleine man mag weer voor e kosten opdraaien ook weer niet leuk. Groeten van de echte Willy, de andere zit thuis.

  • Hi Willy,
   Kennelijk worden je reacties niet altijd gewaardeerd, omdat je niet zo scherp op de Coronahype reageert als de meesten hier. En dat blijkt ook onder dit artikel, je denk dat Maron grapjes maakt, nou, niet dus.
   Het woord “ontmaskeren” is mogelijk wat te scherp van mijn kant,ik neig dan ook meer naar “naïef”; uiteraard mag jij je mening hebben, maar om Marcron een grapjas te noemen, als hij vaccineren verplicht stelt, dat vraagt om reacties.
   Dat er een andere Willy zou zijn, heb ik nooit ontkend, sterker nog, ik schreef af en toe over “Willy 1” en “Willy 2” en ook in mijn reactie onder dit artikel maak ik dat onderscheid, 2 verschillende. personen.
   We zien weer graag uit naar jouw mening, reacties daar op ook.
   Shalom
   Ben

 5. Op 14 juli 2021 @ 16:47 schreef Nieuw Begin

  Beantwoorden

  Het is al weer een week later maar ook graag aandacht voor Dr.Zelenko

  Dr. Zelenko, bedenker HCQ-zink protocol, noemt corona angstcrisis ‘misdaad van historische en Bijbelse omvang’

  https://www.xandernieuws.net/algemeen/dr-zelenko-bedenker-hcq-zink-protocol-noemt-corona-angstcrisis-misdaad-van-historische-en-bijbelse-omvang/

  Wie de moeite heeft genomen het artikel te lezen kom het volgende citaat tegen:

  Citaat: Het tegenhouden van bewezen werkende en veilige medicijnen karakteriseert Zelenko als ‘een complot om moord te plegen. Ik denk dat alle (Covid) doden in de samenleving en de wereld opzettelijk, doelbewust en kwaadaardig waren, en te wijten zijn aan schandelijk beleid. Dit is een misdaad van historische en Bijbelse omvang,’

  Dr. Vladimir Zelenko ’s woorden bevestigen het Nieuwe Testament dat spreekt over het Tweede Wee ( de Holocaust was het Eerste Wee ):

  Openbaring vers 12 : Het eerste wee is voorbijgegaan: zie, nog twee weeen komen hierna. En de zesde engel blies de bazuin, en ik hoorde een stem uit de vier horens van het gouden altaar, dat voor God staat, zeggende tot de zesde engel, die de bazuin had: Laat de vier engelen los, die bij de grote rivier, de Eufraat, gebonden zijn. En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden.

  Heel NUCHTER herinnert de Bijbel er ons aan dat tot op precies het jaar en de maand en de dag en het uur de vier ( gerichts-) engelen op God’s bevel zullen toeslaan. En natuurlijk doet het Bijbels spraakgebruik van ‘ bij de grote rivier, de Eufraat’ , ons gelijk denken aan
  Genesis 2 vers 15 :
  En de vierde rivier is de Eufraat.
  En de Here God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren.
  En ieder voelt dat hier niet zozeer de geografische lokatie ‘bij de Eufraat ‘ bedoeld is als wel dat de apostel Johannes op Jezus’ bevel een contrastmatig tegenbeeld neerzet van een Paradijselijke werkelijkheid die door God’s loslaten van de 4 engelen wordt overgegeven aan de woede van Satan die Gods Scheppings en Zijn Beelddrager God’s , de mens, wil vernietigen.

  Maar toch de gerichtswerking wordt genadiglijk beperkt, daarop duidt het ‘een derde deel van de mensen’. God gedenkt in gericht ook aan genade aan ontfermen!

  ***********************************************************************
  Dr. Vladimir Zelenko is geboren in de Ukraine en zijn ouders emigreerden op 3 jarige leeftijd naar New York. Hij heeft 8 kinderen en behoort tot de Joods orthodoxe Chabad stroming. Voor een heldere beschrijving wat Zelenko’s protocol doet:

  https://frankploegman.blog/2020/09/29/het-zelenko-protocol-de-genezing-van-covid19/

 6. Op 14 juli 2021 @ 16:49 schreef Nieuw Begin

  Beantwoorden

  Canadese arts test zijn gevaccineerde patiënten: 62% heeft nu al bloedpropjes

  https://www.xandernieuws.net/algemeen/canadese-arts-test-zijn-gevaccineerde-patienten-62-heeft-nu-al-bloedpropjes/

  Een Duitse arts die onlangs zijn gevaccineerde patiënten aan een veelgebruikte standaard bloedtest onderwierp, schrok zich een hoedje toen hij ontdekte dat bij 30% tot 40% van hen reeds bloedpropjes beginnen te vormen (trombose). De Canadese arts dr. Charles Hoffe heeft nu hetzelfde gedaan met zijn patiënten, en kwam op een nog veel hoger percentage uit: 62%. Ook deze arts zegt dat het ‘onvermijdelijk’ is dat de mensen die zich laten injecteren met de experimentele Covid ‘vaccins’, hier vroeg of laat – en gezien de nu al torenhoge percentages is ‘vroeg’ véél waarschijnlijker – last van zullen krijgen. De Duitse immunoloog professor Sucharit Bhakdi wees er onlangs op dat het is vastgesteld dat 5% van alle mensen die trombose krijgen, overlijden. Dat zou betekenen dat op iedere 1 miljoen gevaccineerden er minstens 31.000 hieraan zullen sterven, en vermoedelijk nog vele malen meer als dr. Hoffes conclusies correct zijn.

  Hoffes patiënten kregen de mRNA ‘vaccins’ van Pfizer of Moderna, die ook in Nederland het vaakst worden geïnjecteerd en het menselijke lichaam ‘programmeren’ om biljoenen spike eiwitten aan te maken. AstraZeneca is in veel landen reeds geschrapt vanwege het enorme aantal (ernstige) bijwerkingen en tegenreacties. Het hartverscheurende relaas van de 28 jarige Lisette Verhoeven, die twee dagen vóór het stoppen van het AZ vaccin in Nederland toch deze fatale injectie kreeg en nu ernstig ziek en gehandicapt is, werd al door honderdduizenden mensen bekeken (BLCKBX TV).

  Pfizer en Moderna ‘klanten’ lijken er echter bepaald niet beter af te komen, zeker niet op de middellange termijn (1 tot 3 jaar). Dr. Hoffe onderwierp zijn patiënten aan D-dimer testen, en ontdekte tot zijn ontzetting dat 62% nu al last heeft van bloedpropjes vorming. ‘Het meest alarmerende is dat er sommige delen in het lichaam zijn, zoals de hersenen, het ruggenmerg, het hart en de longen, niet kunnen regenereren. Als die weefsels worden beschadigd door bloedpropjes, is die schade permanent.’

  75% van het vaccin verspreidt zich door het lichaam

  ‘We weten nu dat slechts 25% van het ‘vaccin’ dat wordt geïnjecteerd in de arm blijft,’ legde hij uit. ‘De andere 75% wordt opgenomen door uw lymfeklieren, en letterlijk aan uw (bloed)circulatie gevoed, zodat deze kleine pakketjes mRNA (zich naar bijna al uw organen verspreiden, ook uw hersenen). In één dosis Moderna zitten 40 biljoen mRNA moleculen.’

  De producenten beweerden dat deze mRNA pakketjes direct in de menselijke cellen zouden worden opgenomen. De realiteit is echter dat de enige plek waar ze kunnen worden opgenomen in de bloedvatwanden en haarvaatjes is. Daar stroomt het bloed langzaam, en daar worden de genetische instructies vrijgegeven.

  ‘Dan gaat je lichaam aan het werk deze (instructies) te lezen, en gaat het biljoenen en biljoenen van deze spike proteïnen aanmaken.’ Tal van wetenschappers – waaronder de Nederlandse professor en immunoloog Pierre Capel – waarschuwen al bijna een jaar dat dit zou gaan gebeuren, maar werden door politiek en media vervolgens afgeserveerd als ‘complotdenkers’ en ‘wappies’. Ze blijken nu echter dubbel en dwars gelijk te hebben gekregen.

  Het lichaam ziet de spikes vervolgens als vijandige indringers, en gaat er antilichamen tegen maken, zodat je ‘beschermd’ zou zijn tegen Covid-19. Althans, dat is het idee, dat het is verkooppraatje dat er maandenlang via de media werd ingepompt. Tot nu toe is van die ‘beschermende werking’ echter geen enkel hard bewijs geleverd, maar lijkt eerder een omgekeerde trend in gang te zijn gezet. Een Britse minister gaf voor BBC Breakfast zelfs toe dat juist gevaccineerden nu veel kwetsbaarder zijn geworden voor corona (wat dat ‘corona’ dan ook moge zijn).

  Bloedpropjes bij gevaccineerden ‘gegarandeerd’

  Die biljoenen spikes gaan zich in en tegen de bloedvatwanden klonteren. De bloedvaten behoren inwendig glad te zijn, zodat het bloed er makkelijk door kan stromen. Nu kunnen er op iedere willekeurige plek in het lichaam kleine ‘spike’ stukjes omhoog gaan steken. Bloedplaatjes zullen proberen de spikes weg te krijgen, waardoor een ophoping ontstaat die op zeker moment – soms heel langzaam, soms heel snel – op een bloedpropje kan uitlopen.

  ‘Het is daarom voorspelbaar dat deze spike proteïnen bloedpropjes veroorzaken. Ze zitten in je bloedvaten (als u tenminste bent geïnjecteerd), dus dit gebeurt gegarandeerd,’ waarschuwde Hoffe. Vormen die propjes zich in bijvoorbeeld je arm, dan kan je lichaam dat mogelijk nog tijdig opruimen voordat je daar veel last van krijgt. Maar ontstaan er bloedpropjes in je hart of hersenen – in een recente Nature Neuroscience studie werd aangetoond dat de spikes zich naar alle delen van de hersenen kunnen verspreiden -, dan kan het heel snel over en uit zijn. (1)

  Iedere overheid die daadwerkelijk de gezondheid van het volk op het oog heeft, zou nu onmiddellijk stoppen met deze experimentele injecties, die in slechts enkele maanden tijd alleen al in het Westen onnoemelijk veel mensenlevens hebben verwoest, en – indien de bovenstaande percentages maatgevend zijn voor de hele bevolking – op het punt lijken te staan om op ongekende schaal dood en verderf te zaaien. En dat voor de veronderstelde bestrijding van een twijfelachtig ‘novel virus’ dat, als je er al ziek van wordt, een vastgestelde overlevingskans van 99,85% heeft (en 99,95% als je nog geen 70 bent).

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

vijf × drie =